• Aj II. stupeň číta
     • Aj II. stupeň číta

     • Všetci veľmi dobre vieme, že marec je mesiacom kníh. A tak aj žiaci II. stupňa sa im venovali. V rámci hodín literatúry si nosili svoje obľúbené knihy, ktoré prezentovali svojim spolužiakom. Žiaci z nich vyberali aj obľúbené urývky, ktroré si pred celou triedou čítali, o knihách sa aj živo diskutovalo, najmä o tom, prečo sú v našom živote také dôležité.

      Nakoniec si ich žiaci medzi sebou vymenili a v mesiaci apríl si budú čítať knihy od svojich spolužiakov.

      Mgr. Madejová, Mgr. Troppová, Mgr. Maláková

     • Beseda s lekárom

     • 21. 3. 2018 prišiel k nám do školy medzi druhákov MUDr. Peter Ondo-Eštok. Porozprával deťom o zdravom životnom štýle, o otužovaní a dôležitosti športovania. Beseda sa deťom veľmi páčila, obohatili si vedomosti o ľudskom tele. Dozvedeli sa, ako predchádzať chorobám. Ďakujeme pánovi doktorovi za ovocné pohostenie a malú sladkosť.

      Tr. uč. 2. ročníka

       

     • Beseda so spisovateľkou Kristínkou Balúchovou

     • Dňa 20.03.2018 mali naši tretiaci možnosť spoznať kežmarskú rodáčku a bývalú žiačku našej školy, spisovateľku Kristínku Balúchovú. Beseda sa konala v mestskej knižnici v Kežmarku. Kristínka je spisovateľka, filantropka a psychologička. Ako bývalá letuška sa vo svojej tvorbe pre deti zameriava práve na tému lietania a všetkého, čo k tomu patrí.Deťom prezentovala knihy Kapitán Padák "Straty a nálezy" a Kapitán Padák "Pašerácka spojka". Otázky detí nemali konca kraja. Zaujímalo ich všetko, čo sa týkalo nielen  tvorby, ale aj osobného života. Po ukončení besedy si mohli zakúpiť novú knihu a každému Kristínka napísala veľmi pekné osobné venovanie.

      Triedne učiteľky 3.ročníka

    • MAREC mesiac knihy
     • MAREC mesiac knihy

     •  

      Ten, kto nemiluje knihy, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.
      (Jan Amos Komenský)

       

      Mesiac marec spájame nie len s príchodom jari, ale i s knihou.

      Keď človek vysloví slovo kniha, málokedy si uvedomí, čo pre nás toto slovo znamená.

      Kniha - slovo, ktoré v sebe ukrýva plno zážitkov, napätia a dobrodružstva. Každý z nás má svoju obľúbenú knihu, ku ktorej sa vždy s radosťou vracia. Veď nie je nič krajšie, ako otvoriť knihu a nechať sa unášať do krajiny fantázie a spolu s hlavným hrdinom prežívať jeho pocity, dobrodružstvá a nové zážitky…

      Pri tejto príležitosti sme využili ponuku mestskej knižnice a po ročníkoch sme sa zúčastnili na podujatiach:

      Slávnostný zápis žiakov 1. ročníka za čitateľov do knižnice

      Josef  Čapek: O pyšnej košieľke 2. ročník

      Pavučina života  3. ročník

      Daniel Hevier: Päťka z nudy pre 4. ročník

      Školská knihovníčka  Mgr. J. Danielčáková

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     •  

       

       


      Dňa 13. a 14. marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády kategórie P3 až P8.

      KATEGÓRIA P3 (3. ročník)

      • počet súťažiacich žiakov: 17
      • výsledky našich žiakov:
       3. miesto: Samuel Novák (III.C)
       4. miesto: Amina Komarová (III.C)

       Žiakov pripravovala PaedDr. D. Koreňová

      KATEGÓRIA P4 (4. ročník)

      • počet súťažiacich: 41
      • výsledky našich žiakov:
       4. miesto: Natália Ferenčáková (IV.C)
       5. miesto: Filip Schmidt (IV.C)

       Žiakov pripravovala Mgr. I. Šterbáková

      KATEGÓRIA P5 (5. ročník)

      • počet súťažiacich: 37
      • umiestnenie našich žiakov:
       2. miesto: Samuel Straško (V.B), Sebastián Dravecký (V.B)
       4. miesto: Samuel Horský (V.C)
       5. miesto: Marek Trbola (V.C)
       8. miesto: Romana Svocáková (V.C)

