• DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí - 27.3.2018 od 9,00 do 11,30 hod u nás v škole. Tešíme sa. Fišeráci.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     •  

      V polovici februára sa stretli milovníci umeleckého slova z 2. stupňa, aby si „zmerali sily“ v recitácii poézie a prózy v súťaži Hviezdoslavov Kubín.  Spomedzi zúčastnených sa na pomyselný stupeň  víťazov napokon postavili:

       

      2. kategória

      Poézia:      1. Fassingerová, Karolína  (5.c)

      Próza:       1. Dzurilová, Sára  (6.c)

                        2. Sokáčová, Sára  (6.c) 

                        3. Mačičáková, Šarlota  (6.c)

                            Vislocká, Lucia  (5.c)

                             3. kategória

      Poézia:      1. Servatka, Marco Alex  (9.c) 

                        2. Pospíšil, Patrik (8.b) 

                            Sosková, Sandra  (8.c)

                        3. Milonová, Viktória (9.a)

                          

      Próza:       1. Szabóová, Lenka  (7.b)

                        2. Mačičáková, Naďa  (7.c)  

                        3. Václavová, Svetlana (7.c)

       

      Všetkým zúčastneným ďakujeme, umiestneným blahoželáme a víťazom, ktorí nás budú reprezentovať vo vyššom kole, prajeme veľa šťastia!

      PK SJL

       

     • Slávici z lavice

     • Dňa 14.02.2018 sa uskutočnilo okresné kolo v speváckej súťaži "Slávici z lavice" . Našu školu v 1. kategórii reprezentovala Laura Pavligová, v 2. kategórii Šarlotka Mačičáková  a v 3. kategórii Gabriela Madejová, ktorá vyhrala 1. miesto s postupom do krajského kola v Prešove.

      PaedDr. D. Koreňová

    • The Project Competition 2018
     • The Project Competition 2018

     • Minulý týždeň sme spoznali víťazov školského kola projektovej súťaže The Project Competition, ktorú každoročne vyhlasuje vydavateľstvo Oxford University Press. Podmienkou účasti bolo vytvoriť projekt na tému „At the movies“. Deti sa s touto úlohou popasovali veľmi dobre a vytvorili množstvo zaujímavých filmových príbehov. Tu sú víťazi za jednotlivé ročníky:

      5. ročník

      Katarína Laskovská, Lucia Vislocká, Martina Pixová, Karin Krempaská (V.C) – Planet Vegefru

      6. ročník

      Timotea Galliková, Viktória Fedáková, Katarína Andrášová, Ema Geciová, Alexandra Haščinová, Júlia Jankurová (VI.C) – Dreaming About True Love

      7. ročník

      Ivo Pukluš, Viktória Šutorová (VII.B) – Love Above All

      8. ročník

      Sandra Sosková, Mia Petrášová, Diana Reľovská, Miriam Venglíková, Lívia Perignáthová, Karolína Ogurčáková - True Love Land

      9. ročník

      Ester Čorbová, Žaneta Vicianová, Adriana Bajúsová (IX.B) – A Hero

      Špeciálna cena

      Samuel Horský (V.C) – JC jr. and the Retarded Adventure

      Všetky projekty postupujú do medzinárodného kola súťaže, ktoré vyhodnotí autor učebnice Project Tom Hutchinson so svojím tímom. Víťazi budú vybraní 16.3.2018 a výsledky zverejnené 30.3.2018.

      Mgr. M. Tomasová, Mgr. Ľ. Bednárová

    • Okresné kolo v prednese povestí "Šaliansky Maťko"
     • Okresné kolo v prednese povestí "Šaliansky Maťko"

     • Dňa 13. februára 2018 sa v Mestskej knižnici v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo v prednese povestí "Šaliansky Maťko". Súťaže sa zúčastnilo 42 žiakov z celého okresu. Našu školu reprezentovali v 1. kategórii Alexandra Troppová z 3.C, v 2. kategórii Natália Ferenčáková zo 4.C a v 3. kategórii Soňa Kurtá zo 7. A. V silnej konkurencii obsadila krásne 2. miesto Natália Ferenčáková. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Mgr. Ingrid Šterbáková

    • Hviezdoslavov Kubín 2017/2018
     • Hviezdoslavov Kubín 2017/2018

     •  

      Dňa 8. februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Pripravili si pekné ukážky z poézie a prózy. Porota si so záujmom vypočula všetkých prednášajúcich. Našim žiakom sa páči detská literatúra a s radosťou ju prezentujú. V tomto ročníku porota vyberala z mnohých recitátorov. Všetci zúčastnení boli odmenení potleskom, darčekom a diplomom.  Víťaz v kategórii poézia Natália Ferenčáková a víťaz v kategórii próza Juliána Koreňová postupujú do obvodného kola. Držíme im palce!

      Poézia:

      1. miesto - Natália Ferenčáková 4. C

      2. miesto - Laura Krasuľová 4. C, Laura Pavligová 3. C

      3. miesto - Oliver Šolc 2. A, Dávid Dufala 2. B, Lenka Ondo-Eštoková 3. C

       

      Próza:

      1. miesto - Juliána Koreňová 2. A

      2. miesto - Štefan Csibrey 3. B, Alexandra Troppová 3. C

      3. miesto - Sára Gedrová 4. B, Radka Šimová 3. B, Tara Ferencová 2. C

      Vyučujúce I. stupňa

    • Biologická olympiáda- okresné kolo
     • Biologická olympiáda- okresné kolo

     • Dňa 3. februára 2018 sa v Poprade uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kat. C. Súťažili žiaci okresov Kežmarok a Poprad.

      Našu školu úspešne reprezentovali 4 žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí si zabezpečili postup na krajské kolo z 1. a 2. miesta za okres Kežmarok. V celkom poradí oboch okresov boli výsledky našich žiakov  nasledovné:

      Teoreticko-  praktická časť:

      2. miesto- Antónia Balážová (8.b)

      3. miesto- Jakub Uhrin (9.c)

      Projektová časť:

      1. miesto- Ema Hetešová (8.c)

      4. miesto- Martina Marhefková (9.c)

       

      Všetkým úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce na kraji.

      PaedDr. Z. Ferenčáková

       

    • OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY
     • OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

     • Dňa 6. februára 2018 sa na pôde ZŠ Nižná Brána v Kežmarku konalo OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY, na ktorom našu školu reprezentovalo spolu 9 žiakov 5. – 9. ročníka. Žiaci súťažili v troch kategóriách a so súťažnými úlohami sa vysporiadali veľmi dobre. Žiačka Dorota Vojtičková bola jediným úspešným riešiteľom okresného kola vo svojej kategórii a spolu s Jakubom Uhrinom bude školu reprezentovať aj na krajskom kole súťaže. Všetkým zúčastneným ďakujeme za usilovnú prípravu a nasadenie a postupujúcim držíme palce na krajskom kole. Umiestnenie našich žiakov bolo nasledovné:

       

      Kategória G

      1. miesto - ČORBOVÁ REBEKA, žiačka 5.c triedy

      2. miesto - TRBOLA MAREK, žiak 5.c triedy

      3. miesto - KOREŇOVÁ BIBIÁNA, žiačka 5.c triedy

      Kategória F

      1. miesto - VOJTIČKOVÁ DOROTA, žiačka 7.c triedy

      7. miesto - KUNDROVÁ KAROLÍNA, žiačka 6.c triedy

      11. miesto - HAŠČINOVÁ ALEXANDRA, žiačka 6.c triedy

      Kategória E

      1. miesto - UHRIN JAKUB, žiak 9.c triedy

      5. miesto - VENGLIKOVÁ MIRIAM, žiačka 8.c triedy

      10. miesto - FERENČÁKOVÁ BARBORA, žiačka 8.a triedy

      Kabinet geografie

       

       

       

    • TESTOVANIE 5 - 2017
     • TESTOVANIE 5 - 2017

     • 22. novembra 2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl. Testy písalo spolu 45 080 piatakov na 1 481 základných školách.

      Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod z 1. na 2. stupeň ZŠ.
       

      Výsledky našich žiakov:

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      • 5. a    48,98 %
      • 5. b    63,73 %
      • 5. c    82,27 %

      naša škola    64,70 %
      SR               62,80 %
      Naša škola dosiahla o 1,90 % lepší výsledok ako je percentuálna úspešnosť SR, čiže národný priemer.


      MATEMATIKA

      • 5. a    61,28 %
      • 5. b    65,64 %
      • 5. c    84,93 %                                

      naša škola    70,50 %
      SR               64,70 %
      Naša škola dosiahla o 5,80 % lepší výsledok ako je percentuálna úspešnosť SR, čiže národný priemer.
       

      Mgr. L. Bobíková, Mgr. M. Petrasová