• Prírodovedný päťboj

     • 27.2.2020 sa náš 5 - členný tím (M. Černický, D. Cehula, K. Horná, M. Nahálková a L. Horanská - 9.C) pod názvom Fischeráci zúčastnili súťaže na gymnáziu Kukučinova z piatich predmetov: matematika, fyzika, biológia, informatika a chémia. Súťažilo 24 tímov z okresov Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. V prvej časti riešili čo najviac teoretických príkladov a  úloh. V silnej konkurencii postúpilo do praktickej časti 12 tímov a presunuli sa do odborných učební  a "labákov". Náš tím sa umiestnil na peknom štvrtom mieste. Gratulujeme, prajeme im veľa úspechov aj na stredných školách.

      PaedDr. Gáborčíková Dagmar

     • Oznam školskej jedálne

     • Z dôvodu množiaceho sa počtu neodhlásených obedov v prípade celodennej neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní pripomíname rodičom, že je ich povinnosťou dieťa z obedu odhlásiť. Neodhlásený obed nie je možné zaplatiť zo štátnej dotácie a je rodičovi účtovaný v plnej výške z finančnej zábezpeky.

     • Ochranárik - národné kolo

     • Dňa 11.02.2020 v Európsky deň čísla tiesňového volania 112 sa uskutočnilo v priestoroch Okresného úradu Banská Bystrica slávnostné vyhodnotenie národného kola 7. ročníka výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany “,  ktorej témou pre rok 2019/2020 bola „Záchranári na lúke, v lese, v horskom prostredí“.

      Žiak III.C triedy Peter Ondo-Eštok obsadil v národnom kole krásne II. miesto.

      Srdečne blahoželáme a tešíme sa z krásneho ocenenia.

      Do galérie Ochranárik - národné kolo boli pridané fotografie.

     • Šikovní zberatelia kefiek zo 4.A

     • Dňa 25.02.2020 bol žiakom 4.A odovzdaný kôš na triedený odpad. Tieto koše sa vyrábajú z nazbieraných zubných kefiek. Nezabúdajme, že kefky, ktoré používame a vyhadzujeme, môžu mať ešte zmysel a dajú sa použiť. Týmto chceme poďakovať Viktórii Pisarčíkovej, Juliáne Koreňovej a Vratkovi Scherfelovi za ich snahu a zapojenie sa do súťaže. Žiakom chceme pripomenúť, že súťaž v zbere jogurtových viečok Sabi a kefiek stále prebieha (termín ukončenia apríl 2020).

      Mgr. N. Palanská

     • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

     • 6. február 2020 bol pre žiakov 4. ročníka výnimočný. Veď koľko krát za rok máte možnosť stretnúť naozajstného spisovateľa, ktorý je ešte na dôvažok sympatický a píše samé skvelé knihy. Gabriela Futová je nielen vynikajúca autorka kníh pre deti a mládež, ale je to aj skvelý a veselý človek, o čom sme sa mohli presvedčiť aj na besede.

      Porozprávala nám o svojej práci, písaní, tvorbe kníh, záľubách, inšpiráciách, ale aj trošku o svojom súkromí a zvieratkách, ktoré doma chová a nevie si bez nich predstaviť svoj život. O všetkom nám hovorila tak pútavo a s neprekonateľným humorom, až sme chvíľami zabudli, že sa nachádzame v škole. Položili sme jej množstvo otázok, na ktoré vždy pohotovo odpovedala. Veľmi nás zaujímali osudy a výber postáv jej kníh. Priniesla aj množstvo svojich kníh, ktoré sme si mohli kúpiť. V závere besedy sme mali nekonečnú autogramiádu.

      Všetci si v spomienkach určite dlho uchováme tieto vzácne okamihy, ktoré nám budú pripomínať knihy s venovaním a podpisom.

      Tr. učiteľky 4. ročníka

       

     • Slávici z lavice

     • Dňa 20.02.2020 sa konalo školské kolo v speve moderných piesní "Slávici z lavice". O tom, že na našej škole máme spevácke talenty svedčí aj vysoká účasť- 21 žiakov. Porota si vypočula veľmi pekné skladby slovenských interprétov a udelila 3. miesto- Emke Bizubovej (1.B) a Dianke Vančovej (2.C), 2. miesto- Ninke Piešťanskej (4.C) a 1. miesto Julke Koreňovej (4.A). Dievčatám blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme aj naďalej veľa chuti do spevu.

