• Prírodovedný päťboj

     • 27.2.2020 sa náš 5 - členný tím (M. Černický, D. Cehula, K. Horná, M. Nahálková a L. Horanská - 9.C) pod názvom Fischeráci zúčastnili súťaže na gymnáziu Kukučinova z piatich predmetov: matematika, fyzika, biológia, informatika a chémia. Súťažilo 24 tímov z okresov Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. V prvej časti riešili čo najviac teoretických príkladov a  úloh. V silnej konkurencii postúpilo do praktickej časti 12 tímov a presunuli sa do odborných učební  a "labákov". Náš tím sa umiestnil na peknom štvrtom mieste. Gratulujeme, prajeme im veľa úspechov aj na stredných školách.

      PaedDr. Gáborčíková Dagmar

    • Pre naše mamičky
     • Pre naše mamičky

     • Všetky kvety do rúk mamy,

      skladám ako drahokamy.

      Za jej lásku, plnú nehy,

      za zelené detské brehy.

      Za jej štedrosť, starosť v hlave,

      za dni šťastné, za dni hravé,

      za rozprávky nad kolískou,

      za to, že vždy stojí blízko.

      Mamička, prajem Ti všetko najlepšie ku Dňu matiek.

      Do galérie Pre naše mamičky boli pridané fotografie.

     • Deň učiteľov

     • Milí kolegovia,

       

      dnes je 28.marec - Deň učiteľov. Viem, je veľmi náročné obdobie, pre nás, pre všetkých. Komunikujme, povzbudzujme sa navzájom. Pomáhajme si a neklesajme na duchu. Je dôležité vedieť, že aj teraz sme tu jeden pre druhého, pre deti a pre rodičov. Každé ráno, keď prídem do práce, chýba mi bežný ruch, úsmevy, nespokojnosť, pozdrav ... je toho veľa. Ale my to zvládneme. Naše povolanie je aj poslaním a každý kto ho robí s láskou aj v týchto momentoch dokáže veľa. Prajem všetkým za seba a vedenie školy hlavne zdravie, veľa pozitívnej energie, nech každého podporí myšlienka, že sme tu, zobudili sme sa a ideme do ďalších dní.

      Pekný deň

      Iveta Slovíková

     • Oznam školskej jedálne

     • Z dôvodu množiaceho sa počtu neodhlásených obedov v prípade celodennej neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní pripomíname rodičom, že je ich povinnosťou dieťa z obedu odhlásiť. Neodhlásený obed nie je možné zaplatiť zo štátnej dotácie a je rodičovi účtovaný v plnej výške z finančnej zábezpeky.

     • Ochranárik - národné kolo

     • Dňa 11.02.2020 v Európsky deň čísla tiesňového volania 112 sa uskutočnilo v priestoroch Okresného úradu Banská Bystrica slávnostné vyhodnotenie národného kola 7. ročníka výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany “,  ktorej témou pre rok 2019/2020 bola „Záchranári na lúke, v lese, v horskom prostredí“.

      Žiak III.C triedy Peter Ondo-Eštok obsadil v národnom kole krásne II. miesto.

      Srdečne blahoželáme a tešíme sa z krásneho ocenenia.

      Do galérie Ochranárik - národné kolo boli pridané fotografie.

     • Šikovní zberatelia kefiek zo 4.A

     • Dňa 25.02.2020 bol žiakom 4.A odovzdaný kôš na triedený odpad. Tieto koše sa vyrábajú z nazbieraných zubných kefiek. Nezabúdajme, že kefky, ktoré používame a vyhadzujeme, môžu mať ešte zmysel a dajú sa použiť. Týmto chceme poďakovať Viktórii Pisarčíkovej, Juliáne Koreňovej a Vratkovi Scherfelovi za ich snahu a zapojenie sa do súťaže. Žiakom chceme pripomenúť, že súťaž v zbere jogurtových viečok Sabi a kefiek stále prebieha (termín ukončenia apríl 2020).

      Mgr. N. Palanská

     • Fit týždeň na 1. stupni

     • Európsky týždeň boja proti drogám bol prvýkrát vyhlásený v roku 1998. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých členských štátoch EÚ. Na našej škole sa stal nepísanou tradíciou. Osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú pre žiakov aktivity, ktoré napomáhajú odpútať ich pozornosť od rôznych negatívnych vplyvov. Žiaci prvého stupňa našej školy prežili týždeň zdravého životného štýlu. Vyrábali si chutné ovocné, zeleninové, mliečne dobroty, zacvičili si jogu, súťažili v netradičných športových disciplínach, zúčastnili sa besedy s lekárkou, vyrábali plagáty. Víťazom turnaja o putovný pohár vo vybíjanej v 3. ročníku sa stala 3.C a vo 4. ročníku 4.A trieda. Blahoželáme !!!  Každý žiak bol odmenený za snahu a vytrvalosť zdravým ovocím, za ktoré ďakujeme vedeniu školy. 

