• Vedomostné ostrovy poznajú svojich víťazov
     • Vedomostné ostrovy poznajú svojich víťazov

     • Vedomostné ostrovy sprevádzajú žiakov na 100 základných školách od druhého polroka. Odvtedy sa žiaci stihli zoznámiť s mnohými vedomosťami, ktoré sa na nich ukrývajú. O tom, že ich to naozaj baví, svedčí aj fakt, že do májového testovania sa zapojilo 13 744 žiakov z celého Slovenska. Najúspešnejší predmet v májovom testovaní  bol nemecký jazyk a hneď za ním technika. Aj žiaci našej školy úspešne reprezentovali školu. V  nemeckom  jazyku  žiačka VIII.B triedy,  Klaudia Sykorová  získala  prvé  miesto.  Na prvom stupni v oblasti ekológia Patrícia Pompová, žiačka I.B triedy  obsadila  druhé miesto. Obom žiačkam blahoželáme a všetkým zúčastneným ĎAKUJEME.

      V. Taliga, A. Ondo-Eštoková

     • 2. A,B,C ročníkový projekt: Zdravý životný štýl. Cvičíme spolu.

     • 25. júna 2018 sa naši druháci zišli v telocvični, aby si spolu zacvičili a súťažili v rôznych športových disciplínach. Najobľúbenejšie sú loptové hry, pri ktorých deti ukážu svoju obratnosť, rýchlosť a zmysel pre spoluprácu. Našich druhákov prišli podporiť aj ich rodičia a sami sa aktívne zapojili do športovania. Veríme, že takto aktívne budú spoločne tráviť čas pri športe počas letných prázdnin

       

      Vyučujúce 2.A,B,C

    • Učebné pomôcky pre 1.stupeň
     • Učebné pomôcky pre 1.stupeň

     • Zoznam učebných pomôcok pre žiakov 1. stupňa na školský rok 2018/2019:

      Zoznam bude uverejnený aj na dverách budovy školy (z ulice Mučeníkov) v auguste.

      Zoznam učebných pomôcok pre žiakov 2. stupňa bude upresnený v septembri vyučujúcim daného predmetu. 

    • MAKS
     • MAKS

     • V septembri v tomto školskom roku sa do celoslovenského projektu zapojilo na 2. stupni 9 žiakov, ktorí celý školský rok riešili úlohy  v 10 kolách. 

      V 5.ročníku sa zapojili 4 žiaci a umiestnili sa na 23.,24.,45. a 58. mieste v kraji

      V 6. ročníku sa zapojila 1 žiačka, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v kraji a aj na 1. mieste na Slovensku.

      V 8. ročníku sa zúčastnili 3 žiaci a skončili na 24. a 27. mieste.

      V 9. ročníku sa zúčastnil 1 žiak a umiestnil sa na 6. mieste v kraji.

      Žiaci obdržali diplomy: MaksiFrajer, MaksiDiplom, MaksiHviezda a boli odmenené vecnými cenami.

       

      Mgr. L. Bobiková

     • Maratón v delení

     • Vo štvrtok 21. júna sa v V. B triede uskutočnilo triedne kolo súťaže v delení prirodzených čísel. Do  súťaže sa zapojilo 25 žiakov. Súťažiaci mohli získať maximálne 30 bodov.  Najúspešnejší boli :

      1. miesto: Samuel Dravecký - 29 bodov

      2. miesto: Simon Lapšanský - 27 bodov

      3. miesto: Paula Liptáková  - 22 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na pokračovanie súťaže v budúcom školskom roku !

      Ing. Anna Derevjaniková

    • Beseda so spisovateľom Petrom KARPINSKÝM
     • Beseda so spisovateľom Petrom KARPINSKÝM

     • V júni 2018 prišiel na besedu k druhákom spisovateľ Peter Karpinský. Žiaci  s veľkým záujmom počúvali rozprávanie uja spisovateľa. Zaujímalo ich, ako jeho knihy vznikali, koľko času venuje písaniu  svojich kníh, kde najradšej píše knihy. Pýtali sa na mnoho zaujímavých vecí, a to nie len o jeho tvorbe a práci vysokoškolského pedagóga, ale zaujímali ich aj bežné veci z jeho života, na ktoré spisovateľ ochotne odpovedal.

