• Ľadové kráľovstvo
     • Ľadové kráľovstvo

     • „Z každej strany iný tón,

      sneh a mráz perím bielym zasypáva svet.

      Prichádza čas, čo až k duši preniká,

      jemne vábi vôňa ihličia a sviec.“

       

      Krásne slová, ktorými začal "fišerácky" vianočný program Ľadové kráľovstvo. Pred očami prítomných sa odohrával príbeh súrodeneckej lásky a priateľstva, ktorý priniesli žiaci 1. a 2. stupňa. Anna, snehuliak Olaf a sob Sven sa snažia pomôcť Elze. Čaro Vianoc opäť ukázalo svoju moc, a tak, ako to už v rozprávkach býva, boli diváci svedkami šťastného konca.

      V závere sa p. riaditeľka poďakovala všetkým, ktorí stáli za realizáciou programu pod vedením p. uč. Malákovej a Koreňovej. Prihovorila sa prítomným a popriala im šťastné Vianoce v kruhu rodiny, ktorá  je v živote každého človeka taká dôležitá.

       

      Mgr. A. Burkovičová

    • Pozvanie na vianočný program
     • Pozvanie na vianočný program

     • Ak láska topí ľad,
      čo pani Zima vyčarila,

      ak dá človek viac, čo v sebe skrýva,
      ak vládne všade ticho a počuť len praskať' mráz,

      padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas,
      tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet,

      pre ten zázrak Vianoc a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!
      Fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti,
      len malú vločku všedných starostí
      a hlavne lavínu zdravia a lásky v novom roku praje

      Základná škola, Dr. D. Fischera

       

      Dňa 20.12.2017 o 17.00 hod. sa uskutoční v sále MsKS Kežmarok vianočný program pre rodičov a priateľov školy, na ktorý Vás srdečne pozývame.

       

       

       

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • 8. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. A ako to dopadlo?

      II. kategória:  1. miesto - Natália Ferenčáková (4. c), 2. miesto - Matúš Gaľa, 3. miesto - Sára Gedrová (4. b);

      III. kategória:   1. miesto - Soňa Kurtá (7. a), 2. miesto - Sára Sokáčová (6. c), 3. miesto - Lenka Szabóová (7. b).

      Všetkým srdečne blahoželáme, Natálii a Soni držíme palce v okresnom kole!

                                                                                       

                            Mgr. T. Troppová

                           

       

        

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • V piatok 1.decembra sme si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS vytvorením živej červenej stužky v priestoroch našej školy. Bola to jedna z aktivít v rámci Kampane Červené stužky, ktorá je zameraná na boj proti AIDS  a na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb s nimi spojených.                                                                                                                                                    Mgr. Hovancová I.

    • KOMPARO 2017
     • KOMPARO 2017

     • 16. novembra 2017 naši žiaci 9. ročníka riešili Komparo. Je to tzv. "generálka" Testovania 9.
      Komparo riešilo 69 žiakov, a to z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

      Organizátori testovania odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami 12. januára 2018. Každý žiak obdrží v tlačenej forme dokument, ktorý bude obsahovať percentuálnu úspešnosť, ktorú dosiahol z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, nedostatky a chyby, ktoré urobil v testoch. Žiak môže tieto nedostatky odstrániť do 21. marca 2018, kedy sa uskutoční povinné Testovanie 9.

       

      Výsledky našich deviatakov:

      • Matematika
       IX.A   48,33 %
       IX.B   55,00 %
       IX.C   69,29 %

       ŠKOLA: 57,54 %
      • Slovenský jazyk a literatúra
       IX.A   67,50 %
       IX.B   60,00 %
       IX.C   71,43 %

       ŠKOLA: 66,31 %

       PK MAT
    • Európsky týždeň boja proti drogám - 1. stupeň
     • Európsky týždeň boja proti drogám - 1. stupeň

