• Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • 7. decembra sa v našej čitárni uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko.

       Mladí recitátori boli rozdelení do dvoch kategórií a umiestnili sa nasledovne:

      II. kategória:   1. miesto - Natália Ferenčáková (5. c), 2. miesto - Laura Krasuľová, Matúš Gaľa (5. c) a 3. miesto - Alexandra Troppová, Matej Szabó (4. c)

      III. kategória:   1. miesto - Sára Dzurilová (7. c), 2. miesto - Sára Sokáčová (7. c) a 3. miesto - Jessica Ďuranová (7. b) 

       Víťazkám srdečne blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole!

      PK SJL                 

     • Beseda s podnikateľkou

     • 4. 5. 2018 sa žiaci 9.A. a 9.B.triedy zúčastnili besedy s úspešnou podnikateľkou - pani Luciou Chorendžákovou. Téma podnikanie, ako sa stať podnikateľom je zahrnutá v učive občianskej náuky 9.roč., preto bolo veľmi zaujímavé vypočuť si o tejto téme naživo s podnikateľkou, ktorá sa podelila o svoje skúsenosti, rady. Pani Chorendžáková podniká v pekárenskom priemysle už mnoho rokov a dokonca sa v roku 2012 stala podnikateľkou roka. Potešilo nás aj to, že je bývalou žiačkou našej školy.

      vyuč. OBN

    • Matematický Klokan
     • Matematický Klokan

     • Do galérie Matematický Klokan boli pridané fotografie.

      Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom je popularizovať a propagovať matematiku, prispieť k vyhľadávaniu talentovaných žiakov. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc) so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o. Aj v našej škole organizujeme túto súťaž, aby si naši matematici overili svoje vedomosti a porovnali ich s ostatnými súťažiacimi v Slovenskej republike.

      22. marca 2019 sa do riešenia úloh Matematického klokana zapojilo 35 druhákov. Žiaci riešili 18 úloh v časovom limite 45 minút. Všetky odpoveďové hárky boli zaslané do sídla Talentídy, kde boli spracované. V apríli boli zverejnené výsledky. Súťažiaci dostali svoj kód, ktorým sa mohli prihlásiť na webovej stránke usporiadateľa a overiť si správnosť svojich riešení. Zároveň sa dozvedeli svoju úspešnosť, na ktorom mieste sa umiestnili v SR vo svojej kategórii a koľko percent žiakov malo menej bodov.

      V máji sme uzavreli túto súťaž a odovzdali sme diplomy všetkým riešiteľom. A ako sa darilo našim ,,klokankom“ ? Šesť žiakov našej školy sa zaradilo medzi 20 % najúspešnejších na Slovensku a získali diplom úspešného riešiteľa. Boli to títo žiaci:  Jakub Ferenc II.C, Samuel Soják II.C, Marko Precák II.A, Dávid Šurek II.B, Sarah Zuzana Záremská II.C, Peter Ondo-Eštok II.C

      Titul šampión školy získal Jakub Ferenc z II.C triedy, ktorý bol najúspešnejším riešiteľom spomedzi našich žiakov a zaradil sa  medzi 5% najúspešnejších žiakov na Slovensku. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. Vyhrali však všetci, ktorí sa do súťaže zapojili, pretože získali nové skúsenosti, overili si svoje logické myslenie a zabavili sa pri zaujímavých úlohách.

      Tr. učiteľky II. roč.

     • Spoznávame jaskyne Slovenska

     • Národná prírodná pamiatka Demänovské jaskyne na severnej strane Nízkych Tatier je najdlhším jaskynným systémom na Slovensku. Medzi jej dominanty patrí Demänovská jaskyňa slobody, ktorá dlhé roky očaruje návštevníkov bohatou sintrovou výzdobou rozličných farieb, tajuplným podzemným tokom Demänovky i čarokrásnymi jazierkami. Je najviac navštevovanou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku a tak sa ju ôsmaci vybrali 2. mája v rámci biologickej exkurzie pozrieť aj osobne. Pri približne hodinovej prehliadke a popri prekonávaní takmer 1 000 schodov si zopakovali základné poznatky o jaskyniach a ich výzdobe. Exkurzia pokračovala návštevou Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, kde si žiaci v rámci expozícií zopakovali učivo biológie druhého stupňa aj interaktívnou formou. Exkurzia sa vydarila na jednotku a už teraz sa tešíme na budúci rok.

