• Sladké poďakovanie

     •  

      Prázdniny už klopú na dvere a to je čas, kedy si už žiaci môžu trošku vydýchnuť. Ešte predtým než sa všetci rozbehneme za slniečkom, trávime čas spoločnými rozhovormi, hrami, hodnotíme sa a odmeňujeme. Sladkou odmenou pre žiakov lll.A bolo pozvanie na koláčik, ktorý sme si vychutnali spolu s pani riaditeľkou a triednou učiteľkou. Za príjemné prekvapenie sa chceme poďakovať rodičom Nikolaskovi a Tobiaskovi Zelinovcom.

      Tr. učiteľka

     • Hviezdoslavov Kubín

     • S blížiacim sa koncom školského roka nás veľmi potešili výsledky našich mladých recitátorov v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Popradskú porotu oslovili nahrávky prednesov, ktoré boli zrealizované po dlhej a zodpovednej príprave. Kubo, Ako Šebo prehltol čerešňovú kôstku,  Natáľka, Stará mačka Matróna, Ako vonia škola – hrdinovia v  týchto textoch  ožili vďaka precítenému prednesu našich  žiakov.

       Ocenení: I. kategória – próza: 1. miesto – Samuel Soják (4. c), poézia: 1. miesto – Peter Ondo-Eštok (4. c), v II. kategórii – poézia: 2. miesto: Juliána Koreňová (5. c), próza: 1. miesto: Kristína Hanesová (5. c), III. kategória – poézia: 1. miesto: Natália Ferenčáková (7. c).

      Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!

                                                                                                                       PK SJL

     • Viac farieb pre nemocnicu

     • Ocenenie vo výtvarnej súťaži ,,Viac farieb pre našu nemocnicu", ktorú organizovala kežmarská nemocnica získali aj žiaci našej školy. Kreatívne práce vytvorili žiaci prvého stupňa, za ktoré boli milo odmenení.Veríme, že zdravotníci v rozprávkových kostýmoch budú zdobiť priestory našej nemocnice a tým spríjemnia prácu všetkým lekárom, zdravotným sestrám a taktiež zlepšia náladu všetkým pacientom. Tešíme sa na ďaľšiu výzvu:)

       Vyučujúce l.stupňa 

    • MARATÓN V DELENÍ – 3. ročník školského projektu
     • MARATÓN V DELENÍ – 3. ročník školského projektu

     • Vo štvrtok 24. júna 2021 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v delení prirodzených a desatinných čísel. Úlohou súťažiaceho bolo v časovom limite z daných 20 príkladov vypočítať čo najviac správne, čím mohol získať maximálne 20 bodov.
      Do  súťaže v delení PRIRODZENÝCH ČÍSEL sa zapojilo 39 žiakov 5. ročníka:
      8 z 5. A, 6 z 5. B, 25 z 5. C triedy.

      VÍŤAZI:

      Do  súťaže v delení DESATINNÝCH ČÍSEL sa zapojilo 32 žiakov 6. ročníka:
      8 zo 6. A, 7 zo 6. B, 17 zo 6. C triedy.

      VÍŤAZI:

      Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže v budúcom školskom roku!