     • Každoročne sa aj žiaci prvého stupňa aktívne zapájajú do Európskeho týždňa boja proti drogám. Akcie, ktoré sme realizovali boli zamerané hlavne na zdravý životný štýl a pohybovú aktivitu žiakov. Celý tento týždeň sa niesol v znamení netradičného vyučovania. Na hodinách sme si pripravovali zdravé šaláty, nápoje  či nátierky, privítali zástupcu náčelníka mestskej polície ale aj rodičov, uskutočnili otužovacie vychádzky, venovali sa správnemu držaniu tela na FIT loptách. Žiaci mali najväčšiu radosť zo športových súťaží a pohybových hier. V turnaji o putovný pohár vo vybíjanej bojovali tretiaci a štvrtáci. Víťazom v tomto roku sa stala trieda IV. C. Každý žiak prvého stupňa bol za vynaloženú snahu a vytrvalosť odmenený čerstvým ovocím. Za zabezpečenie ďakujeme vedeniu školy. Veríme, že tento týždeň bol pre všetkých zúčastnených zaujímavý, veselý aj poučný.

      Koordinárorka PPDZ Mgr. Ingrid Šterbáková

    • KRAJSKÉ MAJSTROVSTVÁ V ŠACHU žiačok a žiakov ZŠ
     • KRAJSKÉ MAJSTROVSTVÁ V ŠACHU žiačok a žiakov ZŠ

     • Dňa 29. novembra 2017 sa v Humennom konali Krajské majstrovstvá v šachu žiakov a žiačok základných škôl.

      V kategórii žiačok súťažilo 31 dievčat. Natália Ferenčáková, žiačka IV.C triedy, sa umiestnila na krásnom 3. mieste. Postúpila tak do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 6. decembra 2017 v Topoľčanoch.

      Natálke srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!
      Mgr. L. Bobíková


       

    • Projekt - Vedomostné ostrovy
     • Projekt - Vedomostné ostrovy

     • Naša škola sa zapojila  do projektu, ktorý   v  tomto školskom roku odštartovala Nadácia Volkswagen Slovakia  – Vedomostné ostrovy, ktorého hlavným cieľom je modernizácia vyučovacieho procesu a podpora inovatívnych foriem vzdelávania na základných školách.

      Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk, z ktorého budú môcť nielen žiaci, ale aj učitelia čerpať mnohé zaujímavé poznatky a inšpirácie. Animovaný ostrov ponúka množstvo interaktívnych vedomostných úloh z rôznych oblastí . Žiaci sa na nich budú môcť otestovať a súťažiť o hodnotné ceny. Úlohy budú poprepájané s reálnym využitím v praxi, vplyvom na životné prostredie, videami a inými zaujímavosťami.  Budú im pomáhať aj pri výbere budúceho povolania.  Do projektu sa zapoja žiaci I. a II. stupňa.

      Veríme, že tento projekt bude  prínosom a získame ním opäť nové skúsenosti a zážitky.

      V. Taliga, A. Ondo-Eštoková

       

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 23.11. sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Tu sú výsledky:

      Kategória 1.A:

      1. miesto: Daniel Vyšňovský 7.A

      2. miesto: Jakub Dovjak 7.C

      3. miesto: Miriam Nahálková 7.C

      Kategória 1.B:

      1. miesto: Barbora Václaveková 9.C

      2. miesto: Marcus Mrázik 8.C

      3. miesto: Ema Hetešová 8.C

       

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Mgr. Ľudmila Bednárová

       

     • Odhlasovanie obedov v decembri 2017

     • Oznamujeme stravníkom, že odhlasovanie z obedov v mesiaci december 2017 bude možné len do 11.12.2017 (pondelok) do 14.00 hod. z dôvodu koncoročnej uzávierky. Po tomto termíne už nebude možné sa z obedov odhlásiť alebo prihlásiť. Ďakujeme za pochopenie.

