• Učebné pomôcky pre 1.stupeň
     • Učebné pomôcky pre 1.stupeň

     • Zoznam učebných pomôcok pre žiakov 1. stupňa na školský rok 2019/2020: Ucebne_pomocky.pdf

       

      Zoznam bude uverejnený aj na dverách budovy školy (z ulice Mučeníkov) v auguste.

      Zoznam učebných pomôcok pre žiakov 2. stupňa bude upresnený v septembri vyučujúcim daného predmetu. 

    • OČP 2019
     • OČP 2019

     • OČP 2019

      27.6.2019 sa uskutočnilo OČP pre žiakov II. stupňa. Cieľom bolo preveriť teoretické vedomosti, praktické návyky a postoje žiakov našej školy získané pri výučbe učiva, ktoré môžu použiť pri riešení mimoriadnych situácií v oblasti civilnej ochrany, pri pohybe a pobyte v prírode, aplikovať teoretické poznatky zo zdravotníckej prípravy do praxe, vychovávať k ochrane prírody, rozvíjať telesnú zdatnosť, vytrvalosť a učiť žiakov riešiť vzniknuté situácie s pokojom a s rozvahou. Žiaci riešili praktické úlohy na 8 stanovištiach. Štyri  stanovišťa  sa nachádzalo v okolí školy – streľba zo vzduchovky, KPR, stavba stanu a prekážková dráha. V teréne boli 4 stanovištia –beh s hadicami, modelová zdravotnícka situácia, provizórny ochranný oblek  a streľba z luku. Vedúci jednotlivých stanovíšť zapisovali do štartovacích lístkov počet bodov, ktoré triedy získali na stanovišti.

      Poradie

      1. 5.C     18b
      2. 5.B     13b
      3. 5.A     12b

       

      1. 6.B     17b
      2. 6.C     15b
      3. 6.A     10b

       

      1. 7.A      18b
      2. 7.B      12b
      3. 7.C      11b
      1. 8.C      18b
      2. 8.B      15b
      3. 8.A      8b

       

     • DETSKÉ CYKLO PRETEKY MTB Kežmarok 2019

     • V nedeľu, dňa 23. júna 2019 sa v Kežmarku v Hájovni, cyklochodník Blatná, uskutočnili detské MTB cyklopreteky. Účasť bola hojná v každej pretekovej kategórii, spolu 80 detí. 

      Žiaci našej školy sú už vernou zložkou i vyšších súťažných líg , ako je Východoslovenská cyklistická liga, či známa Detská Sagan Tour s účasťou až do 600 pretekajúcich detí.

      Nuž i v nedeľu v príjemnej rodinnej atmosfére a v stabilnom, cyklistike priaznivom počasí zožali žiaci našej školy veľké úspechy i krásne umiestnenia.

       

      1. miesto a zlatú medailu získal RICHARD HAJKOVSKÝ, žiak 7.C triedy

      1. miesto a zlatú medailu získala NINKA RAFFAJOVÁ, žiačka 2. C triedy

      2. miesto a striebornú medailu získala NATÁLIA GORECKÁ, žiačka 7.A triedy

      3. miesto a bronzovú medailu získal  ALEŠ KUNDRA, žiak 4.B triedy

      3. miesto a bronzovú medailu získal SLAVOMÍR PETIJA, žiak 7.C triedy

      3. miesto a bronzovú medailu získal FABIAN SCHERFEL, žíak 1.C triedy

       a výnimočné 1.miesto získala naša budúca prváčka PAULÍNKA ŠOLCOVÁ

      na 5. mieste sa umiestnil VRATKO SCHERFEL

       

      Deti pretekajú vždy v dvojročníku, čo znamená, že v jednej kategórii sú vždy deti z dvoch ročníkov narodenia. Primérou je vydržať i vtedy, keď na skúsených cyklistov nečaká "bedňa".  Deti sa nevzdávajú a navzájom sa povzbudyujú a prajú si. Fair play a radosť zo športu je však najviac.

       

      Pretekárom blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy  a pekné prázdniny.

