• Školský časopis FIŠERÁČIK

    • Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2 v Kežmarku vydáva už niekoľko rokov školský časopis Fišeráčik pre všetkých, ktorých zaujíma aktuálne dianie z prostredia školy. V súčasnosti vychádza trikrát ročne a každé číslo má 35 výtlačkov. Časopis má zaužívanú štruktúru a vždy nové rubriky. Samozrejme, že nechýbajú príspevky, ktoré sa týkajú najmä noviniek a aktualít školy. Pravidelne sa objavujú články z rôznych oblastí, ale sú to predovšetkým žiacke práce – básne či kresby.

     Redakčnú radu tvoria žiaci, ktorí navštevujú krúžok Fišeráčik pod vedením Mgr. Zuzany Madejovej. Výtvarným poradcom je Mgr. Jana Galliková a Mgr. Veronika Maláková. Materiálnu pomoc zabezpečuje vedenie školy - PaedDr. Iveta Slovíková a PaedDr. Zuzana Ferenčáková. Za čo im všetkým ďakujeme a prajeme veľa chuti vytvárať nové aktuálnejšie a krajšie čísla.

     Časopis Fišeráčik úspešne prežil pekných pár rokov svojej existencie aj vďaka záujmu zo strany čitateľov. Pre sprístupnenie čo najväčšiemu okruhu záujemcov ho uverejňujeme aj na tejto webovej stránke školy. Okrem aktuálneho čísla uverejňujeme aj čísla predchádzajúcich ročníkov.

     V školskom roku 2014/2015 v regionálnej súťaži "O najlepší školský časopis podtatranského regiónu" obsadil Fišeráčik krásne 3. miesto a v rokoch 2015/2016, 2016/2017  získal 1. miesto. 

     Dúfame, že ho v jeho úsilí naďalej podporíte a že nájde patričnú podporu čoraz početnejšieho okruhu stálych čitateľov.

     školský rok: 2017/2018

     Fiseracik_2-2018.pdf

     Fiseracik__1-2018.pdf

     školský rok: 2016/2017

     Fiseracik_1-2017.pdf

     Fiseracik_2-2017.pdf

     Fiseracik_3.-2017.pdf

     školský rok: 2015/2016

     Fiseracik_1-2016.pdf

     Fiseracik_2-2016.pdf

     Fiseracik_3-2016.pdf

     školský rok: 2014/2015

     Fišeráčik 1-2015.pdf

     Fišeráčik 2-2015.pdf

     Fiseracik_3.-2015.pdf

     školský rok: 2013/2014

     FIŠERÁČIK č.2.docx

     FIŠERÁČIK č.3.docx