      PK BIO

    • Anjel Vianoc
     • Anjel Vianoc

     • Tatranská galéria v Poprade vyhlásila aj tento rok výtvarnú súťaž Anjel Vianoc, v ktorej žiaci našej školy získali krásne ocenenia.

      Vivien Kisková z II.C triedy a Sofia Kaščáková z II.A triedy získali ocenenie za kolekciu prác s názvom: ,, Anjel v nás" a ,,Anjel lásky".

      Sara Renerová zo VII.C triedy získala čestné uznanie za prácu s názvom: ,, Objatie anjela"

      Srdečne blahoželáme

       

      Do galérie Anjel Vianoc boli pridané fotografie.

    • Kvalifikačné  kolo vo volejbale dievčat
     • Kvalifikačné  kolo vo volejbale dievčat

     • Dňa 17.12 sme sa zúčastnili kvalifikačného  kola vo volejbale za účasti škôl SŠ Lendak a ZŠ s MŠ Slovenská Ves. Hneď v úvode sme nastúpili proti družstvu Slovenská Ves. Vedeli sme, že ak chceme postúpiť na okresné kolo tak toto družstvo musíme poraziť. Sme veľmi radi, že na nám to podarilo v jednoznačnom pomere 2:0 sety 25:10  a 25:21. Druhý zápas sme odohrali proti domácemu družstvu z Lendaku. Proti Lendaku prišla jednoznačná prehra 2:0 sety 25:9 a 25:13. Podarilo sa nám splniť cieľ a to postup na okresné kolo ktoré sa uskutoční v marci 2019. Chcem poďakovať dievčatám za bojovnosť na ihrisku a za vzornú reprezentáciu školy.

      Zostava: Michaela Zastková, Barbora Ferenčáková, Lucia Horanská, Naďa Mačičáková, Antónia Balážová, Miroslava Šteczová, Sandra Vaľová.

    • Oznam riaditeľstva školy
     • Oznam riaditeľstva školy

     • Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov 1. ročníka v školskom roku 2018/2019, že v dňoch 21.05. - 25.05.2018 budú odovzdávané Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka a Rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky na ekonomickom úseku (2. posch.).

     • Skončila súťaž „ Zbieram baterky“

     • Najlepší zberači v tomto školskom roku sa umiestnili nasledovne:

      1. Richtarčíková Liana (3.B) – 225 kg
      2. Hazucha Oliver (5.C) – 98 kg
      3. Sebeš Filip (4.B) – 60 kg

      V celoslovenskom rebríčku sa Liana Richtarčíková umiestnila na peknom siedmom mieste. Za nazbierané kupóny a body si  v e shope vybrali žiaci pekné ceny. Tešíme sa na aktívnych zberačov aj na budúci školský rok.

      PaedDr. Gáborčíková Dagmar

       

    • Ochranárik
     • Ochranárik

     • Mimoriadnu cenu poroty získala Sarah Zuzana Záremnská, ktorá reprezentovala práce žiakov II.C triedy vo výtvarnej súťaži ,,Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO“, ktorú organizuje Okresný úrad Kežmarok. Cieľom súťaže bolo priblížiť žiakom hravou formou, výtvarnými technikami a formami tematiku CO a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112. Tohtoročná téma „ Veď aj ja som záchranár.“ 

      Srdečne blahoželáme.

      Do galérie Ochranárik boli pridané fotografie.

    • Vedomostné ostrovy -SÚŤAŽ
     • Vedomostné ostrovy -SÚŤAŽ

     • Vedomostné ostrovy – prinášajú súťaž pre všetkých žiakov a všetky zúčastnené školy.

      V termíne od 15.5.2018 do 31.5.2018 bude mať každý žiak možnosť  zapojiť sa do súťaže vyplnením jedného kvízu, kedykoľvek počas trvania súťaže. Okrem jednotlivcov budú odmenené zaujímavými cenami aj najaktívnejšie školy.  

       Pravidlá súťaže:

      1. Každý žiak môže vyplniť iba jeden súťažný test. Pre účasť na súťaži je potrebné, aby sa zaregistroval na internetovom portáli www.vedomostne-ostrovy.sk prostredníctvom identifikátoru – kódu, ktorý dostanete od vášho triedneho učiteľa.  

      2. Každý súťažný test, ktorý bude spĺňať podmienky bude zaradený do vyhodnotenia súťaže.

      3. Aktivita školy bude hodnotená pomerom počtu vyplnených testov k celkovému počtu žiakov na škole. To znamená, že čím viac žiakov z našej školy sa zapojí do súťaže (test musí byť riadne ukončený a žiak musí správne vyplniť registráciu), tým väčšiu šancu na výhru má naša škola!

