• Ochranárik - národné kolo

     • Dňa 11.02.2020 v Európsky deň čísla tiesňového volania 112 sa uskutočnilo v priestoroch Okresného úradu Banská Bystrica slávnostné vyhodnotenie národného kola 7. ročníka výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany “,  ktorej témou pre rok 2019/2020 bola „Záchranári na lúke, v lese, v horskom prostredí“.

      Žiak III.C triedy Peter Ondo-Eštok obsadil v národnom kole krásne II. miesto.

      Srdečne blahoželáme a tešíme sa z krásneho ocenenia.

      Do galérie Ochranárik - národné kolo boli pridané fotografie.

     • Šikovní zberatelia kefiek zo 4.A

     • Dňa 25.02.2020 bol žiakom 4.A odovzdaný kôš na triedený odpad. Tieto koše sa vyrábajú z nazbieraných zubných kefiek. Nezabúdajme, že kefky, ktoré používame a vyhadzujeme, môžu mať ešte zmysel a dajú sa použiť. Týmto chceme poďakovať Viktórii Pisarčíkovej, Juliáne Koreňovej a Vratkovi Scherfelovi za ich snahu a zapojenie sa do súťaže. Žiakom chceme pripomenúť, že súťaž v zbere jogurtových viečok Sabi a kefiek stále prebieha (termín ukončenia apríl 2020).

      Mgr. N. Palanská

     • Fit týždeň na 1. stupni

     • Európsky týždeň boja proti drogám bol prvýkrát vyhlásený v roku 1998. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých členských štátoch EÚ. Na našej škole sa stal nepísanou tradíciou. Osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú pre žiakov aktivity, ktoré napomáhajú odpútať ich pozornosť od rôznych negatívnych vplyvov. Žiaci prvého stupňa našej školy prežili týždeň zdravého životného štýlu. Vyrábali si chutné ovocné, zeleninové, mliečne dobroty, zacvičili si jogu, súťažili v netradičných športových disciplínach, zúčastnili sa besedy s lekárkou, vyrábali plagáty. Víťazom turnaja o putovný pohár vo vybíjanej v 3. ročníku sa stala 3.C a vo 4. ročníku 4.A trieda. Blahoželáme !!!  Každý žiak bol odmenený za snahu a vytrvalosť zdravým ovocím, za ktoré ďakujeme vedeniu školy. 

       

      Koordinátorka PPDZ Mgr. Šterbáková, tr. učiteľky 1. stupňa 

    • Prírodovedný projekt - výroba domčeku pre hmyz a oprava vtáčej búdky
     • Prírodovedný projekt - výroba domčeku pre hmyz a oprava vtáčej búdky

     • Určite ste už o nich počuli... Nie je to len dekorácia, i keď mnohých láka práve to, že domčeky sú atraktívne a najmä „také“ prírodné. Výborne zapadnú do vidieckej rozvoľnenej záhrady, do záhrad s ekologickým podtónom, ale aj do tej vašej, pokiaľ mu nájdete vhodné miesto, aby okrem dekoračnej funkcie plnil práve aj to najdôležitejšie a to útočisko pre rôzny hmyz, ktorý má nenahraditeľné miesto v záhrade.

      Nám sa hmyzie domčeky páčia, a tak sme sa rozhodli jeden vyrobiť zo starých paliet, skrýše sú prírodné materiály. 

      Opravili sme vtáčiu búdku, chodia k nám hýle, sýkorky, zelienky...

      Pozorujeme prírodu,  je úžasná...

      Vratko a Fabian

    • Olympiáda zo SJL
     • Olympiáda zo SJL

     • Dňa 27. 11. 2019 sme sa zúčastnili okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu vynikajúco reprezentovala žiačka 9. c triedy Svetlana Václavová. Spomedzi 9 škôl Svetlana obsadila krásne 3. miesto, ktoré získala aj vďaka najvydarenejšiemu prejavu v 3.  ústnej časti.

      Svetlanke srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalších súťažiach!