      PaedDr. D. Koreňová, Mgr. M. Vančová, Mgr. M. Pokrivčáková

     • Silly bear - anglické divadelné predstavenie

     • Dňa 5. februára 2020 tretiaci, štvrtáci a piataci videli divadlo v anglickom jazyku. Bola to javisková adaptácia bulharskej rozprávky o lenivom medveďovi, šikovnom sedliakovi a prefíkanej líške. Vychádzala z jednoduchej anekdoty, kde hlúpučký medveď a šikovný sedliak spolu každoročne hospodária. Deti potleskom ocenili výborný herecký výkon hercov a veselé anglicko - slovenské pesničky. Žiaci si oživili slovnú zásobu. Takéto predstavenie každoročne obohatí vyučovanie anglického jazyka v našej škole.

      Vyučujúce ANJ 1. stupňa

       

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • Dňa 6. februára 2020 sa na pôde ZŠ Nižná brána v Kežmarku konalo OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY, na ktorom našu školu reprezentovalo spolu 9 žiakov 5. – 9. ročníka. Žiaci súťažili v troch kategóriách a so súťažnými úlohami sa vysporiadali veľmi dobre. Všetci boli úspešnými riešiteľmi GO, ale najlepšie sa umiestnili títo žiaci:

      Dávid Džadoň (žiak 5.C triedy) kategória G   1. miesto

      Michaela Gáborčíková  (žiačka 5.C triedy) kategória G   2. miesto

      Dorota Vojtičková  (žiačka 9.C triedy) kategória E   2. miesto

      Damián Cehula  (žiak 9.C triedy) kategória G   3. miesto

      Dorotka a Adam budú čoskoro reprezentovať školu na krajskom kole Geografickej olympiády, ktorá sa uskutoční 17. apríla 2020. Obom postupujúcim prajeme veľa úspechov a držíme palce!

    • Hodnotenie škôl podľa INEKO
     • Hodnotenie škôl podľa INEKO

     • Podľa hodnotenia INEKO v rámci základných škôl naša škola obsadila v školskom roku 2018/2019 7. miesto v Prešovskom kraji a 72. miesto v SR. Získala 7,7 bodu z desiatich a hodnotenie ako Škola s výbornými výsledkami žiakov. (7,0 - 7,9 b)

      INEKO hodnotilo školy na základe viacerých ukazovateľov (pri základných a stredných školách je ich 41), ktoré sú rozdelené do 11 oblastí. Hodnotenie je vypočítané na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku, mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach, hodnotenia stavu a úrovne školy štátnou školskou inšpekciou. Započítava sa aj podiel kvalifikovaných pedagógov, ich pravidelné využívanie IKT vo vyučovacom procese ako aj objem finančných zdrojov, majú školy k dispozícii na svoju prevádzku na obdobie jedného roka. 

    • Súťaž Zelenej školy
     • Súťaž Zelenej školy

     • Milí žiaci!

      Zapojte sa do ďalšej aktivity Zelenej školy, cieľom ktorej je vytvoriť Maskota na aktuálnu tému Odpad. Zapojiť sa môžu všetci žiaci, buď ako jednotlivci alebo skupiny. Maskot musí byť vyrobený z odpadového materiálu (kartón, plechovky, plastové fľaše...) Súťaž prebieha od 4. februára do 3. apríla. Vyhodnotenie bude 22. apríla 2020 - na  Deň Zeme. Bližšie informácie nájdete na info paneli na 1. poschodí pri kabinete Biológie.

      Tešíme sa na Vás.

      Katka a Henka z kolégia Zelenej školy

    • Mladá bádateľka
     • Mladá bádateľka

     • O tom, že zážitkové učenie je pre žiakov prínosom k získaniu nových vedomostí, svojich spolužiakov  presvedčila Amina Komarová z V.C triedy. Na hodine biológie predviedla pokus Filtrácie vody z kaluže.

      Vlastnoručne  zhotovila filter z plastovej fľaše, ktorý obsahoval servítku, vatu a hlinu. Dá sa použiť aj drevenné uhlie, piesok a štrk. Takýto filter vodu očistí najmä od mechanického znečistenia. To žiaci zistili pozorovaním kvapky vody pod mikroskopom. Pozor, filter však vodu neočistí od baktérií a iných organizmov. Preto je potrebné vodu pred požitím ešte prevrieť. Motivačné video pre všetkých bádateľov: