• Školské kolo PYTAGORIÁDY

     • 10. a 11. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády žiakov 3. až 8. ročníka. Tretiakom a najmä štvrtákom sa veľmi darilo – zo 60 súťažiacich bolo celkovo 37 úspešných riešiteľov.

      S náročnými úlohami sa žiaci 5. až 8. ročníka popasovali nasledovne:

      PaedDr. A. Ondo-Eštoková, PaedDr. M. Malinová, Mgr. M. Petrasová

     • Prvé úspechy "zberačov" kefiek


     • V rámci Zelenej školy sme sa zapojili do projektu Zber použitých kefiek CURAPROX (aj iných značiek) a môžme vyhlásiť prvé úspechy. Po asi dvoch mesiacoch od vyhlásenia súťaže sa podarilo vyzbierať 120 ks kefiek a veríme, že ich počet bude stále stúpať. Zozbierané zubné kefky CURAPROX, resp. ich recyklovateľné časti, sú použité na výrobu smetných košov na separovaný odpad, ktoré daruje „Smile Shop“. V "Smile Shope" sme dané množstvo vyzbieraných kefiek odovzdali a následne sme dostali žltý smetný kôš. Ten sme odovzdali zatiaľ najúspešnejšej  triede, a to žiakom 3.C (viac ako 33 ks).

      Srdečne blahoželáme a všetkým zapojeným prajeme veľa úspechov v ďalšom zbieraní. 

       

      Mgr. Nikol Palanská

     • Výťažok z Mikulášskej burzy

     • https://www.facebook.com/kezmarokutulok/

       

      V piatok 6. decembra sme na našej škole zrealizovali Mikulášsku burzu. Výťažok z burzy v hodnote 748,54 eur odovzdala pani riaditeľka predsedníčke občianskeho združenia ÚTULOK  KEŽMAROK pani Ninčákovej. Pani riaditeľke s radosťou pomáhali aj žiaci 2. C triedy, ktorí opustené zvieratká často navštevujú. Veríme, že sme touto akciou útulkáčov potešili a tak im vyčarili o čosi krajšie Vianoce. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii Mikulášskej burzy!

      https://www.facebook.com/kezmarokutulok/ ĎAKUJEME ZA POMOC

      Mgr. Ingrid Šterbáková

     • Navštívili sme Zariadenie pre seniorov

     • Do galérie Navštívili sme Zariadenie pre seniorov boli pridané fotografie.

      Blížia sa Vianoce, čas keď majú ľudia k sebe bližšie, čas otvárania ľudských sŕdc. Dňa 13.12.  pripadla našim žiakom milá úloha potešiť obyvateľov Zariadenia pre seniorov v Kežmarku. Žiaci si pripravili bohatý kultúrny program. Svojim spevom, tancom, vianočnými básničkami a vinšmi navodili tú správnu vianočnú atmosféru. V závere programu rozdali všetkým prítomným medovníčky, ktoré piekli a zdobili žiaci našej školy. Veríme, že sme do sŕdc seniorov priniesli v predvianočnom čase dobrú náladu, pohodu a radosť.

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 11.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo v prednese povestí Šaliansky Maťko. V I. kategórií sa stretli recitátori z druhého a tretieho ročníka. Ceníme si účasť všetkých, ktorí sa popri školských povinnostiach  naučili náročný text a predniesli ho pred porotou. Aj tí najmenší žiaci prekvapili plynulým prednesom náročného textu. Dôležitými faktormi v hodnotení boli okrem pútavej interpretácie aj originálny výber povesti, dodržiavanie spisovnej výslovnosti a prozodických vlastností reči. Obvodné kolo sa uskutoční v januári 2020. Našim žiakom držíme palce!  

      Zoznam najúspešnejších:

      1. miesto – postup do okresného kola – Samuel Soják 3.C

      2. miesto: Oliver Kromka 2.A

      2. miesto: Viera Koščáková 3.B

      3. miesto – Kristína Hrušková 2.A

      3. miesto – Diana Vančová 2.C

       

      M. Vančová, J. Danielčáková, A. Ondo-Eštoková

    • Mikulášska burza Dajme veciam druhú šancu
     • Mikulášska burza Dajme veciam druhú šancu

