• Novinky

     • Život zvierat na farme

      Tatranský vzduch prospieva nielen deťom z veľkých miest, ale aj zvieratám z rôznych končín sveta. O tom sme sa mali možnosť presvedčiť aj my druháci, pretože tento školský rok spoznávame "Svet okolo nás". Nádherný výhľad, krásnu prírodu a nezvyčajné druhy zvierat sme pozorovali na FARME NA VETERNOM VŔŠKU. Krásne predpoludnie spojené s obhliadkou zvierat, súťažami,tvorivými dielňami a sladkým pohostením pre nás pripravili starí rodičia našich dvojičiek Nikolasa a Tobiasa Zelinovcov. Porozprávali nám veľa zaujímavých vecí o zvieratkách, o tom, kde sa prevažne vyskytujú, aké majú znaky, čím sa živia a aká je o ne starostlivosť. Atrakciou pre deti bolo dvojtýždňové mláďa lamy a veľmi ich zaujali kozorožce, či biele sovy. Spoločnosť nám robila aj naša pani riaditeľka, ktorá tiež ocenila takúto netradičnú formu vyučovania. Veríme, že dobrá spolupráca rodiny a školy bude pokračovať aj naďal

     • Kvíz pre seniorov: Poznáš svoje mesto?

      Mesiac október vyhlásila Organizácia spojených národov za Mesiac úcty k starším. Dňa 15. októbra preto naši ôsmaci v Zariadení pre seniorov Náruč zorganizovali Kvíz pre seniorov s názvom Poznáš svoje mesto? Milé moderátorky Katarína Andrášová a Henrieta Hanáčková z 8. C postupne previedli dôchodcov históriou a zaujímavosťami mesta formou otázok, na ktoré mali odpovedať. Zvíťazil tím pani Šoltésovej a získal od nás knihu o kežmarskej histórii.

     • Detská atletika

      V septembri počas športovej akcie s názvom Detská atletika, ktorej hlavným cieľom bol rozvoj pohybových schopností, žiaci našej školy získali pekné umiestnenia. Spomedzi štvrtých ročníkov v meste Kežmarok naša IV.A obsadila druhé miesto, z tretích ročníkov naša III.C obsadila prvé miesto a naši najmenší prváci obsadili prvé miesto a to žiaci z I. A triedy. Odmenou bola návšteva filmového predstavenia Angry Birds, bowling v Poprade, víťazný pohár a diplom. Behanie, skákanie, hádzanie sú základné pohybové aktivity vlastné nielen v atletike, ale uplatnenie nachádzajú i v iných športoch.

     • Exkurzia: Planetárium Prešov, 4.A, 4.B, 4.C

      10. októbra 2019 štvrtáci navštívili Planetárium v Prešove. V prvej časti programu videli film Vesmír a Slnečná sústava. Zaujali ich informácie o našej planéte Zem. Dozvedeli sa o pohybe Zeme okolo Slnka, keď sa striedajú štyri ročné obdobia a o jej otáčavom pohybe, keď sa strieda deň a noc. Obdivovali a spoznali ďalšie planéty Slnečnej sústavy. V druhej časti programu pozorovali hviezdnu oblohu, súhviezdia a planéty, ktoré je možné vidieť na oblohe. Počas exkurzie navštívili aj múzeum Rákociho palác. Ten je plný exponátov, ktoré dokladujú život našich predkov v minulosti. Videli spôsob života bohatých mešťanov, život remeselníkov a pastierov. V poslednej časti expozície ich zaujala bohatá zbierka hasičských áut. Obohatili si svoje vedomosti z vlastivedy a prírodovedy a spoznali naše krajské mesto Prešov.

  • Projekty

   • Vedomostné ostrovy
   • Zelená škola
  • Zvonenia

   Štvrtok 17. 10. 2019
   • OZNAMY

  • Fotogaléria

   • Exkurzia: Planetárium Prešov, 4.A, 4.B, 4.C
   • Pomoc druhým
   • ŠKD Gaštanková olympiáda
   • Svetový deň zvierat v 1. ročníku
   • Európsky deň jazykov - 3. a 4. ročník
   • ŠKD Jesenné tvorenie
   • Noc výskumníkov a naši malí bádatelia
   • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
   • Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019
  • Počet návštev: 7193978