• Biologická olympiáda kat. D
     • Biologická olympiáda kat. D

     • Dňa 25.4.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kat. D. Najviac sa darilo Katke Laskovskej (6.c), ktorá vyhrala Teoreticko - praktickú časť.

      Ďalšie poradie našich žiakov:

      Teoreticko- praktická časť:

      5. m. - Karolína Fassingerová (6.c)

      Projektová časť:

      4. m. - Romana Svocáková (6.c)

      5. m. - Sára Rennerová (7.c)

      Dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ich ďalších biologických aktivitách.

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková

     • Biblia očami detí a mládeže

     • 9.4.2019 boli na krajskom kole výtvarnej súťaže,,Biblia očami detí a mládeže" vyhodnotené práce na tému : Vernosť Pánovi. Do tejto súťaže sme zaslali 10 prác a získali sme 4 ocenenia :                                                                         

                                              T. Galliková (7.C)  -  1. miesto

                                               J. Ďuranová (7.B) -  2. miesto

                                               A .Vrábelová (5.B) - 2. miesto

                                               N. Nemcová (7.B) - Cena poroty

      Prvé a druhé miesta postupujú na celoslovenské kolo. Žiačkam srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov . 

       Mgr. Hovancová a vyučujúce VYV

     • Krajské kolo chemickej olympiády

     • Dňa 26.4.2019 reprezentovala našu školu Sandra Sosková z 9.C v Prešove na krajskom kole chemickej olympiády. K 13. miestu v silnej konkurencii jej blahoželáme a prajeme veľa chemických úspechov na strednej škole.

      PaedDr. Gáborčíková

    • Krajské kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY
     • Krajské kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

     • 10. apríla 2019 sa v Prešove konalo krajské kolo 60. ročníka fyzikálnej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 33 žiakov z 22 škôl Prešovského kraja, pričom úspešnými riešiteľmi sa stali 20 olympionici. Našu školu reprezentoval Adrián Tomášek z IX. A triedy, ktorý obsadil 18. miesto a stal sa úspešným riešiteľom jubilejného ročníka. Adriánovi blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy v náročnej súťaži!

      PK MAT - FYZ - INF

    • Lesnícke dni
     • Lesnícke dni

     • Dňa 24.4.2019 sa druháci zúčastnili Lesníckych dní v Kežmarku. V úvode mali možnosť pozrieť si prezentáciu o zvieratách  a vypočuť si zvuky zvierat.  Na stanovištiach boli pre žiakov pripravené zaujímavé súťaže, pri ktorých si overili svoje vedomosti, ale i zručnosti. Mali možnosť spoznávať lesné  stromy a lesné rastliny prostredníctvom obrázkov a prešmyčiek.  Zúčastnili sa hmatovej poznávačky, rozlišovali pečiatky stôp zvierat a hlavičky si potrápili pri skladaní  puzzle stromov.  Po  každej súťažnej úlohe za odmenu dostali písmenká, ktoré si zapisovali do pripravenej tajničky. V závere sa všetci tešili, že sa im podarilo správne vyriešiť všetky úlohy a zistili, že LES JE SKVELÁ UČEBŇA.

      Tr. uč. druhých ročníkov

      Do galérie Lesnícke dni boli pridané fotografie.

     • Slávici z lavice

     • Do galérie Slávici z lavice boli pridané fotografie.

      Dňa 12.4.2019 sa v MsKS uskutočnilo okresné kolo v speve modernej piesne " Slávici z lavice" V jednotlivých kategóriách si zaspievala Timea Dudová (V.B), Diana Svocáková (IX.C). 2. miesto získala Laura Pavligová (IV.C) a Anna Kubalová ( IX.C) sa umiestnila na 3. mieste. Dievčatá sprevádzal na klavíri Martin Zoričák (IX.C). K výhram srdečne blahoželáme. 

      PaedDr. D. Koreňová

    • Okresné kolo matematickej olympiády
     • Okresné kolo matematickej olympiády

     • Dňa 9. apríla 2019 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády.