      Zvedavých otázok nebolo konca, veď vidieť na vlastné oči spisovateľa a rozprávať sa s ním, bol pre ne obrovský zážitok. V závere besedy sme sa pánovi Karpinskému poďakovali, že k nám prišiel. Veríme, že naše stretnutie nebolo posledné. Tešíme sa na jeho ďalšiu tvorbu a nové zážitky pri čítaní.

      Tr. učiteľky 2. roč.

     • Exkurzia v botanickej záhrade TANAPU

     • Dňa 15. 05. 2018 boli žiaci 3.B a 3.C na Exkurzii v botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici. Žiaci spoznávali flóru tatranskej prírody. Rozlišovali liečivé a jedovaté byliny, ovocné a okrasné kry a listnaté a ihličnaté stromy. Každý si na záver vypracoval projekt o rastlinách. Táto exkurzia bola veľmi prospešná, lebo teoretické vedomosti z prírodovedy sme si upevnili a zopakovali.

      Tr. učiteľky 3. roč. 

    • Prednes POÉZIE A PRÓZY v nemeckom jazyku
     • Prednes POÉZIE A PRÓZY v nemeckom jazyku

     • Po úspešnom absolvovaní školského kola sa vo štvrtok, dňa 14.júna 2018 uskutočnilo okresné kolo súťažePrednese poézie a prózy v nemeckom jazyku na ZŠ Grundschule v Kežmarku. Súťaže sa zúčastnili šiesti žiaci našej školy a celkovo bolo účastných 22 žiakov kežmarského okresu. Táto súťaž mala vysokú úroveň schopnosti prednesu poézie a prózy v  nemeckom jazyku a umenia odovzdávať to.

      Dlhodobá a svedomitá príprava a spolupráca ukázala svoje plody. Žiaci získali výborné umiestnenia.

      Natália Ferenčáková, 4. C, sa umiestnila v kategórii PRÓZA 3. – 4. ročník na skvelom 1. mieste

      Matúš Gaľa, 4.C, sa umiestnil v kategórii POÉZIA 3. – 4. ročník na skvelom 1.mieste

      Svetlana Václavová, 7.C, sa umiestnila v kategórii POÉZIA 5. – 7. ročník na skvelom 1. mieste

      Nina Sojáková, 9.B, sa umiestnila v kategórii POÉZIA 8.- 9. ročník na skvelom 1. mieste

      Matej Németh, 7. B, sa umiestnil v kategórii PRÓZA 5. – 7. ročník na výbornom 2. mieste

      Karina Hukelová, 8.C, sa umiestnila v kategórii PRÓZA 8. – 9. ročník na peknom 4. mieste

      Žiakom vrúcna vďaka za odvahu, prípravu a úspechy v tomto krásnom a náročnom umení. Dňa 18. Júna sa uskutočnilo Oblastné kolo prednesu poézie a prózy v prednese poézie a prózy nemeckého jazyka v budove Karpatskonemeckého spolku v Kežmarku.

      S krásnym prednesom sa naši žiaci umiestnili na nasledovných miestach.

      Natália Ferenčáková, 4. C, sa umiestnila v kategórii PRÓZA 3. – 4. ročník  skvelé 2. miesto

      Svetlana Václavová, 7.C, sa umiestnila v kategórii POÉZIA 5. – 7. ročník na skvelom 2. mieste

      Nina Sojáková, 9.B, sa umiestnila v kategórii POÉZIA 8.- 9. ročník na skvelom 2. mieste

                      Úprimná vďaka za úspešnú reprezentáciu nemeckého jazyka na našej škole. Ninke Sojákovej želáme naďalej veľa úspechov na gymnáziu, keďže úspešne končí na našej škole svoje základné vzdelávanie.

       

      Mgr. Zlatica Scherfel M.A.

      Mgr. Vladimír Taliga, PhD.

      Mgr. Nikol Turcerová

      PaedDr. Iveta Slovíková

       

       

     • 3.A - Zbieranie plastových vrchnáčikov

     • Žiaci 3.A triedy sa rozhodli, že aj v zvieratkám v útulku môžeme pomocť. Celý školský rok zbierali plastové vrchnáčiky, ktoré sme odovzdávali do útulku na krmivo pre psíkov. Darilo sa im výborne. Veď konečné číslo hovorí za všetko. Spolu vyzbierali 15 132 vrchnáčikov.

