• Lesnícke dni pod Tatrami

     • 26. apríla 2018 sa druháci zúčastnili akcie Lesnícke dni pod Tatrami v Kežmarku. Žiaci v družstvách plnili úlohy a vypĺňali tajničku, ktorú im pripravili organizátori - lesníci. V kine študenti lesníckej školy napodobňovali na rôznych pomôckach zvuky zvierat. Neskôr si tieto zvuky mohli deti vyskúšať. Aktivita sa im veľmi páčila. Organizátori deťom opäť priblížili prírodu s jej krásami a zaujímavosťami.

      Vyučujúce 2. roč.

    • Medzinárodný projekt ZDRAVÉ ZUBY
     • Medzinárodný projekt ZDRAVÉ ZUBY

     • Projekt ZDRAVÉ ZUBY je komplexný medzinárodný program určený žiakom 1. stupňa. Cieľom projektu je prevencia zubného kazu a celková podpora zdravia človeka. Program buduje u žiakov pozitívny vzťah k dentálnemu zdraviu a vedie ich k pravidelným preventívnym návštevám stomatológa.

      V tomto školskom roku sa projektu zúčastnilo 130  žiakov 1. stupňa. Projekt viedla Zuzka Serafínová, ktorej patrí veľká vďaka za ochotu, milý prístup k žiakom a pekný zdravý úsmev.

      Koordinátorka PPDZ Mgr. Ingrid Šterbáková

    • Testovanie 9 - 2018
     • Testovanie 9 - 2018

     •  

       

      Dňa 21. marca 2018 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili celoslovenského testovania T9 - 2018 zo slovenského jazyka a literatúry
      a z matematiky, a to v počte 72 žiakov.

       

      Výsledky:

      Slovenský jazyk a literatúra

      • IX.A   65,67 % (žiakov pripravovala Mgr. Veronika Maláková)
      • IX.B   59,83 % (Mgr. Zuzana Madejová)
      • IX.C   78,83 % (Mgr. Anna Burkovičová)

             NAŠA ŠKOLA: 68,10 %
             PRIEMERNÁ ÚSPEŠNOSŤ V SR: 63,00 %
             NAŠA ŠKOLA JE O 5,10 % LEPŠIA AKO PRIEMER V SR.

      Matematika

      • IX.A   62,50 % (Mgr. Mária Mlynarčíková)
      • IX.B   73,96 % (Mgr. Lýdia Bobíková)
      • IX.C   83,75 % (Ing. Anna Derevjaniková)

             NAŠA ŠKOLA: 73,40 %
             PRIEMERNÁ ÚSPEŠNOSŤ V SR: 55,90 %
             NAŠA ŠKOLA JE O 17,50 % LEPŠIA AKO PRIEMER V SR.

      PK MAT a PK  SJL

    • OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY
     • OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

     • Dňa 17. apríla 2018 sa na našej škole konalo okresné kolo Matematickej olympiády 6., 7. a 8. ročníka.      6. ročník

      • okresného kola sa zúčastnilo 22 žiakov
      • výsledky našich žiakov:

       1. miesto: Timea Ferencová
       2. miesto: Ema Geciová
       3. miesto: Karolína Kundrová

       4. miesto: Richard Hajkovský
       5. miesto: Alexandra Haščinová
       7. miesto: Alex Soltys

       Všetci žiaci sú zo 6. c triedy a pripravovala ich Mgr. L. Bobíková.

      7. ročník

      • okresného kola sa zúčastnilo 27 žiakov
      • výsledky našich žiakov:

       1. miesto: Lucia Horanská
       2. miesto: Martin Černický
       3. miesto: Katarína Horná, Michaela Zastková


       Všetci žiaci sú zo 7. c triedy a pripravovala ich Mgr. M. Svocáková.

      8. ročník

      • okresného kola sa zúčastnilo 30 žiakov
      • výsledky našich žiakov:

       1. miesto: Timotej Brutovský (VIII. C)
       2. miesto: Miriam Vengliková (VIII. C)
       3. miesto: Alžbeta Špesová (VIII. A)

       4. miesto: Liliana Boháčová (VIII. A), Diana Svocáková (VIII. C)

       Žiakov zo VIII. C triedy pripravovala Mgr. M. Svocáková a žiakov z VIII. A triedy Mgr. L. Bobíková.

      Žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!
      Mgr. L. Bobíková, Mgr. M. Petrasová

    • Vedomostné ostrovy u nás
     • Vedomostné ostrovy u nás

     • Naša škola sa zapojila  do projektu, ktorý   v  tomto školskom roku odštartovala Nadácia Volkswagen Slovakia  – Vedomostné ostrovy, ktorého hlavným cieľom je modernizácia vyučovacieho procesu a podpora inovatívnych foriem vzdelávania na základných školách.

      Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk, z ktorého budú môcť nielen žiaci, ale aj učitelia čerpať mnohé zaujímavé poznatky a inšpirácie.  Prvou – hlavnou časťou – je špeciálna aplikácia v podobe animovaného ostrova. Ukrýva sa na ňom množstvo vedomostí z oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie alebo fyziky vrátanie interaktívnych úloh, náučných videí a pokusov, ktoré sa dajú realizovať v škole aj doma.  Žiakom pomôže pri ich odhaľovaní zvedavý lemur, ktorý je aj v logu Vedomostných ostrovov. Vďaka veselým vedomostným kvízom si žiaci môžu hneď vyskúšať, ako si nové vedomosti osvojili. Rozširujúcu druhú časť vedomostného obsahu tvoria digitálne učebnice – nemecký jazyk, dopravná výchova a fyzika. Ocenia ich aj učitelia, ktorí chcú oživiť bežné vyučovanie a vniesť doň hravé prvky a interaktivitu.

      Okrem vedomostného obsahu je dôležitou súčasťou Vedomostných ostrovov aj kariérne poradenstvo. Virtuálny kariérny poradca pomôže žiakom zorientovať sa pri výbere strednej školy.  Žiaci sa jednoduchým, ale výstižným testom ,, Vieš, čím chceš byť?“ učia spoznávať seba samých a svoje silné a slabé stránky. Ďalej s nimi pracujú a zoznamujú sa s možnosťami sebauplatnenia v reálnom svete dospelých.

      Veríme, že tento projekt bude  prínosom a získame ním opäť nové skúsenosti a zážitky.

      V. Taliga, J. Mihók, A. Ondo-Eštoková

     • Družstvo mladých zdravotníkov

     • Do galérie Družstvo mladých zdravotníkov boli pridané fotografie.

      Dňa 17.4.2018 Slovenský Červený kríž - územný spolok Poprad organizoval súťaž družstiev mladých zdravotníkov na ktorej sa zúčastnilo 11 škôl,žiaci našej školy získali skvelé 3.miesto.Za úspešnú reprezentáciu školy,ďakujeme:)

    • Beseda so spisovateľkou
     • Beseda so spisovateľkou

     • Vo štvrtok  12. apríla 2018 do našej školy zavítala pani spisovateľka Mária Vrkoslavová - Ševčíková so svojim manželom a psíkom. Zaujala prítomných rozprávaním o svojich knihách. Spomínala na začiatky písania, keď písala o psíkovi, ktorý s nimi žil v rodine 17 rokov.

      Pani spisovateľka predstavila žiakom  knižku ŠŤASTNÁ  JEŽIBABA s rozprávkami, ktoré sú netradične spracované. Deti sa v tejto knihe stretnú s Rozprávkovým Duchom, so svetom rozprávok v Rozprávkovej krajine. Rozprávky v tejto knihe  končia  inak, ako sú mladí čitatelia zvyknutí. Žiaci si knihu aj s venovaním pani spisovateľky mohli zakúpiť. Na besedu so spisovateľkou  prišla  vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Kežmarok Mgr. Silvia Oleníková i pani riaditeľka PaedDr. Iveta Slovíková.

