• Beseda so spisovateľom v mestskej knižnici
     • Beseda so spisovateľom v mestskej knižnici

     • V mesiaci marec sme navštívili Mestskú knižnicu v Kežmarku. Čakal nás tam vzácny hosť - pán spisovateľ Július Belan. Predstavil nám svoje knihy, ktoré už začal písať v útlom detstve. Aktívne sa podieľa na tom, aby deti viac čítali a taktiež rozbieha kampaň v boji proti detskej šikane a kampaň za ochranu našej planéty. Pretože sme Zelená škola, tieto knihy sme si veľmi radi prečítali. Vytvorili sme k nim veselé plagáty s ilustráciami a daralovali sme mu ich na pamiatku. Otázkam nebol koniec a deti sa neustále zvedavo vypytovali na jeho tvorbu a život. Naše poďakovanie patrí spisovateľovi a Mestskej knižnici v Kežmarku za pozvanie.

      p.uč.  Lacková, Ondo-Eštoková

      Do galérie Beseda so spisovateľom v mestskej knižnici boli pridané fotografie.

     • Zábavná hodina telesnej výchovy - prváci, druháci

     • Dňa 10. 4. 2019 zažili prváci a druháci netradičnú hodinu telesnej výchovy. Pani učiteľky im pripravili zábavné súťaže a pohybové hry. Precvičili si celé telo, naučili sa dodržiavať dohodnuté pravidlá a navzájom sa podporovať. Samozrejme nechýbala dobrá nálada, úsmev na perách. Na záver zaznelo telocvičňou radostné HURÁ!

      Mgr. Pokrivčáková, Mgr. Šterbáková

    • a Slovo bolo u Boha
     • a Slovo bolo u Boha

     • 19. januára sa v Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade zišli účastníci krajského kola recitačnej súťaže ,,...a Slovo bolo u Boha."                        Súťaži predchádzal hodnotný kultúrny program a počas prestávky sme si mohli prezrieť výstavu o A. Radlinskom.                                                          Aj tento rok naši žiaci boli úspešní a získali ocenenia vo svojich kategóriách.                                                                                                          Natália Ferenčáková 1. miesto, Matúš Gaľa 2. miesto, Ema Hetešová  3. miesto.                                                                                                        Všetkým srdečne blahoželáme a Natálke prajeme nech sa jej darí aj na celoslovenskom kole v Bratislave, ktoré sa uskutoční 23. marca.   

      Zostrih vysielania televízie LUX je prístupný na nasledovnom odkaze:        https://www.tvlux.sk/archiv/play/18629      Krátke správy (21.1.2019), Recitačná súťaž so 60 účastníkmi

       Mgr. I. Hovancová

       

     • Zdravý životný štýl - 3. ročník

     • Týždeň aktivít zameraných na zdravý životný štýl sme začali turnajom vo vybíjanej. Naši tretiaci súťažili s veľkou chuťou a radosťou. Dodržiavali pravidlá hry. Víťazom sa stala trieda III. B. Počas celého týždňa deti dodržiavali zásady zdravého stravovania. Ich desiata bola zdravá a pestrá. Nezabúdali na pitný režim. Ako aktívne využívajú svoj voľný čas vyjadrili vo výtvarných prácach. Vyučovanie sa nieslo v duchu správneho sedenia, relaxačných chvíľ a prosociálnych aktivít. V školskej knižnici prežili pekné a veselé chvíle s knihou, ktorá sa stane inšpiráciou do čitateľského denníka.

      triedne učiteľky 3. ročníka

     • Najlepšia "zberačka" bateriek na škole

     • Žiačka Liana Richtarčíková z 3.B si prevzala  za nazbierané body za baterky ceny z e-shopu a to volejbalovú loptu,potápačsky set, cyklistické rukavice a batérie. Gratulujeme a prajeme  jej ešte veľa nazbieraných bateriek.

