• Život zvierat na farme

     • Tatranský vzduch prospieva nielen deťom z veľkých miest, ale aj zvieratám z rôznych končín sveta. O tom sme sa mali možnosť presvedčiť aj my druháci, pretože tento školský rok spoznávame "Svet okolo nás". Nádherný výhľad, krásnu prírodu a nezvyčajné druhy zvierat sme pozorovali na FARME NA VETERNOM VŔŠKU. Krásne predpoludnie spojené s obhliadkou zvierat, súťažami,tvorivými dielňami a sladkým pohostením pre nás pripravili starí rodičia našich dvojičiek Nikolasa a Tobiasa Zelinovcov. Porozprávali nám veľa zaujímavých vecí o zvieratkách, o tom, kde sa prevažne vyskytujú, aké majú znaky, čím sa živia a aká je o ne starostlivosť. Atrakciou pre deti bolo dvojtýždňové mláďa lamy a veľmi ich zaujali kozorožce, či biele sovy. Spoločnosť nám robila aj naša pani riaditeľka, ktorá tiež ocenila takúto netradičnú formu vyučovania. Veríme, že dobrá spolupráca rodiny a školy  bude pokračovať aj naďalej a patrí im za to naše veľké ĎAKUJEM.

      Vyučujúce 2. ročníka

     • Kvíz pre seniorov: Poznáš svoje mesto?

     •  

      Mesiac október vyhlásila Organizácia spojených národov  za Mesiac úcty k starším. Dňa 15. októbra preto  naši ôsmaci   v Zariadení pre seniorov Náruč zorganizovali Kvíz pre seniorov s názvom Poznáš svoje mesto? Milé moderátorky Katarína Andrášová a Henrieta Hanáčková z      8. C postupne previedli dôchodcov históriou a zaujímavosťami mesta formou otázok, na ktoré mali odpovedať. Zvíťazil tím pani Šoltésovej a získal od nás knihu o kežmarskej histórii.

      V našom rýchlo starnúcom svete je potrebné podporovať aktívnu účasť starších na spoločenskom dianí, alebo im aspoň spoločenskú udalosť zorganizovať.    

     • Detská atletika

     • V septembri  počas športovej akcie s názvom Detská atletika, ktorej hlavným cieľom bol rozvoj pohybových schopností, žiaci našej školy získali pekné umiestnenia. Spomedzi štvrtých ročníkov v meste Kežmarok naša IV.A obsadila druhé miesto, z tretích ročníkov naša III.C obsadila prvé miesto a naši najmenší prváci  obsadili  prvé miesto a to žiaci z I. A triedy.  Odmenou bola návšteva filmového predstavenia Angry Birds, bowling v Poprade, víťazný pohár a diplom.  Behanie, skákanie, hádzanie sú základné pohybové aktivity vlastné nielen v atletike, ale uplatnenie nachádzajú i v iných športoch.

      Víťazom blahoželáme

      pani učiteľky Lacková, Danielčáková, Ondo-Eštoková

     • Exkurzia: Planetárium Prešov, 4.A, 4.B, 4.C

     • 10. októbra 2019 štvrtáci navštívili Planetárium v Prešove. V prvej časti programu videli film Vesmír a Slnečná sústava. Zaujali ich informácie o našej planéte Zem. Dozvedeli sa o pohybe Zeme okolo Slnka, keď sa striedajú štyri ročné obdobia a o jej otáčavom pohybe, keď sa strieda deň a noc. Obdivovali a spoznali ďalšie planéty Slnečnej sústavy. V druhej časti programu pozorovali hviezdnu oblohu, súhviezdia a planéty, ktoré je možné vidieť na oblohe. Počas exkurzie navštívili aj múzeum Rákociho palác. Ten je plný exponátov, ktoré dokladujú život našich predkov v minulosti. Videli spôsob života bohatých mešťanov, život remeselníkov a pastierov. V poslednej časti expozície ich zaujala bohatá zbierka hasičských áut. Obohatili si svoje vedomosti z vlastivedy a prírodovedy a spoznali naše krajské mesto Prešov.

