• Výsledky športových súťaží

    • Výsledky športových súťaží v školskom roku 2018-2019

      

     ŠACH

     dievčatá:  2.m. OK, 2.m. KK – Ferenčáková Natália – 5.C

     družstvo žiakov: 3.m. OK – Ferenčáková Natália – 5.C

                                                  Nevická Zoja – 5.C

                                                  Černický Martin – 8.C

                                                  Soják Timotej – 8.C

      

     Veľkonočný  florbalový turnaj

     1.m. – chlapci (Mgr. Palanská)

      

     Futbal – školský pohár SLSP

     3.m. OK – ml. žiaci (Mgr. Zacher)

      

     Minifutbal – Mc Donald ´s Cup

     1.m OK, 8.m KK – družstvo žiaci – 3. a 4. ročník

     Najlepší hráč KK – Václavek Marko – 4.B – (Mgr. Zacher)

      

      Basketbal

     1.m. OK, 5.m KK – chlapci (PaedDr. Mihók, Juhász)

      

     Volejbal

     3.m. OK – chlapci (Mgr. Hudáček)       

     2.m. OK – dievčatá (Mgr. Hudáček)

      

     Florbal

     2.m. OK – dievčatá (Mgr. Palanská)

      

     Ľahká atletika

     žiaci: 2.m. OK škola (Mgr. Hudáček, Mgr. Zacher, PaedDr. Mihók)

     1.m. OK 300m – Šoltés Marek – 9.C

     2.m. OK  štafeta 4x60 m

     1. m. OK, 1.m. KK, 1.m. SK skok do diaľky – Šoltés Marek – 9.C

      

     žiačky: 2.m. OK  škola (Mgr. Zacher, Mgr. Hudaček)

     3.m. OK  60m – Stašáková Sofia – 9.B

     1.m. OK, 8.m. KK 300m – Vernarská Natália  – 7.B

     2.m. OK 800m – Fedáková Viktória – 7.C

     1.m. OK štafeta 4x60 m

     2.m. OK  skok do diaľky – Petrášová Mia  – 9.C

     3.m. OK skok do diaľky – Veštúrová Monika – 9.B

     1.m. OK, 5.m. KK  vrh guľou – Šteczová Miroslava  - 9.A

     3.m. OK vrh guľou – Stašáková Sofia – 9.B

      

      

     Dni mesta Kežmarok – Ľahká atletika „O pohár primátora“ : 2.m. škola 

     1.m. 60 m – Šoltés Marek – 9.C

     1.m. 150 m – Šturman Damián  – 7.A

     3.m. 300 m – Hanečák Filip – 7.A

     1.m. 600 m – Duda Sebastián – 7.A

     2.m. 600 m – Rušin Ján – 5.A

     2.m. 1000 m – Cehula Šimon – 9.C

     2.m. štafeta 4x60 m

     1.m. skok do diaľky – Šoltés  Marek – 9.C

     1.m. skok do diaľky – Šturman Damián – 7.A

     3.m. skok do diaľky – Duda Sebastián – 7.A

     1.m. hod krik. lopt. – Pišta Dominik – 6.A

     3.m. 300 m – Vernarská Natália  – 7.B

     1.m. 800 m  - Fedáková Viktória  – 7.C

     2. m. štafeta 4x60 m

     1.m. skok do diaľky – Petrášová Mia – 9.C

     3.m. skok do diaľky – Veštúrová Monika – 9.B

     2.m. hod krik. lopt – Šteczová Miroslava – 9.A

     1.m. hod krik. lopt – Tyrpáková Sabína  – 6.A

     3.m. hod krik.lopt. – Olekšáková Timea – 6.A

      (PaedDr. Mihók, Mgr. Hudáček, Mgr. Zacher, Mgr. Palanská, Mgr. Kožuch)                                      

                                            

     Atletika pre všetkých- KIDS ATHLETICS     

     Kategória 1.ročník – 3.m – 1.B (Mgr. Pažáková)

     Kategória 2.ročník – 3.m – 2.C (PaedDr. Ondo-Eštoková)

     Kategória 3. ročník – 2.m – 3.A (Mgr. Danielčáková)

     Kategória 4.ročník – 3.m – 4.A (Mgr. Lacková)

      

     Výsledky športových súťaží v školskom roku 2017-2018

      

     Branno - športové súťaže:

      

     ŠACH

     dievčatá:  2.m. OK, 3.m. KK – Ferenčáková Natália – 4.C

     chlapci:     3.m. – Soják Timotej – 7.C

      

     Družstvo mladých zdravotníkov SČK

     3.m. RK – družstvo žiakov – (Mgr. Babej, Olexa)

      

     Novoročný florbalový turnaj

     3.m. – chlapci (Mgr. Turcerová)

      

     Futbal – školský pohár SFZ

     3.m. OK – ml. žiaci (Mgr. Zacher)

      

      

     Cezpoľný beh

     2.m. OK – družstvo chlapci – Fabinyi Vladimír – 9.A, Krišík Erik – 9.B, Groman Michal – 9.A (Mgr. Babej)

      

     Beh Ľubicou

     3.m. – Groman Michal – 9.A (Mgr. Babej)

                

     Basketbal

     1.m. OK, 8.m KK – chlapci (PaedDr. Mihók, Juhász)

      

     Volejbal

     3.m. OK – chlapci (Mgr. Babej)

     3.m. OK – dievčatá (Mgr. Zacher)

      

     Ľahká atletika

     žiaci: 1.m. OK, 3.m. KK škola (Mgr. Babej, PaedDr. Mihók)

     1.m. OK 60m – Groman Michal – 9.A

     3.m. OK 60m – Svoboda Boris – 9.C

     2.m. OK 300m – Svoboda Boris – 9.C

     3.m. OK 1000m – Groman Michal – 9.A

     1.m. OK, 1. m. KK  štafeta 4x60 m

     1. m. OK skok do diaľky – Jančo Fabien – 9.B

     3.m. OK, 1.m. KK, 2.m. SK skok do diaľky – Fabinyi Vladimír – 9.A

     3. m. OK hod krik. loptičkou – Fabinyi Vladimír – 9.A

     2. m. OK vrh guľou –  Krišík Erik – 9.B

     3. m. KK vrh guľou – Horný Matej – 9.C

      

     žiačky: 1.m. OK, 3.m. KK škola (Mgr. Zacher, Mgr. Turcerová)

     1.m. OK, 1.m. KK, 7. m. SK  60m – Stašáková Sofia – 8.B

     1.m. OK 300m – Stašáková Sofia – 8.B

     1.m. OK, 3.m. KK štafeta 4x60 m

     1.m. OK, 1.m. KK, 11.m. SK  skok do diaľky – Vicianová Žaneta – 9.B

     2.m. OK skok do diaľky – Veštúrová Monika – 8.B

     3.m. OK skok do diaľky – Petrášová Mia – 8.C

      

      

     Dni mesta Kežmarok – Ľahká atletika „O pohár primátora“ : 1.m. škola 

     1.m. 60 m – Groman Michal – 9.A

     3.m. 60 m – Šoltés Marek – 8.C

     2.m. 150 m – Hanečák Filip – 6.A

     2.m. 300 m – Svoboda Boris – 9.C

     3.m. 300 m – Šebest Dominik – 7.B

     3.m. 600 m – Hanečák Filip – 6.A

     1.m. 1000 m – Groman Michal – 9.A

     1.m. štafeta 4x60 m

     1.m. skok do diaľky – Šoltés  Marek – 8.C

     2.m. skok do diaľky – Jančo Fabien – 9.B

     3.m. skok do diaľky – Fabinyi Vladimír – 9.A

     1.m. skok do diaľky – Magyar Samuel – 6.B

     2.m. skok do diaľky – Šturman Damián – 6.A

     1.m. hod krik. lopt. – Fabinyi Vladimír – 9.A

      

     1.m. 60 m – Stašáková Sofia – 8.B

     3.m. 60 m – Vernarská Natália  – 6.B

     2.m. 150 m – Štimová Tatiana – 6.B

     3.m. 150 m – Gaľová Natália – 7.C

     1.m. 300 m – Stašáková Sofia – 8.B

     2.m. 600 m – Vernarská Natália – 6.B

     2.m. 800 m – Horníková Stela – 9.C

     1. m. štafeta 4x60 m

     1.m. skok do diaľky – Vicianová Žaneta – 9.B

     1.m. hod krik. lopt. – Fedáková Viktória – 6.C

     2.m. hod krik. lopt – Zastková Michaela – 7.C

     3.m. hod krik. lopt – Horanská Lucia – 7.C

      (PaedDr. Mihók, Mgr. Babej, Mgr. Zacher, Mgr. Turcerová)                                      

                                            

     Atletika pre všetkých- KIDS ATHLETICS     

     1.m. – 2.A (Mgr. Danielčáková)

     1.m. 3.A (Mgr. Lacková)

     2.m. 4.C (Mgr. Šterbáková)

      

      

     Školské majstrovstvá okresu v zjazdnom lyžovaní

     starší žiaci:        1.m. – Madeja Adam – 8.C

     mladšie žiačky: 2.m. – Toporcerová Zuzana – 8.A

                               3.m. – Gaľová Natália – 7.C

     mladšie predžiačky: 2.m. – Eliášová Lenka – 5.C

                                      3.m. – Hozzová Vanessa – 2.B

     mladší predžiaci: 3.m. – Gaľa Matúš – 4.C

     škola:                2.m.

      

     Olympiáda netradičných športov KK

     Kinball: 3.m. – škola (Mgr. Babej)

     Maxivolejbal: 3.m. – škola (Mgr. Babej)

     Bubble football: 1.m. – škola (Mgr. Babej)

      

      

     Výsledky športových súťaží v školskom roku 2016-2017

     ŠACH – Majstrovstvá ZŠ mesta Kežmarok

     dievčatá:  1.m. – Ferenčáková Natália – 3.C (Mgr. Budzák)

                     2.m. - Wagnerová Adela – 7.A (Mgr. Budzák)

                      3.m. – Zoja Nevická – 3.C (Mgr. Budzák)

     chlapci:   1.m. – Duda Daniel – 4.C (Mgr. Budzák)

                         2.m. – Soják Timotej – 6.C (Mgr. Budzák)

         3.m. – Černický Martin – 6.C (Mgr. Budzák)

      

     Vianočný florbalový turnaj

     3.m. – chlapci (Mgr. Turcerová)

      

     Coca Cola Cup – futbalová turnaj

     kvalifikačné kolo – 1.m. chlapci (Mgr. Zacher)

     1. kolo – 1.m. chlapci (Mgr. Zacher)

     2. kolo – 2.m. chlapci (Mgr. Zacher)

      

     Kežmarské Hry – futbalový turnaj

     1.m. družstvo žiakov A (Mgr. Zacher)

     3.m. družstvo žiakov B (Mgr. Zacher)

      

     Futbal – školský pohár SFZ

     3.m. OK – ml. žiaci (Mgr. Zacher)

      

     Futbal – Futbal Cup

     2.m. OK starší žiaci (Mgr. Zacher)

      

     Cezpoľný beh

     1.m. OK, 7.m. KK – družstvo chlapci – Bombara Ronald (9.C), Krišík Erik (8.B), Gardoš Jakub (9.D)

     1.m. OK, 3.m. KK – Gardoš Jakub – 9.D (Mgr. Babej)

                

     Basketbal

     1.m. OK, 4.m KK – chlapci (PaedDr. Mihók,  Juhász)

      

     Volejbal

     2.m. OK – chlapci (Mgr. Babej)        

     Ľahká atletika

     žiaci: 1.m. OK, 4.m. KK škola (Mgr. Babej)

     1.m. OK 60m – Groman Michal – 8.A

     2.m. OK 60m – Džadoň Adam – 9.B

     1.m. OK 300m – Džadoň Adam – 9.B

     2.m. OK 300m – Gardoš Jakub – 9.D

     3.m. OK 300m – Garan Ľubomír – 9.D

     2.m. OK 1000m – Gardoš Jakub – 9.D

     2. m. OK vrh guľou –  Krišík Erik – 8.B

      

     žiačky: 3.m. OK škola (Mgr. Zacher, Mgr. Cermanová)

     3.m. OK 60m – Stašáková Sofia – 7.B

     2.m. OK 300m – Bialončíková Erika – 9.B

     1.m. OK 800m – Lukasová Veronika – 9.B

     1.m. OK skok do diaľky – Pošvicová Žaneta – 8.B

      

      

