• Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Európsky deň jazykov na hodinách nemčiny a angličtiny bol plný jazkových hier rôzneho druhu a všakovakej zábavy. Stačí si pozrieť pár fotografií.

    • Planetárium a Slovenské technické múzeum v Košiciach
     • Planetárium a Slovenské technické múzeum v Košiciach

     • Dňa 28.09.2018  žiaci štvrtého ročníka v rámci exkurzie zavítali do Planetária a Slovenského technického múzea v Košiciach. Zhasli svetlá a žiaci sa naozaj cítili akoby sedeli v kozmickej lodi a leteli vesmírom noci. Nad hlavami sa im striedala letná obloha so zimnou, súhvezdia a planéty. Planetárium je optický prístroj umiestnený uprostred kruhovej miestnosti, kde sa nad hlavami návštevníkov klenie biela polguľovitá plocha, predstavujúca umelú oblohu. Jednotlivé obrazy do seba zapadajú a vytvárajú dokonalú ilúziu oblohy plnej hviezd. Potom si prezreli Slovenské technické múzeum, ktoré ako jediné múzeum technického zamerania na území Slovenska poskytuje komplexný pohľad do histórie tradícií vedy a techniky. Je v ňom zriadené aj vedecko-technické centrum pre deti, kde žiaci objavili radosť z hry a poznania. Vyskúšali si hlavolamy, magnetizmus, optické klamy a ilúzie 3D a 2D, zmyslové vnemy a podobne. V meste sme si prezreli nádherný Dóm sv. Alžbety, hrajúce fontány, námestie a divadlo.

       

      tr.uč. Mgr. J. Lacková, Mgr. S. Kriššáková, PaedDr. D. Koreňová

     • Európsky týždeň športu - „Bavme sa netradične“

     • Štvrtý ročník celoeurópskej aktivity mal za úlohu podporiť pohyb, šport a zdravý životný štýl na našej škole.  V rámci tejto akcie bola vyhlásená súťaž pre našu základnú školu , ktorej cieľom bolo zapojiť žiakov na prvom stupni do netradičných športov. Žiaci od prvého ročníka až po štvrtý ročník súťažili medzi sebou a postupne zbierali body za jednotlivé disciplíny. Súťaž bola rozdelená na disciplíny, ktoré boli zamerané na netradičné športy a hry pre žiakov prvého stupňa. Využívali sme primárne netradičné pomôcky, ktoré sa v telesnej a športovej výchove nevyskytujú ( balóny, vrchnáky od fliaš, tenisové rakety a pod.)

       

      Sme veľmi radi, že súťaže sa žiakom páčili. Dôvodom výberu žiakov prvého stupňa bola hlavne ich radosť z pohybu, ktorú bola vidieť na každej jednej disciplíne. Bolo pre nás radosťou vidieť usmievavé tváre žiakov. Chceli by sme sa poďakovať vedeniu školy, ale aj učiteľkám prvého stupňa ktoré nám boli nápomocné pri organizácií podujatia. Žiakom prvého stupňa ďakujeme za disciplínu a súťaživosť, ktorú predviedli.

      Mgr. Tomáš Hudáček

     • Európsky deň jazykov - 3. a 4. ročník

     • 26. septembra 2018 si naši žiaci už tradične pripomenuli Európsky deň jazykov. Tretiaci a štvrtáci vytvorili pekné tričká s anglickým textom. Počas tohto zaujímavého dňa počúvali anglické piesne, pozerali krátke videá a pracovali s textom a obrázkami. Porozprávali sa o dôležitosti učenia sa cudzích jazykov. Pripomenuli si aj ďalšie cudzie jazyky, ktorými sa dorozumievajú pri cestovaní a výletoch. Deti prežili so svojimi spolužiakmi a učiteľmi pekný a veselý deň.

      Vyučujúce 3. a 4. ročníka

    • Kids Athletics
     • Kids Athletics

     • Dňa 21.09. 2018 sa žiaci I. stupňa zúčastnili športového dňa s názvom Kids Athletics. Bol to už 5. ročník. Súťažilo sa v zaujímavých disciplínach. Vďaka šikovnosti a obratnosti našich žiakov sme získali nasledovné umiestnenia:

       

      Kategória: 1. ročník ZŠ   3. miesto  - 1. B trieda

      Kategória: 2. ročník ZŠ   3. miesto  - 2. C trieda

      Kategória: 3. ročník ZŠ   2. miesto  - 3. A trieda

      Kategória: 4. ročník ZŠ   3. miesto  - 4. A trieda

       

      Víťazom blahoželáme a tešíme sa z úspechov.

