• Štvrtáci na výlete v Bochni
     • Štvrtáci na výlete v Bochni

     • Tak ako po iné roky sa aj tohto roku štvrtáci zúčastnili školského výletu do poľskej Bochne. Po krátkom občerstvení nás čakal pestrý program. Prvou zaujímavosťou bolo Múzeum motýľov. Zanietený zberateľ a majiteľ múzea nám pútavo rozprával o rôznych druhoch tohto zaujímavého hmyzu. Pre lepšie spoznanie sa poľských a slovenských detí nám pani učiteľky pripravili zaujímavé športové aktivity. Popoludní sme absolvovali návštevu soľnej bane. Žiakom sa v podzemí veľmi páčilo. Súčasťou výletu bolo aj nakupovanie suvenírov pre najbližších. Tešíme sa na spoločne stretnutie na Slovensku 8. júna.

      Uč. štvrtého ročníka

    • ,,HAPPY MATH“
     • ,,HAPPY MATH“

     • Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. ,,E“ je skratka pre ,,elektronický“ a ,,twinning“ znamená ,,partnerstvo, družba“

       eTwinning nám umožnilo nájsť partnerské školy, s ktorými realizujeme školský projekt ,,HAPPY MATH“  v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí TwinSpace. Malí prváci spoznávali svet čísel zaujímavou, netradičnou formou. Prepojili sme predmet anglický jazyk s matematikou. Spoločne s partnermi zo škôl z Českej republiky, Ukrajiny, Poľska, Gruzínska a Rumunska sme nadviazali spoluprácu prostredníctvom moderných technológií. Spoločne pripravujeme didaktické hry pre kamarátov zo zahraničia. Pracovné listy si vymieňame a radosť z počítania a anglického jazyka zverejňujeme vo virtuálnom prostredí TwinSpace.

      Takýmto spôsobom vzbudzujeme záujem o vzdelávanie.

      A. Ondo-Eštoková

    • OKRESNÉ KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY - ARCHIMEDIÁDY
     • OKRESNÉ KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY - ARCHIMEDIÁDY

     • 22. mája 2018 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády kategórie G, ktorá je známa aj pod názvom Archimediáda. Vedomostná súťaž je určená pre žiakov 7. ročníka.

      Našu školu úspešne reprezentoval Martin Černický, žiak 7.c triedy, ktorý obsadil krásne 1. miesto.
      Martinovi blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mu veľa ďalších úspechov vo všetkých súťažiach.

      Mgr. Miroslava Petrasová

    • Súťaž "Zbieram baterky"
     • Súťaž "Zbieram baterky"

     • Skončila tohtoročná súťaž „Zbieram baterky“, takže môžeme bilancovať.

      Za jednotlivcov najlepší zberači na našej škole sú:

      1. miesto -  Krejsa Igor (3.C)  - 336 kg
      2. miesto -  Benko Tobias (3.C) – 293 kg
      3. miesto -  Bielak Jozef (1.C) -  107 kg
      4. miesto – Sebeš Filip (3.B) – 88 kg

      Triedne kolektívy, ktoré nazberali najviac sú 2.C a 4.A.

      V rámci celého Slovenska sa naša škola umiestnila na štvrtom mieste a najlepší zberači  ako jednotlivci  sú v prvej desiatke a to Krejsa Igor ôsmy  a Benko Tobias desiaty.  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa nazbieraných bateriek aj v ďalšom školskom roku.

      PaedDr. Gáborčíková

    • ,,Biblia očami detí a mládeže"
     • ,,Biblia očami detí a mládeže"

     • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do výtvarnej súťaže :,,Biblia očami detí a mládeže". Na DKÚ Spišskej diecézy sme zaslali 7 prác. Všetky naše práce boli ocenené a prezentované na diecéznom - krajskom kole Biblickej olympiády v Spišskom Podhradí. Práce umiestnené na prvých troch miestach postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo 7. mája 2018. Aj tu sme boli úspešní - Timka Galliková zo 6.C získala 1. miesto. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do tejto súťaže zapojili a svojim výtvarným umením vyjadrili svoje vnímanie biblických udalostí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Mgr. Hovancová I.

