• Ako vybrať pre malého čitateľa správnu knihu...
     • Ako vybrať pre malého čitateľa správnu knihu...

     • Zručnosť čítania a písania, mať pisateľskú a čitateľskú gramotnosť tvoria základ vzdelania človeka. Čítanie by malo byť pre dieťa zážitok, niečo čo žiaka vedie k poznaniu, k ďalšej tvorivej činnosti. Prostredníctvom textov, viet, slov si žiak obohacuje slovnú zásobu, učí sa odhaľovať niečo neznáme, premýšľa a následne tvorí. Čitateľstvo detí je v súčasnej dobe veľmi diskutovanou témou. V dobe plnej technických zariadení, elektronických médií sa veľa hovorí a píše, že je nutné deti „vrátiť späť knihám”.

      Práve literatúra zastúpená v primárnom vzdelávaní vo forme hodín čítania, vedie žiakov postupne od základnej gramotnosti ku čitateľskej kompetencii. Len práca s učebnicou pár hodín v týždni nestačí na vytvorenie emocionálneho vzťahu „dieťa a kniha”.

      Výskumy dokazujú, že slovenské deti pasívne prijímajú informácie, preto je dôležité práve mimočítankovou literatúrou prilákať detských nečitateľov ku knihám. Čítanie zasahuje city, intelekt, ovplyvňuje utváranie osobnosti, formuje a podporuje rozvoj kultúrnych záujmov a vytvára postupne u žiakov, že kniha sa stáva relaxom.

      Mimočítankové čítanie je dôležitým prostriedkom výchovy literatúrou. Vytvára priestor práve na zdokonaľovanie čítania, na vytváranie vzťahu ku knihám, časopisom ako aj obohacuje žiaka o estetický pocit z prečítaného.

       

      Zoznam odporúčanej literatúry:

      Bendová, K. (Čačky hračky)

      Bendová, K. (Opice z našej police)

      Bendová, K. (Brumlíčkove rozprávky)

      Bendová, K. (Bola raz jedna trieda)

      Bendová, K. (Čiernobiela rozprávka)

      Byngová, G. (Malá čarodejka Molly zastaví svet)

      Čepčeková, E. (Meduška)

      Čepčeková, E. (Utopený mesiačik)

      Čepčeková, E. (Zrkadielko),

      Ďuríčková, M. (Danka a Janka)

      Ďuríčková, M. (Nie je škola ako škola)

      Ďuríčková, M. (O guľkovi bombuľkovi)

      Ďuríčková, M. (Oriešky)

      Ďuríčková, M. (Slncové dievčatko)

      Haštová, M. (Keď pôjdeš lúkami)

      Haštová, M. (Zo starej horárne)

      Hevier, D. (Aladár a Baltazár)

      Hevier, D. – Bajusová O. (Hovorníček)

      Hevier, D. (Heviho diktátor)

      Hevier, D. (Krajina zázračno)

      Hevier, D. (Nám sa ešte nechce spať)

      Hevier, D. zost. (Rozprávky na celý rok)

      Jančová, M. (O kapsičke, ktorá nechcela chodiť do školy)

      Jančová, M. (Rozprávky starej matere)

      Kukučín, M. (Z teplého hniezda)

      Moravčík, Š. (Raketa so zlatým chvostom)

      Móric R., (Z poľovníckej kapsy)

      Ondrejov, Ľ. (Keď pôjdeš horou)

      Ondrejov, Ľ. (Rozprávky z hôr)

      Ondrejov, Ľ. (Zbojnícka mladosť)

      Pavlovič, J. (Hádali sa hádanky)

      Pavlovič, J., Smatanová R. (Čítajte si s nami)

      Petiška, E. (Staré grécke povesti a báje)

      Podjavorinská, Ľ. (Čin-čin)

      Podjavorinská, Ľ. (Už ho vezú)

      Podjavorinská, Ľ. (Zlatko Klátik)

      Podjavorinská, Ľ. (Žabiatko)

      Rázusová-Martáková, M. (Chlapčekovo leto)

      Rázusová-Martáková, M. (Jarné vtáča)

      Rázusová-Martáková, M. (Junácka pasovačka)