       

      Mgr. Z.Scherfel M.A.

     • OZNAM školskej jedálne

     • Oznamujeme stravníkom, že odhlasovanie a prihlasovanie obedov na mesiac december 2018 bude možné

      do piatku 7.12.2018 do 14.00 h 

      z dôvodu zúčtovania koncoročnej uzávierky. Za pochopenie ďakujeme.

       

       

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • Dňa 26. a 27. marca 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády.

      KATEGÓRIA P3 (3. ročník)

      • počet súťažiacich žiakov: 37
      • výsledky našich žiakov: 2. miesto: Nikola Nevický (III.C), 3. miesto: Martin Šoltés (III.A), 4. miesto: Juraj Čuban (III.C), Tamara Majerská (III.C), 6. miesto: Juliána Koreňová (III.A), 8. miesto: Dávid Dufala (III.B);
       žiakov pripravovali: III.A - Mgr. Jana Danielčáková, III.B - Mgr. Eva Buvalová, III.C - PaedDr. Mária Malinová

      KATEGÓRIA P4 (4. ročník)

      • počet súťažiacich: 38
      • výsledky našich žiakov: 2. miesto: Lenka Marhefková (IV.B), 5. miesto: Aleš Kundra (IV.B), Tobias Benko (IV.C), 6. miesto: Michaela Gáborčíková (IV.C), 7. miesto: Dávid Džadoň (IV.B), Amina Komarová (IV.C);
       žiakov pripravovali: IV.B - Mgr. Soňa Kriššáková,
       IV.C - PaedDr. Daniela Koreňová

      KATEGÓRIA P5 (5. ročník)

      • počet súťažiacich: 37
      • umiestnenie našich žiakov: 1. miesto: Zoja Nevická (V.C), 2. miesto: Natália Ferenčáková (V.C), 5. miesto: Filip Schmidt (V.C), Jakub Straško (V.C);
       žiakov pripravovala: Mgr. Mária Mlynarčíková

      KATEGÓRIA P6 (6. ročník)

      • počet súťažiacich: 30
      • umiestnenie našich žiakov: 2. miesto: Samuel Straško (VI.B), 3. miesto: Sebastián Dravecký (VI.B), 5. miesto: Karin Krempaská (VI.C), Matej Mitura (VI.C), 6. miesto: Bibiána Koreňová (VI.C), Dávid Kulčár (VI.C), 8. miesto: Martina Pixová (VI.C), Marek Trbola (VI.C);
       žiakov pripravovali: VI.B - Ing. Anna Derevjaniková, VI.C - Mgr. Monika Svocáková

      KATEGÓRIA P7 (7. ročník)

      • počet súťažiacich: 29
      • umiestnenie našich žiakov: 3. miesto: Alexandra Haščinová (VII.C), 4. miesto: Richard Hajkovský (VII.C), Slavomír Petija (VII.C), 5. miesto: Karolína Kundrová (VII.C), 6. miesto: Emma Geciová (VII.C), 9. miesto: Marcel Galowicz (VII.A), Viktória Fedáková (VII.C);
       žiakov pripravovali: VII.C - Mgr. Lídia Bobíková, VII.A - Mgr. Miroslava Petrasová

      KATEGÓRIA P8 (8. ročník)

      • počet súťažiacich: 33
      • umiestnenie našich žiakov: 1. miesto: Martin Černický (VIII.C), 2. miesto: Lenka Poľanovská (VIII.B), 5. miesto: Lucia Horanská (VIII.C), 9. miesto: Damián Cehula (VIII.C), 10. miesto: Milan Kaprál (VIII.A), Boris Džadoň (VIII.C);
       žiakov pripravovali: VIII.C - Mgr. Monika Svocáková, VIII.B - Mgr. Mária Mlynarčíková, VIII.A - Ing. Anna Derevjaniková

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      PK MAT

    • Fischeráčik, zober loptu, nie drogu !
     • Fischeráčik, zober loptu, nie drogu !

