• Výsledky predmetových olympiád, literárnych, výtvarných a speváckych súťaží

    • Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v školskom roku 2018/2019

     Pytagoriáda

     P3:  2.m. OK Nevický Nikola – 3.C (PaedDr. Malinová)

             3.m  OK – Šoltés Martin – 3.A (Mgr. Danielčáková)

     P4:  2.m  OK -  Marhefková Lenka – 4.B (Mgr. Kriššáková)

     P5:  1.m. OK Nevická Zoja – 5.C (Mgr. Mlynarčíková)

            2.m OK Ferenčáková Natália – 5.C (Mgr. Mlynarčíková)

     P6:  2.m. OK Straško Samuel – 6.B (Ing. Derevjaniková)

            3.m. OK Dravecký Sebastián – 6.B (Ing. Derevjaniková)

     P7:  3.m. OK Haščinová Alexandra – 7.C (Mgr. Bobíková)       

     P8:  1.m. OK Černický Martin8.C (Mgr. Svocáková)

            2.m. OK Poľanovská Lenka 8.B (Mgr. Mlynarčíková)

         

     OMAT  

     Z5:  1.m. OK – Nevická Zoja – 5.C (Mgr. Mlynarčíková)

     Z6:  3.m. OK – Straško Samuel – 6.B (Ing. Derevjaniková)

     Z7:  1.m. OK – Haščinová Alexandra – 7.C (Mgr. Bobíková)

             2.m. OK – Geciová Ema – 7.C (Mgr. Bobíková)

             3.m. OK – Ferencová Timea – 7.C (Mgr. Bobíková)

     Z8:  1.m. OK – Horná Katarína – 8.C ((Mgr. Svocáková)

     Z9: 1.m. OK – Sosková Sandra – 9.C (Mgr. Svocáková)

            1.m. OK – Špesová Alžbeta – 9.A (Mgr. Bobíková)

            2.m. OK – Svocáková Diana – 9.C (Mgr. Svocáková)

            3.m OK – Boháčová Liliana– 9. A (Mgr. Bobíková)

      

     OFYZ      

     kat. E:  1.m. OK, 18.m. KK – Tomášek Adrián – 9.A (Mgr. Stračárová)

     kat. F:  2.m. OK – Černický Martin – 8.C (Mgr. Petrasová)

      

     OFYZ - Archimediáda

     kat. G   1.m. OK – Petija Slavomír – 7.C (Mgr. Petrasová)

                  3.m. OK – Soltys Alex – 7.C (Mgr. Petrasová)

      

     Náboj junior

     1.m. OK, 9.m. RK – družstvo žiakov: Sosková Sandra – 9.C (Mgr. Svocáková)

                                                                   Svocáková Diana – 9.C  (Mgr. Svocáková)

                                                                   Vengliková Miriam – 9.C  (Mgr. Svocáková)

                                                                    Brutovský Timotej – 9.C  (Mgr. Svocáková)

     OGEG            

     kat. E:  1.m. OK – Ferenčáková Barbora – 9.A (PaedDr. Habarková)

     kat. G:  3.m. OK – Nevická Zoja  – 5.C (PaedDr. Habarková)

                 

     ODEJ

     kat. C:  1.m. OK, 5.m. KK – Ferenčáková Barbora – 9.A (Mgr. Galliková)

                  3.m. OK -  Sosková Sandra  – 9.C (Mgr. Galliková)

     kat E: 1.m. OK, 9.m. KK – Ferencová Timea – 7.C (Mgr. Galliková)

                2.m. OK, 11.m. KK – Galliková Timotea – 7.C (Mgr. Galliková)

     kat. F:  1.m. OK – Fassingerová Karolína – 6.C (Mgr. Galliková)

                  2.m. OK – Krempaská Karin – 6.C (Mgr. Galliková)

      

     Medzníky 2. sv. vojny

     1.m. RK, 2.m. SK -  Ferenčáková Barbora – 9.A (Mgr. Galliková)

                                      Sosková Sandra – 9.C (Mgr. Galliková)

                                      Gancarčík Jakub – 9.A (Mgr. Galliková) 

      

     Spoznaj svoj región

     1.m. RK – družstvo v zložení –  Ferenčáková Barbora – 9.A (Mgr. Galliková)

                                                          Sosková Sandra – 9.C (Mgr. Galliková)

                                                          Gancarčík Jakub – 9.A (Mgr. Galliková)

     5.m. RK – družstvo v zložení – Ferncová Timea – 7.C (PaedDr. Slovíková, Mgr. Galliková)

                                                        Galliková Timotea – 7.C (PaedDr.Slovíková, Mgr. Galliková)

                                                        Geciová Ema – 7.C (PaedDr.Slovíková, Mgr. Galliková)

      

     Nenápadní hrdinovia

     zlaté pásmo SK: Perignáthová Lívia – 9.C (Mgr. Galliková)

                                Danielčáková Andrea – 9.C (Mgr. Galliková)

                                Vengliková Miriam  – 9.C (Mgr. Galliková)

      

     OBIO   

     kat. C – projektová časť : 1.m OK, 4.m. KK – Hetešová Ema – 9.C (PaedDr. Ferenčáková)

     kat. D – teoreticko-praktická časť: 1.m. OK – Laskovská Katarína – 6.C (PaedDr. Ferenčáková)

                                        

     OCHE  

     Kat. D  - 2.m. OK, 13.m. KK – Sosková Dandra – 9.C (PaedDr. Gáborčíková)

                    3.m. OK – Vengliková Miriam – 9.C (PaedDr. Gáborčíková)

                                                   

     Prednes NEJ   

     kat. 1  próza : 2.m. OK – Štolcová Ella – 3.A (Mgr. Scherfel M.A.)

                poézia: 1.m. OK, 2.m KK – Ondo-Eštoková Lenka – 4.C (Mgr. Scherfel M.A.)

