• Okresné kolo Matematickej olympiády Z5 a Z9
     • Okresné kolo Matematickej olympiády Z5 a Z9

     •  

       

       

       

       

      30. januára 2019 sa na našej škole konalo okresné kolo Matematickej olympiády kategórie Z5 a Z9.

      V kategórii Z5 súťažilo 25 žiakov z 12 škôl okresu Kežmarok. Úspešným riešiteľom sa stal každý súťažiaci, ktorý získal aspoň 9 bodov z maximálneho možného počtu 18. Úspešných riešiteľov bolo 15.

      Výsledky našich žiakov:
      1. miesto: Zoja Nevická (5.c)
      6. miesto: Natália Ferenčáková (úspešná riešiteľka, 5.c)
      8. miesto: Filip Schmidt (úspešný riešiteľ, 5.c)


      kategórii Z9 súťažilo 27 žiakov z 10 škôl kežmarského okresu. Úspešným riešiteľom sa stal každý súťažiaci, ktorý získal aspoň 12 bodov z maximálneho možného počtu 24. Úspešných riešiteľov bolo 15.

      Výsledky našich žiakov:
      1. miesto: Sandra Sosková (9.c), Alžbeta Špesová (9.a)
      2. miesto: Diana Svocáková (9.c)
      3. miesto: Liliana Boháčová (9.a)
      4. miesto: Timotej Brutovský (úspešný riešiteľ, 9.c), Samuel Sebeš (úspešný riešiteľ, 9.a)          
      5. miesto: Emília Oravcová (úspešná riešiteľka, 9.a)

      PK MAT - FYZ - INF

    • Spolupráca prvákov a škôlkárov
     • Spolupráca prvákov a škôlkárov

     • Naši malí prváci sa aj v tomto školskom roku stretávajú s predškolákmi z MŠ. Nadväzujú nové kamarátstva, učia ich nové veci, hrajú sa s nimi a ukazujú im, čo všetko sa od septembra naučili. Predškoláci z MŠ Cintorínska sa prišli pozrieť k svojim kamarátom do I.B na hodinu matematiky, spoločne poznávali číslice, geometrické tvary, počítali do 10, hrali sa matematické hry, naučili sa básničky a na záver si spoločne zaspievali. O pár týždňov neskôr prvákov pozvali predškoláci na ich školský dvor, kde im pripravili zaujímavé zimné aktivity. Spoločne sa sánkovali, stavali si snehuliakov a vytvárali iglu. Na záver sa dohodli, že v marci sa stretnú opäť.

       

      Mgr.M. Pažáková

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Všetkovedko je súťaž, ktorá rozvíja u detí myslenie, utvrdzuje a rozširuje vedomosti z predmetov. A tak sa žiaci druhého a tretieho ročníka odvážne pustili do súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Žiaci odpovedali na netradičné úlohy, aby ukázali, že o svete už vedia naozaj veľa.  Jednotlivé otázky boli spestrené peknými a názornými obrázkami. Za ich snaživú prácu boli odmenení  diplomami a krásnymi cenami. 

      Už teraz sa tešíme na nové Všetkovedkové dobrodružstvá.

      p.uč.Malinová

      Do galérie Všetkovedko boli pridané fotografie.

    • Cestovná kancelária na Vlastivede
     • Cestovná kancelária na Vlastivede

     • Do galérie Cestovná kancelária na Vlastivede boli pridané fotografie.

      Cestovná kancelária na Vlastivede, bol názov projektu, ktorý si žiaci 4. ročníka vytvorili ako netradičný spôsob na zopakovanie polročného učiva o Slovensku.  Žiaci pozývali svojich spolužiakov na výlet do regiónov alebo miest od Tatier až k Dunaju. Oceňujeme ich kreativitu a originalitu. Okrem dôležitých informácií, či zaujímavostí sme ochutnali aj  liptovské syry a oblátky, hroznový mušt charakteristický pre Malé Karpaty alebo slivkový džús z Myjavy. Pripravili si tiež rôzne súťaže, kvízy, hádanky, či vtipy viažuce sa k daným oblastiam. Nechýbali ani regionálne piesne, básne či kroj.  Fantázia a tvorivosť projektov spestrili vyučovanie, a tak sa smelo môžeme pustiť do putovania po Slovensku Od Dunaja po Hornád. 

