• Biológia netradične
     • Biológia netradične

     • Dňa 25.10.2018 vymenili žiaci 6. ročníka školské lavice za priestory Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. V expozíciách múzea absolvovali netradičné vyučovanie biológie, konkrétne zažili 3 výučbové programy na tému: Odpad, Ekosystémy - biotop ľudských sídiel a Etológia - správanie živočíchov. Žiaci "ekologicky" nakupovali, triedili odpad, určovali rastliny a živočíchy, spoznávali zvuky živočíchov a prejavy ich správania. Zo získaných vedomostí každý žiak pripraví malý projekt, z ktorých vytvoria spoločnú nástenku v biologickej vitríne. Táketo zážitkové vzdelávanie sme pre žiakov pripravili prvýkrát a keďže sa všetkým veľmi páčilo, budeme v ňom pokračovať.  

      PK BIO

    • Beseda - Deň sporenia
     • Beseda - Deň sporenia

     • Beseda - Deň sporenia

      Dňa 24.10.2018 žiaci štvrtého ročníka v rámci finančnej gramotnosti mali besedu o vzniku našej súčasnej meny, o sporení, financiách a o funkcii bánk. Oboznámili sa ako byť s peniazmi kamarát. Na záver besedy žiaci nakreslili obrázok, ktorý znázorňoval, na čo si sporia. Za aktivitu a pekné práce dostali mešec čokoládových dukátikov. 

       

      Vyučujúce 4. ročníka

    • Úspešný reprezentant školy
     • Úspešný reprezentant školy

     • Dňa 06.10.2018 sa v Aréne Poprad konal 26. ročník Popradského pohára v karate. Zúčastnilo sa ho 216 pretekárov z 24 klubov z celého Slovenska. Kežmarok reprezentovalo 15 karatistov. V kategórii KUMITE - starší žiaci sa Maroš Fabián (žiak našej školy, VI.C) umiestnil na 3. mieste.

      Srdečne blahoželáme

    • EXKURZIA - 1. ročník
     • EXKURZIA - 1. ročník

     • Dňa 19.10. 2018 sa prváci vybrali na svoju prvú exkurziu autobusom. Natešení s dobrou náladou a ruksakmi plnými dobrôt obdivovali krásy tatranskej prírody nielen naživo, ale aj v múzeu. Oboznámili sa s chránenými rastlinkami, zvieratkami, ... Súčasťou expozície boli aj podtatranské kroje, rôzne predmety z minulosti, ktoré používali naši starí rodičia. Po prehliadke múzea nasledovala turistická vychádzka po Tatranskej Lomnici. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila.

      Vyučujúce 1. ročníka

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy  oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že dňa 29.10.2018 (pondelok)  udeľuje z prevádzkových dôvodov  riaditeľské voľno. Školská jedáleň ani ŠKD nebudú v prevádzke.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

    • Naše úspechy v projekte "Floorball SK LIGA"
     • Naše úspechy v projekte "Floorball SK LIGA"

     • Dňa 17.10.2018 a 18.10. 2018 sme sa so žiakmi a žiačkami 8. a 9. ročníkov zúčastnili Floorball SK LIGY. Kvalifikačné kolá sa uskutočnili v športovej hale FOCUS+, kde si v 1. kole zmerali sily všetky základné školy z Kežmarku. Na súťaži bol prítomný aj profesionálny rozhodca a zapisovatelia. Dievčatá sa umiestnili na krásnom 2. mieste, a to aj napriek náročnej hre 2x15 min. Chlapci si o deň neskôr úspešne poradili so všetkými súpermi a zaslúžene získali 1. miesto. Všetkým žiakom ďakujem za ich odhodlanie a reprezentáciu školy. 

       

      Mgr. NIkol Palanská

     • Záchrana som JA

     • Aj v rámci druhého ročníka projektu ZÁCHRANA SOM JA , mohli žiaci prvého stupňa základných škôl prihlásiť svoje projekty . Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci na základné školy. Vzdelávať žiakov v tejto oblasti, záchrany života a prevencie pred úrazmi.

