• Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2 v Kežmarku vydáva už niekoľko rokov školský časopis Fišeráčik pre všetkých, ktorých zaujíma aktuálne dianie z prostredia školy. V súčasnosti vychádza trikrát ročne a každé číslo má 35 výtlačkov. Časopis má zaužívanú štruktúru a vždy nové rubriky. Samozrejme, že nechýbajú príspevky, ktoré sa týkajú najmä noviniek a aktualít školy. Pravidelne sa objavujú články z rôznych oblastí, ale sú to predovšetkým žiacke práce – básne či kresby.

    Redakčnú radu tvoria žiaci, ktorí navštevujú krúžok Fišeráčik pod vedením Mgr. Lucie Hudákovej. Výtvarným poradcom je Mgr. Jana Galliková a Mgr. Veronika Maláková. Materiálnu pomoc zabezpečuje vedenie školy - PaedDr. Iveta Slovíková. Za čo im všetkým ďakujeme a prajeme veľa chuti vytvárať nové aktuálnejšie a krajšie čísla.

    Časopis Fišeráčik úspešne prežil pekných pár rokov svojej existencie aj vďaka záujmu zo strany čitateľov. Pre sprístupnenie čo najväčšiemu okruhu záujemcov ho uverejňujeme aj na tejto webovej stránke školy. Okrem aktuálneho čísla uverejňujeme aj čísla predchádzajúcich ročníkov.

    V školskom roku 2014/2015 v regionálnej súťaži "O najlepší školský časopis podtatranského regiónu" obsadil Fišeráčik krásne 3. miesto a v rokoch 2015/2016, 2016/2017  získal 1. miesto. 

    Dúfame, že ho v jeho úsilí naďalej podporíte a že nájde patričnú podporu čoraz početnejšieho okruhu stálych čitateľov.

    školský rok: 2019/2020

    Fiseracik 1-2019.pdf

    školský rok: 2018/2019

    Fiseracik 1-2018.pdf

    Fiseracik 2-2019.pdf

    Fiseracik 3-2019.pdf

    školský rok: 2017/2018

    Fiseracik_2-2018.pdf

    Fiseracik__1-2018.pdf

    školský rok: 2016/2017

    Fiseracik_1-2017.pdf

    Fiseracik_2-2017.pdf

    Fiseracik_3.-2017.pdf

    školský rok: 2015/2016

    Fiseracik_1-2016.pdf

    Fiseracik_2-2016.pdf

    Fiseracik_3-2016.pdf

    školský rok: 2014/2015

    Fišeráčik 1-2015.pdf

    Fišeráčik 2-2015.pdf

    Fiseracik_3.-2015.pdf

    školský rok: 2013/2014

    FIŠERÁČIK č.2.docx

    FIŠERÁČIK č.3.docx