      Výsledky krajského kola :

                        A . Vrábelová 4.A - 2. miesto

                        D. Džadoň 3.B - Cena poroty

                        T.Galliková 6.C - 1. miesto

      Pripravovala : Mgr. J. Galliková

       

                       J. Ďuranová 6.B - 2. miesto

                       V. Vaksmundská 9.B - 2. miesto

                       Ž. Vicianová 9.B - Cena poroty

                       B. Václaveková 9.C - 1. miesto

      Pripravovala : Mgr. V. Maláková

       

       

    • Tour Petra Sagana
     • Tour Petra Sagana

     • Prvé kolo Detskej Tour Petra Sagana začalo 25.marca 2018 v Lučenci, na ktorom Nina Raffajová, žiačka I.C triedy skončila na 4. mieste.  Druhé kolo bolo pre našu Ninku ešte úspešnejšie. 22. apríla 2018 v Nitre v kategórii Mili ( sedem  a osemročné dievčatá) odštartovalo 51 dievčat. Ninka skončila na krásnom  3. mieste. Do Nitry prišiel  osobne povzbudiť deti Peter Sagan. Bol to pre ne veľký zážitok.  Tretie kolo bolo 8. mája 2018 v Žiline, na ktorom Ninka obsadila štvrté miesto.

      Detská Tour Petra Sagana má deväť kôl a jedno bude  17. júna 2018 v Kežmarku.

      Ninke blahoželáme a  držíme palce.

     • Slávik Slovenska

     • 9. mája sme súťažili na okresnom kole, v interpretácií ľudovej piesne Slávik Slovenska. Našu školu reprezentovali: v 1. kategórií: Laura Mlynarczik, v 2. kategórií: Adam Kovalčík a v 3. kategórií: Diana Svocáková, ktorá si vyspievala 1. miesto a bude náš okres reprezentovať v Prešove, na krajskom kole.

      Mgr.Svocáková

     • Beseda s podnikateľkou

     • 4. 5. 2018 sa žiaci 9.A. a 9.B.triedy zúčastnili besedy s úspešnou podnikateľkou - pani Luciou Chorendžákovou. Téma podnikanie, ako sa stať podnikateľom je zahrnutá v učive občianskej náuky 9.roč., preto bolo veľmi zaujímavé vypočuť si o tejto téme naživo s podnikateľkou, ktorá sa podelila o svoje skúsenosti, rady. Pani Chorendžáková podniká v pekárenskom priemysle už mnoho rokov a dokonca sa v roku 2012 stala podnikateľkou roka. Potešilo nás aj to, že je bývalou žiačkou našej školy.

      vyuč. OBN

     • Spoznávame jaskyne Slovenska

     • Národná prírodná pamiatka Demänovské jaskyne na severnej strane Nízkych Tatier je najdlhším jaskynným systémom na Slovensku. Medzi jej dominanty patrí Demänovská jaskyňa slobody, ktorá dlhé roky očaruje návštevníkov bohatou sintrovou výzdobou rozličných farieb, tajuplným podzemným tokom Demänovky i čarokrásnymi jazierkami. Je najviac navštevovanou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku a tak sa ju ôsmaci vybrali 2. mája v rámci biologickej exkurzie pozrieť aj osobne. Pri približne hodinovej prehliadke a popri prekonávaní takmer 1 000 schodov si zopakovali základné poznatky o jaskyniach a ich výzdobe. Exkurzia pokračovala návštevou Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, kde si žiaci v rámci expozícií zopakovali učivo biológie druhého stupňa aj interaktívnou formou. Exkurzia sa vydarila na jednotku a už teraz sa tešíme na budúci rok.

      PK BIO

    • Oznam riaditeľstva školy
     • Oznam riaditeľstva školy

     • Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov 1. ročníka v školskom roku 2018/2019, že v dňoch 21.05. - 25.05.2018 budú odovzdávané Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka a Rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky na ekonomickom úseku (2. posch.).

    • Vedomostné ostrovy -SÚŤAŽ
     • Vedomostné ostrovy -SÚŤAŽ

     • Vedomostné ostrovy – prinášajú súťaž pre všetkých žiakov a všetky zúčastnené školy.

      V termíne od 15.5.2018 do 31.5.2018 bude mať každý žiak možnosť  zapojiť sa do súťaže vyplnením jedného kvízu, kedykoľvek počas trvania súťaže. Okrem jednotlivcov budú odmenené zaujímavými cenami aj najaktívnejšie školy.  

       Pravidlá súťaže:

      1. Každý žiak môže vyplniť iba jeden súťažný test. Pre účasť na súťaži je potrebné, aby sa zaregistroval na internetovom portáli www.vedomostne-ostrovy.sk prostredníctvom identifikátoru – kódu, ktorý dostanete od vášho triedneho učiteľa.  

      2. Každý súťažný test, ktorý bude spĺňať podmienky bude zaradený do vyhodnotenia súťaže.

      3. Aktivita školy bude hodnotená pomerom počtu vyplnených testov k celkovému počtu žiakov na škole. To znamená, že čím viac žiakov z našej školy sa zapojí do súťaže (test musí byť riadne ukončený a žiak musí správne vyplniť registráciu), tým väčšiu šancu na výhru má naša škola!

