• Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     •  

      26. september  je  Európskym dňom jazykov. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti nášho kontinentu s viac ako 200 európskymi jazykmi, 24 úradnými jazykmi EÚ a asi so 60 regionálnymi/menšinovými jazykmi. Bol vyhlásený Radou Európy, ktorá zastupuje 800 miliónov Európanov zo 47 krajín.

       

      Do podujatí súvisiacich s týmto dňom sa  v tomto školskom roku zapojillo spolu 322 žiakov druhého stupňa. V pestrých  aktivitách, ktoré pre nich pripravili učitelia školy,  si  žiaci mohli overiť svoje vedomosti a jazykové zručnosti  nielen z angličtiny a nemčiny, ktoré sa bežne učia, ale aj z iných jazykov. Trochu sa hralo, trochu sa učilo a trochu aj súťažilo. Atmosféru, tak ako zvyčajne, dopĺňali tričká s nápismi v cudzích jazykoch. Veď aj  takýmto spôsobom  je možné čosi nové sa naučiť. Celkovým víťazom podujatia sa stala trieda 9.C, ktorej srdečne gratulujeme. A iste majú radosť aj víťazi jednotlivých ročníkov, lebo celý týždeň majú odpustené písomné domáce úlohy z jazykov. Nový pokus? Zasa o rok 26. septembra!

       

    • Noc výskumníkov a naši malí bádatelia
     • Noc výskumníkov a naši malí bádatelia

     • Do galérie Noc výskumníkov a naši malí bádatelia boli pridané fotografie.

      Naši malí bádatelia z tretieho ročníka sa vybrali na festival vedy, výskumu, experimentov a bádania.  Európska noc výskumníkov vznikla z iniciatívy Európskej komisie a je paralelne organizovaná v 30 štátoch Európy.  Mottom tohoročného festivalu  bolo „Život ako ho (ne)poznáme“

      Podujatie zasvätilo našich bádateľov  nielen do tajov vedy, ale najmä ukázalo, že malý výskumník drieme v každom z nás. Zistili, že nezáleží na tom, či majú  na sebe biely plášť a po ruke špeciálne vybavenie, základným nástrojom vedca je totiž jeho zvedavosť a chuť objavovať. Na podujatí bolo 16 stánkov, kde  sa dozvedeli ako tancujú nukleové kyseliny, odhaľovali chémiu, zahrali sa s vodou a magnetom, spoznávali neznámy vesmír, programovali robota, zahrali si hru na manažérov a precvičili finančnú gramotnosť. Z podujatia  si odniesli veľa poučného, zábavného a inšpirujúceho.

      tr. učiteľky III.roč.

     • Čisté hory - Tatranská Lomnica

     • V poslednú septembrovú sobotu - 28.09.2019 sme sa zúčastnili 41.ročníka podujatia Čisté hory, ktoré organizovali ŠL TANAP. Ide o čistenie tatranských dolín po skončení letnej turistickej sezóny. Naša cesta sa začala v Tatranskej Lomnici na parkovisku pri kabínkovej lanovke. Tu sme si prevzali vrecia na zber a pokračovali po miestnych turistických chodníkoch. Vyzbierali sme odpad rôzneho druhu, od plastového vedra, cez plastové fľaše od nápojov, papierové obaly z jedla i oblečenie. Zažili sme kopec zábavy, pohybom na čerstvom vzduchu sme spravili niečo pre svoje zdravie, no hlavne vďaka tejto akcii sú naše Tatry o niečo krajšie a čistejšie. Tak preto neváhaj a nabudúce sa zapoj aj ty, čím pomôžeš našej planéte.

      žiačky VIII.C

     • Pomôžte našej planéte

     • Aj keď druháci patria ešte stále medzi najmladších žiakov, nič im nebráni pomáhať a chrániť našu planétu. O tom, ako to čo najlepšie robiť sa dozvedeli na projektovom vyučovaní v areáli ZOO v Spišskej Novej Vsi. Pracovníčky ZOO pre nich pripravili niekoľko zaujímavých tém. Jednou z nich bola aj separácia odpadu, kde deti vedomostne veľmi vynikali, nakoľko je to aktuálna  téma ,,Zelenej školy" a minuloročné aktivity, ktoré sme spolu spracovali k tomu jednoznačne prispeli. Takže sme boli na nich veľmi hrdé. Veríme, že postupne si osvoja   celú problematiku týkajúcu sa záchrany našej planéty a okrem separácie odpadu budú vedieť ako ekologickejšie žiť.