      PK MAT

    • Vesmírna odysea
     • Vesmírna odysea

     • Vďaka Karpatskej nadácii a T-Systems Slovakia, ktorí podporujú vzdelávanie na základných školách sme získali grant na inovatívny a netradičný prístup k vyučovaniu . A preto sme sa rozhodli spojiť učivo prírodovedy so zážitkom. Žiaci štvrtého ročníka celý rok pracovali v projekte ,, Vesmírni cestovatelia“. Prostredníctvom zážitkového učenia vo forme hier, príbehov, experimentov, bádateľských aktivít deti získavali vedomosti a  zažívali pozitívne emócie. Vytvorili projekty s názvom ,, Vesmír očami štvrtákov“, ktorými inšpirovali mladších spolužiakov a vzbudili v nich záujem o vesmírne dobrodružstvo. V závere školského roka mali štvrtáci vycestovať na exkurziu do Planetária STM v Košiciach. Keďže momentálna situácia ešte stále nedovoľuje exkurzie, pozvali sme si mobilné planetárium priamo do našej školy. Mobilné planetárium je sférické premietanie vzdelávacích filmov a zábavných tzv. full-dome show o hviezdach a vesmíre na planetárnej kupole. Na vesmírne dobrodružstvo štvrtáci pozvali svojich spolužiakov, s ktorými sa chceli podeliť o zážitok. Raz zažiť je viac,  ako stokrát počuť. Platí to aj pri učení. Preto sme sa potešili, keď si štvrtáci získané vedomosti upevnili zážitkovo.  Ďakujeme vedeniu školy za pomoc pri projekte a Karpatskej nadácii za splnenie vesmírnej odysey.

      A. Ondo-Eštoková

     • Čitateľský oriešok

     • Tak ako vlani, i tento rok sa naši druháci a tretiaci  zapojili do 7. ročníka čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský oriešok, ktorá rozvíja čítanie s porozumením, logické myslenie a fantáziu. Túto jedinečnú súťaž prinieslo do slovenských škôl odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko spolu so svojimi partnermi. Tvárou tohto ročníka bol obľúbený herec a zabávač – Juraj Kemka. Úlohou žiakov bolo prečítať dva texty, po ich prečítaní správne odpovedať na kontrolné otázky zamerané na čítanie s porozumením, vymyslieť postavičkám z dvoch príbehov jedno spoločné dobrodružstvo a nakresliť ho na jeden výkres. Naši žiaci vytvorili hodnotné práce, ktoré sa dostali do užšieho výberu hlasovania verejnosťou. Nezávisle od verejného hlasovania prebiehalo aj posudzovanie kresieb profesionálnymi výtvarníkmi a zástupcami nakladateľstva RAABE Slovensko. Podľa hodnotenia odbornej poroty v kategórii Ocenenie nakladateľstva RAABE sa žiačke Eme Bizubovej  z II.B triedy podarilo originálnym spôsobom prepojiť oba prečítané príbehy. So svojou kresbou získala krásne 2. miesto a množstvo nádherných cien. Emke srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoločné lúskanie čitateľského orieška v nasledujúcom školskom roku.

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Dňa 19.04. - 23. 04.2021 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž KLOKAN so sídlom v Paríži. Každoročne sa do nej zapája 6 miliónov žiakov v 80tich krajinách sveta. Úlohy sú hravé, ukazujú žiakom, že aj matematika môže byť zaujímavá. Žiaci sa učia podať výkon v určenom čase, pracovať s odpoveďovými hárkami. Tieto skúsenosti neskôr využijú pri dôležitých testovaniach alebo na prijímacích skúškach. 

      Úspešní žiaci našej školy:

      Zoe Molčany – II.A trieda

      Lukáš Jankura – II.A trieda

      Nella Pitoňáková – II.A trieda

      Tomáš Šurek – II.A trieda

      Viktória Zubal – II.A trieda

      Andrea Jandová – II.B trieda

      Tadeáš Oravec – II.C trieda

      Samuel Soják – IV.C trieda

       Filip Roth - VII.B trieda

      a šampiónom školy  v matematickej súťaži sa stal žiak IV. C triedy – Jakub Ferenc

       

      Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme k pekným výsledkom, všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a veríme, že sa rozhodnú súťažiť aj v budúcom školskom roku.

    • KOMPARO 9 - 2020/2021
     • KOMPARO 9 - 2020/2021

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do nepovinného testovania žiakov 9. ročníka KOMPARO 9, ktoré prebehlo klasickou prezenčnou formou 29. apríla 2021. Celoplošné povinné testovanie deviatakov, TESTOVANIE 9 – 2021, bolo nakoniec zrušené, a tak nám aspoň KOMPARO poskytlo nestrannú spätnú väzbu a naši deviataci mohli zistiť, ako na tom s vedomosťami zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky naozaj sú.