      Do súťaže sa zapojili aj triedne kolektívy našej školy druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Súťažné tímy jednotlivých tried napísali nádherné príbehy na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách, ktoré boli z ríše zvierat a rozprávok a niektoré sa odrážali aj od skutočného života. Každý príbeh obsahoval tri ilustrácie k danej téme.

      17.10.2018 projekt spoznal aj svojich víťazov a to triedu II.C a IV.C, ktoré pre našu školu vyhrali krásne ceny - ukážky prvej pomoci pre celý prvý stupeň ZŠ, kurz prvej pomoci pre pedagógov a automatický externý defibrilátor.

      Veľká vďaka patrí všetkým zapojeným triednym kolektívom a výhercom blahoželáme :-) .

    • Deň chrbtice
     • Deň chrbtice

     • Dňa 16.10.2018 bol Svetový deň chrbtice a preto sme sa rozhodli spraviť aj my niečo pre svoje telo. Spoločne pod odborným vedením kamarátky a inštruktorky jogy Janky Balúchovej sme sa naučili, ako správne stáť a sedieť.  Spoločne sme sa zapojili do cvikov, ktoré  prispievajú k správnemu držaniu nášho tela a tým aj predchádzajú rôznym ťažkostiam.

      Toto stretnutie nám zároveň prinieslo radosť, ktorú sme si odnášali aj po skončení stretnutia a veríme, že nám pomôže vytrvať  v našom zápale robiť niečo pre naše zdravie.

      Tr. uč. 2. ročníka

    • Vlastivedná vychádzka
     • Vlastivedná vychádzka

     • Vlastivedná vychádzka

      Dňa 16.10.2018 žiaci štvrtého ročníka boli na vlastivednej vychádzke v  Lesoparku SEVER. Utvrdili si učivo o typoch lesov, živej a neživej prírode. Pozorovali okolie nášho mesta, pohoria, rieky, vrchy a okolité obce. Pomocou kompasu a buzoly určovali svetové strany. Oboznámili sa s krásnymi  historickými pamiatkami mesta Kežmarok. Na záver vypracovali PL s danou tématikou.Táto vychádzka bola pre výučbu Vlastivedy výborným  prínosom, nakoľko si vyskúšali teoretické vedomosti v teréne.

      Vyučujúce 4. ročníka

    • Šarkaniáda
     • Šarkaniáda

     • Krásne jesenné počasie tretiaci využili na pobyt v prírode. Neskôr na školskom dvore zažívali veselé chvíle pri púšťaní šarkanov.Títo boli rôznych tvarov a farieb, ale hlavne vysoko lietali. Naši žiaci zvládli jesenné hry na výbornú. Spoločné zážitky so spolužiakmi ostávajú dlho v pamäti.

      Triedne učiteľky 3. ročníka

    • Putovná sova - environmentálny projekt
     • Putovná sova - environmentálny projekt

     • Dňa 11.10.2018 sa konalo 1.stretnutie s lesným pedagógom Ing. Igorom Stavným v rámci environmentálneho projektu Putovná sova. Táto spolupráca s TANAPom trvá už 4.školský rok. Stretnutie malo turisticko-poznávací zámer. Lesný pedagóg nás previedol po náučnom chodníku Pramenisko, ktorý sa nachádza v Tatranskej Lomnici. Pozorovali sme okolitú prírodu, jej sfarbenie a zmeny, ktoré nastali počas tohto ročného obdobia. Počas turistickej vychádzky sme mali možnosť oboznámiť sa s prácou lesníkov - pílenie konárikov ručnou pílou, aby sa spriechodnil chodník pre turistov a návštevníkov, zastavili sme sa pri náučných tabuliach, ktoré nás informovali o zvieratách a rastlinách, ktoré v tomto horskom lužnom lese sa nachádzajú. V závere sme si vypracovali pracovné listy, ktoré si pre nás p.Igor Stavný pripravil. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré sa bude konať v zimnom období.