      Vyučujúce 4. roč. 

    • Čitateľský oriešok 5
     • Čitateľský oriešok 5

     • Tento školský rok sa naši tretiaci s chuťou a záujmom zapojili do čitateľskej súťaže Čitateľský oriešok. Súťaž mala dve časti: textovú a výtvarnú. V textovej časti žiaci prečítali dva príbehy, museli sa prelúskať a správne odpovedať na otázky súvisiace s textom. Vo výtvarnej časti preukázali svoju predstavivosť a výtvarnú zručnosť. Spojili hrdinov z obidvoch príbehov a vyjadrili kresbou, kde a ako sa mohli kamarátiť.

      Vznikli zaujímavé a veľmi pekné obrázky, ktoré sme spolu s textovou časťou odoslali do súťaže.

      Tr. učiteľky 3.A, B, C

       

     • Smelý zajko v Afrike

     • 24. januára 2019 tretiakov, štvrtákov a piatakov potešilo divadelné predstavenie v anglickom jazyku o odvážnom zajkovi v Afrike. Bolo plné veselých pesničiek a vtipných dialógov, ktoré odzneli v zajačej rodinke. Hlavného hrdinu na jeho dobrodružnej ceste po svete čakalo veľa zážitkov a úloh, ktoré musel splniť. Naši detskí diváci príbehu v cudzom jazyku rozumeli, a preto pozorne sledovali divadelné predstavenie. Hercom poďakovali veľkým potleskom. Všetci sa spolu tešíme na ďalšie stretnutia s divadlom v anglickom jazyku.

      Vyučujúce ANJ - I. stupeň ZŠ

    • Testovanie 5 - 2018
     • Testovanie 5 - 2018

     • V stredu 21. novembra 2018 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl. Jeho cieľom je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ.
      Žiaci absolvovali testy z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.


      Úlohy zaradené do testov nie sú len typickými školskými úlohami, neoverujú len rozsah zapamätaných vedomostí, ale aj vyššie poznávacie schopnosti žiakov.

      Test z matematiky je zostavený tak, aby overil aj schopnosti žiakov aplikovať poznatky či objavovať stratégie riešenia. Súčasťou testu sú aj položky zamerané na čítanie s porozumením, matematické a logické myslenie.

      Test zo slovenského jazyka je zostavený tak, aby overoval hĺbku vedomostí a zručností, ako aj schopnosti žiakov aplikovať ich v praxi. Úlohy sú vo väčšej miere zamerané na čítanie s porozumením.

      Z našej školy písalo testy 70 žiakov 5. ročníka, a to s nasledovnými výsledkami:

      V. A trieda:

      • SJL  47,82 %
      • MAT 53,91 %

      V. B trieda:

      • SJL  49,45 %
      • MAT 57,08 %

      V. C trieda:

      • SJL  72,03 %
      • MAT 77,40 %

      Percentuálna úspešnosť školy:

      • SJL  56,30 %
      • MAT 62,70 %

      PK MAT - FYZ - INF
      PK SJL

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 23. 1. 2019  sa v priestoroch Mestskej knižnice v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali víťazky školského kola.

      V okresnom kole súťaže získali naše recitátorky Lea Hurajtová (3.A)  2. miesto, Natália Ferenčáková (5.C) 2. miesto a Sára Dzurilová (7.C)   3. miesto.

      Dievčatám za úspešnú reprezentáciu srdečne blahoželáme.

      Mgr. Danielčáková

    • a Slovo bolo u Boha
     • a Slovo bolo u Boha

     • 19. januára sa v Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade zišli účastníci krajského kola recitačnej súťaže ,,...a Slovo bolo u Boha."                        Súťaži predchádzal hodnotný kultúrny program a počas prestávky sme si mohli prezrieť výstavu o A. Radlinskom.                                                          Aj tento rok naši žiaci boli úspešní a získali ocenenia vo svojich kategóriách.                                                                                                          Natália Ferenčáková 1. miesto, Matúš Gaľa 2. miesto, Ema Hetešová  3. miesto.                                                                                                        Všetkým srdečne blahoželáme a Natálke prajeme nech sa jej darí aj na celoslovenskom kole v Bratislave, ktoré sa uskutoční 23. marca.   

