• Záložka do knihy spája školy

     • „Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.”

      Charles William Eliot

       

      Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne vyhlásili pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2019 pre základné školy a osemročné gymnáziá 10. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: List za listom – baví ma čítať.

      Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vyrobili záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu List za listom – baví ma čítať a vymenili si ju s partnerskou školou z Českej republiky, respektíve zo Slovenskej republiky. Výmenu záložiek využili školy taktiež k nadviazaniu spolupráce a k poznávaniu jazyka, literatúry, histórie, kultúry či života žiakov v Českej republike alebo v Slovenskej republike.

      Naša účasť v projekte

      Do projektu Záložka do knihy spája školy sa naša škola zapája pravidelne a za partnera sme dostali Základnú školu s materskou školou, Športová 33, 919 26 Zavar, práve tam putovali naše tohtoročné záložky.

      Projekt Záložka do knihy sa stal na našej škole peknou tradíciou. Tento rok sa do vyrábania záložiek zapojili žiaci od 4. až po 9. ročník. Vyrábali originálne záložky a popri tom si čítali, poznávali nové literárne diela. Žiaci vyrobili  záložky s rozprávkovou tematikou, záložky so zaujímavými myšlienkami,  v tvare listov stromov a pod. Využívali rôzne výtvarné techniky: kreslenie, maľbu, koláže i kombinované techniky.

       Ďakujeme všetkým žiakom a pedagógom, ktorí prejavili záujem, zapojili sa do projektu a   podporili tým čítanie kníh.

      Záložky, ktoré nám poslali kamaráti zo ZŠ s MŠ Zavar

     • Oznam o platbe za ŠKD

     •  

      Poplatok za ŠKD je potrebné uhradiť  do 10. januára 2020, za mesiace: január, február, marec, apríl, máj, jún – 60€. Prosíme, aby platba prebehla až v mesiaci január 2020. 

       UnicreditBank:

      Číslo účtu: SK 46 1111 0000 006619120011

      Variabilný symbol: dátum platby

      Konštantný symbol: 0558

      Poznámka/správa: meno, priezvisko a trieda dieťaťa

       

     • Školské kolo PYTAGORIÁDY

     • 10. a 11. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády žiakov 3. až 8. ročníka. Tretiakom a najmä štvrtákom sa veľmi darilo – zo 60 súťažiacich bolo celkovo 37 úspešných riešiteľov.

      S náročnými úlohami sa žiaci 5. až 8. ročníka popasovali nasledovne:

      PaedDr. A. Ondo-Eštoková, PaedDr. M. Malinová, Mgr. M. Petrasová

     • Prvé úspechy "zberačov" kefiek


     • V rámci Zelenej školy sme sa zapojili do projektu Zber použitých kefiek CURAPROX (aj iných značiek) a môžme vyhlásiť prvé úspechy. Po asi dvoch mesiacoch od vyhlásenia súťaže sa podarilo vyzbierať 120 ks kefiek a veríme, že ich počet bude stále stúpať. Zozbierané zubné kefky CURAPROX, resp. ich recyklovateľné časti, sú použité na výrobu smetných košov na separovaný odpad, ktoré daruje „Smile Shop“. V "Smile Shope" sme dané množstvo vyzbieraných kefiek odovzdali a následne sme dostali žltý smetný kôš. Ten sme odovzdali zatiaľ najúspešnejšej  triede, a to žiakom 3.C (viac ako 33 ks).

      Srdečne blahoželáme a všetkým zapojeným prajeme veľa úspechov v ďalšom zbieraní. 

       

      Mgr. Nikol Palanská

     • Výťažok z Mikulášskej burzy

     • https://www.facebook.com/kezmarokutulok/

       

      V piatok 6. decembra sme na našej škole zrealizovali Mikulášsku burzu. Výťažok z burzy v hodnote 748,54 eur odovzdala pani riaditeľka predsedníčke občianskeho združenia ÚTULOK  KEŽMAROK pani Ninčákovej. Pani riaditeľke s radosťou pomáhali aj žiaci 2. C triedy, ktorí opustené zvieratká často navštevujú. Veríme, že sme touto akciou útulkáčov potešili a tak im vyčarili o čosi krajšie Vianoce. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii Mikulášskej burzy!

      https://www.facebook.com/kezmarokutulok/ ĎAKUJEME ZA POMOC

      Mgr. Ingrid Šterbáková

     • Navštívili sme Zariadenie pre seniorov

     • Do galérie Navštívili sme Zariadenie pre seniorov boli pridané fotografie.

      Blížia sa Vianoce, čas keď majú ľudia k sebe bližšie, čas otvárania ľudských sŕdc. Dňa 13.12.  pripadla našim žiakom milá úloha potešiť obyvateľov Zariadenia pre seniorov v Kežmarku. Žiaci si pripravili bohatý kultúrny program. Svojim spevom, tancom, vianočnými básničkami a vinšmi navodili tú správnu vianočnú atmosféru. V závere programu rozdali všetkým prítomným medovníčky, ktoré piekli a zdobili žiaci našej školy. Veríme, že sme do sŕdc seniorov priniesli v predvianočnom čase dobrú náladu, pohodu a radosť.

