• Okresné kolo MATEMATICKEJ olympiády Z5 a Z9
     • Okresné kolo MATEMATICKEJ olympiády Z5 a Z9

     • 29. januára 2020 sa v priestoroch Základnej školy sv. Kríža v Kežmarku konalo okresné kolo matematickej olympiády kategórie Z5 a Z9.

      V kategórii Z5 súťažilo 29 žiakov z 10 škôl okresu Kežmarok. Úspešným riešiteľom sa stal každý súťažiaci, ktorý získal aspoň 9 bodov z maximálneho možného počtu 18. Úspešných riešiteľov bolo 18.

      Výsledky našich žiakov:
      3. miesto: Michaela Gáborčíková (5.c)
      5. miesto: Miriam Babčáková (úspešná riešiteľka, 5.c)
      16. miesto: Dávid Džadoň (úspešný riešiteľ, 5.c)


      kategórii Z9 súťažilo 18 žiakov zo 7 škôl kežmarského okresu. Úspešným riešiteľom sa stal každý súťažiaci, ktorý získal aspoň 12 bodov z maximálneho možného počtu 24. Úspešných riešiteľov bolo 9.

      Výsledky našich žiakov:
      1. miesto: Martin Černický, Timotej Soják (9.c)
      6. miesto: Lucia Horanská (úspešná riešiteľka, 9.c)

      PK MAT

    • Výsledky Testovania 5 - 2019/2020
     • Výsledky Testovania 5 - 2019/2020

     • 20. novembra 2019 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl.

      Výsledky našich žiakov:

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      • 5. a   54,22 %
      • 5. b   60,18 %
      • 5. c   88,55 %

      naša škola     69,00 %
      SR                   64,80 %
      Naša škola dosiahla o 4,20 % lepší výsledok ako je percentuálna úspešnosť SR, čiže národný priemer.


      MATEMATIKA

      • 5. a   61,76 %
      • 5. b   71,93 %
      • 5. c   86,67 %                                

      naša škola       74,30 %
      SR                     63,40 %
      Naša škola dosiahla o 10,90 % lepší výsledok ako je percentuálna úspešnosť SR, čiže národný priemer.

      PK MAT a PK SJL

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Deň 24. 01. 2020 bol viac umelecký ako inokedy. To preto, lebo sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2020. Súťažiaci si zmerali sily v prednese básnických i prozaických textov. Porota si pozorne vypočula prednes všetkých ukážok a rozhodla  nasledovne:

                                                    

      1. kategória ( žiaci 2.-4. roč.)

      Poézia

      1. miesto         Lea Hurajtová IV.A trieda 

      2. miesto         Oliver Kromka II.A trieda, Júlia Krasuľová II. C trieda

      3. miesto         Diana Vančová II.C trieda, Sofia Michalíková II.B trieda

       

      Próza

      1. miesto         Kristínka Hanesová    IV.B trieda

      2. miesto         Julka Koreňová          IV. A trieda

      3. miesto         Tamara Majerská        IV.C trieda

       

      Do obvodného kola postupujú Lea Hurajtová a Kristínka Hanesová.

      Blahoželáme a držíme palce v obvodnom kole.

    • Šaliansky Maťko - okresné kolo
     • Šaliansky Maťko - okresné kolo

     • 22. januára 2020 sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Recitátori sa na súťaž poctivo pripravili a svoje umelecké schopnosti predviedli pred odbornou porotou. Našu školu reprezentovali Samuel Soják z III.C triedy a Kristínka Hanesová zo IV.B triedy.

      Súťažilo sa v troch kategóriách a naši žiaci obsadili krásne umiestnenia:

      1.kategória žiaci ( 2. – 3.ročníka ZŠ )

      Samko Soják -  2. miesto

      2. kategória žiaci ( 4. – 5. ročníka ZŠ)

      Kristínka Hanesová – 2. miesto

      Blahoželáme a držíme palce v ďalších recitačných súťažiach.

     • Bedminton okresné kolo

     • Dňa 21.01.2020 sa naše dve žiačky Viktória Fedaková a Naďa Mačičáková zúčastnili okresného kola v bedmintone, kde obsadili prvé miesto a postúpujú na kraj. Žiačkam blahoželáme a prajeme veľa úspechov na kraji.

     • Výsledky testovania KOMPARO 9 – 2019/2020

     • MATEMATIKA

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 49,7 %

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy: 61,4 %

      Naša škola dosiahla o 11,7 % lepší výsledok ako SR.