               

     kat. 2  próza : 2.m. OK – Krasuľová Laura – 5.C (Mgr. Scherfel M..A.)

                

     kat. 3 poézia:  1.m. OK, 2.m. KK – Blahútová Sandra – 8.A (Mgr. Scherfel M.A.)

               próza: 1.m. OK, 3.m. KK – Václavová Svetlana – 8.C (Mgr. Scherfel, M.A.)

      

     OANJ  

     kat. 1A: 3.m. OK – Boršoš Štefan  – 7.C (Mgr. Staššová)

     kat. 1.B: 1.m. OK, 10.m. KK – Dovjak Jakub – 8.C (Mgr. Holova)

                                     

     Prednes NBV „ ... a Slovo bolo u Boha“    

     kat. 3 – poézia - 1.m. KK, 3.m. SK – Ferenčáková Natália – 5.C (Mgr. Hovancová)

                   próza – 2.m. KK – Gaľa Matúš – 5.C (Mgr. Hovancová)

     kat. 4 – poézia – 3.m. KK – Hetešová Ema – 9.C (Mgr. Hovancová)

      

                            

     Hviezdoslavov Kubín

     Kat. 1. - poézia: 1.m. OK, 2.m KK – Ondo-Eštok Peter – 2.C (PaedDr. Ondo-Eštoková)

                    próza: 3.m. OK – Koreňová Juliána – 3.A (Mgr. Danielčáková)

     kat. 2. – poézia: 1.m.OK, 3.m. KK – Ferenčáková Natália – 5.C (Mgr. Maláková)

                   próza: 1.m. OK – Gaľa Matúš – 5.C (Mgr. Maláková)

     kat. 3. – poézia: 1.m. OK, 2.m. KK – Kurtá Soňa – 8.A (Mgr. Hudáková)

      

     Literárny Kežmarok

     Čestné uznanie SK – Haščinová Daniela – 8.A (Mgr. Hudáková)

     Čestné uznanie SK – Novák Alex – 8. A (Mgr. Hudáková)

      

     Šaliansky Maťko

     1. kat. : 2.m. OK – Hurajtová Lea – 3.A (Mgr. Danielčáková)
     2. kat. : 2.m. OK – Ferenčáková Natália – 5.C (Mgr. Maláková)
     3. kat. : 3.m. OK – Dzurilová Sára – 7.C (Mgr. Hudáková)

      

     Perohryz

     Čestné uznanie  RK –  časopis Fišeráčik – (Mgr. Hudáková)

      

     „Piráti krásy“

     Próza - 1. m. OK, 1.m. KK – Kurtá Soňa – 8.A (Mgr. Hovancová)

     Poézia - 2. m. OK – Hetešová Ema – 9.C (Mgr. Hovancová)

      

     Slávici z lavice

     1.m. OK  – Kubalová Anna – 9.C (PaedDr. Koreňová)

     2.m OK – Pavligová Laura – 4.C (PaedDr. Koreňová)

      

     Slávik Slovenska  

     Kat. 1. - 2.m OK – Schmidtová Lenka – 3.A (Mgr. Danielčáková)     

     Kat. 2. - 1.m. OK, 2.m KK – Pavligová Laura  – 4.C (PaedDr. Koreňová)

     Kat. 3. – 1.m. OK, 2.m. KK – Svocáková Diana – 9.C (Mgr. Svocáková)

      

     Čitateľský oriešok

     2.m SK – Kubíková Petra – 3.C (PaedDr. Malinová)

      

     Výtvarné súťaže:

     Biblia očami detí – výtvarná súťaž

     Kat. 4 - 2.m. KK – Vrábelová Alexandra  – 5.B  (Mgr. Maláková)

     Kat. 5 – 1.m.KK – Galliková Timotea – 7.C (Mgr. Galliková)

                   2.m. KK, 2.m. SK – Ďuránová Jessica  – 7.B  (Mgr. Maláková)

                    Cena poroty – Nemcová Nikita – 7.B (Mgr. Maláková)

      

     Vesmír očami detí

     ocenená práca OK – Karaffová Timea – 1.B (Mgr. Pažáková)

     ocenená práca OK – Štosel Branislav – 1.B (Mgr. Pažáková)

     ocenená práca OK – Kundrová Karolína – 7.C (Mgr. Maláková)

      

      

     Anjel Vianoc“ – výtvarná súťaž

     Cena za kolekciu SK – Kaščáková Sofia – 2.A (Mgr. Pokrivčáková)

     Cena za kolekciu SK – Kisková Vivien – 2.C (PaedDr. Ondo-Eštoková)

     Čestné uznanie SK – Rennerová Sára – 7.C (Mgr. Maláková)

      

     „Civilná ochrana – Ochranárik čísla 112“

     Mimoriadna cena poroty OK  – Záremská Sarah Zuzana – 2.C (PaedDr. Ondo-Eštoková)

      

     „Moje istoty/neistoty“

     1.m. SK  - Vislocká Viktória – 7. C (Mgr. Maláková)

      

       

     Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v školskom roku 2017/2018             

                  
     OK:        1.m – 30x

                    2.m – 28x

                    3.m – 31x

     RK:         3.m – 3x

                    čestné uznanie

     ObK:      2.m – 3x

     KK:         1.m – 9x

                    2.m – 2x

                    3.m – 8x

                    4.m-3x, 8.m-5x, 9.m-2x, 10.m-3x, 11.m, 12.m-

                    3x, 14.m, 15.m-2x, 16.m-5x, cena poroty-2x,

                    ocenená práca-2x

     SK:         1.m - 2x

     2.m – 2x

     7.m, 11.m

     zlaté pásmo, čestné uznanie-2x

     Medz.K:              2.m – 1x

                                   3.m – 1x

                 

     Pytagoriáda

     P3:  3.m. OK – Novák Samuel – 3.C (PaedDr. Koreňová)

     P5:  2.m. OK – Straško Samuel – 5.B (Ing. Derevjaniková)

             2.m OK – Dravecký Sebastián – 5.B (Ing. Derevjaniková)

     P6:  1.m. OK Geciová Ema – 6.C (Mgr. Bobíková)

            2.m. OK Kundrová Karolína – 6.C (Mgr. Bobíková)

     P7:  2.m. OK – Horná Katarína – 7.C (Mgr. Svocáková)    

     P8:  1.m. OK Sosková Sandra – 8.C (Mgr. Svocáková)

            3.m. OK Semaňáková Silvia  8.C (Mgr. Mlynarčíková)

                        

     OMAT   

     Z5:  1.m. OK Straško Samuel – 5.B (Ing. Derevjaniková)

             2.m. OK Koreňová Bibiana  – 5.C (Mgr. Svocáková)

     Z6:  1.m. OK Ferencová Timea – 6.C (Mgr. Bobíková)

             2.m. OK Geciová Ema – 6.C (Mgr. Bobíková)

             3.m. OK Kundrová Karolína – 6.C (Mgr. Bobíková) 

     Z7:  1.m. OK Horanská Lucia - 7.C (Mgr. Svocáková)

             2.m. OK Černický Martin – 7.C (Mgr. Svocáková)

             3.m. OK Horná Katrína – 7.C (Mgr. Svocáková)

             3.m. OK Zastková Michaela – 7.C (Mgr. Svocáková)

     Z8:  1.m. OK Brutovský Timotej – 8.C ((Mgr. Svocáková)

             2.m. OK Vengliková Miriam – 8.C (Mgr. Svocáková)

             3.m. OK Špesová Alžbeta – 8.A (Mgr. Bobíková)

     Z9: 1.m. OK  Svoboda Boris – 9.C (Ing. Derevjaniková)

            2.m. OK Bajusová Adriana – 9.B (Mgr. Bobíková)

            3.m. OK Halčinová Viktória – 9.B (Mgr. Bobíková)

            3.m OK Vilgová Karolína – 9. C (Ing. Derevjaniková)

      

     OFYZ      

     kat. F:  2.m. OK  – Tomášek Adrián  – 8.A (Mgr. Zoričáková)

     kat. E:  3.m. OK – Vilgová Karlína – 9.C (Mgr. Zoričáková)

      

     OFYZ - Archimediáda

     kat. G   1.m. OK – Černický Martin – 7.C (Mgr. Petrasová)

      

     OGEG            

     kat. E:  1.m. OK, 16 m. KK -  Uhrín Jakub – 9.C (PaedDr. Habarková)

     kat. F:  1.m. OK -  Vojtičková Dorota – 7.C (PaedDr. Habarková)

     kat. G:  1.m. OK – Čorbová Rebeka – 5.C (PaedDr. Habarková)

                  2.m. OK – Trbola Marek– 5.C (PaedDr. Habarková)

                  3.m. OK – Koreňová Bibiána – 5.C (PaedDr. Habarková)         

                 

     ODEJ

     kat. C:  2.m. OK, 16 m. KK – Sojáková Nina – 9.B (Mgr. Galliková)

                  3.m. OK – Bachleda Dávid – 9.C (Mgr. Galliková)

     kat. D  2.m. OK, 1 m. KK – Ferenčáková Barbora – 8.A (Mgr. Galliková)

                  3.m. OK – Sosková Sandra – 8.C (Mgr. Galliková)

     kat. F:  2.m. OK – Galliková Timotea – 6.C (PaedDr. Slovíková)

      

     Medzníky 2. sv. vojny

     4.m., čestné uznanie RK -  Pôbiš Christián – 9.C (Mgr. Galliková)

                                                 Spišák Jakub – 9.C (Mgr. Galliková)

                                                 Bachleda Dávid – 9.C (Mgr. Galliková) 

      

     Spoznaj svoj región

     3.m. RK – družstvo v zložení – Bachleda Dávid – 9.C (Mgr. Galliková)

                                                      Pôbiš Christián – 9.C (Mgr. Galliková)

                                                      Spišák Jakub – 9.C (Mgr. Galliková)

      

     Euroregión Tatry

     2.m – Špesová Alžbeta – 8.A (Mgr. Galliková. PaedDr. Habarková)

     1.m – družstvo v zložení : Špesová Alžbeta – 8.A (Mgr. Galliková, PaedDr. Habarková)

                                               Maňáková Michaela – 8.A (Mgr.Galliková, PaedDr. Habarková)

                                               Sebeš Samuel – 8.A (Mgr.Galliková, PaedDr. Habarková)

      

     Nenápadní hrdinovia

     zlaté pásmo: Kovalčíková Daniela – 9.C (Mgr. Galliková)

                           Hutníková Karin – 9.C (Mgr. Galliková)

                           Kolodzej Július  – 9.C (Mgr. Galliková)

      

     OBIO   

     kat. C – teoreticko-praktická časť:   1.m. OK , 8.m KK Balážová Antónia – 8.C (PaedDr. Ferenčáková)