     • V dňoch 22.- 23.11.2018 bola naša telocvičňa dejiskom športovej akcie za podpory organizácie Zober loptu, nie drogy. Táto akcia bola v našej škole organizovaná po prvýkrát a odnášame si výborné pocity. Prvý deň absolvovali  chlapci turnaj vo futbale a druhý deň si to rozdali dievčatá vo vybíjanej. Akcia bola organizovaná pre chlapcov a dievčatá 5. a 6. ročníka. Počas prvého dňa chlapci predviedli fantastické výkony. Sme radi, že chlapci predviedli nielen kvalitné výkony, ale aj bojovné srdce. Bol to boj o každú loptu a o miesto na ihrisku. Za niektoré akcie by sa nemuseli hanbiť ani na klubovej úrovni. Určite aj miestny klub prispel ku kvalite zápasov, ale sme radi aj za chalanov, ktorí nehrajú súťažne futbal a aj tak ich hra pripomínala ligové výkony. Boli to vyrovnané zápasy, o čom  svedčí aj fakt, že o  postupe do finále pri šiestakoch rozhodol až pomer lôpt.  Nakoniec zvíťazila trieda 6.B a aj touto cestou jej chceme pogratulovať.

      Výsledky v skupinách:

       

      5. ročník                                                                                                                                                                    

      5.A-5.B      4:2

      5.A-5.C      2:0

      5.B-5.C      1:2

       

      6.ročník

      6.A-6.B     6:4

      6.A-6.C     2:5    

      6.B-6.C     5:0

       

      Finálové zápasy :

      O 5. miesto      5.B-6.C      1:11

      O 3. miesto      5.C-6.A      6:11

      Finále               5.A-6.B    7:12

       

      V piatok 23.11.2018 sa dievčatá zúčastnili turnaja vo vybíjanej. Rozdiel medzi chlapcami a dievčatami bol v tom , že dievčatá svoje zápasy prežívali viac ako chalani. Bolo vidieť, že ich šport baví, a to sme veľmi radi. Je zážitok vidieť dievčatá, ako sa vybíjanou bavia. Bol to z pohľadu nás učiteľov veľmi vydarený deň. Vybíjaná bola jednoznačnou  záležitosťou dievčat zo šiesteho ročníka. Dominovali hlavne fyzickou silou. Finále nakoniec vyhrala 6.C

       

      Výsledky v skupinách:

       

      5. ročník                                                                          

      5.A-5.B   4:1

      5.A-5.C   5:6

      5.B-5.C    2:4

       

      6. ročník

      6.A-6.B    9:0

      6.A-6.C    5:10

      6.B-6.C     4:13

       

       

       

      Finále

      O 5.miesto   5.B-6.B           6:12

      O 3. miesto  5.A-6.A           1:8

      Finále           5.C-6.C          6:12

       

      Chceme sa ešte raz poďakovať organizácii Zober loptu, nie drogy a vedeniu školy za skvelú spoluprácu a kolegom za rozhodovanie zápasov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

       

      Mgr. Hudáček

       

       

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • Dňa 20.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Súťažilo sa v dvoch kategóriach 1A (6. - 7. ročník) a 1B (8. - 9. ročník). Žiaci si svoje vedomosti a zručnosti otestovali v písomnej a ústnej časti.

      Najlepšie sa tento rok darilo týmto žiakom:

      Kategória 1A:

      1. miesto - Štefan Boršoš (VII.C)

      2. miesto - Samuel Horský (VI.C)

      3. miesto - Richard Hajkovský (VII.C)

      Kategória 1B:

      1. miesto - Jakub Dovjak (VIII.C)

      2. miesto - Anna Kubalová (IX.C)

      3. miesto - Katarína Muchová (VIII.C)

      Víťazi oboch kategórii budú našu školu reprezentovať v januári na obvodnom kole. Držíme palce a blahoželáme všetkým umiestneným! 

    • Oznam o udelení riaditeľského voľna
     • Oznam o udelení riaditeľského voľna

     • Riaditeľka školy udeľuje dňa 03.04.2019 riaditeľské voľno žiakom 5.-8. ročníka z dôvodu T-9. Žiaci 1.-4. ročníka - vyučovanie podľa rozvrhu. Školská jedáleň je v prevádzke.