      Vyučujúce I. stupňa

       

    • Beseda s misionárom
     • Beseda s misionárom

     • 24.septembra sme na našej škole privítali misionára Ondreja Peštu, ktorý pochádza zo Slovenskej Vsi a už 15 rokov pôsobí na misiách v Bolívii. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí o ňom, o jeho práci s mladými a deťmi, spoznali sme vlajku Bolívie i indiánov, tradičné oblečenie, hudobné nástroje. Prostredníctvom fotografií sme obdivovali krásnu prírodu, vrchy, pralesy....Dúfame, že sa niekedy ešte stretneme a pátrovi prajeme veľa zdravia a síl do tak náročnej práce.Mgr. Hovancová I.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Riaditeľstvo školy pozýva zákonných zástupcov žiakov dňa 27.09.2018 (štvrtok) na plenárnu a triedne schôdze rodičovského združenia so začiatkom o 16.30h.

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • 21.septembra sme mali možnosť aj na našej škole podporiť zbierku Biela pastelka na pomoc nevidiacim a slabozrakým a tak im prejaviť svoju spolupatričnosť.Vyzbieraná suma : 98,97 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli zrealizovať túto zbierku i tým, ktorí ju podporili. Mgr. Hovancová I.

    • Ako sa z malých prvákov stali veľkí záhradkári
     • Ako sa z malých prvákov stali veľkí záhradkári

     • Na hodinách prvouky sme zrealizovali projekt, ktorým sme zisťovali ako rastú rastlinky. Všetko to začalo na jar, kedy sme malé semienka triedili a zistili sme, že sa líšia veľkosťou, farbou a tvarom. Aby mohla rastlinka rásť,  museli sme ju zasadiť. Pripravili sme  malý skleník a zakoreňovače.   Každý deň sme  netrpezlivo čakali na zázrak, ktorý čoskoro prišiel. Zistili sme, že rastlinky pre svoj rast potrebujú pôdu, vodu, teplo, svetlo a vzduch.  Poctivo sme ich polievali, a keď už boli priveľké presadili sme ich. Vytvorili sme si  menovky, aby sme vedeli, čo máme zasadené.  V škole sa nám podarilo vypestovať veľkú fazuľu.  Asi preto, že sa ťahala na paličke k zázračnému hradu Jack a fazuľka. Projekt pokračoval aj cez prázdniny.  Náš spolužiak Samko si zobral domov malú bazalku. Celé leto sa o ňu pekne staral a nakoniec si na nej  pochutil. Peťko si paradajky presadil do veľkého skleníka. Polieval ich a nakoniec mal veľkú radosť z jeho prvej úrody.

        Na chutné zážitkové učenie budeme ešte dlho spomínať .

      Žiaci II.C triedy a tr. uč. A. Ondo-Eštoková

    • Detská tour Petra Sagana
     • Detská tour Petra Sagana

     • Dňa 22.9. 2018 sa v Topolčiankach konala Detská tour Petra Sagana. Naša kamarátka Ninka Raffajová z II.C triedy získala nádherné prvé miesto. V celkovom hodnotení skončila na druhom mieste a získala zelený dres. Ninke blahoželáme a tešíme sa  s ňou z jej veľkých cyklistických úspechov.

    • Jazyková škola Target na našej škole
     • Jazyková škola Target na našej škole

     • Vážení rodičia,

       

      v novom školskom roku spúšťame v spolupráci s Jazykovou školou TARGET na našej škole novinku:

       

       

      Angličtina pre I. stupeň -WATTSENGLISH

      (1x týždenne)

       

      Angličtina pre II. stupeň - DIRECT METHOD

      (2x týždenne)

       

      Prihlasovanie na krúžky v šk. roku 2018/19, ktoré budú prebiehať priamo v priestoroch našej školy po vyučovaní je spustené na stránkach

       

      wattsenglish.target-skola.sk

       

      Včasným prihlásením zaistíte vašim deťom miesto v kurze v dni, ktoré vám budú vyhovovať. Kurzy prebiehajú priamo v ZŠ Dr. Fischera v čase po vyučovaní.

       

      Cena kurzu pre žiakov I. stupňa je 13,30 € mesačne.

      (kurz 1x týždenne po 45 min., platí sa za 9 mesiacov)

       

      Cena kurzu pre žiakov II. stupňa je 22 € mesačne.

      (kurz 2x týždenne po 45 min., platí sa za 9 mesiacov)

       

      Bližšie informácie sú vám k dispozícii v Jazykovej škole TARGET na 0948 47 46 01 alebo na info@target-skola.sk.