       Žiakov pripravovali: Ing. A. Derevjaniková (V.B), Mgr. M. Svocáková (V.C)

      KATEGÓRIA P6 (6. ročník)

      • počet súťažiacich: 20
      • umiestnenie našich žiakov:
       1. miesto: Ema Geciová (VI.C)
       2. miesto: Karolína Kundrová (VI.C)
       4. miesto: Alexandra Haščinová (VI.C)

       Žiakov pripravovala Mgr. Lídia Bobíková

      KATEGÓRIA P7 (7. ročník)

      • počet súťažiacich: 33
      • umiestnenie našich žiakov:
       2. miesto: Katarína Horná (VII.C)
       3. miesto: Martin Černický (VII.C)
       4. miesto: Lenka Poľanovská (VII.B), Jakub Dovjak (VII.C)

       Žiakov pripravovali: Mgr. M. Svocáková (VII.C), Mgr. M. Mlynarčíková (VII.B)

      KATEGÓRIA P8 (8. ročník)

      • počet súťažiacich: 24
      • umiestnenie našich žiakov:
       1. miesto: Sandra Sosková (VIII.C)
       3. miesto: Silvia Semaňáková (VIII.B)
       5. miesto: Miriam Vengliková (VIII.C)                                                          

       Žiakov pripravovali: Mgr. M. Svocáková (VIII.C), Mgr. M. Mlynarčíková (VIII.B)

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!
      Mgr. L. Bobíková, Mgr. M. Petrasová

    • Obvodné kolo HK
     • Obvodné kolo HK

     • Mestská knižnica v Kežmarku privítala 15. marca víťazov školských kôl recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, aby zabojovali o postup do okresného kola. Všetci naši recitátori - Juliána Koreňová z II. A, Natália Ferenčáková zo IV. C, Karolína Fassingerová z V. C, Sára Dzurilová zo VI. C, Lenka Szabóová zo VII. B a Marco Alex Servatka z IX. C boli úspešní a my im prajeme veľa šťastia aj v okresnom kole.

      Mgr. T. Troppová 

       

     • DEJEPISNÉ SÚŤAŽE

     • DEJEPISNÉ SÚŤAŽE

      Prírodné a kultúrne hodnoty poľsko – slovenského pohraničia.

       

      Prvá etapa tejto súťaže prebehla 20.novembra 2017, kedy sa uskutočnilo školské kolo. Z tridsiatich žiakov postúpili do ďalšieho kola traja žiaci z VIII.A triedy Michaela Maňáková, Alžbeta Špesová a Samuel Sebeš.

      Úspešne nás reprezentovali v Novom Targu, kde sme získali prvé miesto v hodnotení škôl a Alžbeta Špesová sa umiestnila na druhom mieste. Súťaž pozostávala z informácii o mestách na Slovensku o Kežmarku, Spišskej Belej a iné a poľských mestách Nový Targ, Chocholów a iné.

       

      V medzinárodnom projekte NENÁPADNÍ HRDINOVIA nás svojou prácou o Anne Greňovej reprezentovali na slávnostnej konferencii v Košiciach žiaci z IX. C triedy Karin Hutníková, Július Kolodzej a Daniela Kovalčíková. Ich práca a jej prezentácia bola hodnotená ako práca na vysokej úrovni s najvyšším počtom bodov od porotcov. Žiaci cez tento projekt navštívili aj Múzeum zločinov a teroru v Rumunsku. 

      V dňoch 24. a 25. marca 2018 sa zúčastnia otvorenia 10. ročníka projektu v Bratislave, kde prebehne rekonštrukcia Sviečkovej manifestácie pod vedením režiséra zo SND. Na slávnostnej konferencii sa študentom prihovorí aj prezident Slovenskej republiky.

       

      Ešte v decembri 2017 sa konalo školské kolo dejepisnej olympiády. Dejepisnú olympiádu písali všetci žiaci deviateho ročníka. Najúspešnejší boli Dávid Bachleda, Nina Sojáková, Karin Hutníkova a Boris Svoboda. V ôsmom ročníku boli úspešní Barbora Ferenčáková, Sandra Sosková a Miriam Venglíková. V siedmom ročníku postúpili do okresného kola Laura Belúchová a Ivo Pukluš.  Tretie miesto získala Lenka Szabóová. V šiestom ročníku na prvom mieste sa umiestnila Timotea Galliková, druhé miesto obsadil Adam Kovalčík a Timea Ferencová. Tretie miesto obsadili s rovnakým počtom bodov Adrián Bretz a Ema Kuzmiaková. 