      Výsledky testovania žiakov 9. ročníka KOMPARO 2020/2021

      Počet testovaných žiakov: 67

      MATEMATIKA

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 58,1 %

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy: 62,8 %

      Naša škola dosiahla o 4,7 % lepší výsledok ako SR.

      Percentuálna úspešnosť tried:

        9. A ........ 54,1 %

        9. B ........ 48,7 %

        9. C ........ 81,4 %

       

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 64,6 %

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy: 68,1 %

      Naša škola dosiahla o 3,5 % lepší výsledok ako SR.

      Percentuálna úspešnosť tried:

        9. A ........ 58,8 %

        9. B ........ 60,6 %

        9. C ........ 82,2 %

       

      PK MAT a PK SJL

     • Oznam školskej jedálne

     • Oznamujeme stravníkom, že z dôvodu koncoročnej uzávierky bude odhlasovanie obedov možné len do 22.06.2021(utorok) do 14.00 h. Po tomto dátume už nebude možné sa z obedov odhlásiť alebo sa na obed prihlásiť. V prípade neprítomnosti bude možné obed odobrať do jednorázovej nádoby. V prípade školských výletov, ktoré sa budú konať pred týmto dátumom, je potrebné triedu odhlásiť         3 pracovné dni vopred. V deň odovzdávania vysvedčení - 30.06.2021 sa obedy nebudú variť. Ďakujeme za pochopenie.

     • Zápis prvákov do školskej knižnice

     • Naši prváci už vedia čítať a písať! Rozlúčili sa so šlabikárom, možno si ho odložia na pamiatku. Teraz každý deň v poslednom mesiaci školského roka čítajú príbehy z ich peknej čítanky. Už sa veľmi tešia na detské knihy, ktoré si sami prečítajú.

      Preto ich pani učiteľka Mgr. Janka Danielčáková navštívila v prváckych triedach a zapísala do školskej knižnice. Porozprávala im o knihách, ktoré si budú môcť požičať a čítat, keď budú druháci. Povedali si o pravidlách, ako si knihy požičajú a vrátia. Doniesla niekoľko zaujímavých kníh, z ktorých si spolu čítali.

      Z našich prvákov sa stali za jeden školský rok šikovní čitatelia. Tešíme sa z nich.

      Triedne učiteľky 1. ročníka

    • Použité zubné kefky sme vymenili za koše na triedený odpad
     • Použité zubné kefky sme vymenili za koše na triedený odpad

     • Na Slovensku sa ročne predá viac ako 6 miliónov zubných kefiek. Tie po použití skončia na skládkach alebo v spaľovniach odpadov. Strácame tak druhotné suroviny, ktoré sa dajú využiť na výrobu iných plastových výrobkov. V rámci projektu EkoAlarm v spolupráci so spoločnosťou Curaprox zbierajú školy použité zubné kefky, z ktorých sa následne vyrábajú koše na triedený odpad.

      Ako Zelenej škole nám téma odpadu nie je ľahostajná, preto sa aj naša škola do projektu zapojila so 715 vyzbieranými použitými kefkami za školský rok 2020/21. Za obrovské množstvo vyzbieraných kefiek nám poslali 7 košov na triedenie papierového a plastového odpadu. Koše si rozdelili triedy, ktoré boli v zbere tento školský rok najusilovnejšie. Na prvom stupni to boli triedy 2.C - 115 ks, 1.A - 69 ks, 3.C - 60 ks a 1.B - 59 ks. Druhý stupeň zabrzdilo v zbere dištančné štúdium, ale napriek tomu sa do zberu kefiek najviac zapojili žiaci 5.C a 8.C.

      V zbere použitých zubných kefiek pokračujeme aj naďalej a dúfame, že aj takouto aktivitou sa podieľame na minimalizácii a recyklácii odpadu.

       

      Mgr. Mlynarčíková