• Fit týždeň na 1. stupni

     • Európsky týždeň boja proti drogám bol prvýkrát vyhlásený v roku 1998. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých členských štátoch EÚ. Na našej škole sa stal nepísanou tradíciou. Osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú pre žiakov aktivity, ktoré napomáhajú odpútať ich pozornosť od rôznych negatívnych vplyvov. Žiaci prvého stupňa našej školy prežili týždeň zdravého životného štýlu. Vyrábali si chutné ovocné, zeleninové, mliečne dobroty, zacvičili si jogu, súťažili v netradičných športových disciplínach, zúčastnili sa besedy s lekárkou, vyrábali plagáty. Víťazom turnaja o putovný pohár vo vybíjanej v 3. ročníku sa stala 3.C a vo 4. ročníku 4.A trieda. Blahoželáme !!!  Každý žiak bol odmenený za snahu a vytrvalosť zdravým ovocím, za ktoré ďakujeme vedeniu školy. 

       

      Koordinátorka PPDZ Mgr. Šterbáková, tr. učiteľky 1. stupňa 

    • Olympiáda zo SJL
     • Olympiáda zo SJL

     • Dňa 27. 11. 2019 sme sa zúčastnili okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu vynikajúco reprezentovala žiačka 9. c triedy Svetlana Václavová. Spomedzi 9 škôl Svetlana obsadila krásne 3. miesto, ktoré získala aj vďaka najvydarenejšiemu prejavu v 3.  ústnej časti.

      Svetlanke srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalších súťažiach!

                                                                                  Mgr. V. Maláková

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Dňa 20.11.2019 (streda) riaditeľka školy udeľuje žiakom 6. - 9. ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu konania celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka T - 5. Vyučovanie na 1. stupni prebieha podľa rozvrhu. Stravovanie v školskej jedálni bude poskytnuté len žiakom 1. – 5. ročníka. ŠKD je v prevádzke bez zmeny.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Celoslovenské kolo iBobor

     • Od 11. do 15. novembra 2019 prebehlo celoslovenské kolo súťaže z informatiky iBobor.

       

      Z našej školy súťažilo 158 žiakov v 4 kategóriach.

       

      V kategórii DROBCI sa súťaže zúčastnilo 30 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 45 bodov z maximálneho počtu 72. Z našej školy boli úspešní 24 žiaci: Hajkovský Oliver (III.A), Janda Tomáš (III.A), Kaščáková Sofia (III.A), Precák Marko (III.A), Tribulová Terézia (III.A), Vujčik Daniel (III.A), Andráš Alexej (III.B), Kopčíková Valentína (III.B), Koščáková Viera (III.B), Kovaříková Liliana (III.B), Soltys Maxim (III.B), Žembová Melánia (III.B), Bielak Jozef (III.C), Ferenc Jakub (III.C), Homola Xavier Peter (III.C), Kuzmiak Timotej (III.C),  Ondo-Eštok Peter (III.C), Raffajová Nina (III.C) Repčáková Veronika (III.C), Simoník Timotej (III.C), Soják Samuel (III.C), Šefčíková Zara Mária (III.C), Vojtas Samuel  (III.C), Záremská Sarah Zuzana (III.C).

      V kategórii BOBRÍK sa súťaže zúčastnilo 59 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 60 bodov z maximálneho počtu 96. Z našej školy bolo úspešných 38 žiakov: Hurajtová Lea (IV.A), Hutniková Ivona (IV.A), Koreňová Juliána (IV.A), Pisarčíková Viktória (IV.A), Host Tomáš (IV.A), Štolcová Ella (IV.A), Compeľ Dominik (IV.B), Dufala Dávid (IV.B), Džadoňová Soňa (IV.B), Hanesová Kristína  (IV.B), Kaňová Sára (IV.B), Poľanovský Marko (IV.B), Čupková Sofia (IV.C), Ferencová Tara (IV.C), Kubíková Petra (IV.C), Majerská Tamara (IV.C), Miškovič Matej (IV.C), Nevický Nikola (IV.C), Novysedláková Ema (IV.C), Sýkorová Ema (IV.C), Galicová Karin (V.A), Csibrey Štefan (V.B), Gajdušková Viktória (V.B), Novobilská Liliana (V.B), Stoklas Nicolas (V.B), Sebeš Filip (V.B), Babčáková Miriam (V.C), Džadoň Dávid (V.C), Gáborčíková Michaela (V.C), Komarová Amina (V.C), Kundra Aleš (V.C), Lapšanská Kamila (V.C), Troppová Alexandra  (V.C),   Pavligová Laura (V.C), Ondo-Eštoková Lenka (V.C), Marhefková Lenka (V.C), Novák Samuel (V.C), Milková Nina (V.C).

