• Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • K Medzinárodnému mesiacu školských knižníc sa každoročne vyhlasuje česko-slovenský projekt "Záložka do knihy spája školy. Tohtoročnou témou 9. ročníka boli "Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice". Do projektu sa prihlásilo 1 096 škôl s celkovým počtom 130 002 žiakov, a to z Českej republiky 320 škôl s celkovým počtom  33 805 žiakov a zo Slovenskej republiky 776 škôl s celkovým počtom 96 197 žiakov. Bola nám pridelená partnerská škola z Bánoviec nad Bebravou, ZŠ Gorazdova. Našich štvrtákov téma zaujala, prečítali veľa rôznych bájok a s chuťou sa pustili do práce. Vytvorili krásne záložky, ktoré sme spolu s listom a peknými propagačnými materiálmi o Kežmarku zaslali partnerskej škole.Vyhodnotenie sme poslali aj Mgr. Rozálii Cenigovej, ústrednej metodičke pre školské knižnice, ktorá sa nám poďakovala za vyhodnotenie projektu i za originálny prístup k projektu.Zaradila nás do celoslovenského výberu.Máme z toho veľkú radosť. Celoslovenské vyhodnotenie bude zverejnené 30.11.2018

      Triedne učiteľky 4.ročníka

     • Náboj Junior

     • Do Medzinárodnej súťaži "Náboj Junior"  sme sa tento rok zapojili aj my s dvoma súťažnými 4-člennými tímmi.  Súťažilo sa netradične 120 minút, počas ktorých sa tímy snažili vyriešiť čo najviac úloh. V tejto súťaži  nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí z oblasti matematiky a fyziky, ale úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

      Naše tímy z 9.C (Sosková, Svocáková, Vengliková, Brutovský) a z 9.A (Boháčová,Kaňová, Špesová, Oravcová) statočne bojovali. Z okresu kežmarských súťažiacich sme vybojovali 1. a 4. miesto. Keďže sa súťažilo v Poprade, kde sa hodnotili tri okresy Kežmarok, Poprad a Levoča, sme nakoniec obsadili 9.miesto - 9.C a 22.miesto - 9.A.

      Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

      PK MAT

       

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Mesiac november odštartoval predmetové olympiády. Tou prvou bola Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre. Do školského kola sa zapojilo 11 žiakov z ôsmeho a deviateho ročníka. Výsledky na prvých troch miestach boli nasledovné:

                             1. Hetešová, Ema     (9.c)

                             2. Mačičáková, Naďa     (8.c)

                                                      3. Ferenčáková, Barbora     (9.a)

                                                          Kubalová, Anna     (9.c)

      Víťazom blahoželáme a Eme, ktorá nás bude reprezentovať v okresnom kole, prajeme veľa úspechov, šťastia a  tvorivosti pri tvorbe slohových žánrov!

       

      PK  SJL

     • Separovaný odpad - vychádzka 3. ročník

     • V týždni boja proti drogám boli tretiaci na vychádzke v meste Kežmarok. So sebou niesli farebné vrecia na separovaný odpad. Zašli až na sídlisko Juh. S potešením zistili, že ľudia odpad separujú do farebných kontajnerov. Zopakovali si triedenie odpadu do vriec podľa jeho druhu. Okrem tejto dôležitej aktivity si vychádzkou otužili zdravie a kamarátske vzťahy.

      Tr. učiteľky 3. ročníka

     • Projekt Nenápadní hrdinovia

     • 16.11.2018 zavítali do Bratislavy študenti z celého Slovenska. Medzi nimi sme nechýbali ani my. Bol to jubilejný 10. ročník  projektu, v ktorom žiaci píšu príbehy o ľuďoch, ktorí nám svojimi postojmi prinavrátili slobodu. Miriam Vengliková, Andrea Danielčáková a Lívia Perignáthová, žiačky IX.C triedy, s plnou vážnosťou prezentovali svoj projekt o „paterkovi“ Vincentovi Babinovi. Slávnostná študentská konferencia sa konala v krásnych priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca.  Svoj projekt vám predstavíme v nasledujúcom čísle Fišeráčika.

      Na druhý deň  sme z Bratislavy cestovali do Prahy. Navštívili sme historické pamiatky a pamätné miesta spojené s udalosťami  17. novembra 1989. Cestou späť sme si pozreli  Velehrad.

      Tento projekt posúva študentov ďalej, vedia napísať prácu podloženú archívnymi dokumentmi, viesť rozhovor, spracovať video a prezentáciu, získavajú zručnosti správneho vystupovania - a čo je najdôležitejšie - objavujú skutočný zmysel hrdinstva a statočnosti, ktorý považujú za nasledovania hodný.