       

      Koordinátorka PPDZ Mgr. Šterbáková, tr. učiteľky 1. stupňa 

    • Prírodovedný projekt - výroba domčeku pre hmyz a oprava vtáčej búdky
     • Prírodovedný projekt - výroba domčeku pre hmyz a oprava vtáčej búdky

     • Určite ste už o nich počuli... Nie je to len dekorácia, i keď mnohých láka práve to, že domčeky sú atraktívne a najmä „také“ prírodné. Výborne zapadnú do vidieckej rozvoľnenej záhrady, do záhrad s ekologickým podtónom, ale aj do tej vašej, pokiaľ mu nájdete vhodné miesto, aby okrem dekoračnej funkcie plnil práve aj to najdôležitejšie a to útočisko pre rôzny hmyz, ktorý má nenahraditeľné miesto v záhrade.

      Nám sa hmyzie domčeky páčia, a tak sme sa rozhodli jeden vyrobiť zo starých paliet, skrýše sú prírodné materiály. 

      Opravili sme vtáčiu búdku, chodia k nám hýle, sýkorky, zelienky...

      Pozorujeme prírodu,  je úžasná...

      Vratko a Fabian

    • Olympiáda zo SJL
     • Olympiáda zo SJL

     • Dňa 27. 11. 2019 sme sa zúčastnili okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu vynikajúco reprezentovala žiačka 9. c triedy Svetlana Václavová. Spomedzi 9 škôl Svetlana obsadila krásne 3. miesto, ktoré získala aj vďaka najvydarenejšiemu prejavu v 3.  ústnej časti.

      Svetlanke srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalších súťažiach!

                                                                                  Mgr. V. Maláková

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Dňa 20.11.2019 (streda) riaditeľka školy udeľuje žiakom 6. - 9. ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu konania celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka T - 5. Vyučovanie na 1. stupni prebieha podľa rozvrhu. Stravovanie v školskej jedálni bude poskytnuté len žiakom 1. – 5. ročníka. ŠKD je v prevádzke bez zmeny.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Vesmír očami detí

     • "Vesmír očami detí" je celoslovenská výtvarná súťaž, ktorej XXXV.ročník
      sa uskutočnil v mesiacoch február- marec. Aj žiaci našej školy sa s
      veľkou chuťou do nej zapojili. V okresnom kole porota ocenila a vybrala
      výtvarné práce Timejky Karaffovej a Lianky Smrekovej z 2.B triedy,
      Martina Oskara Chritza zo 4.C. Z druhého stupňa boli ocenené práce:
      Adama Pitoňáka, Dominiky Halčinovej, Kataríny Hornej. Liankina a
      Martinova práca postupujú do celoslovenského kola. Mladým umelcom
      srdečne blahoželáme.  
      Mgr. V. Maláková, Mgr. J.Galliková, Mgr. M. Pažáková, PaedDr. M. Malinová  

     • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

     • 6. február 2020 bol pre žiakov 4. ročníka výnimočný. Veď koľko krát za rok máte možnosť stretnúť naozajstného spisovateľa, ktorý je ešte na dôvažok sympatický a píše samé skvelé knihy. Gabriela Futová je nielen vynikajúca autorka kníh pre deti a mládež, ale je to aj skvelý a veselý človek, o čom sme sa mohli presvedčiť aj na besede.

      Porozprávala nám o svojej práci, písaní, tvorbe kníh, záľubách, inšpiráciách, ale aj trošku o svojom súkromí a zvieratkách, ktoré doma chová a nevie si bez nich predstaviť svoj život. O všetkom nám hovorila tak pútavo a s neprekonateľným humorom, až sme chvíľami zabudli, že sa nachádzame v škole. Položili sme jej množstvo otázok, na ktoré vždy pohotovo odpovedala. Veľmi nás zaujímali osudy a výber postáv jej kníh. Priniesla aj množstvo svojich kníh, ktoré sme si mohli kúpiť. V závere besedy sme mali nekonečnú autogramiádu.

      Všetci si v spomienkach určite dlho uchováme tieto vzácne okamihy, ktoré nám budú pripomínať knihy s venovaním a podpisom.

      Tr. učiteľky 4. ročníka