• Boj proti hladu
     • Boj proti hladu

     • 4. októbra 2017 sa na našej škole uskutočnila zbierka Boj proti hladu. Znova sme mali možnosť  prejaviť solidaritu s trpiacimi vo svete i na Slovensku. Kúpili sme si medovníkové srdiečko a vyzbierali sme sumu : 152,52 eur.  Úprimná vďaka všetkým za otvorené srdce a štedrosť. Mgr. Hovancová I.

    • Slávnostná certifikácia
     • Slávnostná certifikácia

     • Dňa 5.októbra 2017 sme sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia 12. ročníka programu Zelená škola za prítomnosti prezidenta Slovenskej republiky p. Andreja Kisku. Naše dvojročné úsilie bolo odmenené v Aule Technickej univerzity vo Zvolene, kde sme prevzali certifikát a vlajku Zelenej školy. Ocenenie sme dostali z rúk manažéra programu Zelená škola p. Juraja Oravca a riaditeľa CEEV Živica p. Juraja Hipša za prioritnú tému Voda. O kultúrny program sa postarali skupina Vrbovskí víťazi, ktorí hrali na originálnych hudobných nástrojoch vyrobených z odpadového materiálu a zaspieval Martin Harich.

      Týmto sa chceme poďakovať "dvom hnacím motorom celej školy" - p. uč. Kriššákovej, koordinátorke Zelenej školy a Jakubovi Komarovi, žiakovi 9.A triedy. Veľká vďaka patrí všetkým členom kolégia a každému, kto sa zapojil do aktivít, vďaka ktorým sme toto krásne ocenenie získali, pretože byť Zelenou školou je výsledkom práce celej školy.

      Veríme, že tento program osloví každého a už teraz sa tešíme na novú tému a aktivity s ňou súvisiace.

      vedenie školy

    • Lyceálna knižnica v Kežmarku
     • Lyceálna knižnica v Kežmarku

     • Evanjelické lýceum v Kežmarku je kultúrnou pamiatkou s bohatou históriou. Pôsobilo a študovalo tu množstvo osobností slovenských i európskych dejín, napríklad Pavol Jozef Šafárik, Karol Kuzmány, Samo Chalupka, Janko Kráľ, Pavol Országh Hviezdoslav, Martin Kukučín, Janko Jesenský.

      V tejto budove lýcea je umiestnená najväčšia školská historická knižnica v strednej Európe, ktorá sa pýši 150 000 zväzkami všetkých možných odborov i svetových jazykov. 

      V piatok 20. októbra 2017 naši druháci navštívili a prezreli si tieto historické priestory a vzácne knihy.

      Za odborný výklad a milý prístup k žiakom ďakujeme p. K. Slavíčkovej.

       

      Tr. učiteľky 2.A, B,C

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • Žiaci štvrtého ročníka sa aj v tomto školskom roku zapojili do medzinárodného projektu Záložka spája školy. Na hodinách výtvarnej výchovy a pracovnom vyučovaní žiaci kreslili, lepili a vystrihovali rôzne záložky, ktoré poputujú do vybratej partnerskej školy, ktorá sa nachádza v Českej republike. Je to ZŠ Veľké Přítočno. Podarilo sa nám vyrobiť a poslať 80 krásnych záložiek. Dúfame, že sa im budú páčiť a už teraz sa tešíme, čo si oni pripravili pre nás.

      Vyučujúce 4. ročníka

     •                      POZOR !    POZOR !    POZOR !    

       

      Hľadajú sa noví členovia Kolégia Zelenej školy  -

                            akčná skupina programu na škole. . .          

       

                  Zdá sa Ti, že na škole si už všetko zažil,

                                                                že Ťa nič neprekvapí?

       

      = zapojením sa do tejto skupiny, budeš mať možnosť rozhodovať o tom, aká bude tvoja škola

       

      = zažiješ množstvo nových vecí a získaš veľa skúseností

       

      Bez tvojho aktívneho zapojenia nemôže byť žiadna škola ,,zelenou".

      Ak sa rozhodneš niečo zmeniť, môžeš tak urobiť. . . .

                                  . . . . príď na stretnutie Kolégia Zelenej školy, ktoré bude

                  v utorok 17.10.2017 o 13,45h v audio-učebni

                                                  Teším sa na vássmiley!!!

                                                                                  koordinátorka Zelenej školy

       

                                     Spolu sa to ťahá ľahšie ! ! !

