Profil verejného obstarávateľa

    • Profil verejného obstarávateľa

    • V zmysle § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení                     niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok na webovej stránke školy svoj    "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom budú uverejňované informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

     Identifikácia školy:

     ·         Základná škola 

     ·         Dr. Daniela Fischera 2

     ·         060 01 Kežmarok

      

     tel.: +421 52 452 3029

     e-mail: zsfischera@zsfiskk.sk

     web: www.zsfiskk.edupage.org

     IČO: 36158968

     DIČ: 2021362706