• Čerpanie finančných prostriedkov RZ v školskom roku 2019/2020

    • Čerpanie finančných prostriedkov RZ v školskom roku  2019/2020
              
       1. Príjmy      
       - pri navrhovanom príspevku   10 € 6120,00  
       pri počte žiakov  625 /612 + 13/      
       - zber papiera   1124,48  
       - spolu príjem   7244,48  
       2. Výdavky       
              
       privítanie prvákov   78,60  
       družobná činnosť   0,00  
       Plávanie   285,00  
       vianočný program   611,37  
       Mikuláš   499,00  
       celoškolský karneval   16,40  
       MDD   0,00  
       Deň matiek   0,00  
       MDŽ   0,00  
       Deň učiteľov   0,00  
       SKD   0,00  
       Olympiády, súťaže   44,94  
       vecné odmeny   1 050,00  
       knihy   141,30  
       vydávanie šk. časopisu   130,20  
       foto-kronika   0,00  
       iné výdavky   133,94  
       "Týždeň boja proti drogám"   0,00  
       Maľovanie tried   0,00  
              
       spolu:   2 990,75  
              
              
              
       Kežmarok  17.09.2020