      Rázusová-Martáková, M. (Kozliatka)

      Rázusová-Martáková, M. (Sedmokráska)

      Rúfus, M. (Janko Hraško)

      Redmontová, D. (Bobove narodeniny)

      Redmontová, D. (Bobova trúbka)

      Reesová, G. (Víla zo starej knižnice)

      (Spievanky a hádanky, ľudové pesničky a hádanky)

      Šikula, V. (Pán horár má za klobúkom mydleničku)

      Šikula, V. (Prázdniny so strýcom Rafaelom)

      Zelinová, H. (Do videnia, Zuzanka)

      (Zlatá hrkálka, ľudové povedačky, pesničky, hádanky)

       

      PaedDr. A. Ondo-Eštoková, Mgr. J. Danielčáková

    • Tri prasiatka a vlk
     • Tri prasiatka a vlk

     • Dňa 29. 10. 2019 žiaci  I. stupňa navštívili  divadlo v Spišskej Novej Vsi.

      Videli rozprávku „Tri prasiatka a vlk."  Veselú rozprávku o troch ružových pupkáčoch – Ňafovi, Nifkovi a Ňufke, ktorí na vlastnej prasiatkovskej koži pocítili, že postaviť si domček je oveľa dôležitejšie, ako napchávať sa žaluďmi a leňošiť. Ako zvíťaziť nad falošnou líškou Riškou a pažravým Vĺčkom Tĺčkom. V lese si našli dobrého priateľa Zajka.

      Všetci žiaci so záujmom sledovali divadelné predstavenie.

      Rozprávka sa im páčila, a preto hercov na záver odmenili dlhým potleskom.

      J. Danielčáková

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Dňa 20.11.2019 (streda) riaditeľka školy udeľuje žiakom 6. - 9. ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu konania celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka T - 5. Vyučovanie na 1. stupni prebieha podľa rozvrhu. Stravovanie v školskej jedálni bude poskytnuté len žiakom 1. – 5. ročníka. ŠKD je v prevádzke bez zmeny.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Koláž fotografií s florbalovou tématikou

     • Naša škola sa zapojila do súťaže s názvom Súťaž pre základné školy o florbalové vybavenie. Účastník sa zapojí do súťaže tým, že v čase konania súťaže pošle na adresu obchod@florbal4u.com fotokoláž 4 fotografii s florbalovou tématikou vyhotovených v danej škole a zároveň umiestní na oficiálnu web stránku školy oznam o súťaži. Súťaž je časovo obmedzená a prebieha od 1.10.2019 do 16.12.2019. V rámci krúžku Florbal sme vytvorili zopár veselých a kreatívnych fotografií a veríme, že sa nám podarí uspieť. 

      Čo môžeme pre svoju školu vyhrať?

      • 10 kusov florbalových hokejok
      • 100 kusov florbalových loptičiek
      •  2 kusy skladacej brány MPS

      Držte nám palce a o výsledkoch súťaže Vás budeme informovať.

      Všetko o súťaži nájdete tu: https://www.florbal4u.com/sutaz-pre-zakladne-skoly

       

     • Návšteva predškolákov z MŠ Sníček v 1.A

     • Ako sa darí prvákom a čo všetko sa už naučili za necelé tri mesiace ukázali budúcim prdškolákom z MŠ Sníček. Usadili ich do svojich lavíc, prečítali im slabiky, slová a vety, zarecitovali básničky a spoločne si aj zaspievali. Ani predškoláci sa nedali zahanbiť a veľmi pekne im zarecitovali a zaspievali. Potom spoločne tvorili podnosy, ktoré si aj nádherne vyzdobili  pre svoje mamičky. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

      Mgr. Janka Lacková

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Po roku sa opäť v jednej triede stretli ôsmaci a deviataci, aby si porovnali svoje jazykové, literárne a komunikačné vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka. Šťastná trinástka žiakov sa snažila získať čo najviac bodov v 3. častiach OSJL, a to v písomnom teste, transformácii textu a rétorickom prejave. Po sčítaní bodov sa na stupne víťazov dostali:

      1. Svetlana Václavová (9. c)

      2. Ivo Pukluš (9. b)

      3. Ema Geciová (8. c), Katarína Horná, Naďa Mačičáková (9. c)

      Víťazke blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole!

       

      PK SJL

     • SWAP V NAŠEJ ŠKOLE

     •  

      V našej škole sa uskutočnila výmena oblečenia, tzv. swap.  Ide vlastne o ekologickú novinku s cieľom nezaťažiť životné prostredie ďalším odpadom.  Výmena prebiehala posledné dva  októbrové týždne a  zúčastnili  sa jej  ročníky 2. stupňa.  Ak   žiak doniesol oblečenie, ktoré už nenosí alebo mu je malé,  dostal žetón,  za  ktorý si mohol vybrať  iný kus oblečenia podľa svojho výberu. Ak si za žetón  nechcel nič vziať,  mohol ho darovať niekomu inému. Zvyšné zachovalé  oblečenie poputuje na dobročinné účely. Mgr. L. Hudáková 

     • ZBER VIEČOK A KEFIEK

     • Milí žiaci/žiačky, srdečne Vás pozývame zabojovať v rámci 17. ročníka súťaže s firmou MILK-AGRO. Súťaž nesie názov Recykluj a vyhraj. V rámci našej  školy sa chceme zapojiť do tejto kategórie:

      KATEGÓRIA A - zber hliníkových viečok z výrobkov SABI: pri zbere akceptujeme len umyté a vysušené viečka.

      Hliníkové viečka od Sabi produktov môžete nosiť pani učiteľke Palanskej alebo pani učiteľke Stračárovej. Ďalšie informácie nájdete na nástenkách.

      V rámci Zelenej školy sa chceme zapojiť aj do projektu Zber použitých kefiek CURAPROX. Žiaci nahlásia počet použitých kefiek CURAPROX alebo aj kefiek iných značiek p. u. Palanskej alebo p. u. Stračárovej a môžu ich vhodiť do pripravených boxov na chodbách. Pani učiteľky ich následne odovzdajú v prevádzke ,,Smile Shop CURAPROX". Odstránenie hlavičiek prebehne až pri odovzdaní v obchode.

      Zozbierané zubné kefky CURAPROX, resp. ich recyklovateľné časti, budú použité na výrobu odpadkových košov na separovaný odpad, ktoré daruje ,,Smile Shop" najaktívnejším triedam. (100 ks kefiek = 1 kôš, sada 2 košov = 200 ks kefiek). Ďalšie informácie nájdete na nástenkách.

       

       

     • Halloweenske dopoludnie v 1. ročníku

     • Do galérie Halloweenske dopoludnie v 1. ročníku boli pridané fotografie.

      Halloweenske dopoludnie v 1. ročníku

      Dňa 25. 10. 2019 si žiaci 1. ročníka spestrili  dopoludnie "halloweenskym vyučovaním". V triedach sme sa stretli v kostýmoch duchov, tekvičiek, ježibáb a čarodejníkov. Vypracovávali sme si zábavné pracovné listy s danou témou. Vyrábali sme strašidielka, pochutili sme si na sladkostiach a koláčikoch, ktoré pripravili šikovné mamičky. Na záver sme sa zabavili na halloweenskej diskotéte. Tento netradičný deň bol pre všetkých príjemnou zmenou plnou zážitkov.

      Tr. uč. 1. ročníka

       

     • Návšteva predškolákov v 1.C

     • Do galérie Návšteva predškolákov v 1.C boli pridané fotografie.

      Návšteva predškolákov v 1.C

      Dňa 24.10. 2019 sa uskutočnilo prvé stretnutie prvákov a predškolákov z MŠ K.Kuzmányho. Predškoláci sa prišli oboznámiť s budovou školy a navštíviť svojich kamarátov. Prváci predviedli ako sa od septembra naučili čítať a písať prvé písmenká. Zaspievali sme deťom pesničky, zarecitovali básničky a ukázali rôzne matematické hry a rozcvičky. Predškoláci si vyskúšali sedenie v školskej lavici, obzreli si šlabikár a spolu so školákmi vypracovali pracovný list. Bolo to príjemné oživenie vyučovacieho procesu. Tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