                                                              2.m. OK, 12.m KK – Uhrín Jakub –  9.C (PaedDr. Ferenčáková)

                – projektová časť : 1.m OK, 3.m KK – Hetešová Ema – 8.C (PaedDr. Ferenčáková)

                                               2.m OK, 4.m KK – Marhefková Martina – 9.C (PaedDr. Ferenčáková)

     kat. D – teoreticko-praktická časť: 2.m. OK – Václavová Svetlana – 7.C (PaedDr. Ferenčáková)

                – projektová časť:                3.m. OK – Geciová Ema – 6.C (PaedDr. Ferenčáková)

                                        

     OCHE  

     3.m. OK – Uhrín Jakub – 9.C (PaedDr. Gáborčíková)

                                                       

     ONEJ       

     kat. 1B:  1.m. OK, 10 m. KK - Servatka Marco Alex – 9.C (Mgr. Turcerová)

      

     Prednes NEJ   

     kat. 1  próza : 1.m. OK, 2. Obl.K – Ferenčáková Natália – 4.C (Mgr. Scherfel M.A.)

                poézia: 1.m. OK – Gaľa Matúš – 4.C (Mgr. Scherfel M.A.)

     kat. 2  próza : 2.m. OK – Németh Matej – 7.B (Mgr. Taliga, PhD.)

                poézia: 1.m. OK, 2. Obl.K – Václavová Svetlana – 7.C (Mgr. Taliga, PhD)

     kat. 3 poézia:  1.m. OK, 2.m. Obl.K – Sojáková Nina – 9.B (Mgr. Scherfel M.A.)

      

      

     OANJ  

     kat. 1B:  3.m. OK – Václaveková Barbora  – 9.C (Mgr. Bednárová)

      

      

     Prednes NBV ... a Slovo bolo u Boha

     1.m. KK - Ferenčáková Natália - 4.C (Mgr. Hovancová)

                                   

                                                

     Hviezdoslavov Kubín

     poézia: 2.m. OK – Ferenčáková Natália – 4.C (Mgr. Šterbáková)

     poézia: 3.m. OK – Servatka Marco Alex – 9.C (Mgr. Burkovičová)       

     próza: 3.m. OK – Koreňová Juliána – 2.A (Mgr. Danielčáková)

     próza: 3.m. OK – Dzuriková Sára – 6.C (Mgr. Madejová)

      

     Šaliansky Maťko

     I. kat.: 2.m. OK – Ferenčáková Natália – 4.C (Mgr. Šterbáková)

      

     Perohryz

     3.m. RK –  časopis Fišeráčik – (Mgr. Madejová)

      

     O najlepší školský časopis

     3.m. RK – časopis Fišeráčik – (Mgr. Madejová)

      

     „Blahoslavení chudobní“

     2. m Obl.K – Madeja Adam – 8.C (Mgr. Hovancová)

     3. m KK – Madeja Adam – 8.C (Mgr. Hovancová)

      

     Slávici z lavice

     1.m. OK, 3.m. KK – Madejová Gabriela – 9.A (PaedDr. Koreňová)

      

     Slávik Slovenska        

     1.m. OK – Svocáková Diana – 8.C (Mgr. Svocáková)

      

     Výtvarné súťaže:

     Biblia očami detí – výtvarná súťaž

     1.m. KK, 1.m. SK – Galliková Timotea  – 6.C (Mgr. Galliková, Mgr. Hovancová)

     1.m. KK – Vrábelová Alexandra  – 4.A (Mgr. Galliková, Mgr. Hovancová)

     2.m. KK – Ďuránová Jessica  - 6.B  (Mgr. Maláková, Mgr. Hovancová)

     1.m. KK – Václaveková Barbora – 9.C (Mgr. Maláková, Mgr. Hovancová)

     2.m. KK – Vaksmundská Vanessa – 9.B (Mgr. Maláková, Mgr. Hovancová)

     Cena poroty KK – Džadoň Dávid – 3.B (Mgr. Galliková, Mgr. Hovancová)

              –  Vicianová Žaneta – 9.B (Mgr. Maláková, Mgr. Hovancová)

      

     Vesmír očami detí

     ocenená práca KK – Dzurillová Sára – 6.C (Mgr. Maláková)

     ocenená práca KK – Danielčáková Andrea – 8.C (Mgr. Troppová)

      

      

     Anjel Vianoc“ – výtvarná súťaž

     čestné uznanie SK: Ondo- Eštok Peter – 1.C (PaedDr. Ondo- Eštoková)

     čestné uznanie SK: Krempaská Karin – 9.A (Mgr. Maláková)

      

      

     „Civilná ochrana – Ochranárik čísla 112“

     1.m. OK  – Ohálek Marek – 7.C (Mgr. Galliková)

     3.m. OK  – Šefčíková Zara Mária   1.C (PaedDr. Ondo- Eštoková)

      

      

     Kostelničákov ornament“

     2.m. SK – Šefčíková Zara Mária   1.C (PaedDr. Ondo- Eštoková)

     3.m. SK – Krajčová Vanessa  4.B (Mgr. Pažáková)

      

      

     Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v školskom roku 2016/2017                 

     OK:        1.m – 30x

                   2.m – 33x

                   3.m – 24x

     RK:         1.m – 1x

                    2.m – 2x

     ObK:       1.m – 3x

                    2.m – 1x

     KK:         1.m – 3x

                    2.m – 3x

                    3.m – 2x

                    4.m – 3x, 5.m – 2x, 6.m, 7.m–2x, 8.m, 9.m, 12.m

     SR:         1.m - 5x

                    2.m – 1x

                    3.m - 2x

                    4.m, zlaté pásmo, ocenenie za pozoruhodný výkon, čestné uznanie – 3x, cena poroty, ocenená práca