    • Anglické predstavenie
     • Anglické predstavenie

     • V utorok 17. apríla zavítalo do Kežmarku divadelné centrum z Martina. Žiaci 3.- 9. ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia v anglicko-slovenskom jazyku. Pre 3. až 5. ročník bolo nachystané predstavenie s názvom A bold rabbit a pre 6. až 9. ročník predstavenie s názvom The heroes. Predstavenie A bold rabbit bolo zaujímavé, hravé, popretkávané milými pesničkami a bolo s ponaučením. Predstavenie Heroes bolo absolútne aktuálne a na mieru šité pre teenagerov. Žiaci sa bavili a smiali. Preto sa tešíme aj na ďalšie skvelé predstavenia.

       

      Hodnotenie od žiakov:

      "Bolo to dobré predstavenie. Rozumel som skoro všetkému. Chcel by som, aby sme išli ešte na ďaľšie predstavenie. "

      "Bolo to dobré, vtipné, veselé. Malo to zaujímavý a duchaplný dej. Určite by som chcela ísť aj nabudúce. "

      "Páčilo sa mi, že to bolo práve po anglicky a bolo to aj také smiešne. A rozprávali tam aj o takom hrdinstve, aby deti pomáhali druhým. Určite ešte chcem absolvovať také divadlo. "

       

      Mgr. Tomasová

     • Minerálne vody Slovenska

     • Ročníkový projekt z biológie "Minerálne vody Slovenska" sa už pomaly stáva tradíciou pre žiakov 8. ročníka. Slovensko je krajina, ktorá sa radí množstvom, výdatnosťou a chemickým zložením minerálnych vôd medzi najvýznamnejšie štáty sveta. V súčasnosti poznáme vyše 1500 prameňov s rôznym chemickým zložením, výdatnosťou i teplotou. Pri príležitosti Dňa vody a v súvislosti s obsahom učiva biológie v 8.ročníku žiaci spracovali históriu, zaujímavosti, zloženie, priaznivé a liečivé účinky minerálnych vôd, ktoré pramenia na Slovensku. Svoje prezentácie doplnili o ochutnávku vybraných minerálnych vôd.

      Mgr. Mlynarčíková

     • bublefutbal

     • Do galérie bublefutbal boli pridané fotografie.

      Dňa 5.4.2018 sa žiaci 8. a 9.ročníka zúčastnili olympiády v netradičných športoch, kde súťažili v bublefutbale a získali 1.miesto.Za úspešnú reprezentáciu ďakujeme.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • V piatok 13. apríla 2018 sa v Mestskej knižnici uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Pre mnohých nešťastná trinástka nám však priniesla šťastie, a to v podobe nasledujúcich umiestnení:

                                           Juliána Koreňová (2. a) – 3. miesto próza,

                                           Natália Ferenčáková (4.c) – 2. miesto poézia,

                                                                   Sára Dzurilová (6.c) – 3. miesto próza,

                                                                   Marco Alex Servatka (9.c) – 3. miesto poézia.

      Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

       

      PK SJL

    • ... a Slovo bolo u Boha.
     • ... a Slovo bolo u Boha.

     • 07.04.2018 sa v Spojenej škole sv.Rodiny v Bratislave uskutočnilo celoslovenské kolo recitačnej súťaže : ,,...a Slovo bolo u Boha ". Zúčastnili sa na ňom víťazi krajských kôl z celého Slovenska. Ďakujeme žiačke Natálii Ferenčákovej zo 4. C triedy, že v Bratislave svojím krásnym recitačným prejavom reprezentovala našu školu.  Mgr. Hovancová I.

     • Smelý zajko

     • Dňa 17. 04. 2018 sa tretiaci, štvrtáci a piataci zúčastnili na anglicko - slovenskom divadelnom predstavení. Tentokrát to bolo putovanie malého zajka svetom, ktorý nepočúvne otcovu radu, že zajace nemajú chodiť po takých chodníčkoch, po ktorých chodia ľudia. Predstavenie bolo sprevádzané veselými pesničkami a zrozumiteľnými dialógmi v anglickom jazyku. Odvaha Smelého zajka a jeho zážitky boli vyjadrené vynikajúcimi výkonmi hercov, ktoré nás príjemne pobavili a my sa už teraz tešíme na ďalšiu rozprávku.

