• Ako vybrať pre malého čitateľa správnu knihu...
     • Ako vybrať pre malého čitateľa správnu knihu...

     • Zručnosť čítania a písania, mať pisateľskú a čitateľskú gramotnosť tvoria základ vzdelania človeka. Čítanie by malo byť pre dieťa zážitok, niečo čo žiaka vedie k poznaniu, k ďalšej tvorivej činnosti. Prostredníctvom textov, viet, slov si žiak obohacuje slovnú zásobu, učí sa odhaľovať niečo neznáme, premýšľa a následne tvorí. Čitateľstvo detí je v súčasnej dobe veľmi diskutovanou témou. V dobe plnej technických zariadení, elektronických médií sa veľa hovorí a píše, že je nutné deti „vrátiť späť knihám”.

      Práve literatúra zastúpená v primárnom vzdelávaní vo forme hodín čítania, vedie žiakov postupne od základnej gramotnosti ku čitateľskej kompetencii. Len práca s učebnicou pár hodín v týždni nestačí na vytvorenie emocionálneho vzťahu „dieťa a kniha”.

      Výskumy dokazujú, že slovenské deti pasívne prijímajú informácie, preto je dôležité práve mimočítankovou literatúrou prilákať detských nečitateľov ku knihám. Čítanie zasahuje city, intelekt, ovplyvňuje utváranie osobnosti, formuje a podporuje rozvoj kultúrnych záujmov a vytvára postupne u žiakov, že kniha sa stáva relaxom.

      Mimočítankové čítanie je dôležitým prostriedkom výchovy literatúrou. Vytvára priestor práve na zdokonaľovanie čítania, na vytváranie vzťahu ku knihám, časopisom ako aj obohacuje žiaka o estetický pocit z prečítaného.

       

      Zoznam odporúčanej literatúry:

      Bendová, K. (Čačky hračky)

      Bendová, K. (Opice z našej police)

      Bendová, K. (Brumlíčkove rozprávky)

      Bendová, K. (Bola raz jedna trieda)

      Bendová, K. (Čiernobiela rozprávka)

      Byngová, G. (Malá čarodejka Molly zastaví svet)

      Čepčeková, E. (Meduška)

      Čepčeková, E. (Utopený mesiačik)

      Čepčeková, E. (Zrkadielko),

      Ďuríčková, M. (Danka a Janka)

      Ďuríčková, M. (Nie je škola ako škola)

      Ďuríčková, M. (O guľkovi bombuľkovi)

      Ďuríčková, M. (Oriešky)

      Ďuríčková, M. (Slncové dievčatko)

      Haštová, M. (Keď pôjdeš lúkami)

      Haštová, M. (Zo starej horárne)

      Hevier, D. (Aladár a Baltazár)

      Hevier, D. – Bajusová O. (Hovorníček)

      Hevier, D. (Heviho diktátor)

      Hevier, D. (Krajina zázračno)

      Hevier, D. (Nám sa ešte nechce spať)

      Hevier, D. zost. (Rozprávky na celý rok)

      Jančová, M. (O kapsičke, ktorá nechcela chodiť do školy)

      Jančová, M. (Rozprávky starej matere)

      Kukučín, M. (Z teplého hniezda)

      Moravčík, Š. (Raketa so zlatým chvostom)

      Móric R., (Z poľovníckej kapsy)

      Ondrejov, Ľ. (Keď pôjdeš horou)

      Ondrejov, Ľ. (Rozprávky z hôr)

      Ondrejov, Ľ. (Zbojnícka mladosť)

      Pavlovič, J. (Hádali sa hádanky)

      Pavlovič, J., Smatanová R. (Čítajte si s nami)

      Petiška, E. (Staré grécke povesti a báje)

      Podjavorinská, Ľ. (Čin-čin)

      Podjavorinská, Ľ. (Už ho vezú)

      Podjavorinská, Ľ. (Zlatko Klátik)

      Podjavorinská, Ľ. (Žabiatko)

      Rázusová-Martáková, M. (Chlapčekovo leto)

      Rázusová-Martáková, M. (Jarné vtáča)

      Rázusová-Martáková, M. (Junácka pasovačka)

      Rázusová-Martáková, M. (Kozliatka)

      Rázusová-Martáková, M. (Sedmokráska)

      Rúfus, M. (Janko Hraško)

      Redmontová, D. (Bobove narodeniny)

      Redmontová, D. (Bobova trúbka)

      Reesová, G. (Víla zo starej knižnice)

      (Spievanky a hádanky, ľudové pesničky a hádanky)

      Šikula, V. (Pán horár má za klobúkom mydleničku)

      Šikula, V. (Prázdniny so strýcom Rafaelom)

      Zelinová, H. (Do videnia, Zuzanka)

      (Zlatá hrkálka, ľudové povedačky, pesničky, hádanky)

       

      PaedDr. A. Ondo-Eštoková, Mgr. J. Danielčáková

    • Tri prasiatka a vlk
     • Tri prasiatka a vlk

     • Dňa 29. 10. 2019 žiaci  I. stupňa navštívili  divadlo v Spišskej Novej Vsi.

      Videli rozprávku „Tri prasiatka a vlk."  Veselú rozprávku o troch ružových pupkáčoch – Ňafovi, Nifkovi a Ňufke, ktorí na vlastnej prasiatkovskej koži pocítili, že postaviť si domček je oveľa dôležitejšie, ako napchávať sa žaluďmi a leňošiť. Ako zvíťaziť nad falošnou líškou Riškou a pažravým Vĺčkom Tĺčkom. V lese si našli dobrého priateľa Zajka.