      Tr. uč. PaedDr. D. Koreňová

       

     • ECO ENERGY TOUR

     • Dňa 28. 10. 2019 žiaci našej školy dostali príležitosť zúčastniť sa unikátneho výchovného programu ECO ENERGY TOUR s Thomasom Puskailerom a   Ondrejom  Antálom. Podujatie zamerané na tému Ako šetriť energiou, bolo popretkávané množstvom zaujímavých rekvizít, interaktívnymi súťažami, pokusmi, eko-faktami, pesničkami a na záver aj kvízom. Žiaci sa naučili čo je energia, zelená energia, ako sa vyrába, ako ňou šetriť a hlavne AKO CHRÁNIŤ NAŠU PLANÉTU ZEM.

      Účinkujúci spolu so žiakmi vytvorili úžasnú atmosféru, nabitú pozitívnou energiou. Tešíme sa na ďalšie ekoprojekty s týmito veselými ľuďmi.

      Mgr. Ingrid Šterbáková

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

     • V dňoch 22. - 24. októbra sa na našej škole uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka ZŠ. Testovanie prebiehalo pod odborným vedením vyučujúcich PaedDr. Jána Mihóka a Mgr. Milana Zachera. Cieľom celoplošného testovania žiakov prvých ročníkov je odporučiť rodičom žiakov druhy športov, na ktoré majú predpoklady. Prváci si na pripravených stanovištiach preverili svoje schopnosti v behu, v skoku do diaľky z miesta, v kotúľaní troch lôpt, vo výdrži v zhybe, v predklone v sede s dosahovaním, v  opakovanej zostave s tyčou, v sede-ľahu a v zábavnej vlajkovej naháňačke. Všetci prváčikovia sa usilovali podať čo najlepšie športové výkony. Ďakujeme pánom učiteľom za profesionálny prístup, organizáciu a príjemnú atmosféru počas  celého dopoludnia. Prváci sa už teraz tešia na rovnaké testovanie, ktoré ich čaká znova v 3.ročníku.

       

      Tr. učiteľky 1. ročníka

     • Enviroprogramy

     • Do galérie Enviroprogramy boli pridané fotografie.

      Enviroprogramy v Múzeu Liptovský Mikuláš

       

      V piatok 25.10.2019 sme navštívili múzeum ochrany a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši so šiestym ročníkom. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Každá skupina absolvovala dva enviroprogramy, ktoré prebiehali zážitkovou formou. Zamerali sme sa na tému Odpady – časovaná bomba pre životné prostredie, správanie sa živočíchov a biotopy – ríša živočíchov. Žiaci sa aktívne zapájali do priebehu jednotlivých programov, navzájom súťažili a zároveň sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií. Tieto netradičné hodiny biológie sa žiakom veľmi páčili.

      PaedDr. Gáborčíková Dagmar

    • Deň eura
     • Deň eura

     • Dňa 24.10.2019 žiaci tretieho ročníka opäť oslávili Deň eura besedou o vzniku našej  meny.  Oboznámili sa s dejinami peňazí na území Slovenska. Zistili, že v minulosti sa platilo výmenným obchodom, neskôr sa používali denáre, groše, florény a neskôr dukáty.  Zaujalo ich, že sa mince razili ručne na kláte za pomoci razidiel a kladiva. Pripomenuli si okolnosti zavedenia spoločnej európskej meny – Eura v roku 2009. Záver hodiny sa niesol v kreatívnom duchu, pretože si spoločne nakreslili obrázok, ktorý znázorňoval, na čo si nasporia. Za aktivitu a pekné práce si odniesli malé darčeky.  Žiakom sa vyučovanie zamerané na finančnú gramotnosť veľmi páčilo a určite si touto zážitkovou formou zapamätajú podstatné informácie, ktoré využijú v budúcnosti. 

      tr. učiteľky 3. ročníka

    • Zdravo a chutne
     • Zdravo a chutne

     • Na hodine biológie si všetci šiestaci pripravili ročníkový projekt o Liečivých rastlinách. Túto hodinu sme strávili v školskej kuchynke. Každý si vybral ľubovoľnú liečivú rastlinu, o ktorej rozprával. Niektorí žiaci priniesli sušené bylinky, z ktorých sme urobili čaj a každý mohol ochutnať. Čaj bol napr. medovkový, mätový, rumančekový, z materinej dúšky. Čaje sa líšili farbou, chuťou, vôňou a dozvedeli sme sa, ža sa líšia aj účinkom. Niektoré nám pomôžu pri poruchách trávenia, iné sú proti kašľu alebo na podporu imunity. Ochutnali sme aj sirup z rýmovníka. Zo všetkých projektov si vytvoríme náš triedny Atlas liečivých rastlín.

