• S čertami nie sú žarty
    • S čertami nie sú žarty

    • 13.01.2019 18:34
    • Aj tohto roku, 11. januára sa deti zo 4. oddelenia  preniesli do ríše rozprávok medzi čertov a iné rozprávkové bytosti. Formou zábavných súťaží - hádzanie zemiakov do kotla, beh cez prekážky, hľadanie pokladu a iné, si preverili svoju presnoť, šikovnosť a pohybové schopnosti. 

                                                                                                              vychovávateľka Danka
    • viac
    • Deň slaných veterníkov
    • Deň slaných veterníkov

    • 05.12.2018 12:17
    • Už po druhý krát sme sa v ŠKD zapojili do celoslovenskej akcie pod názvom Deň slaných veterníkov na podporu chorých na cystickú fibrózu.

     Dňa 21. novembra 2018 deti v ŠKD za pomoci vychovávateliek vyrobili vrtuľky
     tzv. „ veterníky“.

     Akcie sa zúčastnili všetky oddelenia školského klubu detí
                                                                                                         vychovávateľka Janka

    • viac
    • Paraolympiáda - súťaže s handycapom
    • Paraolympiáda - súťaže s handycapom

    • 07.03.2018 10:00
    • Dňa 23. februára deti z 1. oddelenia  súťažili v paraolympiáde. V rozhovore sme si priblížili život detí s rôznymi  handycapmi. Aby  lepšie pochopili aké prekážky musia tieto deti prekonávať vychovávateľka  pripravila rôzne súťaže s handycapom. V súťaži slepec a jeho sprievodca si deti mohli vyskúšať orientáciu medzi prekážkami so zatvorenými očami, v ďalšej súťaži triedili geometrické útvary podľa hmatu. Svoju šikovnosť si overili pri zbieraní predmetov so zatvorenými očami pomocou paličky. Zvukovoanalytické schopnosti si vyskúšali pri naháňačke so zvončekom. Víťazi boli všetci, pretože pochopili aké úsilie  musia prekonávať tieto deti pri prekonávaní každodenných prekážok.
     Najlepší súťažiaci:
     1. miesto: Dávid Smik
     2. miesto: Peter Ondo-Eštok
     3. miesto: Sarah Naništová


                                                                                                    vychovávateľka Danka
     30.11.20
    • viac
    • Turnaj v pexese
    • Turnaj v pexese

    • 17.01.2018 12:14
    • Turnaj v pexese
     Dňa 16. januára sa v ŠKD uskutočnil - "Turnaj v Pexese." Deti zo IV. oddelenia rozdelené do skupín hrali známu spoločenskú hru - pexeso. Vyraďovacou metódou sa deti umiestnili na prvých troch miestach. Víťazom blahoželáme.

     Výsledky:
     1. miesto: Kamilka Lapšanská, III.A
     2. miesto: Matej Szabó, III.C
     3. miesto: Lívia Tomášková, III.B
                                                                                                  vychovávateľka Katka
    • viac