• Predškoláci v I. C
     • Predškoláci v I. C

     • Dňa 27. 02. 2019 žiaci I. C privítali vo svojej triede milých hostí. Boli to predškoláci z MŠ Kuzmányho. Na úvod si spoločne zaspievali a potom sa vrhli do práce. Spoločne spoznávali slová, slabiky aj vety, hľadali obrázky, pracovali na interaktívnej tabuli. Nezabudli ani na telovýchovnú chvíľku. Po nej sa zahĺbili do tajov matematiky, počítali, kreslili, porovnávali čísla. V závere hodiny si predškoláci sadli do prváckych lavíc a okúsili, aké je to byť naozajstným prvákom. Nakoniec sa navzájom obdarovali drobnými darčekmi. Radi sa opäť uvidíme na Dni otvorených dverí!

      Mgr. Ingrid Šterbáková

    • Šachový turnaj
     • Šachový turnaj

     • Dňa 16.02.2019 MŠK KdV kežmarok usporiadal na našej škole už piaty ročník šachového turnaja - Ligu mládeže Spiša. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl, s tempom hry 2x15 min. Hlavného GPX turnaja sa zúčastnilo 60 detí, Open turnaja do 23 rokov 15 detí.

      V sobotu pred jarnými prázdninami si prišli zahrať šach aj žiaci našej školy: Natália Ferenčáková, Zoja Nevická, Nikola Nevický, Martin Černický, Adam Kovalčík a Kristína Jankurová.

      Výsledky  na

      http://chess-results.com/tnr415208.aspx?art=4&lan=4&fed=ENG&turdet=YES&flag=30&m=-1&wi=1000

    • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Posledný deň pred jarnými prázdninami sa školskou čitárňou ozývalo  umelecké slovo v podaní žiakov 2. stupňa. Najlepší recitátori súťažili v dvoch kategóriách, a to: 5. a 6. ročník a 7. až 9. ročník. Ako to celé dopadlo?

       

      Poézia

      2. kategória                   1. Ferenčáková, Natália (5.c)

                                             2. Vislocká, Lucia (6. c)

       

      3. kategória                   1. Kurtá, Soňa (8.a)

                                             2. Szabóová, Lenka (8.b)

                                             3. Mačičáková, Naďa ( 8.c)

      Próza

      2. kategória                  1. Gaľa, Matúš (5.c)

                                            2. Krasuľová, Laura (5.c)

                                            3. Krafčíková, Nelli (5.c)

                                                Krempaská, Karin (6.c)

       

      3. kategória                  1. Dzurilová, Sára (7.c)

                                            2. Sokáčová, Sára (7.c)

                                            3. Václavová, Svetlana (8.c)

      Všetkým ďakujeme a víťazom prajeme veľa šťastia vo vyššom kole!

       

      PK - SJL

    • Hviezdoslavov Kubín I.stupeň
     • Hviezdoslavov Kubín I.stupeň

     • Dňa 14. 2. 2019 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V I. kategórií súťažili žiaci 2. - 4. ročníka. Súťažili v prednese poézie a prózy. 

      PRÓZA:

      1.miesto - Juliána Koreňová 3.A

      2.miesto - Laura Pavligová 4.C

      3.miesto - Samuel Soják 2.C

      POÉZIA:

      1.miesto - Peter Ondo-Eštok 2.C

      2.miesto - Lea Hurajtová 3.A

      3.miesto - Lenka Ondo-Eštoková 4.C

      Ukážky boli pútavé a zábavné. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

      Víťazom držíme palce.

       

      učiteľky I.stupňa

       

      Do galérie Hviezdoslavov Kubín I.stupeň boli pridané fotografie.

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 12.2.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej omympiády kat. C. Našu školu reprezentovali 3 žiačky, ktorých výsledky sú nasledovné:

      Projektová časť:

      1.m. - Ema Hetešová z 9.c triedy, postupuje na krajské kolo

      Teoreticko- praktická časť:

      6.m.- Svetlana Václavová z 8.c triedy

      7.m.- Alexandra Hrčová z 8.c triedy

      Emke srdečne blahoželáme a držíme palce v Prešove.

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková a PK BIO

    • Tvorivé čítanie
     • Tvorivé čítanie

     • Viete, ako sa dá kniha čítať netradične  a ešte sa pritom aj schuti zasmiať? Presvedčili sa o tom naši žiaci prostredníctvom pána Tibora Hujdiča, ktorý pre deti vystupuje pod pseudonymom pán Mrkvička.

