• ... a Slovo bolo u Boha.
     • ... a Slovo bolo u Boha.

     • 20 januára 2018 sme sa zúčastnili v Poprade na krajskom kole recitačnej súťaže ,,.. a Slovo bolo u Boha".                                     Za prvý stupeň nás reprezentovala Natália Ferenčáková zo 4.C a druhý stupeň zastúpil Patrik Pospíšil z 8.B.                                        Ďakujem žiakom za ich ochotu naučiť sa texty, za ich usilovnosť a vynikajúci výkon.                                                                                          Natália Ferenčáková získala vo svojej kategórii 1.miesto a postúpila na celoslovenské kolo do Bratislavy.                                         Srdečne blahoželáme. 

                                 Mgr.I.Hovancová

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Dňa 24.01.2018 sa konalo na našej škole okresné kolo v Matematickej olympiády 5. a 9. ročníka.

       

      V 5. ročníku z okresu sa zúčastnilo 38 žiakov, z toho bolo 30 úspešných žiakov.

       

      Výsledky naších žiakov:

      1. miesto - Samuel Straško V.B

      2. miesto - Bibiana Koreňová V.C

      5. miesto - Samuel Horský V.C

      6. miesto - Liliana Ciošová V.B

                       Šimon Hanečák V.C

                       Karin Krempaská V.C

      7. miesto - Sebastián Dravecký V.B

                        Romana Svocáková V.C

      8. miesto - Stela Laskovská V.B

                        Marek Trbola V.C

      Pripravovali: Mgr. Svocáková, Ing. Derevjaniková

       

      V 9. ročníku sa z okresu zúčastnilo 26 žiakov, z toho bolo 6 žiakov úspešných

      Výsledky naších žiakov:

      1. miesto - Boris Svoboda IX.C

      2. miesto - Adriana Bajusová IX.B

      3. miesto - Viktória Halčinová IX.B

                        Karolína Vilgová IX.C

      4. miesto - Dávid Bachleda IX.C

                        Ester Čorbová IX.B                

      5. miesto - Matej Horný IX.C

                       Natália Malichynová IX.C

      7. miesto - Nina Sojáková IX.B

      8. miesto - Jakub Uhrin IX.C

      Pripravovali: Ing. Derevjaniková, Mgr. Bobíková

       

      Blahoželáme. Tí najúspešnejší riešitelia 9. ročníka sa dňa 27.3. 2018 zúčastnia krajského kola Matematickej olympiády v Prešove.

      Držíme palce !!!

      Mgr. L. Bobíková

       

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci  3. ročníka  v rámci osnov Telesnej výchovy zúčastnili plaveckého výcviku. Radosť z pohybu vo vode a pokrokov znásoboval učiteľ plávania Jaroslav Božoň. Plávanie je ideálna pohybová aktivita, ktorá má veľký význam pre harmonický vývoj detí. Máloktorý šport tak všestranne rozvíja základné funkcie ľudského organizmu. Naši malí plavci si postupne osvojovali rôzne spôsoby dýchania, ponárania sa, učili sa bezpečne pohybovať vo vodnom prostredí a efektívne dýchať pri plávaní. Cieľom plaveckého výcviku bolo zaplávať technicky správne čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia. V závere výcviku bolo žiakom odovzdané mokré vysvedčenie za úspešné zvládnutie. Tretiačka Liana Randusová bude reprezentovať našu školu na plaveckej súťaži kežmarských škôl.

      Vyučujúce 3. ročníka

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 9.1.2018 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kat. C. teoreticko- praktická časť.

      Výsledky:

      1. miesto- Jakub Uhrin

      2. miesto- Antónia Balážová

      3. miesto- Jakub Spišák

      Úspešným riešiteľom bol aj Jakub Komara.

      Prví dvaja postupujú do okresného kola.

      V projektovej časti postupuje Ema Hetešová a Martina Marhefková.

      Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce.

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková

    • KOMPARO 2017/18
     • KOMPARO 2017/18

     • Dňa 16. novembra 2017 sa žiaci našej školy zapojili do projektu Komparo. Ide o periodické testovanie žiakov 9. ročníka. Hlavným cieľom je príprava na Testovanie 9.

      Každý testovaný žiak dostal podrobné informácie o tom, aký je jeho výsledok z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry a ktoré učivo si ešte musí zopakovať.

       

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
      Test obsahoval 25 uzavretých otázok, pri ktoých žiaci vybrali jednu správnu zo štyroch uvedených možností. Za každú správnu odpoveď mohol žiak získať 1 bod. Z našej školy sa na testovaní zúčastnilo 69 žiakov.

      Výsledky:

      • 9.a 67,5 %
      • 9.b 60,0 %
      • 9.c 71,4 %

       Percentuálna úspešnosť našej školy: 66,1 %.
       Percentuálna úspešnosť SR: 64,6 %.
       Naši žiaci napísali o 1,5 % lepšie ako je percentuálna úspešnosť SR. Zo 668 škôl, ktoré sa zúčastnili Kompara, naša škola obsadila 241. miesto.

      MATEMATIKA
      Test obsahoval 10 otvorených úloh (s krátkou číselnou odpoveďou) a 10 uzavretých úloh (s výberom jednej správnej odpovede zo štyroch uvedených možností). Z hľadiska hodnotenia boli všetky úlohy rovnocenné - za každú mohol žiak získať 1 bod. Na testovaní z matematiky sa z našej školy zúčastnilo 69 žiakov.

      Výsledky:

      • 9.a 48,3 %
      • 9.b 55,0 %
      • 9.c 69,3 %

       Percentuálna úspešnosť našej školy: 57,0 %.
       Percentuálna úspešnosť SR: 49,4 %.
       Naša škola dosiahla o 7,6 % lepší výsledok ako je percentuálna úspešnosť SR. Zo 668 škôl, ktoré sa zapojili do Kompara, naša škola obsadila 110. miesto.

      Žiaci 9. ročníka majú 2 mesiace na odstránenie nedostatkov a chýb, ktoré sa vyskytli v Kompare, aby tak 21. marca 2018 preukázali svoje vedomosti a v Testovaní 9 dosiahli čo najlepší výsledok.

      Mgr. L. Bobíková, Mgr. M. Petrasová

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • 18. januára 2018 sa konalo v Poprade obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. 

      V rámci druhého stupňa nás reprezentoval Marco Alex Servatka z IX. C. 

      Žiak získal 1. miesto v okrese a úspešne postupuje na krajské kolo do Prešova.                                       

                                                                                                         Srdečne blahoželáme. 

      Mgr. Nikol Turcerová