• Veľká noc

     • Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa trpezlivosti, úsmevu, tolerancie a pochopenia, všetkým zamestnancom, rodičom a žiakom praje vedenie školy

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Po roku sa opäť v jednej triede stretli ôsmaci a deviataci, aby si porovnali svoje jazykové, literárne a komunikačné vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka. Šťastná trinástka žiakov sa snažila získať čo najviac bodov v 3. častiach OSJL, a to v písomnom teste, transformácii textu a rétorickom prejave. Po sčítaní bodov sa na stupne víťazov dostali:

      1. Svetlana Václavová (9. c)

      2. Ivo Pukluš (9. b)

      3. Ema Geciová (8. c), Katarína Horná, Naďa Mačičáková (9. c)

      Víťazke blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole!

       

      PK SJL

    • Zápis detí do 1. ročníka
     • Zápis detí do 1. ročníka

     •  

       

       

       

       

      Vedenie školy oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov, že podľa rozhodnutia ministra školstva - číslo 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020 je termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy musia školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, v závislosti od priestorových možností základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

      Zapísané musí byť každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši 6 rokov a dieťa, ktorému bol uložený odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.

      Plnenie povinnej školskej dochádzky na našej škole sa uskutoční podľa jednej z týchto dvoch možností:

      1. Elektronickou formou - vyplnením Elektronickej prihlášky do 1. ročníka, ktorá je na stránke školy. (Odporúčame uprednostniť tento spôsob podania prihlášky). Elektronické prihlášky prijímame do 17. apríla 2020.
      2. Osobnou účasťou zákonného zástupcu bez prítomnosti dieťaťa dňa 15. apríla a 16. apríla 2020 v čase od 08:00 – 16:00  hod. v priestoroch školy s povinnosťou dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia- povinnosť nosiť rúško, rukavice, vlastné písacie potreby, dodržiavať sociálny odstup 2 m medzi osobami. K zápisu je nutné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, o čom budeme informovať na stránke školy.

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

      Odklad plnenia povinnej školskej dochádzky:

      V prípade, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže zákonný zástupca požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. V tom prípade sa nebude pri zápise vyžadovať odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako súčasť žiadosti. Zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Rozhodnutia o Prijatí, resp. o Odklade

      Rozhodnutia o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky alebo o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky budú vydané v termíne od 25. mája do 29. mája 2020. (V prípade neobnovenia školského vyučovania bude termín zmenený a uvedený na stránke školy.)

    • Oznam jazykovej školy TARGET
     • Oznam jazykovej školy TARGET

     • Jazyková škola Target informuje, že kurzy pre žiakov 2. stupňa, ktoré sa konajú v priestoroch našej školy pre našich žiakov sa rozhodli obnoviť od pondelka 6. apríla. Vo výučbe budú pokračovať online až dovtedy, kým sa školy opäť otvoria. Kurzy pre žiakov 2. stupňa sú plnohodnotné vyučovacie hodiny konverzačnou metódou Direct.

      Kurzy pre žiakov 1. stupňa sú stále pozastavené, keďže metódu Wattsenglish nie je možné plnohodnotne nahradiť online s lektorom. Ako prvú kompenzáciu pre rodičov poskytli bezplatne prístup na online videokurzy Wattsenglish, ktoré priamo nadväzujú na učivo v ich kurzoch. Je tam však potrebná participácia rodičov (pravidelné púšťanie videí)

      PaedDr. Branislav Švec,

      riaditeľ

     • SWAP V NAŠEJ ŠKOLE

     •  

      V našej škole sa uskutočnila výmena oblečenia, tzv. swap.  Ide vlastne o ekologickú novinku s cieľom nezaťažiť životné prostredie ďalším odpadom.  Výmena prebiehala posledné dva  októbrové týždne a  zúčastnili  sa jej  ročníky 2. stupňa.  Ak   žiak doniesol oblečenie, ktoré už nenosí alebo mu je malé,  dostal žetón,  za  ktorý si mohol vybrať  iný kus oblečenia podľa svojho výberu. Ak si za žetón  nechcel nič vziať,  mohol ho darovať niekomu inému. Zvyšné zachovalé  oblečenie poputuje na dobročinné účely. Mgr. L. Hudáková 