      4. Test pre 1. stupeň bude pozostávať z 20 otázok s maximálnou dĺžkou vyplnenia 40 minút. Test pre 2. stupeň bude pozostávať z 40 otázok s maximálnou dĺžkou vyplnenia 40 minút. Všetko je nastavené tak aby ste testovanie mohli zvládnuť aj v rámci vyučovacej hodiny.

      5. V kategóriách najúspešnejší žiaci s najvyšším počtom správnych odpovedí a najúspešnejší žiaci v jednotlivých oblastiach, sa poradie určí nasledovným spôsobom:

                 a. Prvým kritériom je počet správnych odpovedí.

                 b. Druhým kritériom je rýchlosť vyplnenia testu.

      Testy je možné robiť priamo na kiosku alebo prostredníctvom stránky http://www.vedomostne-ostrovy.sk či už doma alebo v škole.

      Vyhodnotenie bude prebiehať vždy samostatne pre 1. a 2. stupeň a súťažiť sa bude v nasledovných kategóriách:

                  - najaktívnejšia škola,

                  - najúspešnejší žiaci s najvyšším počtom správnych odpovedí,

                  - najúspešnejší žiaci s najvyšším počtom správnych odpovedí v jednotlivých oblastiach – technika,     

                    nemecký jazyk, ekológia a fyzika

      Na úspešných žiakov a aktívne školy čakajú hodnotné ceny.

      Podrobné pravidlá a podmienky súťaže nájdete na stránke http://www.vedomostne-ostrovy.sk v sekcii súťaž.

       

    • Týždeň hlasného čítania
     • Týždeň hlasného čítania

     • Žiaci I.B sa v mesiaci apríl zapojili do akcie" Týždeň hlasného čítania". Myšlienkou bolo zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok.

      Žiaci dostali hrací plán, ktorý bol rozvrhnutý do siedmich úsekov-dní, počas ktorých im rodičia čítali rozprávky podľa vlastného výberu. Po splnení každej úlohy-úseku získali písmeno, ktoré na konci týždňa vyskladali a získali odpoveď tajničky.

      Na záver dostali certifikát o účasti. Zároveň sme sa zapojili do žrebovania o peknú knižnú cenu :-) .

      Poďakovanie patrí žiakom a rodičom.

       

      Triedny učiteľ Vosovičová

     • ZDRAVÉ ZÚBKY

     • Zubný kaz je už niekoľko desiatok rokov považovaný za najrozšírenejšie ochorenie, ktoré sa týka každého z nás, no najmä našich detí. Preto sa vyvíja iniciatíva na rôznych úrovniach ako zlepšiť danú situáciu. Moderná stomatológia na celom svete sa zameriava na to, aby ochorenia zubov a ďasien vôbec nevznikali. Dôležitým faktom je naučiť deti, aby pochopili, že zubný lekár nie je strašiak, ktorého je potrebné sa báť, ale je to poradca, ktorý usmerní a pomôže. V školskom roku 2018/19 už po niekoľkýkrát prebiehal na našej škole medzinárodný projekt ZDRAVÉ  ZUBY. Zúčastnili sa ho žiaci 1. stupňa. Tento program  vychádzal z dvoch projektov – švajčiarskeho ZDRAVÝ  ÚSMEV a projektu CURADEN Slovakia Dentalalarm. Program v škole realizovala dentálna hygienička. Výučba bola zameraná na nasledovné témy : hygiena, anatómia, patogenetika, výživa a fluoridácia. Žiaci sa na každé stretnutie veľmi tešili, dostali zubné kefky, motivačné listy, omaľovánky, študijný materiál. Týmto sa chceme poďakovať Zuzke Serafinovej za cenné vedomosti, trpezlivosť a empatický prístup k deťom pri realizácii projektu. Tešíme sa ďalšiu príjemnú spoluprácu.

      Koordinátorka PPDZ  Mgr. I. Šterbáková

    • Oznam riaditeľstva školy
     • Oznam riaditeľstva školy

     • Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, ktorí nastúpia do 1. ročníka na ZŠ Dr. Daniela Fischera 2 v školskom roku 2019/2020, alebo budú mať odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, že v dňoch

      od 20. mája do 24. mája 2019

      si osobne môžu prevziať Rozhodnutie o prijatí žiaka do  1. ročníka alebo Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky 

      na ekonomickom úseku (na 2. posch.) nasledovne:

      Pondelok, utorok, štvrtok: do 15.00h.