      Dozvedeli sme sa veľa nových informácií a zistili, že namiesto sladkej vody na desiatu, môžeme si pripraviť aj chutný a zdravý čaj. 

      Lola a Zojka zo VI.C

     • Výstava Kežmarok - moje milované mesto

     • Dňa 21.10. sa žiaci z krúžku Vševedko vybrali na výstavu o našom meste. Bola inštalovaná pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku vo Výstavnej sieni múzea na ulici Dr. Alexandra 11 v Kežmarku. Žiakom sa páčilo zaujímavé rozprávanie o našom meste, historické fotky, ktoré mohli porovnať so súčasnými. 

      Mgr. Danielčáková 

     • BOWLING

     • Bowling je obľúbená hra nie len veľkých ale aj malých.

      V nedeľu 20. 10. 2019 si žiaci 4. A triedy užili zábavu na bowlingu. Bowling bol odmenou, ktorú získali za 2. miesto v súťaži Detská atletika.

      Všetci sme sa dobre zabavili, čas nám rýchlo ubehol a vôbec sa nám nechcelo odísť.

      J. Danielčáková

       

     • Výroba recyklovaného papiera na vianočné pozdravy

     • Hodiny biológie a chémie si sme si spestrili výrobou recyklovaného papiera. Na prípravu sme použili skartovaný papier, ktorý sme následne rozmixovali a prifarbili farbivom. Drevenú formu sme namočili do rozmixovanej zmesi a recyklovaný papier vyklopili na hrubú handru. V poslednej fáze sme handru prežehlili, aby bol papier bez nerovností. Vyrobený papier sme posunuli na hodiny výtvarnej výchovy, kde budú žiaci vyrábať vianočné pozdravy, ktoré využijeme na vianočnej burze.

      PaedDr. Gáborčíková Dagmar

       

    • Mokré vysvedčenie - plavecký výcvik
     • Mokré vysvedčenie - plavecký výcvik

     • V termíne od 30.09.2019 - 18.10.2019 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili plaveckého výcviku v Starej Lesnej.  V krásnom jesennom počasí mali možnosť pripomenúť si tak nedávno skončené leto. Po letných prázdninách im dobre padlo na chvíľku sa vrátiť k vode a vodným radovánkam. Neboli to však voľné hry vo vode, ale skutočné plávanie podľa pravidiel jednotlivých štýlov.  Všetky triedy sa statočne držali a plávali zo všetkých síl.  Po celý čas na žiakov dozeral odborný pedagogický dozor : PaedDr. J. Mihók, Mgr. M. Zacher, Mgr. M. Kožúch, Mgr. T. Hudáček,  za čo im patrí veľká vďaka.   Záver výcviku bol spojený s veľkou radosťou z  Mokrého  vysvedčenia. Nádherné zábery  z plávania hovoria  za všetko. Z plaveckého výcviku odchádzali s dobrým pocitom, spokojní a usmiati. Opäť sme mali možnosť  urobiť niečo pre zdravie a fyzický rozvoj.  

      Tr. učiteľky M. Pokrivčáková, E. Vojtičková, A. Ondo-Eštoková

     • Šarkaniáda v 1. ročníku

     • Druhý októbrový týždeň sme si s prváčikmi, ich rodičmi i starými rodičmi  preverili svoje schopnosti a šikovnosť pri púšťaní šarkanov. Oslávili sme tak krásnu kežmarskú jeseň na neďalekej Suchej hore. Pod modrou oblohou a vďaka príjemnému vetru si žiaci užili skvelú zábavu.

      Tr. uč. 1. ročníka