     • Informačný leták

     • Na základe pokynu generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ing. Jenča zverejňujeme informačný leták „Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?“

    • Okresné kolo MATEMATICKEJ olympiády Z5 a Z9
     • Okresné kolo MATEMATICKEJ olympiády Z5 a Z9

     • 29. januára 2020 sa v priestoroch Základnej školy sv. Kríža v Kežmarku konalo okresné kolo matematickej olympiády kategórie Z5 a Z9.

      V kategórii Z5 súťažilo 29 žiakov z 10 škôl okresu Kežmarok. Úspešným riešiteľom sa stal každý súťažiaci, ktorý získal aspoň 9 bodov z maximálneho možného počtu 18. Úspešných riešiteľov bolo 18.

      Výsledky našich žiakov:
      3. miesto: Michaela Gáborčíková (5.c)
      5. miesto: Miriam Babčáková (úspešná riešiteľka, 5.c)
      16. miesto: Dávid Džadoň (úspešný riešiteľ, 5.c)


      kategórii Z9 súťažilo 18 žiakov zo 7 škôl kežmarského okresu. Úspešným riešiteľom sa stal každý súťažiaci, ktorý získal aspoň 12 bodov z maximálneho možného počtu 24. Úspešných riešiteľov bolo 9.

      Výsledky našich žiakov:
      1. miesto: Martin Černický, Timotej Soják (9.c)
      6. miesto: Lucia Horanská (úspešná riešiteľka, 9.c)

      PK MAT

    • Výsledky Testovania 5 - 2019/2020
     • Výsledky Testovania 5 - 2019/2020

     • 20. novembra 2019 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl.

      Výsledky našich žiakov:

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      • 5. a   54,22 %
      • 5. b   60,18 %
      • 5. c   88,55 %

      naša škola     69,00 %
      SR                   64,80 %
      Naša škola dosiahla o 4,20 % lepší výsledok ako je percentuálna úspešnosť SR, čiže národný priemer.


      MATEMATIKA

      • 5. a   61,76 %
      • 5. b   71,93 %
      • 5. c   86,67 %                                

      naša škola       74,30 %
      SR                     63,40 %
      Naša škola dosiahla o 10,90 % lepší výsledok ako je percentuálna úspešnosť SR, čiže národný priemer.

      PK MAT a PK SJL

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Deň 24. 01. 2020 bol viac umelecký ako inokedy. To preto, lebo sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2020. Súťažiaci si zmerali sily v prednese básnických i prozaických textov. Porota si pozorne vypočula prednes všetkých ukážok a rozhodla  nasledovne:

                                                    

      1. kategória ( žiaci 2.-4. roč.)

      Poézia

      1. miesto         Lea Hurajtová IV.A trieda 

      2. miesto         Oliver Kromka II.A trieda, Júlia Krasuľová II. C trieda

      3. miesto         Diana Vančová II.C trieda, Sofia Michalíková II.B trieda

       

      Próza

      1. miesto         Kristínka Hanesová    IV.B trieda

      2. miesto         Julka Koreňová          IV. A trieda

      3. miesto         Tamara Majerská        IV.C trieda

       

      Do obvodného kola postupujú Lea Hurajtová a Kristínka Hanesová.

      Blahoželáme a držíme palce v obvodnom kole.

    • Šaliansky Maťko - okresné kolo
     • Šaliansky Maťko - okresné kolo

     • 22. januára 2020 sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Recitátori sa na súťaž poctivo pripravili a svoje umelecké schopnosti predviedli pred odbornou porotou. Našu školu reprezentovali Samuel Soják z III.C triedy a Kristínka Hanesová zo IV.B triedy.