       

      V kategórii BENJAMÍN sa súťaže zúčastnilo 38 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 50 bodov z maximálneho počtu 80. Z našej školy bolo úspešných 31 žiakov: Roth Filip (VI.B), Ferenčáková Natália (VI.C), Karpišová Gabriela (VI.C), Schmidt Filip (VI.C), Vojtašek Dávid (VII.A), Dravecký Sebastián (VII.B), Melikant Matej (VII.B), Spiššak Matej (VII.B),  Szentiváyiová Lenka (VII.B), Liptákova Paula (VII.B), Eliášová Lenka (VII.C), Hanečák Šimon (VII.C), Horský Samuel (VII.C), Ilenčík Jakub (VII.C), Kalafut Brian (VII.C), Krempaská Karin (VII.C), Kulčár Dávid (VII.C), Mitura Matej (VII.C), Pitoňák Adam (VII.C), Trbola Marek (VII.C).

       

      V kategórii KADET sa súťaže zúčastnilo 31 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 50 bodov z maximálneho počtu 80. Z našej školy bolo úspešných 20 žiakov: Galowicz Marcel (VIII.A), Semaňák  Andrej (VIII.A), Ferencová Timea  (VIII.C),  Geciová Ema  (VIII.C), Hajkovský Richard (VIII.C), Hanáčková Henrieta (VIII.C),  Haščinová Alexandra (VIII.C), Petija Slavomír (VIII.C),  Soltys Alex  (VIII.C), Važanová Vanesa  (VIII.C), Poľanovská Lenka (IX.B), Černický Martin (IX.C), Džadoň Boris (IX.C), Grotkovský Adam (IX.C),  Horná Katarína  (IX.C), Konfalová Petra (IX.C), Kopkaš Simon (IX.C), Soják Timotej (IX.C), Štefanák Alex  (IX.C), Václavová Svetlana (IX.C),

       

      Plný počet bodov dosiahli vo svojej kategórii žiaci:

      Kuzmiak Timotej (III.C),

      Soják Samuel (III.C),

      Nevický Nikola (IV.C),

      Džadoň  Dávid (V.C),

      Važanová Vanesa (VIII.C)

       

       

      Ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

      Mgr. Matúš Kožuch (školský koordinátor) a ostatní učitelia informatiky. 

    • 4. A, B, C Som Európan, rád cestujem - beseda
     • 4. A, B, C Som Európan, rád cestujem - beseda

     • 19. 11. 2019 medzi našich žiakov prišla pani Jasečková z cestovnej kancelárie Satur. Pozvali sme ju medzi nás, lebo náš ročníkový projekt je o Európskej únii, o cestovaní a finančnej gramotnosti. Náš hosť deťom priblížil zaujímavým rozprávaním bližšie aj vzdialenejšie krajiny, do ktorých ľudia radi cestujú za poznaním a na dovolenku. Naši štvrtáci sa dozvedeli dôležité informácie, ktoré je potrebné vedieť, kým vycestujeme zo Slovenska. Všetci sme boli veľmi zvedaví a kládli sme veľa otázok. Spoločne sme si prezreli katalógy a suveníry, ktoré si doniesli deti, aby si zaspomínali na svoje cestovanie.

      Ďakujeme pani Jasečkovej, ktorá si pre nás našla čas a podelila sa s deťmi o svoje profesionálne vedomosti o cestovaní.

      Vyučujúce 4. ročníka

     • Európsky týždeň boja proti drogám - dvere telocvične dokorán

     • Výsledky súťaže  XXII. ročníka o najšportovejšiu triedu

      2019/2020

       VÍŤAZ

       5. ROČNÍK               5.C

      6. ROČNÍK               6.A

      7. ROČNÍK               7.C

      8. ROČNÍK               8.A

      9. ROČNÍK               9.C

       

      Každoročne v novembri si pripomíname Európsky týždeň boja proti drogám.

      Každý z vás isto vie, že medzi drogy môžeme zaradiť jedy, lieky aj narkotiká. Droga je akákoľvek látka, ktorá zapríčiňuje závislosť u človeka, čím mení jeho myslenie, ničí jeho telo, myseľ a v tom najhoršom prípade môže spôsobiť aj jeho smrť.

       V súčasnosti sa problém šírenia a distribúcie drog  týka veľkej skupiny ľudí, preto je veľmi dôležitá prevencia.

      Do prevencie a boja proti šíreniu drog sa zapája aj naša škola.