       

    • Divadelné predstavenie : Tri zlaté vlasy deda Vševeda
     • Divadelné predstavenie : Tri zlaté vlasy deda Vševeda

     • Dňa 26. 10. 2017 žiaci 1. stupňa navštívili divadlo v Spišskej Novej Vsi. Videli  rozprávku o chudobnom Plavčíkovi, ktorý sa vybral na dlhú dobrodružnú cestu za tajomným dedom Vševedom, aby získal od neho tri zlaté vlasy a mohol sa tak oženiť s princeznou. Bola to nebezpečná úloha, pretože doteraz sa ešte nikdy nikto odtiaľ živý nevrátil... Plavčík s pomocou troch sudičiek prekonával nástrahy a prekážky zlého kráľa. Žiaci sa dozvedeli, že vytrvalosť, dobré srdce a láska sú tou najmocnejšou zbraňou proti zlu a pýche.

      Toto predstavenie sme uskutočnili z príležitosti Medzinárodného týždňa školských knižníc.

      Školská knihovníčka Jana Danielčáková

    • Štrbské pleso-Popradské pleso-Symbolický cintorín
     • Štrbské pleso-Popradské pleso-Symbolický cintorín

     • Dňa 21.10. sa na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou konala spomienka na všetkých, ktorí prišli o život v horách. Keďže sa tejto udalosti zúčastňujeme už dlhé roky našou obľúbenou trasou zo Štrbského plesa na Popradské pleso a odtiaľ na Sybmolický cintorín, nevynechali sme ju ani tento rok. Celú cestu nám spríjemňovalo 14 náučných tabúľ o tom, že les nie sú iba stromy, ale aj živočíchy a rastliny žijúce v ňom. Zaujímavé sú aj informácie týkajúce sa vzniku Tatier. Po oddychu na Popradskom plese a Majlátovej chate sme sa vybrali na Symbolický cintorín, ktorý má už 76 rokov. V kaplnke sme zapálili sviečky a tíško sme sa prešli po cintoríne. Na spiatočnej ceste mali deti možnosť vidieť HZS priamo v akcii, keď na Popradskom plese pristál vrtuľník a prevážal zraneného turistu.Slniečka sme si síce neužili, ale dobrá nálada nám nechýbala, pretože počasie nie je dôležité, ale pozitívny vzťah zdolať turistikou aj ťažšiu túru.

      Mgr. J. Lacková

    • Mesiac úcty k starším
     • Mesiac úcty k starším

     • Mesiac október bol v r.1990 vyhlásený Valným zhromaždením OSN za Mesiac úcty k starším. Úcta k starším by mala byť spontánna a stála, nielen v októbri. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme im za svoj život. Prejavme im svoju úctu a lásku drobnou pozornosťou, milým slovom, pomocou. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí - bez rozdielu veku.                                                Mgr.Hovancová I.

     • 20.septembra 2017  sme si mali možnosť v našej škole zakúpiť plastovú spinku v tvare bielej pastelky, a tak sme prispeli do zbierky            na pomoc nevidiacim a slabozrakým Slovenska sumou : 91,73 eur.                                                                                                              Vďaka všetkým , ktorí prispeli , aj ktorí pomohli pri zrealizovaní tejto zbierky.                                                                                                    Mgr. Hovancová

    • Šarkaniáda 3.C
     • Šarkaniáda 3.C

     • Tretiaci si vychutnali posledné jesenné lúče slnka na šarkaniáde dňa 24.10.2017. Priaznivý vietor a lietajúce šarkany vyčarili úsmev na detských tvárach a vďaka tomu sme prežili skvelé popoludnie. 

      PaedDr. Koreňová

    • Jesenné premeny prírody
     • Jesenné premeny prírody

     • Jesenná vychádzka  - premeny prírody splnila svoj cieľ. Žiaci pozorovali zmeny v prírode, orientovali sa v okolí, určovali svetové strany pomocou kompasu, buzoly, machu, tieňa, slnka, stromov,...

      Prežili sme krásny slnečný jesenný deň a tešíme sa na zimné vychádzku.

      Tr. uč. 3.ročníka

    • Poprad - CINEMAX a bowling
     • Poprad - CINEMAX a bowling

     • Poprad - CINEMAX a bowling   smiley

      V sobotu 7.10. si žiaci 2.A, 3.A a 4.C vychutnali svoju výhernú cenu v súťaži "Atletika pre všetkých".

      Druhákov a tretiakov potešil krásny film Malý Yeti v CINEMAX a štvrtáci si zahrali bowling. Takáto výhra všetkých nadchla.

      Na budúci rok budú športovať zo všetkých síl, aby opäť získali nejakú zaujímavú cenu.

       

      Tr. učiteľky Danielčáková, Lacková, Šterbáková

    • Zdravý chrbátik
     • Zdravý chrbátik

     • 16. október je Svetový deň chrbtice, ktorý je podporovaný Svetovou spoločnosťou pre zdravú chrbticu (WSS) a pripomína sa od roku 2000. Hlavným cieľom tohto dňa je predchádzať zdravotným problémom chrbtice.