    • Okresné kolo Matematickej olympiády Z5 a Z9
     • Okresné kolo Matematickej olympiády Z5 a Z9

     •  

       

       

       

       

      30. januára 2019 sa na našej škole konalo okresné kolo Matematickej olympiády kategórie Z5 a Z9.

      V kategórii Z5 súťažilo 25 žiakov z 12 škôl okresu Kežmarok. Úspešným riešiteľom sa stal každý súťažiaci, ktorý získal aspoň 9 bodov z maximálneho možného počtu 18. Úspešných riešiteľov bolo 15.

      Výsledky našich žiakov:
      1. miesto: Zoja Nevická (5.c)
      6. miesto: Natália Ferenčáková (úspešná riešiteľka, 5.c)
      8. miesto: Filip Schmidt (úspešný riešiteľ, 5.c)


      kategórii Z9 súťažilo 27 žiakov z 10 škôl kežmarského okresu. Úspešným riešiteľom sa stal každý súťažiaci, ktorý získal aspoň 12 bodov z maximálneho možného počtu 24. Úspešných riešiteľov bolo 15.

      Výsledky našich žiakov:
      1. miesto: Sandra Sosková (9.c), Alžbeta Špesová (9.a)
      2. miesto: Diana Svocáková (9.c)
      3. miesto: Liliana Boháčová (9.a)
      4. miesto: Timotej Brutovský (úspešný riešiteľ, 9.c), Samuel Sebeš (úspešný riešiteľ, 9.a)          
      5. miesto: Emília Oravcová (úspešná riešiteľka, 9.a)

      PK MAT - FYZ - INF

    • Celoslovenské kolo iBobor
     • Celoslovenské kolo iBobor

     • Od 12. do 16. novembra 2018 prebehlo celoslovenské kolo súťaže z informatiky iBobor.

       

      Z našej školy súťažilo 153 žiakov v 4 kategóriach.

       

      V kategórii DROBCI sa súťaže zúčastnilo 30 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 45 bodov z maximálneho počtu 72. Z našej školy boli úspešní 6 žiaci: Pisarčíková Viktória (III. A), Džadoňová Soňa (III.B), Čuban Juraj  (III.C), Gancarčíková Sára (III.C), Majerska Tamara (III.C) a Miškovič Matej (III.C).

      V kategórii BOBRÍK sa súťaže zúčastnilo 49 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 60 bodov z maximálneho počtu 96. Z našej školy bolo úspešných 24 žiakov: Džadoň Dávid (IV.B), Kundra Aleš (IV.B), Václavek Marko (IV.B), Gáborčíková Michaela (IV.C), Ondo-Eštoková Lenka (IV.C), Pavligová Laura (IV.C), Fajčíková Lin-Mária (IV.C), Troppová Alexandra (IV.C), Babčáková Miriam (IV.C), Uhlár Leo (IV.C), Lisoň Oliver (V.A), Lorková Natália (V.A) , Rušin Ján (V.A), Toprcer Richard (V.A), Šoltis Alan (V.B), Roth Filip (V.B), Ferenčáková Natália (V.C), Gaľa Matúš (V.C), Hazucha Oliver (V.C), Karpišová Gabriela (V.C), Krasuľová Laura (V.C), Nevická Zoja (V.C), Pažák Oliver  (V.C) a Slávik Jasna  (V.C).