      Tr. učiteľky ll. ročníka

    • Pozvánka na rodičovské združenie
     • Pozvánka na rodičovské združenie

     • Riaditeľstvo školy pozýva zákonných zástupcov žiakov dňa 26.09.2019 (štvrtok) na plenárnu a triedne schôdze rodičovského združenia so začiatkom o 16.30h.

    • Jazyková škola Target na Fišerke
     • Jazyková škola Target na Fišerke

     • Vážení rodičia,

       

      aj v novom školskom roku spúšťame v spolupráci s Jazykovou školou TARGET na našej škole kurzy:

       

      Angličtina pre I. stupeň -WATTSENGLISH

      (1x týždenne)

       

      Prihlasovanie na krúžky v šk. roku 2019/20, ktoré budú prebiehať priamo v priestoroch našej školy po vyučovaní je spustené na stránkach

      wattsenglish.target-skola.sk

       

      Včasným prihlásením zaistíte vašim deťom miesto v kurze v dni, ktoré vám budú vyhovovať. Kurzy prebiehajú priamo v priestoroch našej školy v čase po vyučovaní.

       

      Cena: 13,30 € mesačne

      (kurz 1x týždenne po 45 min., platí sa za 9 mesiacov)

       

      Wattsenglish je britský koncept výučby plný pohybových aktivít a hier v čisto anglickom prostredí, kde sa deti učia rozpráva (neučíme sa básničky ani piesne, ale učíme sa rozumieť a rozprávať)

       

      Bližšie informácie sú vám k dispozícii v Jazykovej škole TARGET na 0948 47 46 01 alebo na info@target-skola.sk. 

       

       

    • Učebné pomôcky pre 1.stupeň
     • Učebné pomôcky pre 1.stupeň

     • Zoznam učebných pomôcok pre žiakov 1. stupňa na školský rok 2019/2020: Ucebne_pomocky.pdf

       

      Zoznam bude uverejnený aj na dverách budovy školy (z ulice Mučeníkov) v auguste.

      Zoznam učebných pomôcok pre žiakov 2. stupňa bude upresnený v septembri vyučujúcim daného predmetu. 

    • OČP 2019
     • OČP 2019

     • OČP 2019

      27.6.2019 sa uskutočnilo OČP pre žiakov II. stupňa. Cieľom bolo preveriť teoretické vedomosti, praktické návyky a postoje žiakov našej školy získané pri výučbe učiva, ktoré môžu použiť pri riešení mimoriadnych situácií v oblasti civilnej ochrany, pri pohybe a pobyte v prírode, aplikovať teoretické poznatky zo zdravotníckej prípravy do praxe, vychovávať k ochrane prírody, rozvíjať telesnú zdatnosť, vytrvalosť a učiť žiakov riešiť vzniknuté situácie s pokojom a s rozvahou. Žiaci riešili praktické úlohy na 8 stanovištiach. Štyri  stanovišťa  sa nachádzalo v okolí školy – streľba zo vzduchovky, KPR, stavba stanu a prekážková dráha. V teréne boli 4 stanovištia –beh s hadicami, modelová zdravotnícka situácia, provizórny ochranný oblek  a streľba z luku. Vedúci jednotlivých stanovíšť zapisovali do štartovacích lístkov počet bodov, ktoré triedy získali na stanovišti.