      

     Pytagoriáda

     P4:  3.m. OK – Straško Samuel – 4.C (Mgr. Pokrivčáková)

     P5:  1.m. OK- Haščinová Alexandra – 5.C (Mgr. Bobíková)

            3.m. OK-  Kundrová Karolína – 5.C (Mgr. Bobíková)

     P6:  3.m. OK – Horanská Lucia – 6.C (Mgr. Svocáková)

            3.m. OK – Nahalková Miriama – 6.C (Mgr. Svocáková)

     P7:  1.m. OK - Sosková Sandra – 7.C (Mgr. Bobíková)

            3.m. OK- Brutovský Timotej - 7.C (Mgr. Bobíková)

            3.m. OK - Vengliková Miriam - 7.C (Mgr. Bobíková)

            3.m. OK- Sebeš Samuel - 7.A (Mgr. Bobíková)

     P8:  1.m. OK - Vilgová  Karolína 8.C (Ing. Derevjaniková)

            2.m. OK - Orinčáková Nina 8.C (Ing. Derevjaniková)

                            

     OMAT   

     Z5:  1.m. OK Ferencová Timea – 5.C (Mgr. Bobíková)

             1.m. OK Haščinová Alexandra  – 5.C (Mgr. Bobíková)

             2.m. OK Hajkovský Richard – 5.C ((Mgr. Bobíková)

     Z6:  2.m. OK Černický Martin  – 6.C (Mgr. Svocáková)

             3.m. OK Dovjak Martin – 6.C (Mgr. Svocáková)

     Z7:  1.m. OK Boháčová Liliana - 7.A (Mgr. Bobíková)

             2.m. OK Sosková Sandra – 7.C (Mgr. Svocáková)

     Z8:  1.m. OK Bajusová Adriána – 8.B ((Mgr. Bobíková)

             1.m. OK Sojáková Nina – 8.B (Mgr. Bobíková)

             2.m. OK Halčinová Viktória – 8.B (Mgr. Bobíková)

             2.m. OK Uhrin Jakub - 8.C (Ing. Derevjaniková)

             3.m. OK Horný Matej – 8.C (Ing. Derevjaniková)

             3.m. OK Svoboda Boris – 8.C (Ing. Derevjaniková)

             3.m. OK Vilgová Karolína- 8.C (Ing. Derevjaniková)

      Z9: 1.m. OK, 3.m. KK -  Vosovičová Katarína – 9.D (Mgr. Petrasová)

            2.m. OK Zwicková Kamila – 9.C (Ing. Derevjaniková)

            3.m. OK Krempaská Lívia – 9.C (Ing. Derevjaniková)

      

     OFYZ      

     kat. F:  1.m. Obv. K  – Vilgová Karolína  – 8.C (Mgr. Zoričáková)

     kat. E:  2.m. Obv. K, 5.m. KK – Vosovičová Katarína – 9.D (Mgr. Petrasová)

     OFYZ - Archimediáda

     kat. G   1.m. OK – Sosková Sandra – 7.C (Mgr. Zoričáková)

                  2.m. OK – Tomášek Adrián – 7.A (Mgr. Zoričáková)

      

     OGEG           

     kat. E:  2.m. OK -  Vosovičová Karolína – 9.D (Mgr. Cermanová)

     kat. F:  1.m. OK -  Ferenčáková Barbora – 7.A (PaedDr. Habarková)

                  3.m. OK – Perignátová Lívia – 7.C (Mgr. Cermanová)

     kat. G:  1.m. OK - Petija Slavomír – 5.C (PaedDr. Habarková)

                  2.m. OK - Kundrová Karolína – 5.C (PaedDr. Habarková) 

                 

     ODEJ

     kat. C:  2.m. OK, 9.m. KK – Barnášová Petra – 9.C (Mgr. Galliková)

     kat. E:  1.m. OK – Sosková Sandra – 7.C (Mgr. Galliková)

                  2.m. OK, 4.m. KK – Ferenčáková Barbora – 7.A (Mgr. Galliková)

      

     Medzníky 2. sv. vojny

     6. m. Obv. K -  Džadoň Adam – 9.B, Barnášová Petra, Živický Radovan – 9.C (Mgr. Galliková)

      

     Spoznaj svoj región- družstvá žiakov 8. a 9. roč.- 4., 6.m. Reg. kolo (Mgr. Galliková)

      

     Nenápadní hrdinovia

     zlaté pásmo: Barnášová Petra – 9.C (Mgr. Galliková)

                           Bjalončíková Sandra – 9.C (Mgr. Galliková)

                           Lesný Jakub  – 9.C (Mgr. Galliková)

      

     OBIO   

     kat. C - projektová časť:   1.m. OK, 6.m. KK – Dindová Zuzana – 9.D (PaedDr. Ferenčáková)

                                               2.m. OK, 12.m KK – Uhrin Jakub –  8.C (PaedDr. Ferenčáková)

     kat. D - projektová časť:   1.m. OK – Hetešová Ema – 7.C (PaedDr. Ferenčáková)

                - teoreticko-praktická časť: 1.m. OK – Balážová Antónia – 7.B (PaedDr. Ferenčáková)

                                        

     IBobor (online súťaž)

     kat. Bobrík: 1.m. Mitura Matej - 4.A (Mgr. Hajovská)

                          1.m. Pixová Martina - 4.A (Mgr. Hajovská)

     kat. Kadet: 1.m. Vilgová Karolína – 8.C (Ing. Halčin)

                         1.m. Vosovičová Katarína – 9.D (Ing. Halčin)

                         3.m. Sojáková Nina – 8.B (Ing. Halčin)

      

     OCHE  

     2.m. OK, 8.m. KK – Vosovičová Katarína – 9.D (PaedDr. Gáborčíková)

     4.m. OK, 5.m KK – Polazhynets Olha – 9.D (PaedDr. Gáborčíková)

                                                                 

     ONEJ       

     kat. 1B:  1.m. OK, 7.m. KK – Polazhynets Olha – 9.D (Mgr. Turcerová)

      

     Prednes NEJ   

     kat. 8.-9. ročník próza: 1.m. OK, 2.m. RK – Hutníková Karin – 8.C (Mgr. Taliga, PhD.)