     • Burza „ Dajme veciam druhú šancu“ sa uskutočnila dňa 6.12.2019 vo veľkej telocvični. S nápadom zorganizovať takúto aktivitu prišlo kolégium Zelenej školy a s pomocou všetkých žiakov školy sme to celé zrealizovali. Každý žiak vyrobil výrobok z použitých materiálov, a tak sme ukázali, že nie vždy treba látky, papier, sklo, .... vyhodiť, ale so zapojením kreativity si vieme vyrobiť niečo, čo poteší či už nás, alebo iných. Každá trieda vyrobila od 20 - 80 kusov výrobkov. Najčastejšie použité materiály boli: papier, kartón, plast, sklo. Žiaci predávali vianočné pohľadnice z recyklovaného papiera, podnos pod šálku zo starého CD, stojan na perá z kelímku od masla, tašky vyrobené zo starého trička, vianočné svietniky a mnoho ďalších praktických vecí a dekorácií. Ceny výrobkov boli od 0,20€ - 2€. Vyzbieraná suma je neuveriteľných 748,54. Táto suma poputuje do Útulku v Kežmarku, čím darujeme aj zvieratkám pekné Vianoce. Učitelia boli rovnako nadšení ako žiaci, všetkým sa táto akcia veľmi  páčila a určite chcú, aby sa konala každoročne. Vyjadrenia učiteľov a žiakov: „veľmi sa mi tu páči, je tu z čoho vyberať“, „úžasné, krásna myšlienka, veľmi príjemná vianočná nálada.“

      Ivo Pukluš, žiak kolégia Zelenej školy

       

     • Tvorivé dielne 1.A v MŠ Sníček

     • Dňa 9. decembra sa uskutočnilo druhé spoločné stretnutie s našou MŠ Sníček. Pripravili si pre nás zaujímavý a veselý program. Privítali nás vianočnými básničkami a pesničkami, ktoré nacvičujú k vianočnému programu.Tvorivé dielne boli zamerané na prípravu anjela. Podľa makety si obkreslili a vystrihli anjela, nalepili mu krídla a navliekli stužku. Tak ukázali škôlkárom svoju zručnosť a šikovnosť. Na záver si spolu zahrali rôzne hry.

      Mgr. Janka Lacková

    • Ochranárik čísla tiesňového volania
     • Ochranárik čísla tiesňového volania

     • Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do výtvarno-súťažného projektu pre detí a žiakov, ktorú v rámci Slovenska vyhlásila Sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci s okresnými úradmi pri príležitosti Národného dňa čísla tiesňového volania 112 s názvom „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO.   a zvolenou témou : Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne“ Poslaním súťaže bolo vykonať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti. Do okresného kola súťaže bolo angažovaných 38 typov škôl so zapojením 1618 žiakov. Žiaci našej školy obsadili krásne umiestnenia.

               1. miesto II. kategória:   Peter Ondo-Eštok  III.C trieda       

       

               3.miesto II. kategória:  Dominika Scholtz  IV.B trieda

       

      Víťaz okresného kola postupuje na národné kolo, ktoré sa uskutoční pod záštitou MVSR pri príležitosti osláv Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112 (11.2.2020).

      Víťazom blahoželáme a Petrovi držíme palce v národnom kole.

      PaedDr. A. Ondo-Eštoková,  Mgr. E. Buvalová

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • 9. 12. 2019 sa v školskej čitárni stretli mladí recitátori, aby si zmerali sily v prednese povestí. A ako to dopadlo? 

      II. kategória: 1. m. - Kristína Hanesová

                            2. m. - Juliána Koreňová

                            3. m. - Amina Komarová

       

      III. kategória: 1. m.  - Natália Ferenčáková

                            2. m.  - Matúš Gaľa

                            3. m. - Vanessa Gurová

      Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia v okresnom kole! 

                                                                                             Mgr. Tatiana Troppová

     • Anjel Vianoc

     • Do galérie Anjel Vianoc boli pridané fotografie.

      Dňa 6. decembra 2019 sa uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže ANJEL VIANOC. Slávnostná vernisáž prebehla v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade. Z celkového počtu vyše 1000 prác porota ocenila 100 výtvarných diel. Z našej školy si čestné uznanie priniesla Lenka Ondo - Eštoková z 5. C triedy a diplom za kolekciu prác získali žiačky 2. ročníka Laura Dolanská, Lenka Laskovská a Júlia Krasuľová. Všetkým oceneným blahoželáme!

      Vyučujúce 2. ročníka

       

    • Detský čin roka 2019
     • Detský čin roka 2019

     • Projekt Detský čin roka je školský projekt zameraný na netradičnú formu etickej výchovy a zanecháva výraznú stopu na deťoch pri uvedomovaní si skutočných ľudských hodnôt v našej každodennosti. Pravidelne sa ho zúčastňujú aj žiaci našej školy.
      Na hodinách slovenského jazyka si spoločne čítali  a rozprávali sa o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú.  Zároveň deti v triedach hlasovali  za príbehy, ktoré ich najviac oslovili.

      Za dobré skutky žiaci hlasovali  v nasledovných siedmich kategóriách:

      1. Záchrana ľudského života
      2. Pomoc v rodine
      3. Pomoc rovesníkom
      4. Pomoc ľuďom
      5. Pomoc prírode
      6. Dobrý nápad
      7. Cena Sašky Fischerovej - Malý Veľký Čin

      Projekt deti motivuje ku konaniu dobrých skutkov a ponúka veľkú škálu pozitívnych reálnych detských hrdinov, ktorí v skutočných situáciách vedeli nájsť tie správne riešenia. Vďaka skutočným príbehom majú možnosť pochopiť, že  pomoc a spolupatričnosť môže mať rôzne podoby.

    • Informačná kampaň Zelenej školy
     • Informačná kampaň Zelenej školy

     • Dňa 3. decembra 2019 žiaci kolégia Zelenej školy uskutočnili informačnú kampaň pri nákupnom centre TESCO. Počas nej sme okoloidúcim ponúkali nákupné tašky, ktoré ušili žiaci našej školy z vybraných tried. Spolu s taškou sme odovzdali aj informačný leták s názvom Prečo odmietať jednorazové plastové tašky, v ktorom je vysvetlený negatívny dopad plastového odpadu na životné prostredie. Počas jednej hodiny, v čase od 15.00 do 16.00h. sme rozdali 37 látkových tašiek na pečivo a 23 sieťkových na ovocie a zeleninu. 

      Na Mikuláša odovzdáme látkové vrecúška na buchty aj tete Slávke do bufetu oproti školy, nakoľko veľa našich žiakov si tam kupuje desiatu. Aj takto chceme znížiť spotrebu mikroténových vreciek. 

      Spolu s mladými reportérmi Kežmarskej televízie, v ktorej sú aj žiaci našej školy, sme realizovali anketu s obyvateľmi mesta na tému Separovanie odpadu. V ankete bolo 6 otázok, ktorými sme zisťovali záujem ľudí o triedenie odpadu, ich vedomosti  a skúsenosti s jeho separovaním. Výsledky ankety zverejníme na stránke školy, vo vysielaní KTV a s návrhmi obyvateľov na zlepšenie možností triedenia odpadu budeme informovať Technické služby Kežmarok.

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková a kolégium Zelenej školy

    • KÚZELNÁ FYZIKA
     • KÚZELNÁ FYZIKA

     • Mgr. Michal Figura, „fyzikálny kúzelník“ alebo „kúzelný fyzik“ z Prešova, so svojím popularizačným programom Kúzelná fyzika navštevuje školy a rozličné podujatia, kde experimentuje a zabáva – aby ukázal „inú tvár“ fyziky. V dňoch 28. a 29. novembra zavítal na našu školu s programom Kúzelná fyzika 1. Žiaci 1. až 9. ročníka postupne strávili v spoločnosti popularizátora fyziky netradičnú hodinu zážitkového učenia.

      Žiaci sa určite zabavili a treba dúfať, že niektorí si aj rozšírili svoje vedomosti o nové informácie. Ale milovníci fyziky – nemajte obavy! Naďalej budeme na hodinách fyziky aj počítať, naďalej budeme riešiť úlohy z fyzikálnej olympiády a naďalej budeme aj experimentovať, ale aj precízne vysvetľovať rôzne fyzikálne javy, deje, princípy a zákonitosti! Fyzika je totiž najkrajšia vtedy, keď je „naservírovaná so všetkými chodmi“...

      Mgr. Miroslava Petrasová

     • Oznam školskej jedálne

     • Oznamujeme stravníkom, že z dôvodu koncoročnej uzávierky budeme odhlášky obedov na mesiac december prijímať do pondelka 09.12.2019 do 14.00 hod . Po tomto dátume už nebude možné sa z obedov odhlásiť ani prihlásiť.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • OZNAM školskej jedálne

     • Oznamujeme stravníkom, že odhlasovanie a prihlasovanie obedov na mesiac december 2018 bude možné

      do piatku 7.12.2018 do 14.00 h 

      z dôvodu zúčtovania koncoročnej uzávierky. Za pochopenie ďakujeme.

       

       

    • Fischeráčik, zober loptu, nie drogu !
     • Fischeráčik, zober loptu, nie drogu !