      Streda:  do 16.00h.

      Piatok: do 14.00h.

       

       

    • Druháci v RIU
     • Druháci v RIU

     • Žiaci II.C triedy navštívili detský raj RIO v Kežmarku. Bola to výhra v súťaži Kids Athletics, kde získali tretie miesto v rámci druhých ročníkov kežmarských škôl. Zažili si veľa zábavy, smiechu a radosti. Nakoniec zaspievali a zatancovali rodičom. Na spoločne strávené chvíle budú ešte dlho spomínať.

      Tr. uč. Ondo-Eštoková

     • Čítame s Osmijankom

     • 14. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže mal názov "Osmijankova literárna záhrada" Súťaž bola zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl. Žiaci súťažili prostredníctvom súťažného zošita, ktorý obsahoval otázky zamerané na hravú prácu s literárnym textom. Úlohy priniesli žiakom radosť z vlastnej tvorby.

      Triedne učiteľky 1. ročníkov

    • Čitateľský oriešok 5 – Poznáme víťazov!
     • Čitateľský oriešok 5 – Poznáme víťazov!

     • Odborná porota i verejnosť určili tento rok víťazov spomedzi vyše 30 000 kresieb. Slávnostné odovzdávanie cien sa  konalo pod záštitou Ing. Zuzany Aufrichtovej, starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 30. apríla 2019 v Zichyho paláci v Bratislave. 

      Súťaž vznikla so zámerom rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Mala dve časti – textovú a výtvarnú. Žiaci jednotlivých ročníkov si najprv prečítali dva príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre 3. ročník, ktoré vydáva RAABE. Na konci textov našli jednoduché aj zložitejšie otázky, ktorými sa museli prelúskať, t. j. správne odpovedať na otázky súvisiace s textom. Po vyplnení úloh žiaci pokračovali výtvarnou časťou súťaže, v ktorej mohli prejaviť svoju fantáziu a výtvarné zručnosti. Ich úlohou bolo prepojiť dva prečítané príbehy do jedného jediného obrázka – skrátka vymyslieť svoj vlastný príbeh v podobe kresby.

      Z celkového počtu 32 498 prác, ktoré do súťaže zaslali žiaci zo 785 základných škôl z celého Slovenska, odborná porota vybrala spolu 999 kresieb.Do ďalšieho kola súťaže postúpili práce, ktoré podľa hodnotenia poroty najoriginálnejším spôsobom v kresbe prepojili dva prečítané príbehy z našich pracovných zošitov a súčasne splnili všetky formálne podmienky na zaradenie do súťaže.

      Záverečného ceremoniálu sa zúčastnil aj ambasádor tohto ročníka súťaže, obľúbený detský spevák Miro Jaroš. Pre žiakov boli pripravené okrem diplomov aj hodnotné ceny.

      Za našu školu sa oceňovania v Bratislave zúčastnila PETRA  KUBÍKOVÁ.

      Víťazke srdečne blahoželáme!

       

       

    • BOWLING Ako sme si užili výhru...
     • BOWLING Ako sme si užili výhru...

     • V nedeľu 2. 12. si žiaci 3. A triedy boli zahrať bowling v Citybowling OC Max Poprad. Bola to výhra, ktorú získali za 2. miesto v súťaži Atletika pre všetkých.

      Rozdelili sme sa do družstiev a bowling mohol začať. Strávili sme tam zábavnú hodinku. Veľmi sa nám to páčilo. 

      Žiaci 3. A a tr. učiteľka

     • Ornamentálna mapa Slovenska

     • Aj malý národ môže byť veľký.  Svojou kultúrou a vzdelanosťou. "           

                                                                                                   J. A. Komenský

      Naši prváci sa tento školský rok zapojili do projektu " Ornamentálna mapa Slovenska" , ktorý spája deti a mládež po celom svete.

      Prvým krokom bola kolektívna edukačná výtvarná hra - Maľované ohnisko.

      V druhom kroku žiaci maľovali vlastný ornament, ktorý bude reprezentovať naše mesto na Ornamentálnej mape Slovenska. Zároveň sme sa zapojili o zápis do Guinessovej Knihy Rekordov s čo najviac namaľovanými ornamentami.

       

      Triedne učiteľky 1.ročníkov