• Bankár roka 2019

     • Žiaci 7. ročníka vytvorili v rámci ročníkového projektu Bankár roka svoje vlastné (fiktívne) banky. Víťazné tímy jednotlivých tried sa stretli v stredu 19. júna 2019 na školskom kole. Žiaci prezentovali svoje banky pred porotou, ktorú tvorili tri pani učiteľky a tri dvojice žiakov 8. ročníka. Každý zo šiestich tímov si pripravil elektronickú prezentáciu a rôzny propagačný materiál. Členovia poroty hodnotili obsahovú stránku a estetickú úroveň elektronickej prezentácie, pripravený materiál ako aj úroveň a spôsob oboznámenia s vytvorenou bankou.

      Divákmi boli hlavne žiaci 6. a 7. ročníka a hosťami súťaže boli pani riaditeľka, PaedDr. Iveta Slovíková a pán zástupca, PaedDr. Ján Mihók.
      Výkony žiakov vysoko ohodnotila nielen porota, ale aj pani riaditeľka, nakoľko naši mladí „bankári“ preukázali, že v danej problematike sú naozaj zorientovaní. Po ukončení prezentácie bánk boli vyhlásené výsledky a žiaci boli odmenení vecnými cenami a sladkosťami. No a samozrejme - nechýbal ani obrovský potlesk!

      Bankár roka 2019 – víťazi ročníkového projektu:

      Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže!

      PK MAT - FYZ - INF

    • Okresné kolo matematickej olympiády
     • Okresné kolo matematickej olympiády

     • Dňa 9. apríla 2019 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády.

      V kategórii Z6 - žiaci 6. ročníka súťažilo 30 žiakov. Iba 4 sa stali úspešnými riešiteľmi, z toho 2 sú žiakmi našej školy. Samuel Straško zo VI. B obsadil 3. miesto a Brian Róbert Kalafut zo VI. C obsadil 4. miesto. Ďalší súťažiaci v tejto kategórii sa umiestnili: Sebastián Dravecký zo VI. B - 5. miesto, Bibiána Koreňová zo VI. C - 6. miesto, Šimon Hanečák zo VI. C - 7. miesto, Samuel Horský zo VI. C - 8. miesto a Jakub Ilenčík zo VI. C - 9. miesto.

      V kategórii Z7 - žiaci 7. ročníka súťažilo 25 žiakov. Všetky medailové pozície obsadili žiaci našej školy: 1. miesto - Alexandra Haščinová, 2. miesto - Ema Geciová, 3. miesto - Timea Ferencová. Úspešnými riešiteľmi sa stali aj Richard Hajkovský - obsadil 4. miesto a Adam Kovalčík - skončil na 5. mieste. Ďalší súťažiaci v tejto kategórii sa umiestnili: Alex Soltys - 6. miesto, Karolína Kundrová a Viktória Vislocká - 8. miesto. Všetci sú žiakmi VII. C triedy.

      V kategórii Z8 - žiaci 8. ročníka súťažilo 20 žiakov.  Aj v tejto kategórii sa iba 4 žiaci stali úspešnými riešiteľmi, z toho 1 súťažiaca je žiačkou našej školy: Katarína Horná z VIII. C triedy obsadila 1. miesto. Ďalší súťažiaci v tejto kategórii sa umiestnili: Timotej Soják - 6. miesto, Lucia Horanská - 7. miesto, Michaela Zastková - 8. miesto a Martin Černický - 9. miesto. Všetci sú žiakmi VIII. C triedy.

      Žiakov pripravovali: VII. C - Mgr. Lídia Bobíková, VI. B - Ing. Anna Derevjaniková, VI. C a VIII. C - Mgr. Monika Svocáková.
      Blahoželáme a ďakujeme za krásne výsledky a reprezentáciu školy!