      Zostrih vysielania televízie LUX je prístupný na nasledovnom odkaze:        https://www.tvlux.sk/archiv/play/18629      Krátke správy (21.1.2019), Recitačná súťaž so 60 účastníkmi

       Mgr. I. Hovancová

       

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 10.01.2019 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády kat. C s nasledovnými výsledkami:

      Teoreticko - praktická časť:

      1.m. - Svetlana Václavová

      2.m. - Alexandra Hrčová

      3.m. - Paulína Brežinová, všetky z VIII.C triedy.  Do okresného kola postupujú prvé dve dievčatá spolu s Emou Hetešovou (IX.C), ktorá bude súťažiť v projektovej časti. 

      Srdečne blahoželáme a držíme palce.

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková

       

    • Karneval
     • Karneval

     • Karneval je krásna chvíľa, muzika tam vyhráva... Aj tento rok sme zahájili FAŠIANGY karnevalom. V piatok 11.1.2019 sme na našej škole usporiadali karneval pre 1.stupeň ZŠ, ktorý nám spríjemnil zabávač Ujo Jano z Detvy. Žiaci boli veľmi kreatívni pri výbere kostýmov, nebola núdza o princezné, policajtov, zvieratká a rôzne rozprávkové postavičky. Deti sa zabávali, spievali, tancovali, súťažili a získali krásne ceny v tombole. Karnevalový deň doplnil vynikajúci obed v školskej jedálni tradičným fašiangovým jedlom - šiškami s džemom.

      Vyuč. 1. stupňa

    • Triedne schôdze rodičovského združenia
     • Triedne schôdze rodičovského združenia

     • Riaditeľstvo školy pozýva zákonných zástupcov žiakov na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 17.1.2019 (štvrtok) nasledovne:

      1. stupeň - od 16.00h

      2. stupeň - od 16.30h okrem tried V.A, VI.A, VI.B. V týchto triedach sa uskutočnia konzultačné stretnutia rodičov od 14.30 - 17.30h. 

    • Výsledky testovania KOMPARO 9
     • Výsledky testovania KOMPARO 9

     • Projekt KOMPARO prebieha na Slovensku už štrnásty rok. Do testovania z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry sa 15. novembra 2018 zapojilo celkom 670 škôl, pričom testy písalo takmer 17 400 žiakov z 1 087 tried 9. ročníka.
      Hlavným cieľom projektu je príprava deviatakov na Testovanie 9. Každý testovaný žiak dostáva podrobné informácie o tom, aký je jeho výsledok v porovnaní s tisíckami ďalších žiakov a ktoré učivo si ešte musí zopakovať. Výsledky KOMPARA slúžia škole ako objektívna spätná väzba.

       

      Výsledky žiakov našej školy sú nasledovné:

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      IX. A       58,3 %
      IX. B       56,5 %
      IX. C       60,0 %

      Priemerná úspešnosť našej ŠKOLY je 58,3 %.
      Priemerná úspešnosť testovaných škôl Slovenskej republiky je 54,8 %.

      MATEMATIKA

      IX. A       68,7 %
      IX. B       71,5 %
      IX. C       73,5 %

      Priemerná úspešnosť našej ŠKOLY je 71,2 %.
      Priemerná úspešnosť testovaných škôl Slovenskej republiky je 60,3 %.


      PK MAT - FYZ - INF
      PK SJL

    • Sánkovačka s predškolákmi
     • Sánkovačka s predškolákmi

     • Do galérie Sánkovačka s predškolákmi boli pridané fotografie.

      Hurá, sánkovačka!

      Žiaci I. C triedy sa už nemohli dočkať, kedy vybehnú na kopec a poriadne sa vyšantia. Aby im bolo veselšie, pridali sa k predškolákom z MŠ Kuzmányho. Niektorí sa už poznali z minulého roka, iní sa skamarátili práve počas sánkovačky. Spolupráca Fišerky a materskej školy má už dlhú tradíciu. Nabudúce škôlkári navštívia našu triedu. Radi Vám ukážeme, čo sme sa od septembra naučili. Príďte medzi nás!

      Mgr. I. Šterbáková