      V kategórii Z6 - žiaci 6. ročníka súťažilo 30 žiakov. Iba 4 sa stali úspešnými riešiteľmi, z toho 2 sú žiakmi našej školy. Samuel Straško zo VI. B obsadil 3. miesto a Brian Róbert Kalafut zo VI. C obsadil 4. miesto. Ďalší súťažiaci v tejto kategórii sa umiestnili: Sebastián Dravecký zo VI. B - 5. miesto, Bibiána Koreňová zo VI. C - 6. miesto, Šimon Hanečák zo VI. C - 7. miesto, Samuel Horský zo VI. C - 8. miesto a Jakub Ilenčík zo VI. C - 9. miesto.

      V kategórii Z7 - žiaci 7. ročníka súťažilo 25 žiakov. Všetky medailové pozície obsadili žiaci našej školy: 1. miesto - Alexandra Haščinová, 2. miesto - Ema Geciová, 3. miesto - Timea Ferencová. Úspešnými riešiteľmi sa stali aj Richard Hajkovský - obsadil 4. miesto a Adam Kovalčík - skončil na 5. mieste. Ďalší súťažiaci v tejto kategórii sa umiestnili: Alex Soltys - 6. miesto, Karolína Kundrová a Viktória Vislocká - 8. miesto. Všetci sú žiakmi VII. C triedy.

      V kategórii Z8 - žiaci 8. ročníka súťažilo 20 žiakov.  Aj v tejto kategórii sa iba 4 žiaci stali úspešnými riešiteľmi, z toho 1 súťažiaca je žiačkou našej školy: Katarína Horná z VIII. C triedy obsadila 1. miesto. Ďalší súťažiaci v tejto kategórii sa umiestnili: Timotej Soják - 6. miesto, Lucia Horanská - 7. miesto, Michaela Zastková - 8. miesto a Martin Černický - 9. miesto. Všetci sú žiakmi VIII. C triedy.

      Žiakov pripravovali: VII. C - Mgr. Lídia Bobíková, VI. B - Ing. Anna Derevjaniková, VI. C a VIII. C - Mgr. Monika Svocáková.
      Blahoželáme a ďakujeme za krásne výsledky a reprezentáciu školy!

      PK MAT - FYZ - INF
       




       

    • Hviezdoslavov Kubín 2019
     • Hviezdoslavov Kubín 2019

     • Dňa 10. apríla 2019 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu výborne reprezentovali žiaci  aj v poézii, aj v próze. Postup do krajského kola si v kategórii poézia „vyrecitovali“ Peter  Ondo-Eštok  z 2. C, Natália Ferenčáková z 5. C a Soňa Kurtá z 8. A triedy. Kategóriu prózy  reprezentovali Sára Dzurilová zo 7. C,   Juliána Koreňová z 3. A, ktorá skončila na treťom mieste a Matúš Gaľa z 5. C, ktorý zvíťazil vo svojej kategórii a rovnako postupuje do krajského kola. Všetkým víťazom blahoželáme a želáme  veľa ďalších úspechov!

                                                                                                                                                                                                          PK    SJL

                                                                                                     

       

    • Čítam, čítaš, čítame
     • Čítam, čítaš, čítame

     • Tretiaci a druháci sa pred veľkonočnými prázdninami stretli na čitateľskej dielni s názvom :  ,,Čítam, čítaš, čítame."  Po roku mali opäť možnosť  stretnúť sa a spoločne stráviť čas s knihami.

      Rozprávky o zvieratkách ich správne namotivovali a potom sa už pustili do tvorivej činnosti a navzájom si zahrali  bábkové divadlo. Zopakovali si pojmy z literatúry ako je bábkové divadlo, bábkoherec, bábka, ľudová či autorská rozprávka.  V závere hodiny si v skupinách zahrali hru  na abecedu a tým si  rozšírili slovnú zásobu.  Žiaci zistili, že čítanie im  pomáha  objavovať svet a učí ich  rozpoznávať dobro od zla.

      “Rozprávky sú viac než pravdivé – nie preto, že nám hovoria, že existujú draci, ale pretože nám hovoria, že drakov môžeme poraziť.” Neil Gainman

      tr. uč.  J. Danielčáková, A. Ondo-Eštoková

      Do galérie Čítam, čítaš, čítame boli pridané fotografie.