      Mgr. Soňa Kriššáková a žiaci 4.B

    • Zdravý chrbátik
     • Zdravý chrbátik

     • Svetový deň chrbtice 16.10., žiaci strávili príjemné predpoludnie s fyzioterapeutom. Prváci  si vyskúšali sedenie na fitloptách, pozreli si náučnú rozprávku o krivých a rovných ľuďoch, zarecitovali básničku... Cviky, ktoré sme sa naučili a vyskúšali si, určite prispejú k zdravému vývoju a k správnemu držaniu tela našich najmenších.

       

      Tr. učiteľky 1.ročníka

       

    • Exkurzia múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici
     • Exkurzia múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici

     • Dňa 12.10.2018 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili exkurzie múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici. Oboznámili sa s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Výstavná časť bola rozdelená na prírodovednú, prírodoochranársku, historickú a etnografickú. V druhej časti sa zúčastnili premietania náučného filmu o kamzíkoch. V poslednej časti druháci absolvovali jesennú prechádzku, kde pozorovali prírodu. Porovnávali ročné obdobia a určovali charakteristické znaky jesene. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila.

      Tr. učiteľky 2. ročníka

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

     • V dňoch 2.- 4. októbra 2018 sa uskutočnilo testovanie žiakov 1. ročníka z TSV. Prváci si vyskúšali rôzne zaujímavé disciplíny zamerané na rýchlosť, obratnosť a vytrvalosť. Žiaci sa popasovali s týmito úlohami veľmi statočne. Počas celého dňa mali úsmev na tvári, nechýbala dobrá nálada a smiech. Veľká vďaka patrí nielen deťom, ale aj pánom učiteľom telesnej výchovy, ktorí ich sprevádzali počas celého dňa.

      Vyučujúce 1. ročníka

     • Deň eura

     • Aj naši druháci ukázali, že počítanie peňazí je pre nich hračka. Pri príležitosti Dňa eura sa klasická hodina matematiky zmenila na hodinu sprevádzanú eurom, v ktorej sa žiaci dozvedeli aj to, ako vznikli peniaze, čím sa v minulosti platilo a aké platidlá máme dnes.  Okrem množstva zaujímavých slovných úloh, tvorby vlastných eurobankoviek, vyhrala hra na obchod. Žiaci si vytvorili cenovky pre svoj tovar, pripravili pokladne, nákupné košíky a nákup mohol začať. Vyskúšali si prácu pokladníka, nakupujúceho, spočítavali, či majú dostatok peňazí, a niektorí použili aj platobnú kartu. Na záver sme si vytvorili krásne plagáty so symbolom eura a eurobankoviek.

      Vyučujúce 2.ročníka

    • Cyklistika 2018
     • Cyklistika 2018

     • V nedeľu  30. septembra 2018 sa uskutočnilo posledné ôsme kolo Východoslovenskej MTB ROAD LIGY v cyklistike detí a mládeže. V tomto kole sa na I. mieste umiestnila v kategórii MILI naša talentovaná cyklistka z II.C triedy Ninka Raffajová. V tej istej kategórii MILI chlapci -  3. miesto patrilo Vratkovi Scherfelovi z III.A triedy.

      V tento deň sa uskutočnilo aj celkové vyhodnotenie najšikovnejších cyklistov východného Slovenska.


      Kategória MIKRO : Fabian Scherfel 1. miesto Majster východného Slovenska, 111 bodov

      Kategória MIKRO: Lenka Laskovská, 4. miesto, 21

      Kategória MILI: Vratko Scherfel 2. miesto Vícemajster východného Slovenska, 81 bodov

      Kategória MILI: Nina Raffajová 3. miesto, 34 bodov

      Kategória MILI : Alex Rusnačik 3. miesto, 68 bodov

      Kategória mladšie žiačky: Katarína Laskovská, 3.miesto, 28 bodov


      Trpezlivo a pravidelne sa jednotlivých pretekov zúčastňovali i Oliver Šolc z III.A triedy a Vilko Imrich z II.C triedy.

      Víťazom srdečne blahoželáme a v ďalšej sezóne 2019 im prajeme veľa úspechov.