      Rôzne športové a kultúrne aktivity s heslom správneho spôsobu života, nás v škole sprevádzajú počas celého školského roka. V týchto dňoch nás sprevádzali trocha intenzívnejšie: nie len na vyučovaní, ale aj v popoludňajších hodinách.

      Žiaci prvého stupňa mali v tomto týždni pripravené:

      • ovocné, zeleninové a mliečne dni, spojené so zdravými desiatami
      • besedu s lekárkou
      • jogu a rôzne športové súťaže a hry, ako je vybíjana
      • tvorbu plagátov o zdravom stravovaní
      • relaxačné techniky
      • tvorivé dielne na tému: medzinárodné kuchyne a ich zdravé jedlá
      • spoločenské stolové hry

      Na druhom stupni sa opäť otvorili dvere telocviční,

       kde sa v popoludňajších hodinách  súťažilo o najšportovejšiu triedu v ročníku:  vo vybíjanej, prehadzovanej, volejbale, futbale a basketbale. Prebiehali diskusie na triednických hodinách na tému drogy, pripravené sú informačné materiály „Ako sa nestať obeťou drogy“.

     • ,,Piráti krásy"

     • Oslava Boha Stvoriteľa v stvorenstve bola téma tohtoročnej recitačnej súťaže ,, Piráti krásy", ktorú organizoval DKÚ Spišskej diecézy. Súťažné texty museli obsahovať tému prírody, radosť človeka z nej a vďaku Bohu za tento krásny dar. Cieľom súťaže bolo poukázať na dôležitosť tejto témy v súčasnej dobe ekologickej krízy vo svete i na Slovensku. Na okresnom kole 7.11.2019 v Spišskej Novej Vsi sa zúčastnili dve žiačky našej školy : Natália Ferenčáková zo 6.C a Soňa Kurtá z 9.A. V silnej konkurencii sa Soňa umiestnila na 1.mieste a postúpila na krajské kolo, ktoré sa konalo 13.11.2019 v Spišskej Kapitule.Tu obsadila 2.miesto. Srdečne blahoželáme. Mgr.Hovancová I.

    • KOMPARO 9 - 2019
     • KOMPARO 9 - 2019

     • Každý deviatak sa 1. apríla 2020 povinne zúčastní na celoslovenskom Testovaní 9 – 2020. Stredné školy výsledok tohto testovania zohľadňujú v prijímacom konaní, a preto je v záujme každého deviataka, aby v ňom obstál čo najlepšie.
      Spoločnosť EXAM testing každoročne ponúka žiakom možnosť zúčastniť sa na nepovinnom testovaní KOMPARO, a tak si vyskúšať testy podobné tým, ktoré ich čakajú na Testovaní 9. Aj napriek tomu, že KOMPARO je pre školy i pre žiakov dobrovoľné, naša škola už niekoľko rokov využíva túto možnosť testovania, pretože poskytuje užitočnú spätnú väzbu. Žiak sa dozvie, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré úlohy mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať.

      KOMPARO 9 – 2019 sa tento školský rok uskutočnilo vo štvrtok 14. novembra. Z našej školy sa ho zúčastnilo 69 žiakov 9. ročníka. Žiaci absolvovali test z matematiky a test zo slovenského jazyka a literatúry. Výsledky sa školy a žiaci dozvedia najneskôr 17. decembra 2019.

       

      PK MAT a PK SJL

    • Ako vybrať pre malého čitateľa správnu knihu...
     • Ako vybrať pre malého čitateľa správnu knihu...

     • Zručnosť čítania a písania, mať pisateľskú a čitateľskú gramotnosť tvoria základ vzdelania človeka. Čítanie by malo byť pre dieťa zážitok, niečo čo žiaka vedie k poznaniu, k ďalšej tvorivej činnosti. Prostredníctvom textov, viet, slov si žiak obohacuje slovnú zásobu, učí sa odhaľovať niečo neznáme, premýšľa a následne tvorí. Čitateľstvo detí je v súčasnej dobe veľmi diskutovanou témou. V dobe plnej technických zariadení, elektronických médií sa veľa hovorí a píše, že je nutné deti „vrátiť späť knihám”.

      Práve literatúra zastúpená v primárnom vzdelávaní vo forme hodín čítania, vedie žiakov postupne od základnej gramotnosti ku čitateľskej kompetencii. Len práca s učebnicou pár hodín v týždni nestačí na vytvorenie emocionálneho vzťahu „dieťa a kniha”.