      Poradie

      1. 5.C     18b
      2. 5.B     13b
      3. 5.A     12b

       

      1. 6.B     17b
      2. 6.C     15b
      3. 6.A     10b

       

      1. 7.A      18b
      2. 7.B      12b
      3. 7.C      11b
      1. 8.C      18b
      2. 8.B      15b
      3. 8.A      8b

       

     • DETSKÉ CYKLO PRETEKY MTB Kežmarok 2019

     • V nedeľu, dňa 23. júna 2019 sa v Kežmarku v Hájovni, cyklochodník Blatná, uskutočnili detské MTB cyklopreteky. Účasť bola hojná v každej pretekovej kategórii, spolu 80 detí. 

      Žiaci našej školy sú už vernou zložkou i vyšších súťažných líg , ako je Východoslovenská cyklistická liga, či známa Detská Sagan Tour s účasťou až do 600 pretekajúcich detí.

      Nuž i v nedeľu v príjemnej rodinnej atmosfére a v stabilnom, cyklistike priaznivom počasí zožali žiaci našej školy veľké úspechy i krásne umiestnenia.

       

      1. miesto a zlatú medailu získal RICHARD HAJKOVSKÝ, žiak 7.C triedy

      1. miesto a zlatú medailu získala NINKA RAFFAJOVÁ, žiačka 2. C triedy

      2. miesto a striebornú medailu získala NATÁLIA GORECKÁ, žiačka 7.A triedy

      3. miesto a bronzovú medailu získal  ALEŠ KUNDRA, žiak 4.B triedy

      3. miesto a bronzovú medailu získal SLAVOMÍR PETIJA, žiak 7.C triedy

      3. miesto a bronzovú medailu získal FABIAN SCHERFEL, žíak 1.C triedy

       a výnimočné 1.miesto získala naša budúca prváčka PAULÍNKA ŠOLCOVÁ

      na 5. mieste sa umiestnil VRATKO SCHERFEL

       

      Deti pretekajú vždy v dvojročníku, čo znamená, že v jednej kategórii sú vždy deti z dvoch ročníkov narodenia. Primérou je vydržať i vtedy, keď na skúsených cyklistov nečaká "bedňa".  Deti sa nevzdávajú a navzájom sa povzbudyujú a prajú si. Fair play a radosť zo športu je však najviac.

       

      Pretekárom blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy  a pekné prázdniny.

       

      Mgr. Z.Scherfel M.A.

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • Dňa 26. a 27. marca 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády.

      KATEGÓRIA P3 (3. ročník)

      • počet súťažiacich žiakov: 37
      • výsledky našich žiakov: 2. miesto: Nikola Nevický (III.C), 3. miesto: Martin Šoltés (III.A), 4. miesto: Juraj Čuban (III.C), Tamara Majerská (III.C), 6. miesto: Juliána Koreňová (III.A), 8. miesto: Dávid Dufala (III.B);
       žiakov pripravovali: III.A - Mgr. Jana Danielčáková, III.B - Mgr. Eva Buvalová, III.C - PaedDr. Mária Malinová

      KATEGÓRIA P4 (4. ročník)

      • počet súťažiacich: 38
      • výsledky našich žiakov: 2. miesto: Lenka Marhefková (IV.B), 5. miesto: Aleš Kundra (IV.B), Tobias Benko (IV.C), 6. miesto: Michaela Gáborčíková (IV.C), 7. miesto: Dávid Džadoň (IV.B), Amina Komarová (IV.C);
       žiakov pripravovali: IV.B - Mgr. Soňa Kriššáková,
       IV.C - PaedDr. Daniela Koreňová

      KATEGÓRIA P5 (5. ročník)

      • počet súťažiacich: 37
      • umiestnenie našich žiakov: 1. miesto: Zoja Nevická (V.C), 2. miesto: Natália Ferenčáková (V.C), 5. miesto: Filip Schmidt (V.C), Jakub Straško (V.C);
       žiakov pripravovala: Mgr. Mária Mlynarčíková

      KATEGÓRIA P6 (6. ročník)

      • počet súťažiacich: 30
      • umiestnenie našich žiakov: 2. miesto: Samuel Straško (VI.B), 3. miesto: Sebastián Dravecký (VI.B), 5. miesto: Karin Krempaská (VI.C), Matej Mitura (VI.C), 6. miesto: Bibiána Koreňová (VI.C), Dávid Kulčár (VI.C), 8. miesto: Martina Pixová (VI.C), Marek Trbola (VI.C);
       žiakov pripravovali: VI.B - Ing. Anna Derevjaniková, VI.C - Mgr. Monika Svocáková