      Vyučujúce ANJ I. stupeň

    • Rok čitateľskej gramotnosti
     • Rok čitateľskej gramotnosti

     • „Kniha je ako človek. Dôležité je to, čo je vnútri, či je zaujímavá, a nie obal.“

      Je všeobecne známe, že marec je Mesiacom knihy. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo je to tak? Marec sa ako Mesiac knihy oslavuje už niekoľko desiatok rokov, konkrétne od roku  1955. Zaviedli ho v bývalom Československu  na počesť  Mateja Hrebendu, a za účelom podpory  trvalého záujmu o knihy.

      Aj v našej škole  sa niesol v duchu čítania. Poď, prečítam ti rozprávku bol projekt zameraný na čitateľskú gramotnosť. V tomto mesiaci sa prváci rozhodli pozvať do svojich tried vzácnych hostí.  Pozvanie prijali: pani riaditeľka PaedDr. Iveta Slovíková, pani zástupkyňa PaedDr. Zuzana Ferenčáková a pán zástupca PaedDr. Ján  Mihók.  So sebou si priniesli obľúbené rozprávkové knihy.  Boli to nádherné hodiny plné krásnych rozprávok a ponaučení.   Prváci si pre svojich hostí  pripravili záložky do knihy a poďakovanie, ktoré už dokázali napísať úplne sami.

      Mesiac knihy pokračoval a prváci dostali pozvanie do Mestskej knižnice v Kežmarku na besedu so spisovateľkou Krisínou Balúchovou. Prečítali si básničky z knihy – Kamaráti z vypáraného svetra. Do školy si priniesli  kamarátov  z vlny, ktorých spoločne vyrábali so svojimi rodičmi.   Vytvorili vlastné leporelo, ktoré ilustrovali a venovali  ho na pamiatku pani spisovateľke.

      A do tretice: Druháci čítajú kamarátom prvákom. Kamaráti z druhého ročníka ukázali  prvákom správnu techniku čítania. So sebou si priniesli krásne čitateľské denníky  a vysvetlili prvákom, ako písať a ilustrovať  čitateľský denník.  V závere hodiny prekvapili prváci druhákov. Pripravili si pre nich zábavné hádanky.  Táto spoločná kamarátska hodina sa obom ročníkom veľmi páčila.

      Tento mesiac sme spoločne objavovali svet príbehov, múdrostí, zábavy i ponaučenia.  Zažili sme neopakovateľné chvíle, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. Dočítania priatelia!

      “Rozprávky sú viac než pravdivé – nie preto, že nám hovoria, že existujú draci, ale pretože nám hovoria, že drakov môžeme poraziť.” Neil Gainman

      B. Vosovičová, M. Pokrivčáková, J. Danielčáková, A. Ondo-Eštoková

     • Slávik Slovenska

     •  Dňa 18.4.2018 sa konalo školské kolo súťaže v interpretácií slovenskej ľudovej piesne, Slávik Slovenska. 

      Z množstva účinkujúcich sme vybrali:

      V kategórii A      1.- 3. ročník

                                             1. miesto: Laura Mlynarczyk

                                             2. miesti: Lenka Schmidtová

                                             3. miesto: Viera Koščáková

                                                              Júliana Koreňová

      V kategórii B       4.- 6.ročník

                                               1. miesto: Adam Kovalčík

      V kategórii C       7. - 9.ročník

                                                1. miesto: Diana Svocáková

      Všetkým súťažiacim, ktorí vo svojej kategórii získali prvé miesto, prajeme veľa úspechov na okresnom kole 9. mája.

    • Úspech mladého lukostrelca
     • Úspech mladého lukostrelca

     • V dňoch 24.-25. 03. 2018 sa vo Viničnom konali Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe mládeže, kde Teodor Slovík, žiak 3.c triedy, spomedzi 11 kvalifikovaných strelcov v kategórií Olympijský luk Chrobáci vybojoval striebornú medailu.

      Na tomto podujatí boli zároveň vyhlásené výsledky Slovenského pohára v halovej lukostreľbe 2018. V kategórií Olympijský luk Chrobáci, kde počas celej halovej sezóny v 3 regiónoch bojovalo 9 strelcov, Teodor taktiež vybojoval striebornú medailu.

      Srdečne blahoželáme.