      Percentuálna úspešnosť tried:

        9. A ........ 55,5 %

        9. B ........ 49,2 %

        9. C ........ 78,0 %

       

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 61,7 %

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy: 63,7 %

      Naša škola dosiahla o 2,0 % lepší výsledok ako SR.

      Percentuálna úspešnosť tried:

        9. A ........ 56,2 %

        9. B ........ 55,7 %

        9. C ........ 77,4 %

       

      PK MAT a PK SJL

     • Beseda so spisovateľom

     • Do galérie Beseda so spisovateľom boli pridané fotografie.

      Dňa 16.1.2020 navštívil našu školu básnik Valentín Šefčík. Hneď od prvej chvíle si získal všetkých tretiakov, ktorí ho počúvali so zatajeným dychom. Pán spisovateľ je povolaním učiteľ a práve  preto, veľmi dobre pozná túžby, zvedavosť a hravosť detí.  Zarecitoval  jeho úplne prvú báseň ,,O pyšnom slonovi" a prezradil aj to, že píše novú knihu, ktorá bude o zázrakoch.  Aj naši tretiaci prekvapili svojimi zázrakmi. Alex z III.B triedy  zarecitoval jeho báseň - Diagnóza lenivec a  Zojka z III.A triedy  zarecitovala svoju prvú básničku ktorú napísala úplne sama. Nechýbal ani priestor na zvedavé otázky detí, ktoré zaujímal okrem iného aj básnikov vzťah ku knihám. V čarovnom závere potešil tretiakov básničkou s názvom ,,Bublina", ktorú doplnil o ozajstné a pravé bubliny.  Besedu  zavŕšilo spoločné fotenie žiakov s pánom spisovateľom, ktorému prajeme veľa dobrých nápadov pri tvorbe a tešíme sa na ďalšie zbierky básní.

      tr. učiteľky III. ročníka

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 15.01.2020 sa uskutočnilo okresné kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo na ZŠ Grundschule, Hradné námestie v Kežmarku. Našu školu vynikajúco reprezentovali dvaja žiaci:

      Katarína Muchová (9.C) v kategórii 1B, ktorá získala krásne 3. miesto a

      Samuel Horský (7.C) v kategórii 1A, ktorý získal úžasné  2. miesto.

      Obaja naši účastníci preukázali výborné znalosti anglického jazyka. Ďakujeme im za úspešné reprezentovanie našej školy a srdečne gratulujeme.

      Mgr. Mária Gemzová

       

    • ... a Slovo bolo u Boha...
     • ... a Slovo bolo u Boha...

     • 18. januára 2020 sa v Poprade v Spojenej škole sv. Jána Pavla II. uskutočnilo krajské kolo recitačnej sťaže : ,, ... a Slovo bolo u Boha ". Našu školu reprezentovali žiaci : Peter Ondo-Eštok z 3.C, Soňa Kurtá z 9.A - získala 3.miesto a Natália Ferenčáková zo 6.C, ktorá získala 1.miesto a postúpila na celoslovenské kolo. Ďakujeme im a srdečne blahoželáme.                            Mgr. I. Hovancová

     • Venčenie psíkov z útulku

     • „Chvíľka pomoci je lepšia než desať dní súcitu.“ Týmto príslovím sa riadia žiaci 2.C triedy. Keďže už druhý rok pravidelne navštevujú kežmarský útulok, rozhodli sa opäť pomáhať opusteným psíkom. Ako? Obyčajným venčením. Havkáči boli vďační za príjemnú prechádzku, pohladenie aj chutné maškrty. Pocítili aspoň na chvíľu viac ľudskej lásky. Touto návštevou sme rozveselili smutné očká opustených psíkov. Aj keď štvornohí kamaráti  nevedia rozprávať, vrtiacimi chvostíkmi nám dali najavo svoju vďačnosť.

      Mgr. Ingrid Šterbáková

      9. január 2020

    • Triedne schôdze rodičovského združenia
     • Triedne schôdze rodičovského združenia

     • Riaditeľstvo školy pozýva zákonných zástupcov žiakov na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 16.1.2020 (štvrtok) nasledovne:

      1. stupeň - o 16.00h

      2. stupeň - o 16.30h okrem tried V.A, V.B, V.C, VII.B. V týchto triedach sa uskutočnia konzultačné stretnutia rodičov od 14.30 do 17.00h.