                               poézia: 3.m. OK – Vosovičová Katarína – 9.D (PaedDr. Slovíková)

     kat. 5.-7. ročník próza:  2.m. OK – Hukelová Karin– 7.C (Mgr. Taliga, PhD.)

     OANJ  

     kat. 1B:  2.m. OK – Gallová Lea – 9.D (Mgr. Števíková)

                                     

     Prednes NBV „A slovo bolo u Boha“    

     1.m. KK, pozoruhodný výkon SK -  Lesný Jakub – 9.C (Mgr. Hovancová)

      

     OSJL

     kat. C:  3.m. OK - Vosovičová Katarína – 9.D (Mgr. Bodyová)

                                                   

     Hviezdoslavov Kubín

     próza: 1.m. OK – Lesný Jakub – 9.C (Mgr. Burkovičová)

                2.m. OK – Szabóová Lenka – 6.B (Mgr. Troppová)

     poézia: 2.m. OK – Gaľa Matúš – 3.C (Mgr. Šterbáková)      

      

     Šaliansky Maťko

     I. kat. : 3.m. OK - Krasuľová Laura – 3.C (Mgr. Šterbáková)

     III. kat.:  2.m. OK Pospíšil Patrik – 7.B (Mgr. Maláková)

      

     ,,Milosrdní ako Otec"

     Poézia: 1.m.Obl.K, 2.m. KK - Vosovičová Katarína - 9.D (Mgr. Hovancová)

     Próza: 1.m.Obl.K, 1.m. KK - Lesný Jakub – 9.C (Mgr. Hovancová)

      

     „Cesty za poznaním minulosti“ – literárna súťaž

     II. kat.: 3.m. SK – Žemba Martin – 9.A (Mgr. Troppová)

      

     Báseň roka

     1.m. SK – Kalafut Brian – 4.A (Mgr. Hajovská)

      

     Slávici z lavice

     3.m. OK – Koreňová Juliana – 1.A (PaedDr. Koreňová)      

     3.m. OK - Szabóová Lenka – 6.B (PaedDr. Koreňová)        

     3.m. OK – Madejová Gabriela – 8.A (PaedDr. Koreňová)

      

     Slávik Slovenska        

     1.m. OK – Svocáková Diana – 7.C (Mgr. Svocáková)

      

     „Svetové slovenské deti“

     2.m. SR – Vosovičová Katarína – 9.D

      

     Výtvarné súťaže:

     Biblia očami detí – výtvarná súťaž

     2.m. KK – Galliková Timotea  – 5.C (Mgr. Maláková, Mgr. Hovancová)

     1.m. KK - Fabianová Laura – 9.D (Mgr. Galliková, Mgr. Hovancová)

     2.m. KK – Šoltésová Aneta – 9.D (Mgr. Galliková, Mgr. Hovancová)

      

     Vesmír očami detí

     najlepšie ocenená práca OK – Dzurillová Sára – 5.C (Mgr. Maláková)

     ocenená práca OK – Galliková Timotea – 5.C (Mgr. Maláková)

     ocenená práca OK – Nahalková Adriána – 9.D (Mgr. Galliková)

      

      

     Anjel Vianoc“ – výtvarná súťaž

     čestné uznanie SK: Komarová Amina – 2.C (PaedDr. Koreňová)

     čestné uznanie SK: Jacáková Anna – 9.A (Mgr. Maláková)

     čestné uznanie SK: Pažáková Nina – 9.D (Mgr. Galliková)

      

      

     „Moje (ne)istoty“ – regionálna súťaž

     kat. A1: 1.m. Pažáková Nina – 9.D (Mgr. Galliková)

      

      „Civilná ochrana – Ochranárik čísla 112“

     2.m. – Komarová Amina – 2.C (PaedDr. Koreňová)

      

     „Budúcnosť očami detí“

     Ocenená práca v rámci SR - Bibiána Koreňová – 4.A (Mgr. Hajovská)

      

     „Toto fakt milujem“

     cena poroty a 4.mFabiánováLaura - 9.D (Mgr. Galliková)

      

     Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v školskom roku 2015/2016

     V šk. roku 2015/2016 získala naša škola nasledovný počet umiestnení:    

     OK:        1.m – 18x

                    2.m – 26x

                    3.m – 21x

     RK:         1.m – 2x

                    2.m, 3.m

     ObK:      1.m – 12

                    2.m – 12

                    3.m - 10

     KK:         1.m – 5x

                    2.m – 2x

                    3.m – 3x

                    5.m – 2x

                    6.m, 7.m, 10.m

     SK:         1.m- 2x, 2.m, 3.m-3x, zlaté pásmo, čestné uznanie, cena poroty

      

     Pytagoriáda

     P3:  3.m. OK – Straško Samuel – 3.C (Mgr. Tóthová)

     P4:  2.m. OK – Kundrová Karolína – 4.A (PaedDr. Lučanská)