      Výskumy dokazujú, že slovenské deti pasívne prijímajú informácie, preto je dôležité práve mimočítankovou literatúrou prilákať detských nečitateľov ku knihám. Čítanie zasahuje city, intelekt, ovplyvňuje utváranie osobnosti, formuje a podporuje rozvoj kultúrnych záujmov a vytvára postupne u žiakov, že kniha sa stáva relaxom.

      Mimočítankové čítanie je dôležitým prostriedkom výchovy literatúrou. Vytvára priestor práve na zdokonaľovanie čítania, na vytváranie vzťahu ku knihám, časopisom ako aj obohacuje žiaka o estetický pocit z prečítaného.

       

      Zoznam odporúčanej literatúry:

      Bendová, K. (Čačky hračky)

      Bendová, K. (Opice z našej police)

      Bendová, K. (Brumlíčkove rozprávky)

      Bendová, K. (Bola raz jedna trieda)

      Bendová, K. (Čiernobiela rozprávka)

      Byngová, G. (Malá čarodejka Molly zastaví svet)

      Čepčeková, E. (Meduška)

      Čepčeková, E. (Utopený mesiačik)

      Čepčeková, E. (Zrkadielko),

      Ďuríčková, M. (Danka a Janka)

      Ďuríčková, M. (Nie je škola ako škola)

      Ďuríčková, M. (O guľkovi bombuľkovi)

      Ďuríčková, M. (Oriešky)

      Ďuríčková, M. (Slncové dievčatko)

      Haštová, M. (Keď pôjdeš lúkami)

      Haštová, M. (Zo starej horárne)

      Hevier, D. (Aladár a Baltazár)

      Hevier, D. – Bajusová O. (Hovorníček)

      Hevier, D. (Heviho diktátor)

      Hevier, D. (Krajina zázračno)

      Hevier, D. (Nám sa ešte nechce spať)

      Hevier, D. zost. (Rozprávky na celý rok)

      Jančová, M. (O kapsičke, ktorá nechcela chodiť do školy)

      Jančová, M. (Rozprávky starej matere)

      Kukučín, M. (Z teplého hniezda)

      Moravčík, Š. (Raketa so zlatým chvostom)

      Móric R., (Z poľovníckej kapsy)

      Ondrejov, Ľ. (Keď pôjdeš horou)

      Ondrejov, Ľ. (Rozprávky z hôr)

      Ondrejov, Ľ. (Zbojnícka mladosť)

      Pavlovič, J. (Hádali sa hádanky)

      Pavlovič, J., Smatanová R. (Čítajte si s nami)

      Petiška, E. (Staré grécke povesti a báje)

      Podjavorinská, Ľ. (Čin-čin)

      Podjavorinská, Ľ. (Už ho vezú)

      Podjavorinská, Ľ. (Zlatko Klátik)

      Podjavorinská, Ľ. (Žabiatko)

      Rázusová-Martáková, M. (Chlapčekovo leto)

      Rázusová-Martáková, M. (Jarné vtáča)

      Rázusová-Martáková, M. (Junácka pasovačka)

      Rázusová-Martáková, M. (Kozliatka)

      Rázusová-Martáková, M. (Sedmokráska)

      Rúfus, M. (Janko Hraško)

      Redmontová, D. (Bobove narodeniny)

      Redmontová, D. (Bobova trúbka)

      Reesová, G. (Víla zo starej knižnice)

      (Spievanky a hádanky, ľudové pesničky a hádanky)

      Šikula, V. (Pán horár má za klobúkom mydleničku)

      Šikula, V. (Prázdniny so strýcom Rafaelom)

      Zelinová, H. (Do videnia, Zuzanka)

      (Zlatá hrkálka, ľudové povedačky, pesničky, hádanky)

       

      PaedDr. A. Ondo-Eštoková, Mgr. J. Danielčáková

     • ZBER VIEČOK A KEFIEK

     • Milí žiaci/žiačky, srdečne Vás pozývame zabojovať v rámci 17. ročníka súťaže s firmou MILK-AGRO. Súťaž nesie názov Recykluj a vyhraj. V rámci našej  školy sa chceme zapojiť do tejto kategórie:

      KATEGÓRIA A - zber hliníkových viečok z výrobkov SABI: pri zbere akceptujeme len umyté a vysušené viečka.

      Hliníkové viečka od Sabi produktov môžete nosiť pani učiteľke Palanskej alebo pani učiteľke Stračárovej. Ďalšie informácie nájdete na nástenkách.