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 11.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo v prednese povestí Šaliansky Maťko. V I. kategórií sa stretli recitátori z druhého a tretieho ročníka. Ceníme si účasť všetkých, ktorí sa popri školských povinnostiach  naučili náročný text a predniesli ho pred porotou. Aj tí najmenší žiaci prekvapili plynulým prednesom náročného textu. Dôležitými faktormi v hodnotení boli okrem pútavej interpretácie aj originálny výber povesti, dodržiavanie spisovnej výslovnosti a prozodických vlastností reči. Obvodné kolo sa uskutoční v januári 2020. Našim žiakom držíme palce!  

      Zoznam najúspešnejších:

      1. miesto – postup do okresného kola – Samuel Soják 3.C

      2. miesto: Oliver Kromka 2.A

      2. miesto: Viera Koščáková 3.B

      3. miesto – Kristína Hrušková 2.A

      3. miesto – Diana Vančová 2.C

       

      M. Vančová, J. Danielčáková, A. Ondo-Eštoková

    • Mikulášska burza Dajme veciam druhú šancu
     • Mikulášska burza Dajme veciam druhú šancu

     • Burza „ Dajme veciam druhú šancu“ sa uskutočnila dňa 6.12.2019 vo veľkej telocvični. S nápadom zorganizovať takúto aktivitu prišlo kolégium Zelenej školy a s pomocou všetkých žiakov školy sme to celé zrealizovali. Každý žiak vyrobil výrobok z použitých materiálov, a tak sme ukázali, že nie vždy treba látky, papier, sklo, .... vyhodiť, ale so zapojením kreativity si vieme vyrobiť niečo, čo poteší či už nás, alebo iných. Každá trieda vyrobila od 20 - 80 kusov výrobkov. Najčastejšie použité materiály boli: papier, kartón, plast, sklo. Žiaci predávali vianočné pohľadnice z recyklovaného papiera, podnos pod šálku zo starého CD, stojan na perá z kelímku od masla, tašky vyrobené zo starého trička, vianočné svietniky a mnoho ďalších praktických vecí a dekorácií. Ceny výrobkov boli od 0,20€ - 2€. Vyzbieraná suma je neuveriteľných 748,54. Táto suma poputuje do Útulku v Kežmarku, čím darujeme aj zvieratkám pekné Vianoce. Učitelia boli rovnako nadšení ako žiaci, všetkým sa táto akcia veľmi  páčila a určite chcú, aby sa konala každoročne. Vyjadrenia učiteľov a žiakov: „veľmi sa mi tu páči, je tu z čoho vyberať“, „úžasné, krásna myšlienka, veľmi príjemná vianočná nálada.“

      Ivo Pukluš, žiak kolégia Zelenej školy

       

     • Tvorivé dielne 1.A v MŠ Sníček

     • Dňa 9. decembra sa uskutočnilo druhé spoločné stretnutie s našou MŠ Sníček. Pripravili si pre nás zaujímavý a veselý program. Privítali nás vianočnými básničkami a pesničkami, ktoré nacvičujú k vianočnému programu.Tvorivé dielne boli zamerané na prípravu anjela. Podľa makety si obkreslili a vystrihli anjela, nalepili mu krídla a navliekli stužku. Tak ukázali škôlkárom svoju zručnosť a šikovnosť. Na záver si spolu zahrali rôzne hry.

      Mgr. Janka Lacková

    • Ochranárik čísla tiesňového volania
     • Ochranárik čísla tiesňového volania

     • Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do výtvarno-súťažného projektu pre detí a žiakov, ktorú v rámci Slovenska vyhlásila Sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci s okresnými úradmi pri príležitosti Národného dňa čísla tiesňového volania 112 s názvom „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO.   a zvolenou témou : Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne“ Poslaním súťaže bolo vykonať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti. Do okresného kola súťaže bolo angažovaných 38 typov škôl so zapojením 1618 žiakov. Žiaci našej školy obsadili krásne umiestnenia.

               1. miesto II. kategória:   Peter Ondo-Eštok  III.C trieda       

       

               3.miesto II. kategória:  Dominika Scholtz  IV.B trieda

       

      Víťaz okresného kola postupuje na národné kolo, ktoré sa uskutoční pod záštitou MVSR pri príležitosti osláv Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112 (11.2.2020).

      Víťazom blahoželáme a Petrovi držíme palce v národnom kole.

      PaedDr. A. Ondo-Eštoková,  Mgr. E. Buvalová

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • 9. 12. 2019 sa v školskej čitárni stretli mladí recitátori, aby si zmerali sily v prednese povestí. A ako to dopadlo? 

      II. kategória: 1. m. - Kristína Hanesová

                            2. m. - Juliána Koreňová

                            3. m. - Amina Komarová

       

      III. kategória: 1. m.  - Natália Ferenčáková

                            2. m.  - Matúš Gaľa

                            3. m. - Vanessa Gurová

      Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia v okresnom kole! 

