• Bochnia - družobný výlet štvrtákov

     • Dňa 7.06.2019 sa žiaci štvrtého ročníka vybrali plní očakávania za svojimi kamarátmi do Bochnie. Čakal ich bohatý a zaujímavý program. Najprv navštívili Soľnú baňu, ktorá sa nachádza v hĺbke asi 200m pod zemou. Od roku 2013 je zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Žiakom sa veľmi páčilo cestovanie netradičným vláčikom, tiež neobvyklý výklad s premietaním o tom, ako ťažko a namáhavo  museli robiť baníci v minulosti.Turisticky prístupná časť podzemia obsahuje najkrajšie a najzaujímavejšie banské diela. Po občerstvení pokračovali do Motýlieho múzea, ktoré je fantastickou farebnou nádherou viac ako 5 000 exponátov z celého sveta. Bolá to skvelá pastva pre oči prezentovaná zaujímavým farebným spôsobom. Po zakúpení  suvenírov  sa žiaci presunuli do školy na chutný obed. Nevedeli sa dočkať poľských kamarátov, ktorí ich čakali na neďalekom športovom ihrisku. Spoločne si zasúťažili v rôznych disciplínach. Nasledovalo fotenie s poľskými kamarátmi,potom milé darčeky a s krásnymi spomienkami a zážitkami sme  cestovali domov. 

      Triedne uč. 4.ročníka

     • Deň otvorených dverí

     • Pondelok 03.05.2019

      Aj tento rok bol Deň detí obohatený pre štvrtákov návštevou mestského úradu, kde si žiaci vyskúšali ako prebieha svadba v obradnej sieni. Vo svojej kancelárii nás prijal pán primátor, porozprával nám o svojej práci, čo zabezpečuje, pripravuje a organizuje. Tiež nám porozprával o erbe nášho mesta a o budove radnice. Na pracovisku mestskej polície boli žiaci poučení o správnom privolaní pomoci v prípade ohrozenia, o činnosti mestskej polície, o kamerovom systéme v meste a o ochrane bezpečnosti občanov. Žiaci ocenili tieto ukážky a veľmi sa im to páčilo.

      Tr. uč. 4. ročníka

     • Školský výlet deviatakov

     • Naši deviataci si posledné týždne v škole spestrili dvojdňovým rozlúčkovým výletom v hoteli Magura v Ždiari, kde aj napriek nepriaznivému počasiu strávili zábavné a nezabudnuteľné chvíle. 

      Triedne učiteľky 9. ročníka

     • Kežmarské hry 2019

     • 31. mája sa žiaci 5. až 9. ročníka zúčastnili Kežmarských hier, kde sme obsadili celkovo 2. miesto. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • PERINBABA divadelné predstavenie

     •  

      Perinbaba, múdra starenka, ktorá sype na zem sneh, zachránila malého Jakuba pred Zubatou a vychovávala ho vo svojom svete, kde sa zastavil čas a ľudia starnú len veľmi pomaly. Jakuba to však čoraz viac lákalo dolu, medzi bežných smrteľníkov, najmä keď si cez Perinbabin ďalekohľad všimol  richtárovu dcéru Alžbetku a zaľúbil sa do nej. Lenže v ceste za spoločným šťastím im stála chamtivá a závistlivá macocha a jej hlúpa dcéra Dora. I kmotra Zubatá si po celý čas na Jakuba brúsila kosu. Podarilo sa Jakubovi s pomocou Perinbaby prekonať všetky prekážky?

      Nesmrteľný príbeh o rozprávkovej Perinbabe, v ktorom láska a dobro porazili zlobu a chamtivosť videli  v piatok 31. 5. 2019 naši žiaci  1. - 4. ročníka v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi.

      Bol to pre nás všetkých prekrásny umelecký zážitok.

      žiaci 1. - 4. ročníka a p. učiteľky

     • Slávik Slovenska

     • Vo štvrtok 30.5.2019 sa v Prešovskom PKO konalo krajské kolo súťaže Slávik Slovenska, pod záštitou Petra Dvorského. Naše šikovné speváčky Laura Pavligová v II.kategórii a Diana Svocáková v III.kategórii si obe vyspievali 2.miesto.Srdečne blahoželáme.