     • V dňoch 22.- 23.11.2018 bola naša telocvičňa dejiskom športovej akcie za podpory organizácie Zober loptu, nie drogy. Táto akcia bola v našej škole organizovaná po prvýkrát a odnášame si výborné pocity. Prvý deň absolvovali  chlapci turnaj vo futbale a druhý deň si to rozdali dievčatá vo vybíjanej. Akcia bola organizovaná pre chlapcov a dievčatá 5. a 6. ročníka. Počas prvého dňa chlapci predviedli fantastické výkony. Sme radi, že chlapci predviedli nielen kvalitné výkony, ale aj bojovné srdce. Bol to boj o každú loptu a o miesto na ihrisku. Za niektoré akcie by sa nemuseli hanbiť ani na klubovej úrovni. Určite aj miestny klub prispel ku kvalite zápasov, ale sme radi aj za chalanov, ktorí nehrajú súťažne futbal a aj tak ich hra pripomínala ligové výkony. Boli to vyrovnané zápasy, o čom  svedčí aj fakt, že o  postupe do finále pri šiestakoch rozhodol až pomer lôpt.  Nakoniec zvíťazila trieda 6.B a aj touto cestou jej chceme pogratulovať.

      Výsledky v skupinách:

       

      5. ročník                                                                                                                                                                    

      5.A-5.B      4:2

      5.A-5.C      2:0

      5.B-5.C      1:2

       

      6.ročník

      6.A-6.B     6:4

      6.A-6.C     2:5    

      6.B-6.C     5:0

       

      Finálové zápasy :

      O 5. miesto      5.B-6.C      1:11

      O 3. miesto      5.C-6.A      6:11

      Finále               5.A-6.B    7:12

       

      V piatok 23.11.2018 sa dievčatá zúčastnili turnaja vo vybíjanej. Rozdiel medzi chlapcami a dievčatami bol v tom , že dievčatá svoje zápasy prežívali viac ako chalani. Bolo vidieť, že ich šport baví, a to sme veľmi radi. Je zážitok vidieť dievčatá, ako sa vybíjanou bavia. Bol to z pohľadu nás učiteľov veľmi vydarený deň. Vybíjaná bola jednoznačnou  záležitosťou dievčat zo šiesteho ročníka. Dominovali hlavne fyzickou silou. Finále nakoniec vyhrala 6.C

       

      Výsledky v skupinách:

       

      5. ročník                                                                          

      5.A-5.B   4:1

      5.A-5.C   5:6

      5.B-5.C    2:4

       

      6. ročník

      6.A-6.B    9:0

      6.A-6.C    5:10

      6.B-6.C     4:13

       

       

       

      Finále

      O 5.miesto   5.B-6.B           6:12

      O 3. miesto  5.A-6.A           1:8

      Finále           5.C-6.C          6:12

       

      Chceme sa ešte raz poďakovať organizácii Zober loptu, nie drogy a vedeniu školy za skvelú spoluprácu a kolegom za rozhodovanie zápasov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

       

      Mgr. Hudáček

       

       

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • Dňa 20.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Súťažilo sa v dvoch kategóriach 1A (6. - 7. ročník) a 1B (8. - 9. ročník). Žiaci si svoje vedomosti a zručnosti otestovali v písomnej a ústnej časti.

      Najlepšie sa tento rok darilo týmto žiakom:

      Kategória 1A:

      1. miesto - Štefan Boršoš (VII.C)

      2. miesto - Samuel Horský (VI.C)

      3. miesto - Richard Hajkovský (VII.C)

      Kategória 1B:

      1. miesto - Jakub Dovjak (VIII.C)

      2. miesto - Anna Kubalová (IX.C)

      3. miesto - Katarína Muchová (VIII.C)

      Víťazi oboch kategórii budú našu školu reprezentovať v januári na obvodnom kole. Držíme palce a blahoželáme všetkým umiestneným! 

    • Celoslovenské kolo iBobor
     • Celoslovenské kolo iBobor

     • Od 12. do 16. novembra 2018 prebehlo celoslovenské kolo súťaže z informatiky iBobor.

       

      Z našej školy súťažilo 153 žiakov v 4 kategóriach.

       

      V kategórii DROBCI sa súťaže zúčastnilo 30 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 45 bodov z maximálneho počtu 72. Z našej školy boli úspešní 6 žiaci: Pisarčíková Viktória (III. A), Džadoňová Soňa (III.B), Čuban Juraj  (III.C), Gancarčíková Sára (III.C), Majerska Tamara (III.C) a Miškovič Matej (III.C).