                                                                                  Mgr. V. Maláková

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Dňa 20.11.2019 (streda) riaditeľka školy udeľuje žiakom 6. - 9. ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu konania celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka T - 5. Vyučovanie na 1. stupni prebieha podľa rozvrhu. Stravovanie v školskej jedálni bude poskytnuté len žiakom 1. – 5. ročníka. ŠKD je v prevádzke bez zmeny.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Vesmír očami detí

     • "Vesmír očami detí" je celoslovenská výtvarná súťaž, ktorej XXXV.ročník
      sa uskutočnil v mesiacoch február- marec. Aj žiaci našej školy sa s
      veľkou chuťou do nej zapojili. V okresnom kole porota ocenila a vybrala
      výtvarné práce Timejky Karaffovej a Lianky Smrekovej z 2.B triedy,
      Martina Oskara Chritza zo 4.C. Z druhého stupňa boli ocenené práce:
      Adama Pitoňáka, Dominiky Halčinovej, Kataríny Hornej. Liankina a
      Martinova práca postupujú do celoslovenského kola. Mladým umelcom
      srdečne blahoželáme.  
      Mgr. V. Maláková, Mgr. J.Galliková, Mgr. M. Pažáková, PaedDr. M. Malinová  

     • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

     • 6. február 2020 bol pre žiakov 4. ročníka výnimočný. Veď koľko krát za rok máte možnosť stretnúť naozajstného spisovateľa, ktorý je ešte na dôvažok sympatický a píše samé skvelé knihy. Gabriela Futová je nielen vynikajúca autorka kníh pre deti a mládež, ale je to aj skvelý a veselý človek, o čom sme sa mohli presvedčiť aj na besede.

      Porozprávala nám o svojej práci, písaní, tvorbe kníh, záľubách, inšpiráciách, ale aj trošku o svojom súkromí a zvieratkách, ktoré doma chová a nevie si bez nich predstaviť svoj život. O všetkom nám hovorila tak pútavo a s neprekonateľným humorom, až sme chvíľami zabudli, že sa nachádzame v škole. Položili sme jej množstvo otázok, na ktoré vždy pohotovo odpovedala. Veľmi nás zaujímali osudy a výber postáv jej kníh. Priniesla aj množstvo svojich kníh, ktoré sme si mohli kúpiť. V závere besedy sme mali nekonečnú autogramiádu.

      Všetci si v spomienkach určite dlho uchováme tieto vzácne okamihy, ktoré nám budú pripomínať knihy s venovaním a podpisom.

      Tr. učiteľky 4. ročníka

       

    • Učím sa doma
     • Učím sa doma

     • Riaditeľstvo školy informuje všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov o ďalšej možnosti učenia sa, tentoraz priamo z obývačky. Sledujte ukážky hodín v relácii Učím sa doma vysielanej na KTV (Kežmarskej televízii) denne každú hodinu pred Kežmarským magazínom. Každý deň bude odučená jedna vyučovacia hodina z daného predmetu. Kto nemá prístup k vysielaniu Kežmarskej televízie, môže využiť web stránku kukni.sk alebo youtube kanál Kežmarská televízia KTV. Relácia je určená pre školopovinné deti.

     • Slávici z lavice

     • Dňa 20.02.2020 sa konalo školské kolo v speve moderných piesní "Slávici z lavice". O tom, že na našej škole máme spevácke talenty svedčí aj vysoká účasť- 21 žiakov. Porota si vypočula veľmi pekné skladby slovenských interprétov a udelila 3. miesto- Emke Bizubovej (1.B) a Dianke Vančovej (2.C), 2. miesto- Ninke Piešťanskej (4.C) a 1. miesto Julke Koreňovej (4.A). Dievčatám blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme aj naďalej veľa chuti do spevu.

      PaedDr. D. Koreňová, Mgr. M. Vančová, Mgr. M. Pokrivčáková

     • Celoslovenské kolo iBobor

     • Od 11. do 15. novembra 2019 prebehlo celoslovenské kolo súťaže z informatiky iBobor.

       

      Z našej školy súťažilo 158 žiakov v 4 kategóriach.

       

      V kategórii DROBCI sa súťaže zúčastnilo 30 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 45 bodov z maximálneho počtu 72. Z našej školy boli úspešní 24 žiaci: Hajkovský Oliver (III.A), Janda Tomáš (III.A), Kaščáková Sofia (III.A), Precák Marko (III.A), Tribulová Terézia (III.A), Vujčik Daniel (III.A), Andráš Alexej (III.B), Kopčíková Valentína (III.B), Koščáková Viera (III.B), Kovaříková Liliana (III.B), Soltys Maxim (III.B), Žembová Melánia (III.B), Bielak Jozef (III.C), Ferenc Jakub (III.C), Homola Xavier Peter (III.C), Kuzmiak Timotej (III.C),  Ondo-Eštok Peter (III.C), Raffajová Nina (III.C) Repčáková Veronika (III.C), Simoník Timotej (III.C), Soják Samuel (III.C), Šefčíková Zara Mária (III.C), Vojtas Samuel  (III.C), Záremská Sarah Zuzana (III.C).

      V kategórii BOBRÍK sa súťaže zúčastnilo 59 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 60 bodov z maximálneho počtu 96. Z našej školy bolo úspešných 38 žiakov: Hurajtová Lea (IV.A), Hutniková Ivona (IV.A), Koreňová Juliána (IV.A), Pisarčíková Viktória (IV.A), Host Tomáš (IV.A), Štolcová Ella (IV.A), Compeľ Dominik (IV.B), Dufala Dávid (IV.B), Džadoňová Soňa (IV.B), Hanesová Kristína  (IV.B), Kaňová Sára (IV.B), Poľanovský Marko (IV.B), Čupková Sofia (IV.C), Ferencová Tara (IV.C), Kubíková Petra (IV.C), Majerská Tamara (IV.C), Miškovič Matej (IV.C), Nevický Nikola (IV.C), Novysedláková Ema (IV.C), Sýkorová Ema (IV.C), Galicová Karin (V.A), Csibrey Štefan (V.B), Gajdušková Viktória (V.B), Novobilská Liliana (V.B), Stoklas Nicolas (V.B), Sebeš Filip (V.B), Babčáková Miriam (V.C), Džadoň Dávid (V.C), Gáborčíková Michaela (V.C), Komarová Amina (V.C), Kundra Aleš (V.C), Lapšanská Kamila (V.C), Troppová Alexandra  (V.C),   Pavligová Laura (V.C), Ondo-Eštoková Lenka (V.C), Marhefková Lenka (V.C), Novák Samuel (V.C), Milková Nina (V.C).

       

      V kategórii BENJAMÍN sa súťaže zúčastnilo 38 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 50 bodov z maximálneho počtu 80. Z našej školy bolo úspešných 31 žiakov: Roth Filip (VI.B), Ferenčáková Natália (VI.C), Karpišová Gabriela (VI.C), Schmidt Filip (VI.C), Vojtašek Dávid (VII.A), Dravecký Sebastián (VII.B), Melikant Matej (VII.B), Spiššak Matej (VII.B),  Szentiváyiová Lenka (VII.B), Liptákova Paula (VII.B), Eliášová Lenka (VII.C), Hanečák Šimon (VII.C), Horský Samuel (VII.C), Ilenčík Jakub (VII.C), Kalafut Brian (VII.C), Krempaská Karin (VII.C), Kulčár Dávid (VII.C), Mitura Matej (VII.C), Pitoňák Adam (VII.C), Trbola Marek (VII.C).

       

      V kategórii KADET sa súťaže zúčastnilo 31 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 50 bodov z maximálneho počtu 80. Z našej školy bolo úspešných 20 žiakov: Galowicz Marcel (VIII.A), Semaňák  Andrej (VIII.A), Ferencová Timea  (VIII.C),  Geciová Ema  (VIII.C), Hajkovský Richard (VIII.C), Hanáčková Henrieta (VIII.C),  Haščinová Alexandra (VIII.C), Petija Slavomír (VIII.C),  Soltys Alex  (VIII.C), Važanová Vanesa  (VIII.C), Poľanovská Lenka (IX.B), Černický Martin (IX.C), Džadoň Boris (IX.C), Grotkovský Adam (IX.C),  Horná Katarína  (IX.C), Konfalová Petra (IX.C), Kopkaš Simon (IX.C), Soják Timotej (IX.C), Štefanák Alex  (IX.C), Václavová Svetlana (IX.C),

       

      Plný počet bodov dosiahli vo svojej kategórii žiaci:

      Kuzmiak Timotej (III.C),

      Soják Samuel (III.C),

      Nevický Nikola (IV.C),

      Džadoň  Dávid (V.C),

      Važanová Vanesa (VIII.C)

       

       

      Ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

      Mgr. Matúš Kožuch (školský koordinátor) a ostatní učitelia informatiky.