       

    • Deň s mojím prvým plniacim perom
     • Deň s mojím prvým plniacim perom

     •  

      Prváci majú za sebou prvý štvrťrok v škole  a naučili sa už písať prvé písmenká, krásne čítajú , poznávajú nové číslice, rozvíjajú sa v prvouke a iných oblastiach.  No stále im v peračníku chýbala  jedna zásadná vec.   Dnes  nastal ten čarovný deň  – ,,Deň s mojím prvým plniacim perom.“  Od pani učiteliek dostali svoje prvé plniace perá a zložili sľub, že ich písmo bude pekné, úhľadné,  že slová budú správne napísané a hlavne,  že tie slová budú múdre. Tešíme sa z našich prvákov a prajeme im, aby sa im aj naďalej darilo tak, ako doteraz.

      M. Pokrivčáková, B. Vosovičová, A. Ondo-Eštoková

    • Celoslovenské kolo súťaže iBobor
     • Celoslovenské kolo súťaže iBobor

     • Od 6. do 13. novembra 2017 prebehlo celoslovenské kolo súťaže z informatiky iBobor.

      Z našej školy súťažilo 114 žiakov v 4 kategóriach.

      V kategórii DROBCI sa súťaže zúčastnilo 28 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 45 bodov z maximálneho počtu 72.
      Z našej školy boli úspešní 5 žiaci:
      Kamila Lapšanská (III. A), Filip Sebeš (III.B), Nicolas Stoklas (III.B), Michaela Gáborčíková (III.C) a Leo Uhlár (III.C).

      V kategórii BOBRÍK sa súťaže zúčastnilo 41 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 60 bodov z maximálneho počtu 96.
      Z našej školy bolo úspešných 21 žiakov:
      Kristína Petijová (IV.A), Gabriela Karpišová (IV.B), Natália Ferenčáková (IV.C), Oliver Lisoň (IV.C), Oliver Pažák (IV.C), Jasna Slávik (IV.C), Paula Dudeková (V.A), Leo Gardori (V.A), Dávid Vojtašek (V.A), Stela Laskovská (V.B), Marcel Madeja (V.B), Samuel Straško (V.B), Lenka Szentiványiová (V.B), Rebeka Čorbová (V.C), Lenka Eliášová (V.C), Samuel Horský (V.C), Jakub Ilenčík (V.C), Brian Róbert Kalafut (V.C), Karin Krempaská (V.C), Matej Mitura (V.C) a Marek Trbola (V.C).

      V kategórii BENJAMÍN sa súťaže zúčastnilo 21 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 50 bodov z maximálneho počtu 80.
      Z našej školy bolo úspešných 13 žiakov:
      Štefan Boršoš (VI.C), Tímea Ferencová (VI.C), Ema Geciová (VI.C), Adam Kovalčík (VI.C), Karolína Kundrová (VI.C), Šarlota Mačičáková (VI.C), Slavomír Petija (VI.C), Damián Cehula (VII.C), Jakub Dovjak (VII.C), Boris Džadoň (VII.C), Adam Grotkovský (VII.C),  Simon Kopkáš (VII.C) a Timotej Soják (VII.C).

      V kategórii KADET sa súťaže zúčastnilo 24 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 50 bodov z maximálneho počtu 80.
      Z našej školy bolo úspešných 16 žiakov:
      Michaela Maňaková (VIII.A), Emília Oravcová (VIII.A), Samuel Sebeš (VIII.A), Alžbeta Špesová (VIII.A), Antónia Balážová (VIII.B), Silvia Semaňáková (VIII.B), Alžbeta Šterbáková (VIII.B), Timotej Brutovský (VIII.C), Sandra Sosková (VIII.C), Diana Svocáková (VIII.C), Fabien Jančo (IX.B), Jakub Rusnák (IX.B), Dávid Bachleda (IX.C), Stela Horníková (IX.C), Matej Horný (IX.C) a Karin Hutníková (IX.C).