      Vyučujúce 4. ročníka

     • Pomoc druhým

     • Koncom septembra a začiatkom októbra sme mali opäť možnosť otvoriť svoje srdiečka pre pomoc iným.Kúpou bielej pastelky sme sumou 107,49 € prispeli na pomoc nevidiacim a slabozrakým na Slovensku.Kúpou medovníkového srdiečka sme sumou 143,75 € prispeli na pomoc biednym a hladujúcim na Haiti, Hondurase ,Rusku ,Ukrajine,Albánsku a na Slovensku.

    • Svetový deň zvierat
     • Svetový deň zvierat

     • Dňa 4.10. 2019 si "Svetový deň zvierat" pripomenuli žiaci prvého ročníka. Porozprávali sme sa a ukázali si ohrozené druhy zvierat. Deti si doniesli plyšové zvieratko, s ktorým sme sa hrali rôzne aktivity zamerané na rozvoj empatie, súdržnosti a starostlivosti. Triedili ich podľa rôznych kritérií. Podľa veľkosti, farby, druhu zvierat, pokrytia tela, obydlia...Tvorili skupinky podľa počtu slabík, podľa začiatočného písmena, umiestnenia hlásky "A", či tvorili pekné vety o zvieratku. Hry boli zamerané aj na pamäť a matematické predstavy- porovnávali, rozhodovali čo je pravda- nepravda, usporiadali podľa veľkosti, množstva, počtu nôh... Na záver sme si zaspievali pieseň "Naša Zem je guľatá". Tento deň bol pre žiakov príjemným spestrením, a zároveň sa poučili o tom, ako sa máme správať nielen k zvieratám, ale k celej prírode.

      Tr. uč. 1. ročníka

     • Hvezdáreň a planetárium v Prešove

     • V pondelok 30. septembra 2019 sa žiaci 7. ročníka spolu so svojimi triednymi učiteľkami zúčastnili exkurzie do Hvezdárne a planetária v Prešove.

      V prednáškovej sále žiaci absolvovali prvú časť vzdelávacieho audiovizuálneho programu s názvom „Slnečná sústava“. Program ponúka prehľadný spôsob poznávania nášho najbližšieho vesmírneho priestoru od mytologických predstáv až po výsledky moderného kozmického výskumu. Návštevníka vtiahne do sveta planét, mesiacov, komét, meteoroidov a jedinej hviezdy – Slnka.

      Pod kupolou – umelou oblohou planetária prebehla druhá časť programu – „Vesmír je náš svet“. Po stručnom popise prístroja nasledovala ukážka nočnej oblohy a niektorých významných súhvezdí, obohatená rozprávaním antických mýtických príbehov. Názorne bolo vysvetlené striedanie dňa a noci a ďalej výška Slnka napoludnie v priebehu striedajúcich sa ročných období. Zaujímavá bola ukážka oblohy pozorovateľnej zo severného pólu, z rovníka a z južného pólu. V závere projekcie bol zobrazený zdanlivý pohyb najjasnejších planét po oblohe a vysvetlená bola aj príčina vzniku fáz Mesiaca a jeho viazaná rotácia.

      Z exkurzie sa žiaci vrátili bohatší o nové zážitky a poznatky, hoci niektoré vedomosti si iba oprášili. Pevne dúfame, že sa do Planetária v Prešove budú radi vracať, nakoľko jeho programová ponuka je pestrá a veľmi zaujímavá, a to nielen pre žiakov a študentov, ale aj pre dospelých.

      PK MAT - FYZ - INF

    • Európsky deň jazykov - 3. a 4. ročník
     • Európsky deň jazykov - 3. a 4. ročník

     • 26. september 2019 - Európsky deň jazykov bol pre našich tretiakov a štvrtákov zaujímavý a veselý. Vyučovanie obohatili aktivity, v ktorých žiaci spoznávali cudzie jazyky a krajiny Európskej únie. Pripravili projekty, študovali mapy, počúvali pesničky, prezerali albumy, čítali knihy a spoznávali vlajky štátov EÚ. Páčili sa im hry, ktoré priniesli a pozerali rozprávky v cudzom jazyku. Práce žiakov zdobia interiér našej školy.

      Vyučujúce 3. a 4. ročníka