    • Pošta
     • Pošta

     • Dňa 12.04.2019  žiaci druhého a trieda tretieho ročníka navštívili kežmarskú poštu. V rámci predmetu slovenský jazyk sa oboznámili s písaním pohľadníc, vypisovali adresu na obálky a zistili, že listy patria na poštu. Na pošte si pozreli prezentáciu o práci na pošte, videli ukážky poštových doručeniek a na konci si svoje listy a pohľadnice vložili do poštovej schránky. Už teraz sú nedočkaví, kedy listy nájdu svojho adresáta.

       

      Učiteľky II. a III. roč.

      Do galérie Pošta boli pridané fotografie.

     • Zábavná hodina telesnej výchovy - prváci, druháci

     • Dňa 10. 4. 2019 zažili prváci a druháci netradičnú hodinu telesnej výchovy. Pani učiteľky im pripravili zábavné súťaže a pohybové hry. Precvičili si celé telo, naučili sa dodržiavať dohodnuté pravidlá a navzájom sa podporovať. Samozrejme nechýbala dobrá nálada, úsmev na perách. Na záver zaznelo telocvičňou radostné HURÁ!

      Mgr. Pokrivčáková, Mgr. Šterbáková

    • Triedne schôdze rodičovského združenia
     • Triedne schôdze rodičovského združenia

     • Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že dňa 16. apríla 2019 sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia.

      1. stupeň o 16.00 hod.

      2. stupeň o 16.30 hod.

     • Vesmír očami detí

     • " Vesmír očami detí" je výtvarná súťaž, do ktorej sa pravidelne zapájajú aj žiaci našej školy. Ani tento rok to nebolo inak. Začiatkom apríla boli zverejnené výsledky okresného kola. Medzi ocenenými žiakmi boli Karolína Kundrová VII. C, Timea Karaffová I. B a do celoslovenského kola postupuje práca Branislava Štosela z I. B triedy. Žiakom srdečne blahoželáme.

      Mgr. V. Maláková, Mgr. M. Pažáková

    • Školské kolo Botanikiády
     • Školské kolo Botanikiády

     • Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach organizuje tento rok okrúhly desiaty ročník projektu BOTANIKIÁDA, do ktorého sa naša škola zapája tradične už niekoľko rokov. Projekt je určený žiakom piateho ročníka základných škôl v Prešovskom a Košickom kraji. BOTANIKIÁDA 2019 nesie podtitul Vyrobené z rastlín“. Školského kola sa 8. apríla 2019 zúčastnilo 40 piatakov. Najúspešnejšou riešiteľkou online testu sa stala Natália Ferenčáková z V.C. Za ňou sa umiestnili Vanessa Budzáková, Natália Maňaková, Zoja Nevická a Oliver Pažák (všetci z V.C), ktorí získali zhodný počet bodov. Blahoželáme a držíme palce v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční v máji v Botanickej záhrade v Košiciach.

      PK BIO

     • Futbal CUP

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili kvalifikačného kola v malom futbale starších žiakov. Žiaci skončili na 2. mieste.

      M. Kožuch

    • Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť
     • Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

     • Hodiny prvouky   druhákom  spestrila pani učiteľka PaedDr. Dagmar Gaborčíková, ktorá ich  zasvätila do tajomstiev chémie a pokusov.  V úvode hodiny pani učiteľka oboznámila malých bádateľov  s pripravenými pokusmi.  Výroba kyslíka, horenie pod pohárom, sopka, balónová súťaž, lávová lampa, tancujúce hrozienka či výroba recyklovaného papiera sa stali predmetom  stretnutia.  Samotné experimenty si  najprv predstavili spoločne a po krátkom zdôvodnení  vyskúšali v  skupinách. Malí bádatelia od úžasu zabúdali zatvárať ústa.    Ďakujeme pani učiteľke za krásnu hodinu plnú experimentov a čarovania.  Aj takýmto spôsobom sa snažíme priblížiť deťom záhady prírody.

      PaedDr. Anna Ondo-Eštoková

     • Slávik Slovenska

     • Malí speváci sa dnes zúčastnili okresnej súťaže v speve ľudovej piesne, pod záštitou Petra Dvorského a to Slávik Slovenska 2019. V prvej kategórii nás reprezentovala Lenka Schmidtová, ktorá získala 2. miesto.

      V druhej kategórii Laura Pavligová, získala 1. miesto a postup na kraj.

      V tretej kategórii to bola Diana Svocáková, tiež sa umiestnila na 1. mieste a bude nás reprezentovať na kraji.

      Blahoželáme!