• Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 (02.09.2020 - streda)

     • Na základe špeciálneho usmernenia počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021 sa neorganizuje hromadné otvorenie školského roka. Žiaci budú v triedach s triednymi učiteľmi v čase od 9:00 do cca 9:30.

      Príchod žiakov do školy:

      1. ročník 7:45 – 7:55 (vchod A, nový, od pošty)

      5. ročník 8:15 – 8:30 (vchod A, nový, od pošty)

      2. – 4. ročník 8:40 – 8:50 (vchod A, nový, od pošty)

      6. – 9. ročník 8:40 – 8:50 (vchod B, oproti bufetu Špajzík)

      2. septembra školská jedáleň a školský klub detí NIE SÚ v prevádzke.

      Rodičia a žiaci sú povinní riadiť sa nariadeniami riaditeľstva školy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy.

     • Oznam školskej jedálne

     • Zápis stravníkov na stravovanie v novom školskom roku bude prebiehať v dňoch 24.-27.8.2020 od 7.00 hod. do 14.00 hod. a dňa 31.8.2020 v čase od 7.00 hod. do 12.00 hod. Je potrebné odovzdať vyplnený zápistný lístok a uhradiť povinné poplatky. Podrobnejšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy v záložke "O škole" - časť "Život školy" - "Školská jedáleň" - príloha "Zápisný lístok". Variť začíname od štvrtka 03.09.2020.