      V kategórii BENJAMÍN sa súťaže zúčastnilo 43 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 50 bodov z maximálneho počtu 80. Z našej školy bolo úspešných 31 žiakov: Gardori Leo (VI.A), Dravecký Sebastián (VI.B), Laskovská Stela (VI.B), Liptáková Paula (VI.B), Melikant Matej (VI.B), Straško Samuel (VI.B), Eliášová Lenka (VI.C), Horský Samuel (VI.C), Ilenčík Jakub (VI.C), Kalafut Brian Róbert (VI.C), Koreňová Bibiána (VI.C), Krempaská Karin (VI.C), Svocáková Romana (VI.C), Trbola Marek (VI.C), Galowicz Marcel (VII.A), Hanečák Filip (VII.A), Michalisková Martina (VII.A), Plutová Antónia (VII.A), Vernarská Natália (VII.B), Andrášová Katarína (VII.C), Boršoš Štefan (VII.C), Dzurilová Sára (VII.C), Hajkovský Richard (VII.C),Hanáčková Henrieta (VII.C), Ferencová Timea (VII.C), Galliková Timotea (VII.C), Geciová Ema (VII.C), Petija Slavomír (VII.C), Sokáčová Sára (VII.C), Venglik Peter  (VII.C) a Kovalčík Adam (VII.C).

      V kategórii KADET sa súťaže zúčastnilo 31 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 50 bodov z maximálneho počtu 80.Z našej školy bolo úspešných 24 žiakov: Brutovská Sandra (VIII.B), Cehula Damián (VIII.C), Černický Martin (VIII.C), Dovjak Jakub (VIII.C), Horanská Lucia (VIII.C), Muchová Katarína (VIII.C), Soják Timotej (VIII.C), Štefaňák Alex (VIII.C), Zastková Michaela (VIII.C), Boháčová Liliana (IX.A), Kaňová Emma (IX.A), Laufík Daniel (IX.A), Sebeš Samuel (IX.A), Špesová Alžbeta (IX.A), Baláž Michal (IX.B), Klein Filip (IX.B), Mizdošová Veronika (IX.B), Semaňáková Silvia  (IX.B), Šterbáková Alžbeta (IX.B), Brutovský Timotej (IX.C), Danielčáková Andrea (IX.C), Madeja Adam (IX.C), Sosková Sandra  (IX.C) a Svocáková Diana (IX.C).

      Plný počet bodov dosiahli vo svojej kategórii žiaci:

      Čuban Juraj (III.C)

      Krasuľová Laura (V.C)

      Slávik Jasna  (V.C)

      Kovalčík Adam (VII.C)

       

      Ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

      Mgr. Matúš Kožuch (školský koordinátor) a ostatní učitelia informatiky

    • Biologická olympiáda kat. D
     • Biologická olympiáda kat. D

     • Dňa 25.4.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kat. D. Najviac sa darilo Katke Laskovskej (6.c), ktorá vyhrala Teoreticko - praktickú časť.

      Ďalšie poradie našich žiakov:

      Teoreticko- praktická časť:

      5. m. - Karolína Fassingerová (6.c)

      Projektová časť:

      4. m. - Romana Svocáková (6.c)

      5. m. - Sára Rennerová (7.c)

      Dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ich ďalších biologických aktivitách.

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková

     • The Onlines

     • Dňa 25. marca 2019 žiaci 6. - 9. ročníka navštívili činohernú divadelnú anglickú inscenáciu v anglickom jazyku. Príbeh bol o svete, v ktorom nie je všetko tak, ako to vyzerá, o lajkoch, o smajlíkoch, o prikrášlenej realite a tiež o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore je ako hľadať zmysel života v kope špinavých ponožiek. 

      Ohlasy žiakov:

      "Bolo to dobré, poučné (že nemáme byť toľko na mobile) a vzdelávacie (bolo to po anglicky, naučili sme sa nové slovíčka). Malo to celkom dobrý príbeh."

      "Bolo to zaujímavé. Páčilo sa mi, že vystúpenie bolo o modernej dobe, ako sú ľudia teraz vždy na mobile a počítači". 

      "Páčilo sa mi to. Zistila som, že len zopár slovíčkam som nerozumela a zase viem po anglicky o niečo viac. Bolo to vtipné."