      PaedDr. Gáborčíková Dagmar

    • Triedne schôdze rodičovského združenia
     • Triedne schôdze rodičovského združenia

     • Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že dňa 16. apríla 2019 sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia.

      1. stupeň o 16.00 hod.

      2. stupeň o 16.30 hod.

     • "Les a jeho obyvatelia"

     • Dôkazom toho, že príroda nám nie je ľahostajná, vážime si ju a máme ju radi, je účasť našich detí vo výtvarnej súťaži na tému "Les a jeho obyvatelia".

      Vojenské lesy a majetky SR štátny podnik, Odštepný závod Kežmarok, pri príležitosti vyhodnotenia poľovníckej sezóny 2018/2019 za spoločný revír Javorina, v zastúpení Ing. Petrom Šoltésom, odovzdal diplom škole a aj úspešným účastníkom.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme.

      Vedenie školy

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 10.01.2019 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády kat. C s nasledovnými výsledkami:

      Teoreticko - praktická časť:

      1.m. - Svetlana Václavová

      2.m. - Alexandra Hrčová

      3.m. - Paulína Brežinová, všetky z VIII.C triedy.  Do okresného kola postupujú prvé dve dievčatá spolu s Emou Hetešovou (IX.C), ktorá bude súťažiť v projektovej časti. 

      Srdečne blahoželáme a držíme palce.

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková

       

    • Oznam riaditeľstva školy
     • Oznam riaditeľstva školy

     • Riaditeľka školy oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že dňa 21.11.2018 (streda) udeľuje žiakom 6. - 9. ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu konania celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka T- 5. Vyučovanie na 1. stupni prebieha podľa rozvrhu. Školská jedáleň aj ŠKD sú v prevádzke bez zmeny.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • MAKSÍK 2. - 4. ročník

     • Ani sme sa nenazdali a ďalší ročník súťaže MAKSÍK je úspešne za nami. Do jubilejného 10. ročníka sa zapojilo 52 žiakov 2. až 4. ročníka. Okrem súťažných odpovedníkov žiaci posielali aj krásne darčeky Maksíkovi k narodeninám. Boli to básničky aj kresby.

      Diplomy : Najmúdrejší Maksáčik : 13 žiakov

                     Múdry Maksáčik          : 39 žiakov

      Najúspešnejší riešitelia : 2. ročník : Peťko Ondo-Eštok z 2.C

                                                             Jozef Bielak z 2.C

                                            3. ročník : Nikola Nevický z 3.C

                                                            Sofia Magerová z 3.C

                                            4. ročník : Dávid Džadoň zo 4.B

                                                            Oliver Bielak zo 4.C

      Všetci riešitelia získali drobnú odmenu a tí najúspešnejší rôzne druhy hier.

      Mgr. Janka Lacková

    • Karneval
     • Karneval

     • Karneval je krásna chvíľa, muzika tam vyhráva... Aj tento rok sme zahájili FAŠIANGY karnevalom. V piatok 11.1.2019 sme na našej škole usporiadali karneval pre 1.stupeň ZŠ, ktorý nám spríjemnil zabávač Ujo Jano z Detvy. Žiaci boli veľmi kreatívni pri výbere kostýmov, nebola núdza o princezné, policajtov, zvieratká a rôzne rozprávkové postavičky. Deti sa zabávali, spievali, tancovali, súťažili a získali krásne ceny v tombole. Karnevalový deň doplnil vynikajúci obed v školskej jedálni tradičným fašiangovým jedlom - šiškami s džemom.