      Plný počet bodov dosiahli vo svojej kategórii žiaci:

      Leo GARDORI (V.A)
      Jakub ILENČÍK (V.C)
      Brian Róbert KALAFUT (V.C)
      Marek TRBOLA (V.C)

       

      Ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

      Mgr. Matúš Kožuch (školský koordinátor)
      a ostatní učitelia informatiky
       

    • Hodina s kanadskou lektorkou
     • Hodina s kanadskou lektorkou

     • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do národného projektu EnglishOne, ktorý nám priniesol možnosť výučby angličtiny modernou, pre žiakov príťažlivou formou. Za vypracovanie požadovaného počtu úloh sme získali benefit v podobe návštevy „native speakra“ na našej škole. Dňa 21. novembra k nám prišla kanadská lektorka Bianca, ktorá odučila hodinu v V.C a VIII.C triede. Vďaka nej si deti overili úroveň svojej angličtiny, odbúrali strach z rozprávania, ale predovšetkým zažili hodinu plnú zábavy. Piataci vytvorili veselé príbehy, ktoré následne zdramatizovali a ôsmakom Bianca porozprávala o svojej rodnej krajine.

      Mgr. Ľ.Bednárová, Mgr. M.Tomasová

      Ohlasy žiakov:

      "Bola tam zábava, neskutočný zážitok." (Karolína, V.C)

      "Veľmi sa mi to páčilo, bola sranda, veľa som sa naučila. Bavilo ma napísať príbeh a potom ho zahrať." (Lucia, V.C)

      "Mne sa hodina s lektorkou páčila. Chcela by som, aby prišla ešte raz". (Sára, V.C)

      "Mňa najviac bavilo tvorenie príbehov. Keď sa s nami rozprávala tá teta, tak som mala pocit, že viem rozprávať plynule po anglicky, aj keď boli aj nejaké slová, ktorým som nerozumela. Najviac ma zaujalo to, že má 6 zvierat. Najprv som myslela, že má exotické zvieratá, napr. hada. Ale má iba domáce zvieratá." (Romana, V.C)

      "Páčilo sa mi, že bola z Kanady a celé to bolo po anglicky, keďže nám nerozumela. Páčili sa mi aktivity a každý sa dostal k slovu. Počuli sme pravý prízvuk." (Karolína, VIII.C)

      "Bolo to super, aj to, že sme si takto precvičili angličtinu a že nám povedala niečo o Kanade. Mohla by ešte prísť. Všetko sa mi páčilo." (Mia, VIII.C)

      "I like her laughing." (Samuel, VIII.C)

      "Bolo to dobré spestrenie vyučovania. Naučili sme sa nové slovíčka a získali skúsenosti v komunikácii. Mohlo by to byť častejšie." (Marek, VIII.C)

    • Cesta za slniečkom
     • Cesta za slniečkom

     • Do galérie Cesta za slniečkom boli pridané fotografie.

      Nakoľko nás od pondelka 27.11.2017 čaká plavecký výcvik, rozhodli sme sa, že našu "Cestu za slniečkom" uskutočníme týždeň vopred.Čakali na nás rôzne aktivity: mliečny deň, ovocno-zeleninový deň spojený s rôznymi zábavnými úlohami. V stredu prebehol turnaj vo vybíjanej, kde z tretiakov vyhrala 3.B trieda.Na štvrtok sme sa veľmi tešili, lebo prišli naši rodičia a rodinní príslušníci, aby sme si spolu dali rozvičku a zasúťažili si či už spolu s nimi, alebo proti nim. Rodičia sa dostavili vo veľkom počte, patrí im naše poďakovanie.Na tento deň sa prišla pozrieť aj KTV. Po ukončení súťaží sa deti spolu s rodičmi občerstvili vo svojich triedach.V piatok nás čakala otužovacia vychádzka zo Starého Smokovca do Tatranskej Lomnice. Slniečko nám prialo o čom svedčia aj naše fotografie. Nálada bola výborná a 6km nám prešlo rýchlo.