     Dni mesta Kežmarok – ĽA „O pohár primátora“ :  2.m. škola 

     1.m. hod krik. lopt. –Pišta Dominik – 5.A

     1.m. hod krik. lopt. – Fabinyi Vladimír – 8.A

     2.m. hod krik. lopt. – Servatka Marco Alex – 8.A

     1.m. 60 m – Šoltés  Marek – 7.C

     1.m. 60 m – Groman Michal – 8.A

     3.m. 60 m – Džadoň Adam – 9.B

     1.m. 300 m – Džadoň Adam – 9.B

     3.m. 300 m – Garan Ľubomír – 9.B

     1.m. 1000 m – Gardoš Jakub – 9.B

     1.m. skok do diaľky – Šoltés  Marek – 7.C

     1.m. skok do diaľky – Fabinyi Vladimír – 8.A

     2.m. skok do diaľky – Jančo Fabien – 8.B

     1.m. skok do diaľky – Pošvicová Žaneta –  8.B

     3.m. skok do diaľky – Veštúrová Monika – 7.B

     1.m. 60 m – Stašáková Sofia – 7.B

     3.m. 60 m – Bialončíková Erika – 9.B

     3.m. 300 m – Stašáková Sofia – 7.B

     1.m. 800 m – Lukasová Veronika – 9.B

     3.m. 800 m – Václaveková Barbora – 8.C

     2.m. hod krik. lopt. – Štetzová Miroslava – 7.A

     1.m. hod krik. lopt. – Šúšorová Diana – 9.A

     (PaedDr. Mihók, Mgr. Babej, Mgr. Zacher, Mgr. Cermanová)                                      

                                            

     Atletika pre všetkých- KIDS ATHLETICS     

     1.m. – 2.A (Mgr. Lacková)

     2.m. – 4.A. (Mgr. Hajovská)

     3.m. – 3.C (Mgr. Šterbáková)

     3.m.- 4.C (Mgr. Pokrivčáková)     

      

     Beh Ľubicou

     žiaci:     2.m. – Gardoš Jakub – 9.C (Mgr. Babej)

     žiačky:  1.m. – Troppová Andrea – 9.C (Mgr. Babej)

      

     Školské majstrovstvá okresu v zjazdnom lyžovaní

     staršie žiačky:  1.m. – Husárová Martina – 9.D

                              2.m. – Pažáková Nina – 9.D

     mladší žiaci:     3.m. – Husár Ján – 6.B 

                              2.m. – Pažák oliver – 3.C

     mladšie žiačky: 2.m. – Hozzová Vanesa – 1.D

                               2.m. – Eliášová Lenka – 4.A

     škola:                2.m.

      

     Olympiáda netradičných športov KK

     Kinball: 1.m. – škola (Mgr. Babej)

     Ringo: 1.m. – škola (Mgr. Babej)

     Basebal: 1.m. – škola (Mgr. Babej)

     Nohejbal: 1.m. – škola (Mgr. Babej)

      

     Plávanie žiakov 3. ročníka

     1.m. OK – Ferenčáková Natália – 3.C (Mgr. Šterbáková)

      

     Výsledky športových súťaží v školskom roku 2015-2016

     ŠACH – Majstrovstvá Kežmarku

     chlapci:  3.m. – Duda Daniel – 3.C (Mgr. Chudý)

     dievčatá: 2.m. – Semaňáková Silvia – 6.B (Mgr. Chudý)

                   3.m. – Wagnerová Adela – 6.A (Mgr. Chudý)

      

     Streetbalový turnaj „Ber loptu – neber drogu“

     2 družstvá chlapcov – 1.,3.miesto (Mgr. Babej)

      

     Florbal

     2.m. Obv. K – chlapci (Mgr. Babej)

      

     Študentská protidrogová míľa

     1.m. – Šoltés Marek – 6.C (Mgr. Babej)

     3.m. – Jančo Fabien – 7.B (Mgr. Babej)

     1.m. – Gardoš Jakub – 8.D (Mgr. Babej)

     3.m. – Dorula Rastislav – 9.A (PaedDr. Mihók)

     2.m. – Pirhala Adam – 9.B (Mgr. Babej)

     1.m. – Horný Matej – 7.C (Mgr. Babej)

     3.m. – Matejková Emma – 7.A (PaedDr. Jurašková, PhD.)

     2.m. – Jančušková Erika – 8.B (PaedDr. Jurašková, PhD.)