      KATEGÓRIA P7 (7. ročník)

      • počet súťažiacich: 29
      • umiestnenie našich žiakov: 3. miesto: Alexandra Haščinová (VII.C), 4. miesto: Richard Hajkovský (VII.C), Slavomír Petija (VII.C), 5. miesto: Karolína Kundrová (VII.C), 6. miesto: Emma Geciová (VII.C), 9. miesto: Marcel Galowicz (VII.A), Viktória Fedáková (VII.C);
       žiakov pripravovali: VII.C - Mgr. Lídia Bobíková, VII.A - Mgr. Miroslava Petrasová

      KATEGÓRIA P8 (8. ročník)

      • počet súťažiacich: 33
      • umiestnenie našich žiakov: 1. miesto: Martin Černický (VIII.C), 2. miesto: Lenka Poľanovská (VIII.B), 5. miesto: Lucia Horanská (VIII.C), 9. miesto: Damián Cehula (VIII.C), 10. miesto: Milan Kaprál (VIII.A), Boris Džadoň (VIII.C);
       žiakov pripravovali: VIII.C - Mgr. Monika Svocáková, VIII.B - Mgr. Mária Mlynarčíková, VIII.A - Ing. Anna Derevjaniková

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      PK MAT

    • Oznam o udelení riaditeľského voľna
     • Oznam o udelení riaditeľského voľna

     • Riaditeľka školy udeľuje dňa 03.04.2019 riaditeľské voľno žiakom 5.-8. ročníka z dôvodu T-9. Žiaci 1.-4. ročníka - vyučovanie podľa rozvrhu. Školská jedáleň je v prevádzke.

    • Okresné kolo Matematickej olympiády Z5 a Z9
     • Okresné kolo Matematickej olympiády Z5 a Z9

     •  

       

       

       

       

      30. januára 2019 sa na našej škole konalo okresné kolo Matematickej olympiády kategórie Z5 a Z9.

      V kategórii Z5 súťažilo 25 žiakov z 12 škôl okresu Kežmarok. Úspešným riešiteľom sa stal každý súťažiaci, ktorý získal aspoň 9 bodov z maximálneho možného počtu 18. Úspešných riešiteľov bolo 15.

      Výsledky našich žiakov:
      1. miesto: Zoja Nevická (5.c)
      6. miesto: Natália Ferenčáková (úspešná riešiteľka, 5.c)
      8. miesto: Filip Schmidt (úspešný riešiteľ, 5.c)


      kategórii Z9 súťažilo 27 žiakov z 10 škôl kežmarského okresu. Úspešným riešiteľom sa stal každý súťažiaci, ktorý získal aspoň 12 bodov z maximálneho možného počtu 24. Úspešných riešiteľov bolo 15.

      Výsledky našich žiakov:
      1. miesto: Sandra Sosková (9.c), Alžbeta Špesová (9.a)
      2. miesto: Diana Svocáková (9.c)
      3. miesto: Liliana Boháčová (9.a)
      4. miesto: Timotej Brutovský (úspešný riešiteľ, 9.c), Samuel Sebeš (úspešný riešiteľ, 9.a)          
      5. miesto: Emília Oravcová (úspešná riešiteľka, 9.a)

      PK MAT - FYZ - INF

    • Biologická olympiáda kat. D
     • Biologická olympiáda kat. D

     • Dňa 25.4.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kat. D. Najviac sa darilo Katke Laskovskej (6.c), ktorá vyhrala Teoreticko - praktickú časť.

      Ďalšie poradie našich žiakov:

      Teoreticko- praktická časť:

      5. m. - Karolína Fassingerová (6.c)

      Projektová časť:

      4. m. - Romana Svocáková (6.c)

      5. m. - Sára Rennerová (7.c)

      Dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ich ďalších biologických aktivitách.

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková