• Halloweenske dopoludnie v 1. ročníku

     • Do galérie Halloweenske dopoludnie v 1. ročníku boli pridané fotografie.

      Halloweenske dopoludnie v 1. ročníku

      Dňa 25. 10. 2019 si žiaci 1. ročníka spestrili  dopoludnie "halloweenskym vyučovaním". V triedach sme sa stretli v kostýmoch duchov, tekvičiek, ježibáb a čarodejníkov. Vypracovávali sme si zábavné pracovné listy s danou témou. Vyrábali sme strašidielka, pochutili sme si na sladkostiach a koláčikoch, ktoré pripravili šikovné mamičky. Na záver sme sa zabavili na halloweenskej diskotéte. Tento netradičný deň bol pre všetkých príjemnou zmenou plnou zážitkov.

      Tr. uč. 1. ročníka

       

     • Návšteva predškolákov v 1.C

     • Do galérie Návšteva predškolákov v 1.C boli pridané fotografie.

      Návšteva predškolákov v 1.C

      Dňa 24.10. 2019 sa uskutočnilo prvé stretnutie prvákov a predškolákov z MŠ K.Kuzmányho. Predškoláci sa prišli oboznámiť s budovou školy a navštíviť svojich kamarátov. Prváci predviedli ako sa od septembra naučili čítať a písať prvé písmenká. Zaspievali sme deťom pesničky, zarecitovali básničky a ukázali rôzne matematické hry a rozcvičky. Predškoláci si vyskúšali sedenie v školskej lavici, obzreli si šlabikár a spolu so školákmi vypracovali pracovný list. Bolo to príjemné oživenie vyučovacieho procesu. Tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

      Tr. uč. PaedDr. D. Koreňová

       

     • ECO ENERGY TOUR

     • Dňa 28. 10. 2019 žiaci našej školy dostali príležitosť zúčastniť sa unikátneho výchovného programu ECO ENERGY TOUR s Thomasom Puskailerom a   Ondrejom  Antálom. Podujatie zamerané na tému Ako šetriť energiou, bolo popretkávané množstvom zaujímavých rekvizít, interaktívnymi súťažami, pokusmi, eko-faktami, pesničkami a na záver aj kvízom. Žiaci sa naučili čo je energia, zelená energia, ako sa vyrába, ako ňou šetriť a hlavne AKO CHRÁNIŤ NAŠU PLANÉTU ZEM.

      Účinkujúci spolu so žiakmi vytvorili úžasnú atmosféru, nabitú pozitívnou energiou. Tešíme sa na ďalšie ekoprojekty s týmito veselými ľuďmi.

      Mgr. Ingrid Šterbáková

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

     • V dňoch 22. - 24. októbra sa na našej škole uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka ZŠ. Testovanie prebiehalo pod odborným vedením vyučujúcich PaedDr. Jána Mihóka a Mgr. Milana Zachera. Cieľom celoplošného testovania žiakov prvých ročníkov je odporučiť rodičom žiakov druhy športov, na ktoré majú predpoklady. Prváci si na pripravených stanovištiach preverili svoje schopnosti v behu, v skoku do diaľky z miesta, v kotúľaní troch lôpt, vo výdrži v zhybe, v predklone v sede s dosahovaním, v  opakovanej zostave s tyčou, v sede-ľahu a v zábavnej vlajkovej naháňačke. Všetci prváčikovia sa usilovali podať čo najlepšie športové výkony. Ďakujeme pánom učiteľom za profesionálny prístup, organizáciu a príjemnú atmosféru počas  celého dopoludnia. Prváci sa už teraz tešia na rovnaké testovanie, ktoré ich čaká znova v 3.ročníku.

       

      Tr. učiteľky 1. ročníka

     • Enviroprogramy

     • Do galérie Enviroprogramy boli pridané fotografie.

      Enviroprogramy v Múzeu Liptovský Mikuláš

       

      V piatok 25.10.2019 sme navštívili múzeum ochrany a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši so šiestym ročníkom. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Každá skupina absolvovala dva enviroprogramy, ktoré prebiehali zážitkovou formou. Zamerali sme sa na tému Odpady – časovaná bomba pre životné prostredie, správanie sa živočíchov a biotopy – ríša živočíchov. Žiaci sa aktívne zapájali do priebehu jednotlivých programov, navzájom súťažili a zároveň sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií. Tieto netradičné hodiny biológie sa žiakom veľmi páčili.

      PaedDr. Gáborčíková Dagmar

    • Deň eura
     • Deň eura

     • Dňa 24.10.2019 žiaci tretieho ročníka opäť oslávili Deň eura besedou o vzniku našej  meny.  Oboznámili sa s dejinami peňazí na území Slovenska. Zistili, že v minulosti sa platilo výmenným obchodom, neskôr sa používali denáre, groše, florény a neskôr dukáty.  Zaujalo ich, že sa mince razili ručne na kláte za pomoci razidiel a kladiva. Pripomenuli si okolnosti zavedenia spoločnej európskej meny – Eura v roku 2009. Záver hodiny sa niesol v kreatívnom duchu, pretože si spoločne nakreslili obrázok, ktorý znázorňoval, na čo si nasporia. Za aktivitu a pekné práce si odniesli malé darčeky.  Žiakom sa vyučovanie zamerané na finančnú gramotnosť veľmi páčilo a určite si touto zážitkovou formou zapamätajú podstatné informácie, ktoré využijú v budúcnosti. 

      tr. učiteľky 3. ročníka

    • Zdravo a chutne
     • Zdravo a chutne

     • Na hodine biológie si všetci šiestaci pripravili ročníkový projekt o Liečivých rastlinách. Túto hodinu sme strávili v školskej kuchynke. Každý si vybral ľubovoľnú liečivú rastlinu, o ktorej rozprával. Niektorí žiaci priniesli sušené bylinky, z ktorých sme urobili čaj a každý mohol ochutnať. Čaj bol napr. medovkový, mätový, rumančekový, z materinej dúšky. Čaje sa líšili farbou, chuťou, vôňou a dozvedeli sme sa, ža sa líšia aj účinkom. Niektoré nám pomôžu pri poruchách trávenia, iné sú proti kašľu alebo na podporu imunity. Ochutnali sme aj sirup z rýmovníka. Zo všetkých projektov si vytvoríme náš triedny Atlas liečivých rastlín.

      Dozvedeli sme sa veľa nových informácií a zistili, že namiesto sladkej vody na desiatu, môžeme si pripraviť aj chutný a zdravý čaj. 

      Lola a Zojka zo VI.C

     • Výstava Kežmarok - moje milované mesto

     • Dňa 21.10. sa žiaci z krúžku Vševedko vybrali na výstavu o našom meste. Bola inštalovaná pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku vo Výstavnej sieni múzea na ulici Dr. Alexandra 11 v Kežmarku. Žiakom sa páčilo zaujímavé rozprávanie o našom meste, historické fotky, ktoré mohli porovnať so súčasnými. 

      Mgr. Danielčáková 

     • BOWLING

     • Bowling je obľúbená hra nie len veľkých ale aj malých.

      V nedeľu 20. 10. 2019 si žiaci 4. A triedy užili zábavu na bowlingu. Bowling bol odmenou, ktorú získali za 2. miesto v súťaži Detská atletika.

      Všetci sme sa dobre zabavili, čas nám rýchlo ubehol a vôbec sa nám nechcelo odísť.

      J. Danielčáková

       

     • Výroba recyklovaného papiera na vianočné pozdravy

     • Hodiny biológie a chémie si sme si spestrili výrobou recyklovaného papiera. Na prípravu sme použili skartovaný papier, ktorý sme následne rozmixovali a prifarbili farbivom. Drevenú formu sme namočili do rozmixovanej zmesi a recyklovaný papier vyklopili na hrubú handru. V poslednej fáze sme handru prežehlili, aby bol papier bez nerovností. Vyrobený papier sme posunuli na hodiny výtvarnej výchovy, kde budú žiaci vyrábať vianočné pozdravy, ktoré využijeme na vianočnej burze.

      PaedDr. Gáborčíková Dagmar

       

    • Mokré vysvedčenie - plavecký výcvik
     • Mokré vysvedčenie - plavecký výcvik

     • V termíne od 30.09.2019 - 18.10.2019 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili plaveckého výcviku v Starej Lesnej.  V krásnom jesennom počasí mali možnosť pripomenúť si tak nedávno skončené leto. Po letných prázdninách im dobre padlo na chvíľku sa vrátiť k vode a vodným radovánkam. Neboli to však voľné hry vo vode, ale skutočné plávanie podľa pravidiel jednotlivých štýlov.  Všetky triedy sa statočne držali a plávali zo všetkých síl.  Po celý čas na žiakov dozeral odborný pedagogický dozor : PaedDr. J. Mihók, Mgr. M. Zacher, Mgr. M. Kožúch, Mgr. T. Hudáček,  za čo im patrí veľká vďaka.   Záver výcviku bol spojený s veľkou radosťou z  Mokrého  vysvedčenia. Nádherné zábery  z plávania hovoria  za všetko. Z plaveckého výcviku odchádzali s dobrým pocitom, spokojní a usmiati. Opäť sme mali možnosť  urobiť niečo pre zdravie a fyzický rozvoj.  

      Tr. učiteľky M. Pokrivčáková, E. Vojtičková, A. Ondo-Eštoková

     • Šarkaniáda v 1. ročníku

     • Druhý októbrový týždeň sme si s prváčikmi, ich rodičmi i starými rodičmi  preverili svoje schopnosti a šikovnosť pri púšťaní šarkanov. Oslávili sme tak krásnu kežmarskú jeseň na neďalekej Suchej hore. Pod modrou oblohou a vďaka príjemnému vetru si žiaci užili skvelú zábavu.

      Tr. uč. 1. ročníka

     • Deň starých rodičov

     • Október je už tradične známy ako mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti si žiaci 3. ročníka spríjemnili hodinu čítania čítaním rozprávok od svojich starých rodičov. Starých rodičov sme privítali krásnymi básničkami, spevom a množstvom otázok o tom, ako to bolo, keď boli oni žiaci. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavostí, napríklad, že v škole mali predmet s názvom „Krasopis“, písali kalamárom a atramentom, v jednej triede bolo viacero ročníkov a prezradili nám aj aké „tresty“ dostávali. Toto príjemné stretnutie obohatilo výborné občerstvenie, ktoré si pripravili naše deti. V závere sme našich starkých obdarovali pozdravmi a silným objatím. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa nabudúce!!!

       

      Tr. učiteľky 3.ročníkov

     • Návšteva útulku v Kežmarku

     • Dňa 17. 10. 2019 žiaci II. C triedy navštívili psí útulok v Kežmarku. Hneď po príchode deti privítal mohutný viachlasný štekot a tancujúce labky malých chlpáčikov. Veruže sa niektorí obávali vojsť dnu.   Po krátkom zoznámení so strážcami rajónu všetci zistili, že obavy boli zbytočné. Teta Simonka deti oboznámila s organizáciou života v útulku, s osudmi opustených aj týraných psíkov. So štvornohými obyvateľmi sa všetci rýchlo skamarátili.  Napriek radosti z návštevy si deti všimli v očiach niektorých psíkov veľký smútok a túžbu po novom domove. Aj keď je o nich dobre postarané, deťúrence ich potešili drobnými maškrtami. Pri rozlúčke im prisľúbili, že ich budú navštevovať častejšie.

      Mgr. Ingrid Šterbáková

    • MŇAMKA
     • MŇAMKA

     • Nedávno nám pred školskou jedálňou pribudla "krabica MŇAMKA". Tá bude slúžiť na to, aby sa na našej škole neplytvalo jedlom. Ak žiak nemá chuť na mliečny alebo ovocný dezert, ktorý dostane k obedu, môže ho nepoškodený (nerozbalený, neotvorený, nenahryznutý) vložiť do krabice. Naopak, ak žiakovi chutí viac, môže si z nej vybrať a zjesť. Tento nápad sme dostali na stretnutí kolégia Zelenej školy a zrealizovali ho žiačky VIII.C triedy. Postupovali sme nasledovne:

      Na výrobu sme použili starú kartónovú krabicu a ozdobili ju obrázkami zo starých letákov. Následne sme napísali informačné tabuľky, ktoré sú pripevnené na krabici, aby bol každý žiak informovaný s jej účelom. Mňamku sme umiestnili pre školskú jedáleň, kde sa na nás usmieva:)

      kolégium Zelenej školy

     • Život zvierat na farme

     • Tatranský vzduch prospieva nielen deťom z veľkých miest, ale aj zvieratám z rôznych končín sveta. O tom sme sa mali možnosť presvedčiť aj my druháci, pretože tento školský rok spoznávame "Svet okolo nás". Nádherný výhľad, krásnu prírodu a nezvyčajné druhy zvierat sme pozorovali na FARME NA VETERNOM VŔŠKU. Krásne predpoludnie spojené s obhliadkou zvierat, súťažami,tvorivými dielňami a sladkým pohostením pre nás pripravili starí rodičia našich dvojičiek Nikolasa a Tobiasa Zelinovcov. Porozprávali nám veľa zaujímavých vecí o zvieratkách, o tom, kde sa prevažne vyskytujú, aké majú znaky, čím sa živia a aká je o ne starostlivosť. Atrakciou pre deti bolo dvojtýždňové mláďa lamy a veľmi ich zaujali kozorožce, či biele sovy. Spoločnosť nám robila aj naša pani riaditeľka, ktorá tiež ocenila takúto netradičnú formu vyučovania. Veríme, že dobrá spolupráca rodiny a školy  bude pokračovať aj naďalej a patrí im za to naše veľké ĎAKUJEM.

      Vyučujúce 2. ročníka

     • Kvíz pre seniorov: Poznáš svoje mesto?

     •  

      Mesiac október vyhlásila Organizácia spojených národov  za Mesiac úcty k starším. Dňa 15. októbra preto  naši ôsmaci   v Zariadení pre seniorov Náruč zorganizovali Kvíz pre seniorov s názvom Poznáš svoje mesto? Milé moderátorky Katarína Andrášová a Henrieta Hanáčková z      8. C postupne previedli dôchodcov históriou a zaujímavosťami mesta formou otázok, na ktoré mali odpovedať. Zvíťazil tím pani Šoltésovej a získal od nás knihu o kežmarskej histórii.

      V našom rýchlo starnúcom svete je potrebné podporovať aktívnu účasť starších na spoločenskom dianí, alebo im aspoň spoločenskú udalosť zorganizovať.    

     • Detská atletika

     • V septembri  počas športovej akcie s názvom Detská atletika, ktorej hlavným cieľom bol rozvoj pohybových schopností, žiaci našej školy získali pekné umiestnenia. Spomedzi štvrtých ročníkov v meste Kežmarok naša IV.A obsadila druhé miesto, z tretích ročníkov naša III.C obsadila prvé miesto a naši najmenší prváci  obsadili  prvé miesto a to žiaci z I. A triedy.  Odmenou bola návšteva filmového predstavenia Angry Birds, bowling v Poprade, víťazný pohár a diplom.  Behanie, skákanie, hádzanie sú základné pohybové aktivity vlastné nielen v atletike, ale uplatnenie nachádzajú i v iných športoch.

      Víťazom blahoželáme

      pani učiteľky Lacková, Danielčáková, Ondo-Eštoková

     • Exkurzia: Planetárium Prešov, 4.A, 4.B, 4.C

     • 10. októbra 2019 štvrtáci navštívili Planetárium v Prešove. V prvej časti programu videli film Vesmír a Slnečná sústava. Zaujali ich informácie o našej planéte Zem. Dozvedeli sa o pohybe Zeme okolo Slnka, keď sa striedajú štyri ročné obdobia a o jej otáčavom pohybe, keď sa strieda deň a noc. Obdivovali a spoznali ďalšie planéty Slnečnej sústavy. V druhej časti programu pozorovali hviezdnu oblohu, súhviezdia a planéty, ktoré je možné vidieť na oblohe. Počas exkurzie navštívili aj múzeum Rákociho palác. Ten je plný exponátov, ktoré dokladujú život našich predkov v minulosti. Videli spôsob života bohatých mešťanov, život remeselníkov a pastierov. V poslednej časti expozície ich zaujala bohatá zbierka hasičských áut. Obohatili si svoje vedomosti z vlastivedy a prírodovedy a spoznali naše krajské mesto Prešov.

      Vyučujúce 4. ročníka

     • Pomoc druhým

     • Koncom septembra a začiatkom októbra sme mali opäť možnosť otvoriť svoje srdiečka pre pomoc iným.Kúpou bielej pastelky sme sumou 107,49 € prispeli na pomoc nevidiacim a slabozrakým na Slovensku.Kúpou medovníkového srdiečka sme sumou 143,75 € prispeli na pomoc biednym a hladujúcim na Haiti, Hondurase ,Rusku ,Ukrajine,Albánsku a na Slovensku.