      Najviac nazbierali :   1. Timka Guzlejová         5 631

                                       2. Kiko Sivaninec           3 518

                                       3. Marcelka Kostková    1 438

      Mgr. J. Lacková

    • Šach
     • Šach

     • Dňa 13.6.2018 sa konal mestský prebor v šachu základných škôl Kežmarku. Našu školu reprezentovalo 5 žiakov. V kategórií žiačok obsadila 1. miesto Natália Ferenčáková a 2. miesto Zoja Nevická, obe zo 4.C triedy. V kategórií žiakov obsadil 2. miesto Daniel Duda z 5.B triedy, 3. miesto Timotej Soják a 4.miesto Martin Černický, obaja zo 7.C triedy.

    • Školský výlet - štvrtáci
     • Školský výlet - štvrtáci

     • Hurá, ideme na výlet! My, štvrtáci sme na tento deň veľmi tešili. Vybrali sme sa na opekačku do Hájovne. Dlhú cestu sme si krátili pozorovaním okolitej prírody. Spoznávali sme lúčne kvety, kry a drobný hmyz. Po hodinovej chôdzi sme dorazili do vytúženého cieľa. Tam nás už čakali rodičia. Spoločnými silami sme urobili ohnisko  a začala sa hostina - slaninka, klobáska, špekáčiky - vôňa sa šírila do ďaleka. No nechýbala ani zdravá zeleninka! Po výdatnej mňamke sme mali čas aj na relax a hry. Cesta do školy bola nekonečná. Dobre padol oddych na námestí a osviežujúca zmrzlina. Toto bol náš posledný výlet na 1. stupni. Dovidenia štvrtý ročník!

       Vyučujúce štvrtého ročníka

     • MAKSÍK - vyhodnotenie

     • 9. ročník súťaže MAKSÍK je úspešne za nami. V tomto školskom roku 2017/2018 súťažili žiaci 2. - 4. ročníka v počte 36 žiakov. Diplom s titulom Najmúdrejší Maksáčik získalo 30% najúspešnejších riešiteľov, ostatní riešitelia získali diplom Múdry Maksáčik. Maksíkovské tričko dostalo 6 žiakov, batoh 4 žiaci a pero s bublifukom 6 žiakov.

      Najlepší riešitelia za 2.ročník :   Bianka Džadoňová   2.A

                                                        Matúš Viliam Pukluš  2.A

      Najlepší riešitelia za 3. ročník :  Aleš Kundra            3.B

                                                       Dávid Džadoň          3.B

                                                       Teodor Patrik Slovík 3.C

      Najlepší riešitelia za 4. ročník : Gabriela Karpišová  4.B

      Mgr. J. Lacková

    • KOMPARO 4. ročník
     • KOMPARO 4. ročník

     • Dňa 4. mája 2018 sa konalo testovanie žiakov 4. ročníka ZŠ KOMPARO 2017/2018. Testovaných žiakov z celej SR bolo 9117 z 312 škôl. Z našej školy sa ho zúčastnilo 72 žiakov, 24 žiakov zo 4. A, 23 žiakov zo 4. B a 25 žiakov zo 4. C triedy. Výsledky, ktoré žiaci dosiahli sú nasledovné:

      MAT        4. A        54, 2 %                 SLJ      4. A          42,8 %                PDA           4. A           69,6 %

                     4. B         56,8 %                            4. B          42,9 %                                  4. B           48,3 %

                     4. C         63,0 %                             4. C          50,4 %                                  4. C          66,8 %

      Škola                     58,1 %                  Škola                   45,5 %                Škola                          61,8 %

      SR                         57,4 %                  SR                       48,6 %                SR                              59,7 %

       

       

      VLA         4. A         62,9 %                 VŠP      4. A        58,1 %        

                      4. B        62,2 %                               4. B       50,4 %

                      4. C        76,0 %                               4. C       61,8 %

      Škola                     67,2 %                 Škola                   56,9 %

      SR                         63,9 %                 SR                       53,7 %

      Koordinátorka 

    • Detská Tour Petra Sagana a naša Ninka
     • Detská Tour Petra Sagana a naša Ninka

     • Piate kolo Detskej Tour Petra Sagana bolo 02.06.2018 v Marina Liptov, kde sa Ninka Raffajová, žiačka I.C triedy umiestnila na 2. mieste. Šieste kolo DTPS, ktoré bolo 17.06.2018 sa konalo u nás v Kežmarku. Ninka opäť ukázala svoju šikovnosť a obratnosť a tiež obsadila druhé miesto.

      Blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole, ktoré bude 30.06.2018 v Považskej Bystrici.

       

    • LITERÁRNY KEŽMAROK
     • LITERÁRNY KEŽMAROK

     • Už  53.-krát mesto Kežmarok otvorilo svoje brány mladým literátom a privítalo ich na vyhodnotení  súťaže Literárny Kežmarok. Naša škola mala medzi najúspešnejšími zastúpenie v Eme Hetešovej, žiačke 8. c, ktorej bolo  v 2. kategórii – poézia udelené čestné uznanie. Eme srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa literárnych úspechov!

      Mgr. A. Burkovičová

       

     • Modrý vták - rozprávka na hrade

     • V mesiaci máj 2018 si žiaci našej školy prežili rozprávkový príbeh Modrý vták.

      Bol to príbeh dvoch detí, ktoré putovali za modrým vtákom šťastia po cestách plných rozprávkových dobrodružstiev. Modrý vták na Kežmarskom hrade bol voľnou adaptáciou Maeterlinckovej predlohy, ktorú prispôsobili špecifickému miestu hrania – aby mohli diváci putovať naživo a naozaj spolu s hlavnými hrdinami hľadať modrého vtáka, ktorého potrebujeme všetci, aby sme mohli byť šťastní.

      Deti na jej konci pochopili, že skutočné šťastie nemožno naháňať, ale že je ukryté v schopnosti ľudí súcitiť a rozdávať šťastie ostatným.

      Rozprávka nás zaujala silným morálnym posolstvom o šťastí, ktoré je v každom z nás.

      Ďakujeme hercom za prekrásny zážitok.

    • Súťaž "Zbieram baterky
     • Súťaž "Zbieram baterky

     • Skončila súťaž "Zbieram baterky" a najlepší zberači si za kupóny kúpili v e shope pekné ceny. Tobias Benko z 3.C tenisovú raketu a Jožko Bielak z 1.C florbalovú hokejku. Tešíme sa na aktívnych zberačov aj na budúci školský rok.

      PaedDr. Gáborčíková

    • EnvirOtázniky
     • EnvirOtázniky

     • Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici vyhlásil v apríli 2018 už XIII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl.

      Jej cieľom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety, problematiku životného prostredia a kultúrneho dedičstva (UNESCO) ešte pred ich rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách.

      Súčasne má olympiáda prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

      Do súťaže sa zapojilo aj 40 našich žiakov 8. a 9. ročníka. Najúspešnejšími žiačkami sa stali Miriam Vengliková a Sandra Sosková z VIII.C, ktoré z maximálneho počtu 40 bodov stratili len 2 body. Srdečne blahoželáme.

       

      Mgr. Mlynarčíková

    • Beseda so spisovateľkou G. Futovou
     • Beseda so spisovateľkou G. Futovou

     • Blíži sa koniec školského roka a malí prváci už dokážu krásne čítať. Prešli dlhou, ale zároveň krásnou cestou pri spoznávaní  abecedy. Teraz si už dokážu prečítať krásne rozprávky. Keďže sa z nich stali čitatelia,  je čas, aby dostali svoj čitateľský preukaz. Pri tejto príležitosti sme si pozvali do našej školskej rozprávkovej čitárne pani spisovateľku Gabrielu Futovú. Tá nám porozprávala o veselých príhodách, ktoré zažila pri písaní kníh. V závere prvákov pasovala za čitateľov a slávnostne im odovzdala čitateľské preukazy.

      Už teraz sa tešíme na nový školský rok, kedy začneme navštevovať našu knižnicu.

      M.Pokrivčáková, B.Vosovičová, A.Ondo-Eštoková