                                                                                             Mgr. Tatiana Troppová

     • Anjel Vianoc

     • Do galérie Anjel Vianoc boli pridané fotografie.

      Dňa 6. decembra 2019 sa uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže ANJEL VIANOC. Slávnostná vernisáž prebehla v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade. Z celkového počtu vyše 1000 prác porota ocenila 100 výtvarných diel. Z našej školy si čestné uznanie priniesla Lenka Ondo - Eštoková z 5. C triedy a diplom za kolekciu prác získali žiačky 2. ročníka Laura Dolanská, Lenka Laskovská a Júlia Krasuľová. Všetkým oceneným blahoželáme!

      Vyučujúce 2. ročníka

       

    • Detský čin roka 2019
     • Detský čin roka 2019

     • Projekt Detský čin roka je školský projekt zameraný na netradičnú formu etickej výchovy a zanecháva výraznú stopu na deťoch pri uvedomovaní si skutočných ľudských hodnôt v našej každodennosti. Pravidelne sa ho zúčastňujú aj žiaci našej školy.
      Na hodinách slovenského jazyka si spoločne čítali  a rozprávali sa o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú.  Zároveň deti v triedach hlasovali  za príbehy, ktoré ich najviac oslovili.

      Za dobré skutky žiaci hlasovali  v nasledovných siedmich kategóriách:

      1. Záchrana ľudského života
      2. Pomoc v rodine
      3. Pomoc rovesníkom
      4. Pomoc ľuďom
      5. Pomoc prírode
      6. Dobrý nápad
      7. Cena Sašky Fischerovej - Malý Veľký Čin

      Projekt deti motivuje ku konaniu dobrých skutkov a ponúka veľkú škálu pozitívnych reálnych detských hrdinov, ktorí v skutočných situáciách vedeli nájsť tie správne riešenia. Vďaka skutočným príbehom majú možnosť pochopiť, že  pomoc a spolupatričnosť môže mať rôzne podoby.

    • Informačná kampaň Zelenej školy
     • Informačná kampaň Zelenej školy

     • Dňa 3. decembra 2019 žiaci kolégia Zelenej školy uskutočnili informačnú kampaň pri nákupnom centre TESCO. Počas nej sme okoloidúcim ponúkali nákupné tašky, ktoré ušili žiaci našej školy z vybraných tried. Spolu s taškou sme odovzdali aj informačný leták s názvom Prečo odmietať jednorazové plastové tašky, v ktorom je vysvetlený negatívny dopad plastového odpadu na životné prostredie. Počas jednej hodiny, v čase od 15.00 do 16.00h. sme rozdali 37 látkových tašiek na pečivo a 23 sieťkových na ovocie a zeleninu. 

      Na Mikuláša odovzdáme látkové vrecúška na buchty aj tete Slávke do bufetu oproti školy, nakoľko veľa našich žiakov si tam kupuje desiatu. Aj takto chceme znížiť spotrebu mikroténových vreciek. 

      Spolu s mladými reportérmi Kežmarskej televízie, v ktorej sú aj žiaci našej školy, sme realizovali anketu s obyvateľmi mesta na tému Separovanie odpadu. V ankete bolo 6 otázok, ktorými sme zisťovali záujem ľudí o triedenie odpadu, ich vedomosti  a skúsenosti s jeho separovaním. Výsledky ankety zverejníme na stránke školy, vo vysielaní KTV a s návrhmi obyvateľov na zlepšenie možností triedenia odpadu budeme informovať Technické služby Kežmarok.

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková a kolégium Zelenej školy

    • KÚZELNÁ FYZIKA
     • KÚZELNÁ FYZIKA

     • Mgr. Michal Figura, „fyzikálny kúzelník“ alebo „kúzelný fyzik“ z Prešova, so svojím popularizačným programom Kúzelná fyzika navštevuje školy a rozličné podujatia, kde experimentuje a zabáva – aby ukázal „inú tvár“ fyziky. V dňoch 28. a 29. novembra zavítal na našu školu s programom Kúzelná fyzika 1. Žiaci 1. až 9. ročníka postupne strávili v spoločnosti popularizátora fyziky netradičnú hodinu zážitkového učenia.

      Žiaci sa určite zabavili a treba dúfať, že niektorí si aj rozšírili svoje vedomosti o nové informácie. Ale milovníci fyziky – nemajte obavy! Naďalej budeme na hodinách fyziky aj počítať, naďalej budeme riešiť úlohy z fyzikálnej olympiády a naďalej budeme aj experimentovať, ale aj precízne vysvetľovať rôzne fyzikálne javy, deje, princípy a zákonitosti! Fyzika je totiž najkrajšia vtedy, keď je „naservírovaná so všetkými chodmi“...

      Mgr. Miroslava Petrasová

     • Oznam školskej jedálne

     • Oznamujeme stravníkom, že z dôvodu koncoročnej uzávierky budeme odhlášky obedov na mesiac december prijímať do pondelka 09.12.2019 do 14.00 hod . Po tomto dátume už nebude možné sa z obedov odhlásiť ani prihlásiť.

      Ďakujeme za pochopenie.