• Nadpis

    •  

       6.30        -           7.00     príchod žiakov zapísaných do školského klubu

       7.45        -           7.55     príchod žiakov na vyučovanie

       8.00        -           8.45     1. vyučovacia hodina

       8.45        -           8.55     malá prestávka

       8.55        -           9.40     2. vyučovacia hodina

       9.40        -           9.50     malá prestávka

       9.50        -        10.35     3. vyučovacia hodina

     10.35        -        10.50     veľká prestávka

     10.50        -        11.35     4. vyučovacia hodina

     11.35        -        11.45     malá prestávka

     11.45        -        12.30     5. vyučovacia hodina

     12.30        -        12.40     malá prestávka

     12.40        -        13.25     6. vyučovacia hodina

     13.25        -        13.30     malá prestávka           

     13.30        -        14.10     7. vyučovacia hodina

     11.35        -        16.30     činnosť Školského klubu