      PK MAT - FYZ - INF
       
       

     • Daniel Hevier v našej škole

     • Dňa 21. marca 2019, zavítal do našej školy známy slovenský  spisovateľ, Daniel Hevier. Deťom pútavo porozprával o svojom živote a  tvorbe, o svojich literárnych začiatkoch, ale aj záľubách a koníčkoch, ktorým sa venuje celý svoj život.  Predstavil tiež novú knihu, ktorá bude mať niekoľko pokračovaní. Do tvorby ďalších častí   pozval aj našich žiakov, ktorí sa môžu spolupodieľať na tvorbe nových pokračovaní fantazijnej knihy Chymeros Stopy vedú do temnoty. Pán Hevier je nielen básnik, prozaik, hudobník, ale aj autor mnohých textov piesní známych spevákov. Preto aj našu besedu ukončil netradične - zarepoval nám svoju veselú báseň. Žiaci si okrem krásneho zážitku odniesli aj najnovšie vydanie knihy, ktoré im pán spisovateľ veľmi rád podpísal. Už teraz sa tešíme na tvorivú spoluprácu s Danielom Hevierom.

      PaedDr. A. Ondo-Eštoková

       

      Do galérie Daniel Hevier v našej škole boli pridané fotografie.

     • Smelý zajko v Afrike

     • 24. januára 2019 tretiakov, štvrtákov a piatakov potešilo divadelné predstavenie v anglickom jazyku o odvážnom zajkovi v Afrike. Bolo plné veselých pesničiek a vtipných dialógov, ktoré odzneli v zajačej rodinke. Hlavného hrdinu na jeho dobrodružnej ceste po svete čakalo veľa zážitkov a úloh, ktoré musel splniť. Naši detskí diváci príbehu v cudzom jazyku rozumeli, a preto pozorne sledovali divadelné predstavenie. Hercom poďakovali veľkým potleskom. Všetci sa spolu tešíme na ďalšie stretnutia s divadlom v anglickom jazyku.

      Vyučujúce ANJ - I. stupeň ZŠ

     • Európsky týždeň boja proti drogám

     • Koordinácia protidrogových závislostí a iných patologických javov sa na našej škole, berie veľmi vážne. Tak aj tento rok sme v "Európkom týždni boja proti drogám"  pripravili pre našich žiakov veľa zaujímavých aktivít.

      Na prvom stupni to boli športové súťaže a turnaje vo vybíjanej, dni zdravej výživy, kde sa striedali ovocné a zeleninové jedlá a aj chutné ovocné koláčiky, otužovacie vychádzky a besedy.

      Žiaci druhého stupňa si pripravili rozhlasovú reláciu s informáciami o rozšírenej droge marihuane a jej škodlivosti na naše zdravie, potom navštívili predstavenie s protidrogovou tématikou "Trinásta komnata" spoločnosti Letart a celý týždeň, boli pre nich otvorené dvere telocviční, kde sa už po 21.- krát súťažilo o najšportovejšiu triedu. Najšportovejšie triedy v jednotlivých ročníkoch pre tento školský rok, sú tieto: 5.A, 6.C, 7.A, 8.C, 9.B. Všetci, čo víťazili, sa občerstvili zdravými mliečnymi produktmi.

      Všetkým učiteľom a žiakom za tento týždeň ďakujeme.

      Koordinátor PPDZ Mgr. M. Svocáková

                                     Mgr. I. Šterbáková

     • Maratón v DELENÍ

     • V dňoch 18. a 19. júna 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v delení prirodzených a desatinných čísel.
      Do  súťaže v delení PRIRODZENÝCH ČÍSEL sa zapojilo 31 žiakov 5. ročníka:
      11 z 5. A, 9 z 5. B, 11 z 5. C triedy. Súťažiaci mohli získať maximálne 20 bodov.

      Do  súťaže v delení DESATINNÝCH ČÍSEL sa zapojilo 31 žiakov 6. ročníka:
      10 zo 6. A, 11 zo 6. B, 10 zo 6. C triedy. Súťažiaci mohli získať maximálne 20 bodov.

      Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na pokračovanie súťaže v budúcom školskom roku!

      PK MAT - FYZ - INF

    • Hviezdoslavov Kubín 2019
     • Hviezdoslavov Kubín 2019

     • Dňa 10. apríla 2019 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu výborne reprezentovali žiaci  aj v poézii, aj v próze. Postup do krajského kola si v kategórii poézia „vyrecitovali“ Peter  Ondo-Eštok  z 2. C, Natália Ferenčáková z 5. C a Soňa Kurtá z 8. A triedy. Kategóriu prózy  reprezentovali Sára Dzurilová zo 7. C,   Juliána Koreňová z 3. A, ktorá skončila na treťom mieste a Matúš Gaľa z 5. C, ktorý zvíťazil vo svojej kategórii a rovnako postupuje do krajského kola. Všetkým víťazom blahoželáme a želáme  veľa ďalších úspechov!

                                                                                                                                                                                                          PK    SJL

                                                                                                     

       

     • Čitateľský maratón

     •  

      Na začiatku školského roka sme  v 7. C vyhlásili  čitateľskú súťaž s názvom Čitateľský maratón. Žiaci mali čítať knihy podľa svojho výberu až do 20. marca 2019. Zvíťazil ten, kto prečítal najväčší počet strán. Nakoniec sme  USB-kľúčom odmenili štyroch najúspešnejších čitateľov, ktorých počet strán bol vyšší ako tisícpäťsto. Sú to: Sára Sokáčová, Viktória Vislocká, Richard Hajkovský a Adam Kovalčík. Pod vysoký počet strán sa samozrejme podpísala úspešná séria kníh o Harrym  Potterovi. Absolútny víťaz prečítal až 2308 strán! Odmeneným žiakom gratulujeme a želáme  ešte veľa čitateľských zážitkov!

                                                             Mgr.  Lucia Hudáková

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Mesiac november odštartoval predmetové olympiády. Tou prvou bola Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre. Do školského kola sa zapojilo 11 žiakov z ôsmeho a deviateho ročníka. Výsledky na prvých troch miestach boli nasledovné:

                             1. Hetešová, Ema     (9.c)

                             2. Mačičáková, Naďa     (8.c)

                                                      3. Ferenčáková, Barbora     (9.a)

                                                          Kubalová, Anna     (9.c)

      Víťazom blahoželáme a Eme, ktorá nás bude reprezentovať v okresnom kole, prajeme veľa úspechov, šťastia a  tvorivosti pri tvorbe slohových žánrov!

       

      PK  SJL

     • Rozprávkové zvieratká

     • Dňa 19. 06. 2019 prváci ukončili svoj celoročný projekt "Rozprávkové zvieratká" návštevou kežmarského útulku. Neprišli s prázdnymi rukami, ale mnohí s plnými ruksakmi. Deti priniesli zvieratkám rôzne druhy krmiva, granulky, staršie pečivo či iné dobroty. Fotografie sú dôkazom toho, že aj takouto návštevou môžeme potešiť opustené zvieratká.

      Triedne učiteľky 1. ročníka

    • Čítam, čítaš, čítame
     • Čítam, čítaš, čítame

     • Tretiaci a druháci sa pred veľkonočnými prázdninami stretli na čitateľskej dielni s názvom :  ,,Čítam, čítaš, čítame."  Po roku mali opäť možnosť  stretnúť sa a spoločne stráviť čas s knihami.

      Rozprávky o zvieratkách ich správne namotivovali a potom sa už pustili do tvorivej činnosti a navzájom si zahrali  bábkové divadlo. Zopakovali si pojmy z literatúry ako je bábkové divadlo, bábkoherec, bábka, ľudová či autorská rozprávka.  V závere hodiny si v skupinách zahrali hru  na abecedu a tým si  rozšírili slovnú zásobu.  Žiaci zistili, že čítanie im  pomáha  objavovať svet a učí ich  rozpoznávať dobro od zla.

      “Rozprávky sú viac než pravdivé – nie preto, že nám hovoria, že existujú draci, ale pretože nám hovoria, že drakov môžeme poraziť.” Neil Gainman

      tr. uč.  J. Danielčáková, A. Ondo-Eštoková

      Do galérie Čítam, čítaš, čítame boli pridané fotografie.

    • Školské kolo Biologickej olympiády
     • Školské kolo Biologickej olympiády

     • Dňa 19.3.2019 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády kat. D. 

      Výsledky projektovej časti:

      1.m.- Romana Svocáková (VI.C)

      2. m.- Sára Rennerová (VII.C)

      3. m.- Sára Dzurilová (VII.C)

      Dievčatá na prvom a druhom mieste budú reprezentovať našu školu v okresnom kole spolu s Karolínou Fassingerovou (VI.C) a Katarínou Laskovskou (VI.C), ktoré budú súťažiť v teoreticko- praktickej časti.

      Držíme palce!

      PK BIO

    • Testovanie 5 - 2018
     • Testovanie 5 - 2018

     • V stredu 21. novembra 2018 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl. Jeho cieľom je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ.
      Žiaci absolvovali testy z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.


      Úlohy zaradené do testov nie sú len typickými školskými úlohami, neoverujú len rozsah zapamätaných vedomostí, ale aj vyššie poznávacie schopnosti žiakov.

      Test z matematiky je zostavený tak, aby overil aj schopnosti žiakov aplikovať poznatky či objavovať stratégie riešenia. Súčasťou testu sú aj položky zamerané na čítanie s porozumením, matematické a logické myslenie.

      Test zo slovenského jazyka je zostavený tak, aby overoval hĺbku vedomostí a zručností, ako aj schopnosti žiakov aplikovať ich v praxi. Úlohy sú vo väčšej miere zamerané na čítanie s porozumením.

      Z našej školy písalo testy 70 žiakov 5. ročníka, a to s nasledovnými výsledkami:

      V. A trieda:

      • SJL  47,82 %
      • MAT 53,91 %

      V. B trieda:

      • SJL  49,45 %
      • MAT 57,08 %

      V. C trieda:

      • SJL  72,03 %
      • MAT 77,40 %

      Percentuálna úspešnosť školy:

      • SJL  56,30 %
      • MAT 62,70 %

      PK MAT - FYZ - INF
      PK SJL

     • Separovaný odpad - vychádzka 3. ročník

     • V týždni boja proti drogám boli tretiaci na vychádzke v meste Kežmarok. So sebou niesli farebné vrecia na separovaný odpad. Zašli až na sídlisko Juh. S potešením zistili, že ľudia odpad separujú do farebných kontajnerov. Zopakovali si triedenie odpadu do vriec podľa jeho druhu. Okrem tejto dôležitej aktivity si vychádzkou otužili zdravie a kamarátske vzťahy.

      Tr. učiteľky 3. ročníka

     • REGIONÁLNE - KRAJSKÉ KOLO PREDNESU NEMECKEJ POÉZIE A PRÓZY

     • Dňa 14. júna 2019 sa uskutočnilo Regionálne - krajské kolo prednesu poézie a prózy v NEMECKOM JAZYKU. Súťaž sa uskutočnila v našom meste s odvekou tradíciou nemčiny. 

      Žiačky našej školy sa s vášňou a perfektnou prípravou postavili konkurencii z iných škôl širšieho regiónu.

      Krásne výsledky sú toho dôkazom:

      v kategórii POÉZIA 3. - 4. ročník sa na skvelom 2. mieste umiestnila

                        LENKA ONDO-EŠTOKOVÁ zo 4.C triedy

      v kategórii POÉZIA 8.- 9. ročník sa na úžasnom 2. mieste umiestnila

                       SANDRA BLAHÚTOVÁ z 8.A triedy, ktorá sa tejto súťaže zúčastnila po prvýkrát

      v kategórii PRÓZA 8.-9. ročník sa umiestnila na úžasnom 3. mieste 

                      SVETLANA VÁCLAVOVÁ z 8.C triedy

      Dievčatám zo srdca blahoželáme a ďakujeme za profesionálnu reprezentáciu nemeckého jazyka a našej školy.

