• Čerpanie finančných prostriedkov RZ v školskom roku 2018/2019

    •            
     Čerpanie finančných prostriedkov RZ v školskom roku  2018/2019
              
       1. Príjmy      
       - pri navrhovanom príspevku   10 € 6360,00  
       pri počte žiakov  654      
       - zber papiera   2143,70  
       - spolu príjem   8503,70  
       2. Výdavky       
              
       privítanie prvákov   41,03  
       družobná činnosť   0,00  
       Plávanie   380,00  
       vianočný program   353,02  
       Mikuláš   484,60  
       celoškolský karneval   0,00  
       MDD   524,00  
       Deň matiek   288,35  
       MDŽ   240,00  
       Deň učiteľov   0,00  
       SKD   249,96  
       Olympiády, súťaže   339,27  
       vecné odmeny   2 423,03  
       knihy   351,00  
       vydávanie šk. časopisu   466,20  
       foto-kronika   0,00  
       iné výdavky   372,55  
       "Týždeň boja proti drogám"   0,00  
       Maľovanie tried   1 935,78  
              
       spolu:   8 448,79  
              
              
              
       Kežmarok  26.09.2019