      V kategórii BOBRÍK sa súťaže zúčastnilo 49 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 60 bodov z maximálneho počtu 96. Z našej školy bolo úspešných 24 žiakov: Džadoň Dávid (IV.B), Kundra Aleš (IV.B), Václavek Marko (IV.B), Gáborčíková Michaela (IV.C), Ondo-Eštoková Lenka (IV.C), Pavligová Laura (IV.C), Fajčíková Lin-Mária (IV.C), Troppová Alexandra (IV.C), Babčáková Miriam (IV.C), Uhlár Leo (IV.C), Lisoň Oliver (V.A), Lorková Natália (V.A) , Rušin Ján (V.A), Toprcer Richard (V.A), Šoltis Alan (V.B), Roth Filip (V.B), Ferenčáková Natália (V.C), Gaľa Matúš (V.C), Hazucha Oliver (V.C), Karpišová Gabriela (V.C), Krasuľová Laura (V.C), Nevická Zoja (V.C), Pažák Oliver  (V.C) a Slávik Jasna  (V.C).

      V kategórii BENJAMÍN sa súťaže zúčastnilo 43 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 50 bodov z maximálneho počtu 80. Z našej školy bolo úspešných 31 žiakov: Gardori Leo (VI.A), Dravecký Sebastián (VI.B), Laskovská Stela (VI.B), Liptáková Paula (VI.B), Melikant Matej (VI.B), Straško Samuel (VI.B), Eliášová Lenka (VI.C), Horský Samuel (VI.C), Ilenčík Jakub (VI.C), Kalafut Brian Róbert (VI.C), Koreňová Bibiána (VI.C), Krempaská Karin (VI.C), Svocáková Romana (VI.C), Trbola Marek (VI.C), Galowicz Marcel (VII.A), Hanečák Filip (VII.A), Michalisková Martina (VII.A), Plutová Antónia (VII.A), Vernarská Natália (VII.B), Andrášová Katarína (VII.C), Boršoš Štefan (VII.C), Dzurilová Sára (VII.C), Hajkovský Richard (VII.C),Hanáčková Henrieta (VII.C), Ferencová Timea (VII.C), Galliková Timotea (VII.C), Geciová Ema (VII.C), Petija Slavomír (VII.C), Sokáčová Sára (VII.C), Venglik Peter  (VII.C) a Kovalčík Adam (VII.C).

      V kategórii KADET sa súťaže zúčastnilo 31 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 50 bodov z maximálneho počtu 80.Z našej školy bolo úspešných 24 žiakov: Brutovská Sandra (VIII.B), Cehula Damián (VIII.C), Černický Martin (VIII.C), Dovjak Jakub (VIII.C), Horanská Lucia (VIII.C), Muchová Katarína (VIII.C), Soják Timotej (VIII.C), Štefaňák Alex (VIII.C), Zastková Michaela (VIII.C), Boháčová Liliana (IX.A), Kaňová Emma (IX.A), Laufík Daniel (IX.A), Sebeš Samuel (IX.A), Špesová Alžbeta (IX.A), Baláž Michal (IX.B), Klein Filip (IX.B), Mizdošová Veronika (IX.B), Semaňáková Silvia  (IX.B), Šterbáková Alžbeta (IX.B), Brutovský Timotej (IX.C), Danielčáková Andrea (IX.C), Madeja Adam (IX.C), Sosková Sandra  (IX.C) a Svocáková Diana (IX.C).

      Plný počet bodov dosiahli vo svojej kategórii žiaci:

      Čuban Juraj (III.C)

      Krasuľová Laura (V.C)

      Slávik Jasna  (V.C)

      Kovalčík Adam (VII.C)

       

      Ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

      Mgr. Matúš Kožuch (školský koordinátor) a ostatní učitelia informatiky

    • Floorball SK LIGA - 2. kolo
     • Floorball SK LIGA - 2. kolo

     • V Kežmarku sa 14.11. 2018 a 22.11. 2018 uskutočnilo 2. kolo Floorball SK LIGY žiakov a žiačok týchto základných škôl: ZŠ Grundschule, ZŠ Nižná brána, ZŠ Dr. D. Fischera a ZŠ s MŠ sv. Kríža. Žiaci 8. a 9. ročníka opäť statočne reprezentovali našu školu a počas vzájomných stretnutí nechýbala súťaživosť, ale predovšetkým radosť z hry a pohybu. Chlapci si obhájili krásne 2. miesto, dievčatá mali možnosť zažiť nájazdy po remíze so ZŠ Nižná brána. Žiačky 9. ročníka sa nedali zahanbiť a zaslúžene získali 2. miesto. Týmto chcem poďakovať všetkým zúčastneným za ich odhodlanie a reprezentáciu školy.

       

      Mgr. Palanská