• Rebríček škôl podľa INEKO

   • ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok obsadila podľa hodnotenia INEKO v školskom roku 2018/2019 7. miesto v Prešovskom kraji a 72. miesto v Slovenskej republike. Získala hodnotenie ako "škola s výbornými výsledkami žiakov".
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Novinky

     • „Som Európan” - štvrtáci, ročníkový projekt

      V tomto školskom roku naši štvrtáci na hodinách vlastivedy spoznávali Slovensko. Putovali sme spolu od Hornádu k Dunaju a naspäť po všetkých regiónoch.

      Slovensko je súčasťou Európskej únie, a tak sme si na ročníkový projekt vybrali tému: „Som Európan”.

      Pochádzame z rozličných krajín a hovoríme rôznymi jazykmi. Európa je našim spoločným domovom. Ľudia žijúci v EÚ môžu slobodne žiť, pracovať alebo študovať v ktorejkoľvek krajine, ktorú si vyberú. EÚ robí všetko preto, aby uľahčila ich pohyb z jednej krajiny do druhej.

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

      Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční dňa 30.06.2020 o 9.00 hod. v átriu. Príchod žiakov do školy je o 8.45 hod.

      Žiakom 1.- 5. ročníka budú vysvedčenia odovzdané v triede od 8.00 do 8.45 hod. Príchod žiakov do školy je o 7.45 hod.

      30.06.2020 nie je v prevádzke ŠKD ani ŠJ.

     • Mein Idol. Mein Star

      I v nemeckom jazyku si mnohí žiaci druhého stupňa počas obdobia dištančného vzdelávania tvrdo zamakali. Nielen online vyučovanie, pracovné listy, či cvičenia a gramatika i iné rôzne cesty a formy boli použité pre prácu a progres vo vzdelávaní z domu.

      Žiaci 8.C uzavreli svoju trojmesačnú prácu krásnymi projektami, ktorých obsahom bolo vyjadriť a načrtnúť v istých gramatických formách a obsahových okruhoch svoj názor na slovenského športovca, ktorý je ich vzorom.

  • Projekty

   • Vedomostné ostrovy
   • Zelená škola
  • Zvonenia

   Nedeľa 5. 7. 2020
   • OZNAMY

   • Dňa 30.06.2020 nebude v prevádzke ŠKD ani ŠJ.


  • Fotogaléria

   • „Som Európan” - štvrtáci, ročníkový projekt
   • ŠKD Pieskovanie
   • ŠKD Darček ockovi
   • ŠKD Fotíme v prírode
   • ŠKD Kvetinky
   • ŠKD Vodné živočíchy
   • ŠKD Kamienkovo
   • ŠKD Vrchnáčikovo
   • ŠKD Žabky
  • Počet návštev: 915790