• Rebríček škôl podľa INEKO

   • ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok obsadila podľa hodnotenia INEKO v školskom roku 2018/2019 7. miesto v Prešovskom kraji a 72. miesto v Slovenskej republike. Získala hodnotenie ako "škola s výbornými výsledkami žiakov".
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Usmernenie k zápisu
     • Usmernenie k zápisu

      Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok pre školský rok 2021/2022 sa bude konať

      12. a 13. apríla 2021 v čase od 8.00 - 16.30 hod.

      Keďže v čase konania zápisu pretrváva mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

    • Zápis detí do prvého ročníka
     • Zápis detí do prvého ročníka

      Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

      Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú zrelosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

    • Poď, prečítam ti rozprávku!
     • Poď, prečítam ti rozprávku!

      Ani v tomto školskom roku, i keď pre nás všetkých v náročnom období, sme nezabudli na MAREC – MESIAC KNIHY. Záleží nám na tom, aby žiaci našej školy mali pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu. Práve preto, v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry, sme uskutočnili mnoho aktivít, niektoré aj v online priestore. Cieľom nebolo len samotné čítanie, ale predovšetkým podpora a rozvoj čítania s porozumením. „Poď, prečítam ti rozprávku!“ - aktivita, v ktorej mali možnosť mladší žiaci 1. a 2. ročníka obdivovať čitateľské zručnosti, plynulé čítanie a prácu s textom svojich starších kamarátov v 3. a 4. ročníku. Štvrtáci sa zhostili roly čitateľov veľmi zodpovedne, pripravili si veselé čítanie o Veľkej noci a pútavý kvíz, zameraný na počúvanie s porozumením. Prváci prekvapili štvrtákov veľkonočnými hádankami a riekankami. Literárne pojmy v interaktívnom kvíze z dielne druhákov mimoriadne zaujali ž

  • Projekty

   • Vedomostné ostrovy
   • Zelená škola
   • Nadpis


   • Nadpis


  • Zvonenia

   Utorok 13. 4. 2021
   • OZNAMY

   • Dokument na stiahnutie:

    Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_.docx​​​​​​​

    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA: 12.-13. apríla 2021,

    možnosť podania elektronickej prihlášky

    29. apríl 2021- Zber papiera

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 2273983