       

      Okresné kolo dejepisnej olympiády  sa konalo 15.2.2018.

      Žiačka Nina Sojáková z IX. B získala druhé miesto a Dávid Bachleda z IX. C sa umiestnil na treťom mieste. V kategórii D sa Barbora Ferenčáková z VIII.A triedy umiestnila na druhom  mieste a Sandra Sosková z VIII.C na treťom mieste. Siedmaci sa umiestnili na štvrtom  mieste, Laura Belúchová a Ivo Pukluš na ôsmom mieste. Kategóriu  reprezentovala žiačka Timotea Galliková zo VI.C, ktorá získala druhé miesto a Adam Kovalčík, tiež zo VI.C, získal piate miesto.

      Dve žiačky postúpili do krajského kola, ktoré bude v Prešove. Nina Sojáková, žiačka 9.B triedy, a Barbora Ferenčáková z VIII.A triedy.

       

      Netradičná vyučovacia hodina bola zameraná na Ferdiša Jurigu, ktorý sa nehanbil nosiť ľudový kroj aj do parlamentu.

    • Krajské kolo Biologickej olympiády
     • Krajské kolo Biologickej olympiády

     • Dńa 13.3.2018 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády kat. C.

      Našu školu reprezentovali žiaci ôsmeho a deviateho ročníka a všetci skončili ako úspešní riešitelia Biologickej olympiády.

      Darilo sa dievčatám v projektovej časti -  Ema Hetešová (8.c) obsadila krásne 3. miesto a Martina Marhefková (9.c) 4. miesto.

      V teoreticko- praktickej časti  Antónia Balážová (8.b) obsadila 8. miesto a Jakub Uhrin (9.c) 12. miesto. 

      Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme.

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková

       

     • Súťaž "Zbieram baterky" je v plnom prúde

     • Naši  najlepší zberači bateriek Igor Krejsa a Tobias Benko z 3.C sa zaradili medzi top 10 zberačov na Slovensku. Igorovi Krejsovi patrí piata priečka a Tobiasovi Benkovi deviata. Z e-shopu si za kupóny zakúpili zaujímavé ceny. Zberačom blahoželáme a ostatným žiakom prajeme, aby sa tiež zapojili do zberu bateriek na škole.

       PaedDr. Gáborčíková

    • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
     • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády

     •  


      Dňa 16. marca 2018 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády.
      Žiaci z 5 základných škôl súťažili v dvoch kategóriach. V kategórii E sa súťaže zúčastnilo 6 žiakov a v kategórii F súťažilo 14 žiakov. Zo všetkých 20 súťažiacich žiakov sa iba 4 stali úspešnými riešiteľmi súťaže, a to 1 v kategórii E a 3 v kategórii F.
       

      V kategórii F, ktorá je určená pre žiakov 8. ročníka, Adrián Tomášek z VIII. A triedy obsadil pekné 2. miesto, stal sa úspešným riešiteľom a Marek Šoltés z VIII. C triedy získal 4. miesto.
      V kategórii E, určenej pre žiakov 9. ročníka, našu školu reprezentovala žiačka Karolína Vilgová z IX. C triedy, ktorá obsadila 3. miesto.

      Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy v náročnej vedomostnej súťaži!

      Mgr. Zuzana Zoričáková a Mgr. Miroslava Petrasová

    • Odhlásenie z obedov 21.03.2018
     • Odhlásenie z obedov 21.03.2018

     • Prosíme stravníkov II.stupňa, ktorí sa počas Testovania 9-2018, t.j. dňa 21.03.2018 (streda) nezúčastnia vyučovania a nebudú sa stravovať v školskej jedálni, aby sa z obedov odhlásili (doniesť lístok č. 13) najneskôr do 20.03.2018 (utorok) do 14.00 hod. Prihláseným stravníkom sa obed začne vydávať o 10.45 hod.

    • Oznam o udelení riaditeľského voľna
     • Oznam o udelení riaditeľského voľna

     • Riaditeľka školy, na základe §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č.231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, udeľuje dňa 21. marca 2018 (streda) riaditeľské voľno všetkým žiakom 5. - 8. ročníka z dôvodu konania písomného testovania žiakov deviateho ročníka Testovanie 9 - 2018. Vyučovanie na 1. stupni bude bez zmeny, podľa rozvrhu. Školská jedáleň je v prevádzke.