• Oznam riaditeľky školy

     • Riaditeľka školy oznamuje organizáciu vyučovania od 26.10.2020 do 27.11.2020:

      1. zmena termínu prázdnin:

      30.10.2020 (piatok) – 02.11.2020 (pondelok), nástup 1. stupňa 03.11.2020 (utorok),

      06.11.2020 (piatok) – 09.11.2020 (pondelok), nástup 1. stupňa 10.11.2020 (utorok),

      2. zmena vyučovacieho procesu:

      a) 1. stupeň sa vyučuje prezenčnou formou v škole podľa rozvrhu hodín bez zmeny,

      b) ŠKD je zatiaľ v prevádzke bez zmeny,

      c) školská jedáleň je v prevádzke len pre žiakov 1. stupňa,

      d) 2. stupeň prechádza od 26.10.2020 (pondelok) na dištančnú formu výučby až do 27.11.2020 (vrátane). Žiaci sú povinní riadiť sa rozvrhom hodín pre dištančné vyučovanie, ktorý bude zverejnený na webe školy/EduPage (žiaci ho už majú k dispozícii). Neúčasť žiaka bude evidovaná ako riadna absencia. Žiaci budú naďalej priebežne klasifikovaní ako počas riadneho vyučovania.

      e) žiaci, ktorí nemajú dostatočné technické možnosti pracovať dištančne, sú povinní pracovať podľa pokynov vyučujúcich (napr. budú vzdelávaní pomocou materiálov, ktoré si vyzdvihnú každý týždeň v škole a na konci týždňa ich prinesú na kontrolu).

      Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby pravidelne sledovali aktuálne oznamy na webe školy.

      Vedenie základnej školy praje všetkým pevné nervy, veľa zdravia, trpezlivosti a úsmevu na tvári.

    • Posedenie v čajovni
     • Posedenie v čajovni

     • Keď sa Ťa zima opýta, ktoré liečivé rastliny si v lete nazbieral, čo odpovieš?

      Žiaci VI.C triedy v tom majú jasno. Hodinu biológie strávili netradične v školskej kuchynke, ktorá sa premenila na voňavú čajovňu. Venovali sa ročníkovému projektu na tému Liečivé rastliny. Každý z nich si vybral ľubovoľnú liečivú rastlinu a opísal jej význam pre zdravie človeka. Z nazbieraných byliniek pripravili chutný, ale hlavne zdravý čaj - žihľavový, malinový, rumančekový, ktorý si podľa potreby dochutili medom alebo domácim bazovým sirupom. Niektorí po prvýkrát ochutnali kávu z koreňa čakanky a sušené jahody. Dozvedeli sa napr., že na kašeľ je dobrý čaj z prvosienky jarnej, masť pripravená z nechtíka lekárskeho pôsobí na zápaly kože, materinu dúšku pijeme pri chorobách z prechladnutia a pre príjemný spánok si môžeme pripraviť nielen upokojujúci čaj, ale i relaxačný kúpeľ z medovky lekárskej. Zo všetkých projektov si šiestaci urobia spoločný triedny Atlas liečivých rastlín.

      Prichádzajúce sychravé počasie a dlhé večery sú vhodnou príležitosťou, ako sa zababušiť do deky, zobrať do ruky ľubovoľnú knižku alebo učebnicu :) a pochutnať si na dobrom čaji, ktorý posilní našu imunitu.

      Na zdravie!

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková

     • Plavecký výcvik

     • V dňoch 5.-9.10.2020 sme zahájili plavecký výcvik v krásnom podtatranskom hoteli Lesná. Počas výcviku si tretiaci osvojili dva základné plavecké štýly. Deň sa začínal rozcvičkou a potom hurá do vody. Týždeň sme ukončili súťažami, pri ktorých sme zažili veľa zábavy. Po sladkej odmene, ktorú nám zabezpečili rodičia sme s úsmevom ukončili tento týždeň. V srdci nám ostanú nezabudnuteľné spomienky. Veľké ĎAKUJEM patrí p.Mihókovi a p. Zacherovi.

      Žiaci 3.A, tr. uč. Mgr. Vančová

    • Vláčik separáčik opäť funguje
     • Vláčik separáčik opäť funguje

     • Po nutnej oprave niektorých dielov je Vláčik separáčik opäť funkčný. Tentokrát si teta Janka zavolala na pomoc šikovné ôsmačky (za kolégium Zelenej školy) - Ninu, Kaju a Romanku. Spolu rozveselili chodbu na 1. poschodí. Naplnené farebné vagóny vláčika slúžia ako názorná ukážka na triedenie odpadu najmä pre žiakov 1. stupňa. Ďakujeme.

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková, koordinátor Zelenej školy