       

      Mgr. Ľ. Bednárová

       

    • Spolupráca prvákov a škôlkárov
     • Spolupráca prvákov a škôlkárov

     • Naši malí prváci sa aj v tomto školskom roku stretávajú s predškolákmi z MŠ. Nadväzujú nové kamarátstva, učia ich nové veci, hrajú sa s nimi a ukazujú im, čo všetko sa od septembra naučili. Predškoláci z MŠ Cintorínska sa prišli pozrieť k svojim kamarátom do I.B na hodinu matematiky, spoločne poznávali číslice, geometrické tvary, počítali do 10, hrali sa matematické hry, naučili sa básničky a na záver si spoločne zaspievali. O pár týždňov neskôr prvákov pozvali predškoláci na ich školský dvor, kde im pripravili zaujímavé zimné aktivity. Spoločne sa sánkovali, stavali si snehuliakov a vytvárali iglu. Na záver sa dohodli, že v marci sa stretnú opäť.

       

      Mgr.M. Pažáková

    • Floorball SK LIGA - 2. kolo
     • Floorball SK LIGA - 2. kolo

     • V Kežmarku sa 14.11. 2018 a 22.11. 2018 uskutočnilo 2. kolo Floorball SK LIGY žiakov a žiačok týchto základných škôl: ZŠ Grundschule, ZŠ Nižná brána, ZŠ Dr. D. Fischera a ZŠ s MŠ sv. Kríža. Žiaci 8. a 9. ročníka opäť statočne reprezentovali našu školu a počas vzájomných stretnutí nechýbala súťaživosť, ale predovšetkým radosť z hry a pohybu. Chlapci si obhájili krásne 2. miesto, dievčatá mali možnosť zažiť nájazdy po remíze so ZŠ Nižná brána. Žiačky 9. ročníka sa nedali zahanbiť a zaslúžene získali 2. miesto. Týmto chcem poďakovať všetkým zúčastneným za ich odhodlanie a reprezentáciu školy.

       

      Mgr. Palanská

     • Biblia očami detí a mládeže

     • 9.4.2019 boli na krajskom kole výtvarnej súťaže,,Biblia očami detí a mládeže" vyhodnotené práce na tému : Vernosť Pánovi. Do tejto súťaže sme zaslali 10 prác a získali sme 4 ocenenia :                                                                         

                                              T. Galliková (7.C)  -  1. miesto

                                               J. Ďuranová (7.B) -  2. miesto

                                               A .Vrábelová (5.B) - 2. miesto

                                               N. Nemcová (7.B) - Cena poroty

      Prvé a druhé miesta postupujú na celoslovenské kolo. Žiačkam srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov . 

       Mgr. Hovancová a vyučujúce VYV

     • Starší čítajú mladším alebo Deviataci čítajú prvákom

     • Tretia vyučovacia hodina bola v 1. c v piatok 22. marca 2019 iná, na akú sú prváci zvyknutí. Počet žiakov v triede sa znásobil, pretože na návštevu k nim zavítali žiaci 9. c. Prišli si zaspomínať na „detské roky“, ale najmä prečítať prvákom rozprávky. Boli to príbehy, ktoré vytvorili terajší šiestaci na tému: Rozprávky zo smetiska.

      Deti pozorne počúvali, vedeli odpovedať na otázky aj uhádnuť tému  rozprávok, ktorá bola na začiatku ešte hádankou.

      V druhej časti hodiny predviedli zase prváci deviatakom, čo sa už stihli za 7 mesiacov v škole naučiť. Zarecitovali im,  zaspievali a  niekoľkí predviedli aj svoje čitateľské schopnosti. Bodkou za hodinou bola spoločná fotografia.

       

      Mgr. A. Burkovičová, Mgr. I. Šterbáková

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Všetkovedko je súťaž, ktorá rozvíja u detí myslenie, utvrdzuje a rozširuje vedomosti z predmetov. A tak sa žiaci druhého a tretieho ročníka odvážne pustili do súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Žiaci odpovedali na netradičné úlohy, aby ukázali, že o svete už vedia naozaj veľa.  Jednotlivé otázky boli spestrené peknými a názornými obrázkami. Za ich snaživú prácu boli odmenení  diplomami a krásnymi cenami. 

      Už teraz sa tešíme na nové Všetkovedkové dobrodružstvá.

      p.uč.Malinová

      Do galérie Všetkovedko boli pridané fotografie.