     P5:  2.m. Obv. K -  Cehula Damián – 5.C (Mgr. Svocáková)

     P6:  2.m. Obv. K -  Sosková Sandra – 6.C (Mgr. Svocáková)

             2.m. Obv. K - Brutovský Timotej – 6.C (Mgr. Svocáková)

     P7:  2.m. Obv. K - Vilgová Karolína  - 7.C (Ing. Derevjaniková)

     P8:  3.m. Obv. K -  Mojsej Norbert – 8.C (Ing. Derevjaniková)

            3.m. Obv. K – Janči Matej – 8.C (Ing. Derevjaniková)

                                                   

     OMAT   

     Z5:  1.m. OK Horná Katarína – 5.C (Mgr. Svocáková)

             2.m. OK Nahalková Miriam – 5.C (Mgr. Svocáková)

             3.m. OK Džadoň Boris – 5.C (Mgr. Svocáková)

             3.m. OK Horanská Lucia – 5.C (Mgr. Svocáková)

             3.m. OK Zastková Michaela – 5.C (Mgr. Svocáková)

     Z6:  1.m. OK Oravcová Emília – 6.A (Mgr. Bobíková)

             1.m. OK Sosková Sandra – 6.C (Mgr. Svocáková)

             2.m. OK Sebeš Samuel – 6.A (Mgr. Bobíková)

            3.m. OK Boháčová Liliana – 6.A (Mgr. Bobíková)

     Z7:  1.m. OK Svoboda Boris . 7.C (Ing. Derevjaniková)

             2.m. OK Horný Matej – 7.C (Ing. Derevjaniková)

             3.m. OK Čorbová Ester – 7.B (Mgr. Bobíková)

             3.m. OK Sojáková Nina – 7.B (Mgr. Bobíková)

             3.m. OK Václaveková Barbora – 7.C (Ing. Derevjaniková)

     Z8:  1.m. OK Vosovičová Katarína – 8.D (Mgr. Petrasová)

             2.m. OK Krempaská Lívia – 8.C (Ing. Derevjaniková)

             2.m. OK Rusnák Ján . 8.D (Mgr. Petrasová)

             3.m. OK Bašista Matej – 8.D (Mgr. Petrasová)

      Z9: 1.m. OK Rímsky Eduard – 9.C (Mgr. Bobíková)

             2.m. OK Števíková Veronika – 9.C (Mgr. Bobíková

             3.m. OK, 6.m. KK -  Vilček Pavol – 9.C (Mgr. Bobíková)

      

     OFYZ      

     kat. F:  1.m. Obv. K  – Vosovičová Katarína – 8.D (Mgr. Petrasová)

                  2.m. Obv. K – Bašista Matej – 8.D (Mgr. Petrasová)

                  3.m. Obv. K – Šoltýs Adrián – 8.D (Mgr. Petrasová)

     kat. E:  2.m. Obv. K – Števíková Veronika – 9.C (Mgr. Bobíková)

                  3.m. Obv. K, 7.m. KK – Vilček Pavol – 9.C (Mgr. Bobíková)

      

     OFYZ - Archimediáda

     kat. G   1.m. Obv. K – Hutníková Karin – 7.C (Mgr. Zoričáková)

                  1.m. Obv. K – Vilgová Karolína – 7.C (Mgr. Zoričáková)

      

     OGEG           

     kat. E:  1.m. Obv. K, 5.m. KK -  Vilček Pavol – 9.C (Mgr. Cermanová)

     kat. F:  1.m. Obv. K, 10.m. KK -  Uhrín Jakub – 7.C (PaedDr. Habarková)

     kat. G:  1.m. Obv. K Poľanovská Lenka – 5.B (PaedDr. Habarková)

                  3.m. Obv. K Soják Timotej – 5.C (Mgr. Cermanová)          

                 

     ODEJ

     kat. C:  2.m. Obv. K – Sladký Dávid – 9.B (Mgr. Galliková)

     kat. E:  2.m. Obv. K – Sojáková Nina – 7.B (Mgr. Galliková)

     kat. F:  1.m. Obv. K – Vengliková Miriama – 6.C (Mgr. Galliková)

                 2.m. Obv. K – Sosková Sandra – 6.C (Mgr. Galliková)

      

     Medzníky 2. sv. vojny

     1.m. Obv. K -  Džadoň Adam – 8.B, Sladký Dávid – 9.B, Vilček Pavol – 9.C (Mgr. Galliková)

      

     Spoznaj svoj región- družstvá žiakov 7. a 9. roč.- 5. 6.m. Obv kolo (Mgr. Galliková)

      

     Nenápadní hrdinovia

     zlaté pásmo: Zoričáková Terézia – 9.C (Mgr. Galliková)

                           Bretzová Daniela – 9.C (Mgr. Galliková)

                           Števíková Veronika – 9.C (Mgr. Galliková)

      

     OBIO   

     kat. C:   1.m. OK, 3.m. KK -  Dindová Zuzana – 8.D (PaedDr. Ferenčáková)

     kat. D:   1.m. OK – Uhrin Jakub – 7.C (PaedDr. Ferenčáková)

                   2.m. OK – Sekerák Patrik – 7.B (PaedDr. Ferenčáková)

                                        

     IBobor (online súťaž)

     kat. Benjamín:  3.m. Dovjak Jakub – 5.C (Ing. Halčin)

     kat. Kadet:  1.m. Vosovičová Katarína – 8.D (Ing. Halčin)

      

     OCHE  

     2.m. Obv. K – Vosovičová Katarína – 8.D (PaedDr. Gáborčíková)

                                                                 

     ONEJ       

     kat. 1A:  6.m.Obv. K (okres 2.m.) Kapustová Liliana – 7.C (Mgr. Taliga, PhD.)

     kat. 1B:  7.m. Obv. K (okres 2.m.) Zwicková Kamila – 8.C (Mgr. Fabiniová)

      

     Prednes NEJ   

     kat. 8.-9. ročník poézia: 1.m. OK, 2.m. RK – Vosovičová Katarína – 8.D (PaedDr. Slovíková)

                                próza:  3.m. OK – Kalafut Marko – 9.D (Mgr. Taliga, PhD.)

     kat. 5.-7. ročník próza:   3.m. OK – Hetešová Ema – 6.C (Mgr. Taliga, PhD.)