      S týmto cieľom pripravili učiteľky prvých ročníkov v spolupráci s pánom učiteľom Zacherom viac ako hodinový program spojený s cvikmi na posilnenie a uvoľnenie chrbtového svalstva. Zároveň sme privítali predškolákov zo škôlky Kuzmányho, Cintorínska a Sníček. Deti si zacvičili, naučili sa novú pieseň a boli odmenené medailami .

      Čo môže byť viac, ako vidieť  radosť v detských očiach smiley. Veľká vďaka patrí vedeniu ZŠ  .

      M.Pokrivčáková, B. Vosovičová, A.Ondo-Eštoková

    • Čisté hory
     • Čisté hory

     • V poslednú septembrovú sobotu - 30.9.2017 sa uskutočnil 39.ročník podujatia Čisté hory. Ide o čistenie tatranských dolín po ukončení letnej turistickej sezóny. Aj naša škola sa ako každoročne zapojila do tejto akcie. Zúčastnilo sa 50 žiakov spolu s pani učiteľkami a rodičmi. Vyčistili sme turistický chodník v okolí kabínkovej lanovky v Tatranskej Lomnici.

      Toto podujatie malo aj informačno - vzdelávací charakter. Sprevádzal nás člen Dobrovoľnej horskej záchrannej služby p. Richard Krafčík, ktorý nám porozprával o ich práci v teréne a riešení problémov, o ochrane prírody, bezpečnom správaní sa v Tatrách. Akcia splnila svoj účel, deti sa šťastné a plné nových zážitkov vrátili domov.

      Mgr. S.Kriššáková, Mgr. J.Lacková, Mgr. M.Pažáková, Mgr. I.Šterbáková, Mgr. M. Vančová, PaedDr. Z.Ferenčáková

       

    • Návšteva Planetária a Múzea letectva v Košiciach - 4.ročník
     • Návšteva Planetária a Múzea letectva v Košiciach - 4.ročník

     • Dňa 29..9.2017 sme sa vybrali objavovať záhady hviezd a vesmíru.

      "Na vine sú hviezdy...´´

      Takto sa k nám prihovoril pracovník planetária v Košiciach. O tom, že to tak naozaj je, nás presvedčil pri pozorovaní vesmírnej oblohy, ktorá sa v každom ročnom období mení. Prednáška o hviezdach a slnečnom systéme bola fascinujúca a ohurujúca. Návštevou sme si rozšírili poznatky o slnečnej sústave a jej fungovaní. Deň sme doplnili návštevou Múzea letectva v Košiciach. Tu nás prekvapili vzorne upravené a krásne nablýskané modely lietadiel, vojnových stíhačiek a automobilových veteránov.

      Vyučujúce IV.ročníka

    • Beh Ľubicou
     • Beh Ľubicou

     • Ako každý rok sa koná súťaž Beh Ľubicou. Žiak Milan Groman z IX. A v silnej konkurencii  získal 3. miesto v katégorii dorastenci. Blahoželáme!

    • 3.A - RIO Detský raj
     • 3.A - RIO Detský raj

     • Detské kryté ihriská predstavujú možnosť hrou rozvíjať fyzickú zdatnosť detí, zdokonaľovať koordináciu pohybov a celkový telesný vývoj, podporovať ich duševný rozvoj, stimulujú ich tvorivosť, fantáziu a kreativitu. V rámci krúžku sme navštívili aj my takéto kryté ihrisko, kde si deti vyskúšali plastové prechody, šmykľavky, topogány a hracie panely. Chlapci si zahrali aj futbal. V príjemnom prostredí sa výborne zabavili a zrelaxovali.

      Tr.uč. Mgr.J.Lacková

    • Prijatie kolégia u primátora
     • Prijatie kolégia u primátora

     • Dňa 12.10. 2017 sme boli žiaci a učitelia kolégia Zelenej školy s p. riaditeľkou prijatí na Mestskom úrade v Kežmarku u p. primátora. Boli sme ukázať vlajku Zelenej školy a medzinárodný certifikát, ktorý sme získali začiatkom októbra. P. primátorovi sme priniesli maľovaný plagát s logom našej školy prepojený s logom Zelenej školy, spevník s piesňami o vode a nálepky upozorňujúce na šetrenie vodou. Tie sme vytvorili sami a používame ich na našej škole. Radi by sme ich predstavili aj širokej verejnosti.

      Spolu sme rozprávali o problémoch s vodou a odpadmi v Kežmarku, o našich aktivitách v kolégiu a ďalších plánoch v Zelenej škole. P. primátor nám zablahoželal k úspechu, poďakoval, poprial veľa energie a chuti do ďalšieho vzdelávania a odmenil knihou a čokoládou.

      Viki a Marietta z kolégia Zelenej školy