• Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa
     • Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa

     • Zoznam učebných pomôcok pre žiakov 1. stupňa na školský rok 2020/2021:

      Zoznam bude uverejnený aj na dverách budovy školy (z ulice Mučeníkov) v auguste.

      Zoznam učebných pomôcok pre žiakov 2. stupňa bude upresnený v septembri vyučujúcim daného predmetu. 

     • „Som Európan” - štvrtáci, ročníkový projekt

     • V tomto školskom roku naši štvrtáci na hodinách vlastivedy spoznávali Slovensko. Putovali sme spolu od Hornádu k Dunaju a naspäť po všetkých regiónoch.

       

      Slovensko je súčasťou Európskej únie, a tak sme si na ročníkový projekt vybrali tému: „Som Európan”.

       

         Pochádzame z rozličných krajín a hovoríme rôznymi jazykmi. Európa je našim spoločným domovom. Ľudia žijúci v EÚ môžu slobodne žiť, pracovať alebo študovať v ktorejkoľvek krajine, ktorú si vyberú. EÚ robí všetko preto, aby uľahčila ich pohyb z jednej krajiny do druhej.

         EÚ spojila mnoho európskych krajín na zásade priateľských a iných vzťahov.  Má svoju vlajku a vlastnú hymnu, s ktorou sme sa zoznámili na hodinách hudobnej výchovy.

      EURÓPA ja krásny kontinent s fascinujúcou históriou. Dala svetu mnoho slávnych vedcov, vynálezcov, umelcov a skladateľov, ale aj obľúbených komikov a úspešných športovcov.

         Naši žiaci majú veľa zážitkov z ciest, o ktoré sa podelili na besede s pracovníčkou CK. Počas roka si pripravili prezentácie a ukážky jedál z medzinárodnej kuchyne. V rámci Európskeho dňa jazykov spoznávali kultúru iných európskych krajín. Porovnávali zvyky a tradície iných európskych národov s našimi slovenskými.

         Dúfame, že okrem cestovania po Slovensku  počas letných prázdnin, budú on-line cestovať a spoznávať kultúrne, prírodné a nehmotné bohatstvo Európy.

      tr. uč. 4. ročníkov