      

     OANJ

     kat. 1A:  8.m. Obv. K (okres 3.m.)  Václaveková Barbora – 7.C (Mgr. Hartingerová)        

     kat. 1B:  15.m. Obv. K (okres 3.m.) Števíková Veronika – 9.C (Mgr. Bednárová)

                                     

     Biblická olympiáda

     2.m. OK – Vosovičová Katarína, Dindová Zuzana – 8.D, Vilček Pavol – 9.C (Mgr. Hovancová)

      

     Prednes NBV „A slovo bolo u Boha“    

     1.m. KK, 2.m. SK -  Lesný Jakub – 8.C (Mgr. Hovancová)

     cena poroty KK -  Vosovičová Katarína  – 8.D (Mgr. Hovancová)

      

     OSJL

     kat. C:  1.m. OK, 3.m. KK Vosovičová Katarína – 8.D (Mgr. Bodyová)

                                                   

     Hviezdoslavov Kubín

     próza: 3.m. OK – Lesný Jakub – 8.C (Mgr. Burkovičová)    

      

     Štúrov Zvolen – recitačná súťaž

     2.m. OK – Vosovičová Katarína – 8.D (Mgr. Bodyová)

      

     Šaliansky Maťko

     II. kat. :  3.m. OK Szabóová Lenka – 5. B (Mgr. Bodyová)

     III. kat.:  2.m. OK Pospíšil Patrik – 6.B (Mgr. Maláková)

      

     „Odhaľ krásu zasväteného života“  –  2.m. KK Bretzová Sára – 8.B (Mgr. Hovancová)

      

     „Piráti krásy 2015“ – recitačná súťaž

     kat. I.A próza: 1.m. reg. kolo, 1.m. KK Lesný Jakub – 8.C (Mgr. Hovancová)

      

     Báseň roka

     3.m. SK – Laskovská Katarína – 3.A (Mgr. Hajovská)

      

     Slávici z lavice

     1.m. OK, 1.m. KK – Pavligová Laura – 1.C (PaedDr. Koreňová)     

     1.m. OK, 3.m. KK – Kubalová Anna – 6.C (Mgr. Zimová)

     2.m. OK – Madejová Gabriela – 7.A (Mgr. Zimová)

     2.m. OK – Szabóová Lenka – 5.B (Mgr. Zimová)

      

     Slávik Slovenska        

     1. kat.:  1.m. OK – Pavligová Laura – 1.C (PaedDr. Koreňová)

     2. kat.:  2.m. OK – Svocáková Diana – 6.C (Mgr. Zimová)

     3. kat.:  3.m. OK – Šoltésová Aneta – 8.D (Mgr. Zimová)

      

     Na bicykli bezpečne

     kat. dievčatá:   2.m. OK – Šutorová Viktória – 5.B (Ing. Halčin)

      

     Európa v škole

     SJL:   II. kat.:  1.m. OK – Hetešová Emma – 6.C (Mgr. Burkovičová)

                III. kat.:  3.m. OK – Gallová Lea – 8.D (Mgr. Bodyová)

      

     VYV:  I. kat.:  1.m. OK – Koreňová Bibiana – 3.A (Mgr. Hajovská)

                 II. kat.:  1.m. OK – Belúchová Laura – 5.C (Mgr. Galliková)

                 III. kat.: 1.m. OK, čestné uznanie SK – Jančušková Erika – 8.B (Mgr. Maláková)

      

      

     Výtvarné súťaže:

     Biblia očami detí – výtvarná súťaž

     2.m. KK – Hanečák Filip – 4.C (Mgr. Hovancová)

     cena poroty KK – Galliková Timotea (Mgr. Hovancová)

     1.m. KK - Fabianová Laura – 8.D (Mgr. Galliková, Mgr. Hucíková)

     Úsmev sestry Zdenky – výtvarná súťaž

     3.m. SK – Gočová Kristína – 9.A (Mgr. Galliková)

     čestné uznanie SK – Václaveková Barbora – 7.C (Mgr. Maláková)

      

     Vesmír očami detí

     1.m. – Schnágerová Emka – 2.B (Mgr. Pazáková)

      III. kat.: najlepšie ocenená práca OK – Blahútová Sandra – 5.A (Mgr. Galliková)

      

     „Anjel Vianoc“ – výtvarná súťaž

     2.m. Nahalková Miriama – 5.C (Mgr. Galliková)

     čestné uznanie: Horná Katarína – 5.C (Mgr. Galliková)

                              Pitoňáková Monika, Hutníková Stela – 7.C (Mgr. Maláková)

      

     „Maskot 112“ – výtvarná súťaž

     ocenenie za práce 5. ročníky – diplom pre školu (Mgr. Galliková)

      

     „Moje (ne)istoty“ – regionálna súťaž

     kat. A1: 1.m. Gočová Kristína  - 9.A (Mgr. Galliková)

                   3.m. Pažáková Nina – 8.D (Mgr. Galliková)