      4. Test pre 1. stupeň bude pozostávať z 20 otázok s maximálnou dĺžkou vyplnenia 40 minút. Test pre 2. stupeň bude pozostávať z 40 otázok s maximálnou dĺžkou vyplnenia 40 minút. Všetko je nastavené tak aby ste testovanie mohli zvládnuť aj v rámci vyučovacej hodiny.

      5. V kategóriách najúspešnejší žiaci s najvyšším počtom správnych odpovedí a najúspešnejší žiaci v jednotlivých oblastiach, sa poradie určí nasledovným spôsobom:

                 a. Prvým kritériom je počet správnych odpovedí.

                 b. Druhým kritériom je rýchlosť vyplnenia testu.

      Testy je možné robiť priamo na kiosku alebo prostredníctvom stránky http://www.vedomostne-ostrovy.sk či už doma alebo v škole.

      Vyhodnotenie bude prebiehať vždy samostatne pre 1. a 2. stupeň a súťažiť sa bude v nasledovných kategóriách:

                  - najaktívnejšia škola,

                  - najúspešnejší žiaci s najvyšším počtom správnych odpovedí,

                  - najúspešnejší žiaci s najvyšším počtom správnych odpovedí v jednotlivých oblastiach – technika,     

                    nemecký jazyk, ekológia a fyzika

      Na úspešných žiakov a aktívne školy čakajú hodnotné ceny.

      Podrobné pravidlá a podmienky súťaže nájdete na stránke http://www.vedomostne-ostrovy.sk v sekcii súťaž.

       

    • Týždeň hlasného čítania
     • Týždeň hlasného čítania

     • Žiaci I.B sa v mesiaci apríl zapojili do akcie" Týždeň hlasného čítania". Myšlienkou bolo zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok.

      Žiaci dostali hrací plán, ktorý bol rozvrhnutý do siedmich úsekov-dní, počas ktorých im rodičia čítali rozprávky podľa vlastného výberu. Po splnení každej úlohy-úseku získali písmeno, ktoré na konci týždňa vyskladali a získali odpoveď tajničky.

      Na záver dostali certifikát o účasti. Zároveň sme sa zapojili do žrebovania o peknú knižnú cenu :-) .

      Poďakovanie patrí žiakom a rodičom.

       

      Triedny učiteľ Vosovičová

     • Čítame s Osmijankom

     • 14. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže mal názov "Osmijankova literárna záhrada" Súťaž bola zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl. Žiaci súťažili prostredníctvom súťažného zošita, ktorý obsahoval otázky zamerané na hravú prácu s literárnym textom. Úlohy priniesli žiakom radosť z vlastnej tvorby.

      Triedne učiteľky 1. ročníkov

     • Ornamentálna mapa Slovenska

     • Aj malý národ môže byť veľký.  Svojou kultúrou a vzdelanosťou. "           

                                                                                                   J. A. Komenský

      Naši prváci sa tento školský rok zapojili do projektu " Ornamentálna mapa Slovenska" , ktorý spája deti a mládež po celom svete.

      Prvým krokom bola kolektívna edukačná výtvarná hra - Maľované ohnisko.

      V druhom kroku žiaci maľovali vlastný ornament, ktorý bude reprezentovať naše mesto na Ornamentálnej mape Slovenska. Zároveň sme sa zapojili o zápis do Guinessovej Knihy Rekordov s čo najviac namaľovanými ornamentami.

       

      Triedne učiteľky 1.ročníkov

    • Kostelničákov ornament
     • Kostelničákov ornament

     • Kostelničákov ornament je názov výtvarnej súťaže, ktorej 15. ročník sa konal tento rok. Do tejto súťaže sme sa zapojili aj my a to veľmi úspešne. Zara Mária Šefčíková z 1.C triedy získala 2. miesto a Vanesska Krajčová zo 4. B triedy sa umiestnila na 3. mieste. Obe žiačky sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia, ktoré sa konalo v KULTÚRNOM DOME V SPIŠSKEJ STAREJ VSI, kde si prevzali diplomy. Dievčatám srdečne blahoželáme.

      Mgr. M. Pažáková

    • Perohryz 2018
     • Perohryz 2018

     • Dňa 11. 5. sa žiačky z redakčnej rady zúčastnili vyhodnotenia súťaže Perohryz v Košiciach. Táto súťaž sa venuje školským časopisom z Prešovského a Košického kraja. V tomto školskom roku sa zapojilo 34 základných škôl. Porotu tvoril trojčlenný tím, konkrétne Lenka Regrutová, Jozef Mergeš, obidvaja z Prešovskej univerzity v Prešove, a Michaela Luxová, ktorá je redaktorkou KOŠICE: DNES.

      Náš časopis Fišeráčik opäť zaujal a umiestnil sa na prekrásnom 3. mieste

      Blahoželáme.