     • Oznam školskej jedálne

     •  

      Oznamujeme stravníkom, že z dôvodu blížiaceho sa konca školského roka a s tým spojenou účtovnou uzávierkou bude možné sa z obedov odhlásiť len do piatku 14.6.2019 do 14:00 h. Po tomto dátume sa z obedov už nebude možné odhlásiť, ani sa na obedy prihlásiť. V prípade neprítomnoti žiaka je možné obed odobrať do obedára. Ďakujeme za porozumenie.

    • Okresné kolo fyzikálnej olympiády - Archimediády
     • Okresné kolo fyzikálnej olympiády - Archimediády

     • 21. mája 2019 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády kategórie G, ktorá je známa aj pod názvom Archimediáda. Vedomostná súťaž je určená pre žiakov 7. ročníka.

      Našu školu veľmi úspešne reprezentovali traja olympionici: Slavomír Petija (7.c)-obsadil 1. miesto, Alex Soltys (7.c)-umiestnil sa na 3. mieste a Marcel Galowicz (7.a), ktorý obsadil 7. miesto. Chlapcom srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im veľa ďalších úspechov!

      PK MAT-FYZ-INF

    • Štvrtáci na výlete v Bochni
     • Štvrtáci na výlete v Bochni

     • Tak ako po iné roky sa aj tohto roku štvrtáci zúčastnili školského výletu do poľskej Bochne. Po krátkom občerstvení nás čakal pestrý program. Prvou zaujímavosťou bolo Múzeum motýľov. Zanietený zberateľ a majiteľ múzea nám pútavo rozprával o rôznych druhoch tohto zaujímavého hmyzu. Pre lepšie spoznanie sa poľských a slovenských detí nám pani učiteľky pripravili zaujímavé športové aktivity. Popoludní sme absolvovali návštevu soľnej bane. Žiakom sa v podzemí veľmi páčilo. Súčasťou výletu bolo aj nakupovanie suvenírov pre najbližších. Tešíme sa na spoločne stretnutie na Slovensku 8. júna.

      Uč. štvrtého ročníka

    • ,,HAPPY MATH“
     • ,,HAPPY MATH“

     • Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. ,,E“ je skratka pre ,,elektronický“ a ,,twinning“ znamená ,,partnerstvo, družba“

       eTwinning nám umožnilo nájsť partnerské školy, s ktorými realizujeme školský projekt ,,HAPPY MATH“  v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí TwinSpace. Malí prváci spoznávali svet čísel zaujímavou, netradičnou formou. Prepojili sme predmet anglický jazyk s matematikou. Spoločne s partnermi zo škôl z Českej republiky, Ukrajiny, Poľska, Gruzínska a Rumunska sme nadviazali spoluprácu prostredníctvom moderných technológií. Spoločne pripravujeme didaktické hry pre kamarátov zo zahraničia. Pracovné listy si vymieňame a radosť z počítania a anglického jazyka zverejňujeme vo virtuálnom prostredí TwinSpace.

      Takýmto spôsobom vzbudzujeme záujem o vzdelávanie.

      A. Ondo-Eštoková

    • OKRESNÉ KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY - ARCHIMEDIÁDY
     • OKRESNÉ KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY - ARCHIMEDIÁDY

     • 22. mája 2018 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády kategórie G, ktorá je známa aj pod názvom Archimediáda. Vedomostná súťaž je určená pre žiakov 7. ročníka.

      Našu školu úspešne reprezentoval Martin Černický, žiak 7.c triedy, ktorý obsadil krásne 1. miesto.
      Martinovi blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mu veľa ďalších úspechov vo všetkých súťažiach.

      Mgr. Miroslava Petrasová

    • Oslavujeme s mestom Kežmarok
     • Oslavujeme s mestom Kežmarok

     • Do galérie Oslavujeme s mestom Kežmarok boli pridané fotografie.

