• Oznam riaditeľky školy

     • Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov 1. - 5. ročníka, že prevádzka školy od 01.06.2020 bude v čase od 7.00 do 15.30 hod.

      Vyučovanie bude prebiehať v časovom rozsahu rozvrhu pre jednotlivé triedy.

      ŠKD bude pre deti 1. - 4. ročníka od ukončenia vyučovacieho procesu do 15.30 hod.

      Ranné oddelenie ŠKD v mesiaci jún nebude v prevádzke. Záujem o návštevu ŠKD žiadame zákonných zástupcov žiakov nahlásiť triednym učiteľom do 22.05.2020.

      Žiakom, ktorí sa od 01.06.2020 zúčastnia na vyučovaní, bude poskytnutý obed v ŠJ (ak sú prihlásení).

      V prípade dodatočného záujmu nástupu do školy po 01.06.2020 je rodič povinný nahlásiť triednemu učiteľovi a vedúcej ŠJ deň vopred do 12.00 hod.

      Ďalšie oznamy ohľadom nástupu budú zverejnené na stránke školy 26.05.2020.

       

     • Oznam riaditeľky školy

     • Riaditeľka školy vyzýva zákonných zástupcov žiakov 1. – 5. ročníka, aby do 21.05.2020 (štvrtok) oznámili triednym učiteľom záujem o nástup žiakov na vyučovací proces od 01.06.2020, alebo aby vyplnili online dotazník prostredníctvom doručenej notifikácie cez EduPage. Rodičia bez rodičovského konta si ho môžu vyžiadať na adrese taliga.zsfiskk@gmail.com alebo u triedneho učiteľa.

    • Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka a Rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky
     • Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka a Rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky

     •  

      Riaditeľstvo ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok

       

      oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov 1. ročníka v šk. roku 2020/2021,

       

      že v dňoch 25. 05. 2020 - 26. 05. 2020 v čase od 8.00 do 14.00 hod. budú odovzdávané

       

      Rozhodnutia  o prijatí do 1. ročníka  a

      Rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky

       

      na prízemí ZŠ

       

       (s povinnosťou dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia -  rúško, vlastné písacie potreby, dodržiavať sociálny odstup)

       

       

      Vo výnimočnom prípade, ak zákonný zástupca si nemôže osobne prevziať rozhodnutie v uvedenom termíne, nech kontaktuje sekretariát ZŠ na tel.č. 052/4523029.

     • Pozdrav od Smejka a Tanculienky

     • Počas dištančného online vzdelávania sme sa rozhodli potešiť našich prváčikov v 1.B a spestriť im online vyučovanie. Preto sme oslovili, deťom veľmi dobe známu dvojicu, Smejka a Tanculienku. Sú autormi piesne Naša Zem, ktorú sme si vybrali za hymnu našej Zelenej školy.  Smejko a Tanculienka na našu výzvu ihneď zareagovali a dňa 14.05. prišli prváčikom spíjemniť vyučovanie. Vopred sme ich poprosili, aby žiakov nielen pozdravili, ale pomohli nám podporiť aj ich vzťah k prírode a k jej ochrane. Po krátkom, ale zaujímavom rozhovore, sme si spoločne zaspievali pieseň Naša Zem. Žiaci boli  nečakanou návštevou veľmi milo prekvapení a pevne veríme, že ich to nabilo pozitívnou energiou do ďalších dní.

      Prekvapenie :)

      Aj sme si zaspievali :)

     • Najlepší zberatelia Sabi viečok a kefiek

     • Milí naši zberatelia Sabi viečok a kefiek,

      naše súťaže sú už vo finále. Chceli by sme všetkým poďakovať za ich snahu a nasadenie pre dobrú vec. Počas školského roka 2019/2020 sme mohli viacerých z vás obdarovať košom na separovaný odpad, vyrobeným práve z týchto kefiek. Rovnako pekné čísla sme nazbierali aj pri zbere Sabi viečok. Ďakujeme vám, že ste sa zapojili a teraz už vyhodnotíme tých najlepších. Ako hovorí Armstrongov výrok: „Malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo". Tieto výsledky budú ešte oficiálne vyhodnotené a veríme, že to malo zmysel a budeme naďalej pokračovať. 

       

       

       

       

     • Prírodovedný päťboj

     • 27.2.2020 sa náš 5 - členný tím (M. Černický, D. Cehula, K. Horná, M. Nahálková a L. Horanská - 9.C) pod názvom Fischeráci zúčastnili súťaže na gymnáziu Kukučinova z piatich predmetov: matematika, fyzika, biológia, informatika a chémia. Súťažilo 24 tímov z okresov Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. V prvej časti riešili čo najviac teoretických príkladov a  úloh. V silnej konkurencii postúpilo do praktickej časti 12 tímov a presunuli sa do odborných učební  a "labákov". Náš tím sa umiestnil na peknom štvrtom mieste. Gratulujeme, prajeme im veľa úspechov aj na stredných školách.

      PaedDr. Gáborčíková Dagmar

    • Pre naše mamičky
     • Pre naše mamičky

     • Všetky kvety do rúk mamy,

      skladám ako drahokamy.

      Za jej lásku, plnú nehy,

      za zelené detské brehy.

      Za jej štedrosť, starosť v hlave,

      za dni šťastné, za dni hravé,

      za rozprávky nad kolískou,

      za to, že vždy stojí blízko.

      Mamička, prajem Ti všetko najlepšie ku Dňu matiek.

      Do galérie Pre naše mamičky boli pridané fotografie.

     • Deň učiteľov

     • Milí kolegovia,

       

      dnes je 28.marec - Deň učiteľov. Viem, je veľmi náročné obdobie, pre nás, pre všetkých. Komunikujme, povzbudzujme sa navzájom. Pomáhajme si a neklesajme na duchu. Je dôležité vedieť, že aj teraz sme tu jeden pre druhého, pre deti a pre rodičov. Každé ráno, keď prídem do práce, chýba mi bežný ruch, úsmevy, nespokojnosť, pozdrav ... je toho veľa. Ale my to zvládneme. Naše povolanie je aj poslaním a každý kto ho robí s láskou aj v týchto momentoch dokáže veľa. Prajem všetkým za seba a vedenie školy hlavne zdravie, veľa pozitívnej energie, nech každého podporí myšlienka, že sme tu, zobudili sme sa a ideme do ďalších dní.

      Pekný deň

      Iveta Slovíková

     • Oznam školskej jedálne

     • Z dôvodu množiaceho sa počtu neodhlásených obedov v prípade celodennej neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní pripomíname rodičom, že je ich povinnosťou dieťa z obedu odhlásiť. Neodhlásený obed nie je možné zaplatiť zo štátnej dotácie a je rodičovi účtovaný v plnej výške z finančnej zábezpeky.