      Mgr. J. Lacková, Mgr. S. Kriššáková, PaedDr. D. Koreňová 

    • ,,Blahoslavení chudobní"
     • ,,Blahoslavení chudobní"

     • V tomto Jubilejnom roku sv.Martina sa 13.11.2017 v Spišskej Novej Vsi konalo okresné kolo recitačnej súťaže:,,Blahoslavení chudobní". Zúčastnili sa na nej aj žiaci našej školy : M.Gaľa 4.C, P.Pospíšil 8.B a A.Madeja 8.C. Adam Madeja získal 2.miesto a postúpil na krajské kolo, ktoré sa konalo 23.11.2017 v Spišskej Kapitule. Tu obsadil 3.miesto.Srdečne blahoželáme a všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Skrátené vyučovanie
     • Skrátené vyučovanie

     • Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom, že dňa 20.11.2017 (pondelok) a 23.11.2017 (štvrtok) bude z dôvodu nahlásenej  odstávky vody skrátené vyučovanie do 11.30h. Školská jedáleň bude v prevádzke do 12.30h a ŠKD do 15.00h. Ďakujeme za pochopenie.

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Oznamujeme stravníkom, že v dňoch 20.11.2017 (pondelok) a 23.11.2017 (štvrtok) bude prevádzka školskej jedálne do 12.30 hod. z dôvodu hlásenej odstávky vody. Za pochopenie ďakujeme.

    • Oznam o udelení riaditeľského voľna
     • Oznam o udelení riaditeľského voľna

     • Riaditeľka školy, na základe §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č.231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, udeľuje dňa 22.novembra 2017 riaditeľské voľno z dôvodu konania písomného testovania žiakov piateho ročníka T5-2017 všetkým žiakom 6. - 9. ročníka. Vyučovanie na 1. stupni bude bez zmeny, podľa rozvrhu. Školská jedáleň je v prevádzke.

    • Kyberšikana - výchovný koncert
     • Kyberšikana - výchovný koncert

     • Kyberšikana je téma, ktorá sa denne rieši medzi žiakmi i pedagógmi na školách. Prináša so sebou smútok, strach, psychické problémy a preto o nej treba otvorene hovoriť. Ignorovanie tejto témy často podľa skúseností prerastá do obludných rozmerov, kedy sa riešia už len následky. Čo o mne vieš? Je názov hudobno-vzdelávacieho programu pre základné školy. Pre I. stupeň bol koncert spracovaný formou rozprávky o 3 kozliatkach a zlom vlkovi - autori na príkladoch a prirovnaniach deťom vysvetlili tému kyberšikany. Sústredili sa na podstatu šikany a kyberšikany - na príklade zlého vlka, aby nekomunikovali s ľuďmi, ktorých nepoznajú. Téma bola spracovaná pesničkovou aj hovorenou formou. Žiakom II.stupňa boli prezentované príklady zo skutočného života, s ktorými sa vo svojej praxi dozorcu väznice mladistvých, stretol sám autor.

      Koordinátorky PPDZ Mgr. Ingrid Šterbáková, Mgr. Monika Svocáková

    • Deň s mojím obľúbeným zvieratkom
     • Deň s mojím obľúbeným zvieratkom

     • Dňa 10.11.2017 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili interaktívneho vyučovania s názvom "Maskovanie zvierat" v ZOO v Spišskej Novej Vsi. Dozvedeli sa veľa nových poznatkov o tom, prečo sa zieratá v prírode maskujú a spoločne niektoré zamaskované zvieratká aj hľadali. Okrem toho, že si zvieratká prezreli, najväčším prekvapením pre nich bol biely zajko, s ktorým sa mohli zahrať. Celý tento deň sprevádzali žiakov aj ich malí kamaráti, plyšové zvieratká. Na záver si každý vyrobil svoju zvieraciu masku. V príjemnom prostredí sme sa naučili niečo nové a zabavili. 

       

      M. Pokrivčáková, B. Vosovičová, A. Ondo-Eštoková,