      29. 5. 2019 sa telocvičňa na našej škole premenila na historické trhovisko s remeselníkmi. Prítomní mohli vidieť množstvo historických predmetov, ktoré používali naši predkovia v dávnej minulosti. Žiaci našej školy a nášho mesta sa preniesli v čase. Mohli sa stretnúť so šikovnými remeselníkmi pri tvorivých dielňach.

      Mladší  a starší žiaci si pripravili prezentačný program na oslavu 750.  výročia udelenia mestských práv nášho mesta. Deviatačky prispeli bohatou prezentáciou o histórii mesta Kežmarok. Zaujímavou formou priblížili remeslá a cechy. Stretnutie bolo doplnené o folklórny spev a prezentáciu o ľudovom odeve. Malí remeselníci – druháci potešili svojou pantomímou a básničkami. Prváci spojili prácu s tancom, keď spestrili náš program veselým pohybom. 

      Atmosféru dotváral kútik s knihami o Kežmarku a osobnostiach, ktoré tu v minulosti žili, pracovali a obohatili náš dnešný život.

      Tretiaci na záver slávnostne zaspievali hymnu mesta Kežmarok.

       

      Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nám pomohli tento pekný program pripraviť.

       

      vyučujúce 3. ročníka

    • Prednes nemeckej poézie a prózy
     • Prednes nemeckej poézie a prózy

     •        Po náročných mesiacoch prípravy dievčatá a chlapci predviedli svoju úžasnú trpezlivosť a šarm v školskom kole prednesu poézie a prózy v nemeckom jazyku.

      V kategórii 3.- 4. ročník POÉZIA sa zúčastnili 

      Lea Hurajtová, Juliana Koreňová, dievčatá z 3. A a 3.C  triedy, ktoré sa zapojili do súťaže prvýkrát

      Tara Ferencová 3.C, Lenka Ondo-Eštoková, 4.C

      V kategórii 3. - 4. ročník PRÓZA sa zúčastnila

      Ella Štolcová z 3.A

       

      V kategórii 5. - 7. ročník POÉZIA sa zúčastnili

      Natália Ferenčáková, 5.C, Karin Krempaská, 6.C, Jakub Drzewiecky a Simon Lapšanský , 6.B

      V kategórii 5. - 7.ročník PRÓZA sa zúčastnili

      Zoja Nevická, 5.C, Laura Krasuľová, 5.C, Sára Sokáčová 7.C

       

      V kategórii 8. - 9. ročník POÉZIA sa zúčastnili

      Sandra Blahútová, 8.B, Soňa Kurtá, 8.B, Naďa Mačičáková, 9.C, Ema Hetešová, 9.B

      V kategórii 8. - 9. ročník PRÓZA sa zúčastnili

      Svetlana Václavová, 8.C, Paulína Brežínová, 8.C., Laura Svocáková, 9.B

       

      Žiaci a žiačky boli zodpovedne pripravení a vybrané ukážky boli spoľahlivo osvojené a spracované. Porota mala ťažké rozhodovanie, keďže ponuka textov bola kvalitná a prednesy pútavé.

      Do ďalšieho kola postupujú:

      V kategórii 3.- 4. ročník POÉZIA: Lenka Ondo-Eštoková, 4.C

      V kategórii 3.- 4. ročník PRÓZA Ella Štolcová, 3. A

      V kategórii 5. - 7. ročník POÉZIA: Karin Krempaská, 6.C

      V kategórii 5. - 7.ročník PRÓZA: Laura Krasuľová, 5.C

      V kategórii 8. - 9. ročník POÉZIA: Sandra Blahútová, 8.A

      V kategórii 8. - 9. ročník PRÓZA: Svetlana Václavová, 8.C

       

      Šikovným žiačkam srdečne blahoželáme a v ďalšom kole im želáme úspešné prednášanie s umeleckým zážitkom.

       

      Za PK NEJ Mgr. Zlatica Scherfel M.A.

    • Ročníkový projekt na hodinách biológie
     • Ročníkový projekt na hodinách biológie

     • Žiaci 5. c triedy úspešne zrealizovali ročníkový projekt z biológie na tému Poľný a lúčny ekosystém.