      Týmto skvelým výkonom na vysokej úrovni konkurujeme hladko i bilinguálnym školám a školám s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. Dôležité však je, že prispievame ku kultúre a rozšíreniu povedomia o nemeckom jazyku a jeho potrebe učenia sa už na základnej škole, aj vhľadom na polohu nášho štátu v srdci Európy. 

      za MZ PK NEJ Mgr. Z. Scherfel M.A.

       

    • Pošta
     • Pošta

     • Dňa 12.04.2019  žiaci druhého a trieda tretieho ročníka navštívili kežmarskú poštu. V rámci predmetu slovenský jazyk sa oboznámili s písaním pohľadníc, vypisovali adresu na obálky a zistili, že listy patria na poštu. Na pošte si pozreli prezentáciu o práci na pošte, videli ukážky poštových doručeniek a na konci si svoje listy a pohľadnice vložili do poštovej schránky. Už teraz sú nedočkaví, kedy listy nájdu svojho adresáta.

       

      Učiteľky II. a III. roč.

      Do galérie Pošta boli pridané fotografie.

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 23. 1. 2019  sa v priestoroch Mestskej knižnice v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali víťazky školského kola.

      V okresnom kole súťaže získali naše recitátorky Lea Hurajtová (3.A)  2. miesto, Natália Ferenčáková (5.C) 2. miesto a Sára Dzurilová (7.C)   3. miesto.

      Dievčatám za úspešnú reprezentáciu srdečne blahoželáme.

      Mgr. Danielčáková

    • Slávici z lavice
     • Slávici z lavice

     • Slávici z lavice

      Dňa 20. 03. 2019 sa uskutočnilo školské kolo v súťaži " Slávici z lavice." Modernú pieseň si prišlo zaspievať 24 žiakov 1. stupňa. Všetkým deťom ďakujeme za pekný umelecký zážitok. Na 3. mieste sa umiestnila Lea Hurajtová- 3.A, na 2. mieste Lin Mária Fajčíková- 4.C a Juliána Koreňová- 3.A. S postupom na okresné kolo získala 1. miesto Laura Pavligová- 4.C.  Víťazkám blahoželáme a držíme miesto v okresnom kole. 

      Vyučujúce PaedDr. D. Koreňová, Mgr. B. Vosovičová, Mgr. M. Vančová, Mgr. M. Pažáková

     • Projekt Nenápadní hrdinovia

     • 16.11.2018 zavítali do Bratislavy študenti z celého Slovenska. Medzi nimi sme nechýbali ani my. Bol to jubilejný 10. ročník  projektu, v ktorom žiaci píšu príbehy o ľuďoch, ktorí nám svojimi postojmi prinavrátili slobodu. Miriam Vengliková, Andrea Danielčáková a Lívia Perignáthová, žiačky IX.C triedy, s plnou vážnosťou prezentovali svoj projekt o „paterkovi“ Vincentovi Babinovi. Slávnostná študentská konferencia sa konala v krásnych priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca.  Svoj projekt vám predstavíme v nasledujúcom čísle Fišeráčika.

      Na druhý deň  sme z Bratislavy cestovali do Prahy. Navštívili sme historické pamiatky a pamätné miesta spojené s udalosťami  17. novembra 1989. Cestou späť sme si pozreli  Velehrad.

      Tento projekt posúva študentov ďalej, vedia napísať prácu podloženú archívnymi dokumentmi, viesť rozhovor, spracovať video a prezentáciu, získavajú zručnosti správneho vystupovania - a čo je najdôležitejšie - objavujú skutočný zmysel hrdinstva a statočnosti, ktorý považujú za nasledovania hodný.

       

      Mgr. Jana Galliková