       

      Mgr. Jana Galliková

     • Zdravý životný štýl - 3. ročník

     • Týždeň aktivít zameraných na zdravý životný štýl sme začali turnajom vo vybíjanej. Naši tretiaci súťažili s veľkou chuťou a radosťou. Dodržiavali pravidlá hry. Víťazom sa stala trieda III. B. Počas celého týždňa deti dodržiavali zásady zdravého stravovania. Ich desiata bola zdravá a pestrá. Nezabúdali na pitný režim. Ako aktívne využívajú svoj voľný čas vyjadrili vo výtvarných prácach. Vyučovanie sa nieslo v duchu správneho sedenia, relaxačných chvíľ a prosociálnych aktivít. V školskej knižnici prežili pekné a veselé chvíle s knihou, ktorá sa stane inšpiráciou do čitateľského denníka.

      triedne učiteľky 3. ročníka

     • Halloweenske dopoludnie v 1. ročníku

     • Do galérie Halloweenske dopoludnie v 1. ročníku boli pridané fotografie.

      Halloweenske dopoludnie v 1. ročníku

      Dňa 25. 10. 2019 si žiaci 1. ročníka spestrili  dopoludnie "halloweenskym vyučovaním". V triedach sme sa stretli v kostýmoch duchov, tekvičiek, ježibáb a čarodejníkov. Vypracovávali sme si zábavné pracovné listy s danou témou. Vyrábali sme strašidielka, pochutili sme si na sladkostiach a koláčikoch, ktoré pripravili šikovné mamičky. Na záver sme sa zabavili na halloweenskej diskotéte. Tento netradičný deň bol pre všetkých príjemnou zmenou plnou zážitkov.

      Tr. uč. 1. ročníka

       

    • Oznam riaditeľstva školy
     • Oznam riaditeľstva školy

     • Riaditeľka školy oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že dňa 21.11.2018 (streda) udeľuje žiakom 6. - 9. ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu konania celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka T- 5. Vyučovanie na 1. stupni prebieha podľa rozvrhu. Školská jedáleň aj ŠKD sú v prevádzke bez zmeny.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Návšteva predškolákov v 1.C

     • Do galérie Návšteva predškolákov v 1.C boli pridané fotografie.

      Návšteva predškolákov v 1.C

      Dňa 24.10. 2019 sa uskutočnilo prvé stretnutie prvákov a predškolákov z MŠ K.Kuzmányho. Predškoláci sa prišli oboznámiť s budovou školy a navštíviť svojich kamarátov. Prváci predviedli ako sa od septembra naučili čítať a písať prvé písmenká. Zaspievali sme deťom pesničky, zarecitovali básničky a ukázali rôzne matematické hry a rozcvičky. Predškoláci si vyskúšali sedenie v školskej lavici, obzreli si šlabikár a spolu so školákmi vypracovali pracovný list. Bolo to príjemné oživenie vyučovacieho procesu. Tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

      Tr. uč. PaedDr. D. Koreňová

       

     • Týždeň plný prekvapení - 2. ročník

     • Ani druháci v týždni zdravia nezaháľali. V priebehu každého dňa nás čakalo samé prekvapenie. Navštívili nás záchranári, mestský policajt a hasič, ktorí nám porozprávali o svojej práci. Dozvedeli sme sa množstvo nových informácií a zaujímavostí. Okrem toho si žiaci pre našich hostí pripravili krásne kresby, priania a množstvo otázok. Zdravie je pre nás veľmi dôležité, preto sme si vyučovanie ďalej spestrili jabĺčkovým dňom a pripomenuli sme si, aké je ovocie zdravé. Svoje telo sme si dobili baterkami aj v závere týždňa, ktorý sme ukončili zábavnými hrami. Veríme, že týždeň priniesol bohatú úrodu, ktorú neraz zužitkujeme.

      Tr. učiteľky 2.ročníka

     • Európsky týždeň boja proti drogám

     • Koordinácia protidrogových závislostí a iných patologických javov sa na našej škole, berie veľmi vážne. Tak aj tento rok sme v "Európkom týždni boja proti drogám"  pripravili pre našich žiakov veľa zaujímavých aktivít.

      Na prvom stupni to boli športové súťaže a turnaje vo vybíjanej, dni zdravej výživy, kde sa striedali ovocné a zeleninové jedlá a aj chutné ovocné koláčiky, otužovacie vychádzky a besedy.

      Žiaci druhého stupňa si pripravili rozhlasovú reláciu s informáciami o rozšírenej droge marihuane a jej škodlivosti na naše zdravie, potom navštívili predstavenie s protidrogovou tématikou "Trinásta komnata" spoločnosti Letart a celý týždeň, boli pre nich otvorené dvere telocviční, kde sa už po 21.- krát súťažilo o najšportovejšiu triedu. Najšportovejšie triedy v jednotlivých ročníkoch pre tento školský rok, sú tieto: 5.A, 6.C, 7.A, 8.C, 9.B. Všetci, čo víťazili, sa občerstvili zdravými mliečnymi produktmi.

      Všetkým učiteľom a žiakom za tento týždeň ďakujeme.