      Vyuč. 1. stupňa

     • Týždeň plný prekvapení - 2. ročník

     • Ani druháci v týždni zdravia nezaháľali. V priebehu každého dňa nás čakalo samé prekvapenie. Navštívili nás záchranári, mestský policajt a hasič, ktorí nám porozprávali o svojej práci. Dozvedeli sme sa množstvo nových informácií a zaujímavostí. Okrem toho si žiaci pre našich hostí pripravili krásne kresby, priania a množstvo otázok. Zdravie je pre nás veľmi dôležité, preto sme si vyučovanie ďalej spestrili jabĺčkovým dňom a pripomenuli sme si, aké je ovocie zdravé. Svoje telo sme si dobili baterkami aj v závere týždňa, ktorý sme ukončili zábavnými hrami. Veríme, že týždeň priniesol bohatú úrodu, ktorú neraz zužitkujeme.

      Tr. učiteľky 2.ročníka

     • Vesmír očami detí

     • " Vesmír očami detí" je výtvarná súťaž, do ktorej sa pravidelne zapájajú aj žiaci našej školy. Ani tento rok to nebolo inak. Začiatkom apríla boli zverejnené výsledky okresného kola. Medzi ocenenými žiakmi boli Karolína Kundrová VII. C, Timea Karaffová I. B a do celoslovenského kola postupuje práca Branislava Štosela z I. B triedy. Žiakom srdečne blahoželáme.

      Mgr. V. Maláková, Mgr. M. Pažáková

    • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
     • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády

     • 13. marca 2019 sa na našej škole konalo okresné kolo 60. ročníka Fyzikálnej olympiády.


      kategórii E súťažilo 11 žiakov z 5 škôl okresu. Našu školu reprezentoval Adrián Tomášek, žiak 9. A triedy, ktorý obsadil krásne 1. miesto. 10. apríla 2019 bude školu a okres reprezentovať v krajskom kole v Prešove.

      kategórii F súťažilo 17 žiakov z 5 škôl okresu. Našu školu reprezentovali traja žiaci z 8. C triedy. Z nich najúspešnejší bol Martin Černický, ktorý obsadil pekné 2. miesto.
      Lucia Horanská skončila na 4. miesteMiriama Nahalková obsadila 8. miesto.

      Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, Adriánovi a Martinovi srdečne blahoželáme!

      PK MAT – FYZ – INF

    • Triedne schôdze rodičovského združenia
     • Triedne schôdze rodičovského združenia

     • Riaditeľstvo školy pozýva zákonných zástupcov žiakov na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 17.1.2019 (štvrtok) nasledovne:

      1. stupeň - od 16.00h

      2. stupeň - od 16.30h okrem tried V.A, VI.A, VI.B. V týchto triedach sa uskutočnia konzultačné stretnutia rodičov od 14.30 - 17.30h. 

    • ,,Piráti krásy"
     • ,,Piráti krásy"

     • 5.11.2018 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže ,,Piráti krásy". Naša žiačka Ema Hetešová z 9.C v recitácii poézie získala 2.miesto a žiačka Soňa Kurtá z 8.A v recitácii prózy - vlastná tvorba získala 1.miesto a postúpila na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 15.11.2018 v Spišskej Kapitule. Aj tu obsadila vo svojej kategórii 1.miesto.Obidvom žiačkam srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy. Mgr.Iveta Hovancová

    • Školské kolo Botanikiády
     • Školské kolo Botanikiády

     • Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach organizuje tento rok okrúhly desiaty ročník projektu BOTANIKIÁDA, do ktorého sa naša škola zapája tradične už niekoľko rokov. Projekt je určený žiakom piateho ročníka základných škôl v Prešovskom a Košickom kraji. BOTANIKIÁDA 2019 nesie podtitul Vyrobené z rastlín“. Školského kola sa 8. apríla 2019 zúčastnilo 40 piatakov. Najúspešnejšou riešiteľkou online testu sa stala Natália Ferenčáková z V.C. Za ňou sa umiestnili Vanessa Budzáková, Natália Maňaková, Zoja Nevická a Oliver Pažák (všetci z V.C), ktorí získali zhodný počet bodov. Blahoželáme a držíme palce v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční v máji v Botanickej záhrade v Košiciach.

      PK BIO