      Súťažilo sa v troch kategóriách a naši žiaci obsadili krásne umiestnenia:

      1.kategória žiaci ( 2. – 3.ročníka ZŠ )

      Samko Soják -  2. miesto

      2. kategória žiaci ( 4. – 5. ročníka ZŠ)

      Kristínka Hanesová – 2. miesto

      Blahoželáme a držíme palce v ďalších recitačných súťažiach.

     • Bedminton okresné kolo

     • Dňa 21.01.2020 sa naše dve žiačky Viktória Fedaková a Naďa Mačičáková zúčastnili okresného kola v bedmintone, kde obsadili prvé miesto a postúpujú na kraj. Žiačkam blahoželáme a prajeme veľa úspechov na kraji.

     • Výsledky testovania KOMPARO 9 – 2019/2020

     • MATEMATIKA

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 49,7 %

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy: 61,4 %

      Naša škola dosiahla o 11,7 % lepší výsledok ako SR.

      Percentuálna úspešnosť tried:

        9. A ........ 55,5 %

        9. B ........ 49,2 %

        9. C ........ 78,0 %

       

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 61,7 %

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy: 63,7 %

      Naša škola dosiahla o 2,0 % lepší výsledok ako SR.

      Percentuálna úspešnosť tried:

        9. A ........ 56,2 %

        9. B ........ 55,7 %

        9. C ........ 77,4 %

       

      PK MAT a PK SJL

     • Beseda so spisovateľom

     • Do galérie Beseda so spisovateľom boli pridané fotografie.

      Dňa 16.1.2020 navštívil našu školu básnik Valentín Šefčík. Hneď od prvej chvíle si získal všetkých tretiakov, ktorí ho počúvali so zatajeným dychom. Pán spisovateľ je povolaním učiteľ a práve  preto, veľmi dobre pozná túžby, zvedavosť a hravosť detí.  Zarecitoval  jeho úplne prvú báseň ,,O pyšnom slonovi" a prezradil aj to, že píše novú knihu, ktorá bude o zázrakoch.  Aj naši tretiaci prekvapili svojimi zázrakmi. Alex z III.B triedy  zarecitoval jeho báseň - Diagnóza lenivec a  Zojka z III.A triedy  zarecitovala svoju prvú básničku ktorú napísala úplne sama. Nechýbal ani priestor na zvedavé otázky detí, ktoré zaujímal okrem iného aj básnikov vzťah ku knihám. V čarovnom závere potešil tretiakov básničkou s názvom ,,Bublina", ktorú doplnil o ozajstné a pravé bubliny.  Besedu  zavŕšilo spoločné fotenie žiakov s pánom spisovateľom, ktorému prajeme veľa dobrých nápadov pri tvorbe a tešíme sa na ďalšie zbierky básní.

      tr. učiteľky III. ročníka

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 15.01.2020 sa uskutočnilo okresné kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo na ZŠ Grundschule, Hradné námestie v Kežmarku. Našu školu vynikajúco reprezentovali dvaja žiaci:

      Katarína Muchová (9.C) v kategórii 1B, ktorá získala krásne 3. miesto a

      Samuel Horský (7.C) v kategórii 1A, ktorý získal úžasné  2. miesto.

      Obaja naši účastníci preukázali výborné znalosti anglického jazyka. Ďakujeme im za úspešné reprezentovanie našej školy a srdečne gratulujeme.

      Mgr. Mária Gemzová

       

    • ... a Slovo bolo u Boha...
     • ... a Slovo bolo u Boha...

     • 18. januára 2020 sa v Poprade v Spojenej škole sv. Jána Pavla II. uskutočnilo krajské kolo recitačnej sťaže : ,, ... a Slovo bolo u Boha ". Našu školu reprezentovali žiaci : Peter Ondo-Eštok z 3.C, Soňa Kurtá z 9.A - získala 3.miesto a Natália Ferenčáková zo 6.C, ktorá získala 1.miesto a postúpila na celoslovenské kolo. Ďakujeme im a srdečne blahoželáme.                            Mgr. I. Hovancová