      

     Coca Cola Cup – futbalová turnaj

     kvalifikačné kolo – 1.m. chlapci (Mgr. Babej, PaedDr. Mihók)

     1. kolo – 1.m. chlapci (Mgr. Babej)

     2. kolo – 3.m. chlapci (Mgr. Babej)

      

     Kežmarské Hry – futbalový turnaj

     3.m. družstvo mladší žiaci (Mgr. Babej)

     Malý futbal – školský pohár

     4.m. – ml. žiaci (Mgr. Babej)

      

     Malý futbal – Jednota Cup

     2.m. starší žiaci (Mgr. Babej, PaedDr. Mihók)

      

     Minifutbal – Mc Donalds Cup

     2.m. najml. žiaci – Jakub Ilenčík, Šimon Hanečák, René Dinda – 3.A, Lenk Kristián – 4.A, Melikant Matej, Madeja Marcel – 3.C, Hanečák Filip, Bretz Adrián, Duda Sebastián – 4.C

     (Mgr. Babej)

      

     Cezpoľný beh

     2.m. OK – družstvo chlapci (Mgr. Babej, PaedDr. Mihók)

     3.m. OK – Gardoš Jakub – 8.D (Mgr. Babej)

     5.m. OK – družstvo dievčatá (PaedDr. Jurašková, PhD.)

      

     Stolný tenis

     3.m. OK –  chlapci (Mgr. Babej)

                                                                                  

     Mladý záchranár CO

     2.m. OK, 47.m. SK  – družstvo (PeadDr. Jurašková PhD., Mgr. Cermanová, Mgr. Babej)

                

     Basketbal

     1.m. OK, 5.m. KK – chlapci (PaedDr. Mihók,  Juhász)

      

     Volejbal

     3.m. OK – chlapci (Mgr. Babej, PaedDr. Mihók)

                            

     Majstrovstvá okresu v  ĽA :   2.m.  žiačky, 4.m. žiaci  – OK

     1.m. 60 m – Dorula Rastislav – 9.A

     2.m. 60 m – Jančušková Erika – 8.B

     3.m. 300m – Gardoš Jakub – 8.D

     2.m. 800 m – Špitková Kristína – 9.D

     2.m. 1000 m – Dorula Rastislav – 9.A

     2. m. vrh guľou –  Kovalčík Damián – 9.D

     3.m. vrh guľou – Dziaková Tatiana – 9.A

     2.m. skok do diaľky – Jančušková Erika – 8.B

     2.m. – hod krik. lopt. – Dziaková Tatiana – 9.A

     (PaedDr. Mihók, PaedDr. Jurašková PhD., Mgr. Babej, Mgr. Cermanová)

      

     Dni mesta Kežmarok – ĽA „O pohár primátora“ :  2. m. škola 

     2.m. hod krik. lopt. – Pirhala Adam – 9.B

     2.m. 60 m, 2.m. 1000 m – Dorula Rastislav – 9.A

     3.m. hod krik. lopt. – Stoklas Márius – 9.A

     2.m. 300 m, 1.m. 1000 m – Gardoš Jakub – 8.D

     1.m. skok do diaľky – Džadoň Adam – 8.B

     3.m. 60 m – Groman Michal – 7.A

     1.m. skok do diaľky, 1.m. 60 m – Šoltés Marek – 6.C

     1.m. skok do diaľky – Zavacká Bianka – 6.B

     3.m. 60 m – Marfiaková Šarlota – 9.A

     2.m. 600 m – Matejková Emma – 7.A

     2.m. 800 m – Lukasová Veronika – 8.B

     1.m. hod krik. lopt. – Dziaková Tatiana – 9.A

     1.m. skok do diaľky, 2.m. 60 m – Jančušková Erika – 8.B

     3.m. 800 m – Špitková Kristína – 9.D

     3.m. skok do diaľky – Šusorová Diana – 8.A

     3.m. skok do diaľky – Veštúrová Monika – 5.B

     3.m. hod krik. lopt. – Štetzová Miroslava – 6.A

     (PaedDr. Mihók, PaedDr. Jurašková, PhD., Mgr. Babej, Mgr. Cermanová)                                       

                                            

     Kežmarské hry – Hokejbal

     2.m. chlapci (Mgr. Babej)

      

     Kežmarské hry – Volejbal

     3.m. chlapci (Mgr. Babej)

     2.m. dievčatá (Mgr. Cermanová)     

      

     Atletika pre všetkých- KIDS ATHLETICS     

            II. A - 2. m. (Mgr. Lacková)

      III. C - 2. m. ( Mgr. Tóthová)

      III. A - 3. m. (Mgr. Hajovská)

      IV. A - 1. m. (PaedDr. Lučanská)