       Do našej školy pán Mrkvička zavítal dňa 12. februára 2019. A kto je vlastne pán Mrkvička? Pán Mrkvička je autorom relácie „Detská knižnica“ o kvalitných knihách pre deti a mládež vysielanej donedávna v Slovenskom rozhlase. Zároveň je veľkým propagátorom čítania detí a deťom.

       Pre žiakov I. stupňa bolo vybrané: "Čítanie s Mrkvičkom". Cieľom tohto čítania je navnadiť deti na prečítanie konkrétnej knihy/kníh. V predstavení: Mráz po chrbte pán "Mrkvička" predstavil  žiakom knihy: "Rozprávky po telefóne" a "Kde žijú divé zvery" od Maurice Sednaka. Tretiakom a štvrtákom knihu "Operácia Orech a iné dedkoviny" od slovenskej autorky Andrei Gregušovej a "Kvak a Čľup nepoznajú nudu". Deti nadšene počúvali a spontánne reagovali na čítanie. Miestami pri "strašidelných" častiach sa báli nielen deti, ale aj pani učiteľky. Piataci si zasúťažili v knižných hádankách, ktoré  riešili v skupinkách. Po skončení kvízu diskutovali na tému – ako sa dá zistiť, ktorá kniha stojí za čítanie?

      Pán Mrkvička zaujímavou formou dokázal úplne vtiahnuť žiakov do deja príbehu. Pri čítaní kníh vystupoval tak, akoby hral divadlo, menil hlasy a vedel napodobniť viac postáv z rôznych príbehov.

      Žiakom sa čítanie veľmi páčilo. V najnapínavejšej chvíli pán Mrkvička čítanie ukončil, a tým vyvolal u deti túžbu dočítať si daný príbeh, dozvedieť sa, ako to všetko skončilo. Žiaci sa však do tohto predstavenia tiež zapájali tým, že vymýšľali koniec príbehov, ktorý sa snažili dotvoriť prostredníctvom svojej fantázie.

      Po interaktívnych podujatiach s knihami pre deti nasledoval seminár pre učiteľov. Kadiaľ cesta vedie a kadiaľ nevedie? Čo to tá gramotnosť je? Aké základné podmienky musia byť naplnené, aby sa čitateľská gramotnosť našich žiakov zlepšovala? Tri cesty pre rozvoj čitateľskej gramotnosti. Ako učiť žiakov predvídať a klásť si počas čítania otázky. Ako vyzerá súčasná kvalitná kniha pre deti a mládež.

      To boli témy, na ktoré spolu s pánom Hujdičom vyučujúci diskutovali. A niektoré aktivity si mohli vyskúšať podobne ako deti. Veď najlepšia skúsenosť je vlastná skúsenosť.

      Veríme, že mnohé z informácií a aktivít nám pomôžu nielen podporiť chuť našich žiakov do čítania, ale aj zamyslieť sa nad prečítaným textom.

      Do galérie Tvorivé čítanie s pánom Mrkvičkom boli pridané fotografie.

    • Okresné kolo Geografickej olympiády
     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • 7. februára 2019 sa na ZŠ Nižná brána konalo okresné kolo Geografickej olympiády.

      Najlepšie umiestnenou žiačkou školy bola Barbora Ferenčáková, ktorá zvíťazila v kategórii žiakov 8. a 9. ročníka, a ktorá bude našu školu reprezentovať na krajskom kole súťaže v apríli 2019.

      Z piatakov najlepšie umiestnenie dosiahla žiačka 5.C triedy Zoja Nevická, ktorá obsadila pekné 3. miesto. Jej spolužiak Filip Schmidt skončil na 4. mieste.

      Za zmienku stojí azda aj štvrté miesto žiaky 9.C triedy Mirky  Venglikovej, ktorá už niekoľko rokov úspešne reprezentuje školu v tejto súťaži.

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za prípravu  a reprezentáciu školy a Barbore držíme palce na krajskom kole.

      kabinet geografie

       

     • Deň pera v prvom ročníku

     • Do galérie Deň pera v prvom ročníku boli pridané fotografie.

      Dňa 11.02.2019 sa v l.ročníku uskutočnil dlho očakávaný deň: DEŇ PERA. Po polročnom snažení prváci dnes nahradili ceruzu atramentovým perom.Tento deň prváčikom  pripomenú pamätné medaily, ktoré celý deň hrdo nosili na svojej hrudi.

      Triedne učiteľky 1. ročníka