• Nadpis

    •  

     Knižnica má dôležité miesto v školskom živote. Ponúka všetkým žiakom našej školy možnosť bezplatného vypožičania si kníh na obdobie jedného mesiaca, ktoré však po dohode so školskou knihovníčkou môže byť predĺžené.

     Školská knižnica bola presťahovaná do nových pekných väčších priestorov. Nachádza sa na prízemí v bývalých priestoroch umeleckej školy.

     Škola neustále investuje do zakupovania nových titulov a snaží sa, aby bol knižný fond obmieňaný podľa záujmu žiakov i učiteľov.

     Žiaci si v súčasnosti môžu vybrať z viac ako 1 700 knižných titulov.

     Školská knižnica slúži aj ako učebňa, ktorú je možné využívať aj počas vyučovania.

     Prežiť čas so zaujímavou knihou je výborný spôsob ako tráviť voľný čas.

     Výpožičná doba   STREDA :    12:30 – 14:30

     Školská knižnica ponúka :

     detské knihy plné rozprávok, príbehov, povestí a básní, dobrodružné knihy, dievčenské romány, encyklopédie, prírodovednú literatúru, záhady, dobrodružno-fantastické knihy a odbornú literatúru.