      Všetci žiaci so záujmom sledovali divadelné predstavenie.

      Rozprávka sa im páčila, a preto hercov na záver odmenili dlhým potleskom.

      J. Danielčáková

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Dňa 20.11.2019 (streda) riaditeľka školy udeľuje žiakom 6. - 9. ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu konania celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka T - 5. Vyučovanie na 1. stupni prebieha podľa rozvrhu. Stravovanie v školskej jedálni bude poskytnuté len žiakom 1. – 5. ročníka. ŠKD je v prevádzke bez zmeny.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Koláž fotografií s florbalovou tématikou

     • Naša škola sa zapojila do súťaže s názvom Súťaž pre základné školy o florbalové vybavenie. Účastník sa zapojí do súťaže tým, že v čase konania súťaže pošle na adresu obchod@florbal4u.com fotokoláž 4 fotografii s florbalovou tématikou vyhotovených v danej škole a zároveň umiestní na oficiálnu web stránku školy oznam o súťaži. Súťaž je časovo obmedzená a prebieha od 1.10.2019 do 16.12.2019. V rámci krúžku Florbal sme vytvorili zopár veselých a kreatívnych fotografií a veríme, že sa nám podarí uspieť. 

      Čo môžeme pre svoju školu vyhrať?

      • 10 kusov florbalových hokejok
      • 100 kusov florbalových loptičiek
      •  2 kusy skladacej brány MPS

      Držte nám palce a o výsledkoch súťaže Vás budeme informovať.

      Všetko o súťaži nájdete tu: https://www.florbal4u.com/sutaz-pre-zakladne-skoly

       

     • Návšteva predškolákov z MŠ Sníček v 1.A

     • Ako sa darí prvákom a čo všetko sa už naučili za necelé tri mesiace ukázali budúcim prdškolákom z MŠ Sníček. Usadili ich do svojich lavíc, prečítali im slabiky, slová a vety, zarecitovali básničky a spoločne si aj zaspievali. Ani predškoláci sa nedali zahanbiť a veľmi pekne im zarecitovali a zaspievali. Potom spoločne tvorili podnosy, ktoré si aj nádherne vyzdobili  pre svoje mamičky. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

      Mgr. Janka Lacková

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Po roku sa opäť v jednej triede stretli ôsmaci a deviataci, aby si porovnali svoje jazykové, literárne a komunikačné vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka. Šťastná trinástka žiakov sa snažila získať čo najviac bodov v 3. častiach OSJL, a to v písomnom teste, transformácii textu a rétorickom prejave. Po sčítaní bodov sa na stupne víťazov dostali:

      1. Svetlana Václavová (9. c)

      2. Ivo Pukluš (9. b)

      3. Ema Geciová (8. c), Katarína Horná, Naďa Mačičáková (9. c)

      Víťazke blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole!

       

      PK SJL

     • SWAP V NAŠEJ ŠKOLE

     •  

      V našej škole sa uskutočnila výmena oblečenia, tzv. swap.  Ide vlastne o ekologickú novinku s cieľom nezaťažiť životné prostredie ďalším odpadom.  Výmena prebiehala posledné dva  októbrové týždne a  zúčastnili  sa jej  ročníky 2. stupňa.  Ak   žiak doniesol oblečenie, ktoré už nenosí alebo mu je malé,  dostal žetón,  za  ktorý si mohol vybrať  iný kus oblečenia podľa svojho výberu. Ak si za žetón  nechcel nič vziať,  mohol ho darovať niekomu inému. Zvyšné zachovalé  oblečenie poputuje na dobročinné účely. Mgr. L. Hudáková 

     • ZBER VIEČOK A KEFIEK

     • Milí žiaci/žiačky, srdečne Vás pozývame zabojovať v rámci 17. ročníka súťaže s firmou MILK-AGRO. Súťaž nesie názov Recykluj a vyhraj. V rámci našej  školy sa chceme zapojiť do tejto kategórie:

      KATEGÓRIA A - zber hliníkových viečok z výrobkov SABI: pri zbere akceptujeme len umyté a vysušené viečka.

      Hliníkové viečka od Sabi produktov môžete nosiť pani učiteľke Palanskej alebo pani učiteľke Stračárovej. Ďalšie informácie nájdete na nástenkách.

      V rámci Zelenej školy sa chceme zapojiť aj do projektu Zber použitých kefiek CURAPROX. Žiaci nahlásia počet použitých kefiek CURAPROX alebo aj kefiek iných značiek p. u. Palanskej alebo p. u. Stračárovej a môžu ich vhodiť do pripravených boxov na chodbách. Pani učiteľky ich následne odovzdajú v prevádzke ,,Smile Shop CURAPROX". Odstránenie hlavičiek prebehne až pri odovzdaní v obchode.

      Zozbierané zubné kefky CURAPROX, resp. ich recyklovateľné časti, budú použité na výrobu odpadkových košov na separovaný odpad, ktoré daruje ,,Smile Shop" najaktívnejším triedam. (100 ks kefiek = 1 kôš, sada 2 košov = 200 ks kefiek). Ďalšie informácie nájdete na nástenkách.