      V rámci Zelenej školy sa chceme zapojiť aj do projektu Zber použitých kefiek CURAPROX. Žiaci nahlásia počet použitých kefiek CURAPROX alebo aj kefiek iných značiek p. u. Palanskej alebo p. u. Stračárovej a môžu ich vhodiť do pripravených boxov na chodbách. Pani učiteľky ich následne odovzdajú v prevádzke ,,Smile Shop CURAPROX". Odstránenie hlavičiek prebehne až pri odovzdaní v obchode.

      Zozbierané zubné kefky CURAPROX, resp. ich recyklovateľné časti, budú použité na výrobu odpadkových košov na separovaný odpad, ktoré daruje ,,Smile Shop" najaktívnejším triedam. (100 ks kefiek = 1 kôš, sada 2 košov = 200 ks kefiek). Ďalšie informácie nájdete na nástenkách.

       

       

     • Koláž fotografií s florbalovou tématikou

     • Naša škola sa zapojila do súťaže s názvom Súťaž pre základné školy o florbalové vybavenie. Účastník sa zapojí do súťaže tým, že v čase konania súťaže pošle na adresu obchod@florbal4u.com fotokoláž 4 fotografii s florbalovou tématikou vyhotovených v danej škole a zároveň umiestní na oficiálnu web stránku školy oznam o súťaži. Súťaž je časovo obmedzená a prebieha od 1.10.2019 do 16.12.2019. V rámci krúžku Florbal sme vytvorili zopár veselých a kreatívnych fotografií a veríme, že sa nám podarí uspieť. 

      Čo môžeme pre svoju školu vyhrať?

      • 10 kusov florbalových hokejok
      • 100 kusov florbalových loptičiek
      •  2 kusy skladacej brány MPS

      Držte nám palce a o výsledkoch súťaže Vás budeme informovať.

      Všetko o súťaži nájdete tu: https://www.florbal4u.com/sutaz-pre-zakladne-skoly

       

    • Tri prasiatka a vlk
     • Tri prasiatka a vlk

     • Dňa 29. 10. 2019 žiaci  I. stupňa navštívili  divadlo v Spišskej Novej Vsi.

      Videli rozprávku „Tri prasiatka a vlk."  Veselú rozprávku o troch ružových pupkáčoch – Ňafovi, Nifkovi a Ňufke, ktorí na vlastnej prasiatkovskej koži pocítili, že postaviť si domček je oveľa dôležitejšie, ako napchávať sa žaluďmi a leňošiť. Ako zvíťaziť nad falošnou líškou Riškou a pažravým Vĺčkom Tĺčkom. V lese si našli dobrého priateľa Zajka.

      Všetci žiaci so záujmom sledovali divadelné predstavenie.

      Rozprávka sa im páčila, a preto hercov na záver odmenili dlhým potleskom.

      J. Danielčáková

     • Návšteva predškolákov z MŠ Sníček v 1.A

     • Ako sa darí prvákom a čo všetko sa už naučili za necelé tri mesiace ukázali budúcim prdškolákom z MŠ Sníček. Usadili ich do svojich lavíc, prečítali im slabiky, slová a vety, zarecitovali básničky a spoločne si aj zaspievali. Ani predškoláci sa nedali zahanbiť a veľmi pekne im zarecitovali a zaspievali. Potom spoločne tvorili podnosy, ktoré si aj nádherne vyzdobili  pre svoje mamičky. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

      Mgr. Janka Lacková

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Po roku sa opäť v jednej triede stretli ôsmaci a deviataci, aby si porovnali svoje jazykové, literárne a komunikačné vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka. Šťastná trinástka žiakov sa snažila získať čo najviac bodov v 3. častiach OSJL, a to v písomnom teste, transformácii textu a rétorickom prejave. Po sčítaní bodov sa na stupne víťazov dostali:

      1. Svetlana Václavová (9. c)

      2. Ivo Pukluš (9. b)

      3. Ema Geciová (8. c), Katarína Horná, Naďa Mačičáková (9. c)

      Víťazke blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole!

       

      PK SJL

     • SWAP V NAŠEJ ŠKOLE

     •  

      V našej škole sa uskutočnila výmena oblečenia, tzv. swap.  Ide vlastne o ekologickú novinku s cieľom nezaťažiť životné prostredie ďalším odpadom.  Výmena prebiehala posledné dva  októbrové týždne a  zúčastnili  sa jej  ročníky 2. stupňa.  Ak   žiak doniesol oblečenie, ktoré už nenosí alebo mu je malé,  dostal žetón,  za  ktorý si mohol vybrať  iný kus oblečenia podľa svojho výberu. Ak si za žetón  nechcel nič vziať,  mohol ho darovať niekomu inému. Zvyšné zachovalé  oblečenie poputuje na dobročinné účely. Mgr. L. Hudáková