      Koordinátor PPDZ Mgr. M. Svocáková

                                     Mgr. I. Šterbáková

     • ECO ENERGY TOUR

     • Dňa 28. 10. 2019 žiaci našej školy dostali príležitosť zúčastniť sa unikátneho výchovného programu ECO ENERGY TOUR s Thomasom Puskailerom a   Ondrejom  Antálom. Podujatie zamerané na tému Ako šetriť energiou, bolo popretkávané množstvom zaujímavých rekvizít, interaktívnymi súťažami, pokusmi, eko-faktami, pesničkami a na záver aj kvízom. Žiaci sa naučili čo je energia, zelená energia, ako sa vyrába, ako ňou šetriť a hlavne AKO CHRÁNIŤ NAŠU PLANÉTU ZEM.

      Účinkujúci spolu so žiakmi vytvorili úžasnú atmosféru, nabitú pozitívnou energiou. Tešíme sa na ďalšie ekoprojekty s týmito veselými ľuďmi.

      Mgr. Ingrid Šterbáková

    • ,,Piráti krásy"
     • ,,Piráti krásy"

     • 5.11.2018 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže ,,Piráti krásy". Naša žiačka Ema Hetešová z 9.C v recitácii poézie získala 2.miesto a žiačka Soňa Kurtá z 8.A v recitácii prózy - vlastná tvorba získala 1.miesto a postúpila na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 15.11.2018 v Spišskej Kapitule. Aj tu obsadila vo svojej kategórii 1.miesto.Obidvom žiačkam srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy. Mgr.Iveta Hovancová

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

     • V dňoch 22. - 24. októbra sa na našej škole uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka ZŠ. Testovanie prebiehalo pod odborným vedením vyučujúcich PaedDr. Jána Mihóka a Mgr. Milana Zachera. Cieľom celoplošného testovania žiakov prvých ročníkov je odporučiť rodičom žiakov druhy športov, na ktoré majú predpoklady. Prváci si na pripravených stanovištiach preverili svoje schopnosti v behu, v skoku do diaľky z miesta, v kotúľaní troch lôpt, vo výdrži v zhybe, v predklone v sede s dosahovaním, v  opakovanej zostave s tyčou, v sede-ľahu a v zábavnej vlajkovej naháňačke. Všetci prváčikovia sa usilovali podať čo najlepšie športové výkony. Ďakujeme pánom učiteľom za profesionálny prístup, organizáciu a príjemnú atmosféru počas  celého dopoludnia. Prváci sa už teraz tešia na rovnaké testovanie, ktoré ich čaká znova v 3.ročníku.

       

      Tr. učiteľky 1. ročníka

    • Cesta za slniečkom - 4. ročník
     • Cesta za slniečkom - 4. ročník

     • Týždeň od 12.11 do 16.11.2018 sme sa aj my štvrtáci zamerali viac na svoje zdravie. Bol to veľmi pestrý týždeň s rôznymi aktivitami. Každá z nich bola príjemná a hlavne plne využitá pre naše zdravie. Mali sme ovocný deň, zeleninový deň s nátierkami a syrový deň. Turnaj vo vybíjanej vyhrala 4.B trieda a na besede s detským doktorom MUDr.Ondo-Eštokom sme sa dozvedeli zaujímavé veci o našom zdraví, o prevencii pred rozličnými chorobami. O dobrú náladu nebola núdza, fotky hovoria za všetko.

       

      Tr. učiteľky 4. ročníka

     • Enviroprogramy

     • Do galérie Enviroprogramy boli pridané fotografie.

      Enviroprogramy v Múzeu Liptovský Mikuláš

       

      V piatok 25.10.2019 sme navštívili múzeum ochrany a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši so šiestym ročníkom. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Každá skupina absolvovala dva enviroprogramy, ktoré prebiehali zážitkovou formou. Zamerali sme sa na tému Odpady – časovaná bomba pre životné prostredie, správanie sa živočíchov a biotopy – ríša živočíchov. Žiaci sa aktívne zapájali do priebehu jednotlivých programov, navzájom súťažili a zároveň sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií. Tieto netradičné hodiny biológie sa žiakom veľmi páčili.

      PaedDr. Gáborčíková Dagmar

    • FIT týždeň v 1. ročníku
     • FIT týždeň v 1. ročníku

     • Do galérie FIT týždeň v 1. ročníku boli pridané fotografie.

      Je tradíciou, že jeden z novembrových týždňov je venovaný zdravému životnému štýlu. Keďže aj my, prváci, chceme zdravo žiť, snažili sme sa tieto dni naplno využiť. Oboznámili sme sa s prácou záchranárov, pripravili sme si zdravú desiatu, ktorá pozostávala zo zdravej nátierky, tmavého pečiva a farebnej zeleninky. Ovocné maškrty tiež chutili sladko. Na hodinách výtvarnej výchovy sme si obložené tanieriky vymaľovali a telesná výchova bola venovaná správnemu držaniu tela. S veľkým úsmevom a s ružovými líčkami sme sa vrátili zo zdravotnej vychádzky, kde sme popri chodení obdivovali aj krásy nášho mesta. Tešíme sa a veríme, že tento ZDRAVÝ DUCH bude v nás čo najdlhšie pretrvávať.

      Tr. učiteľky 1. ročníka