• Oznam školskej jedálne

     •  

      Oznamujeme stravníkom, že z dôvodu blížiaceho sa konca školského roka a s tým spojenou účtovnou uzávierkou bude možné sa z obedov odhlásiť len do piatku 14.6.2019 do 14:00 h. Po tomto dátume sa z obedov už nebude možné odhlásiť, ani sa na obedy prihlásiť. V prípade neprítomnoti žiaka je možné obed odobrať do obedára. Ďakujeme za porozumenie.

    • Okresné kolo fyzikálnej olympiády - Archimediády
     • Okresné kolo fyzikálnej olympiády - Archimediády

     • 21. mája 2019 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády kategórie G, ktorá je známa aj pod názvom Archimediáda. Vedomostná súťaž je určená pre žiakov 7. ročníka.

      Našu školu veľmi úspešne reprezentovali traja olympionici: Slavomír Petija (7.c)-obsadil 1. miesto, Alex Soltys (7.c)-umiestnil sa na 3. mieste a Marcel Galowicz (7.a), ktorý obsadil 7. miesto. Chlapcom srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im veľa ďalších úspechov!

      PK MAT-FYZ-INF

    • Oslavujeme s mestom Kežmarok
     • Oslavujeme s mestom Kežmarok

     • Do galérie Oslavujeme s mestom Kežmarok boli pridané fotografie.

      29. 5. 2019 sa telocvičňa na našej škole premenila na historické trhovisko s remeselníkmi. Prítomní mohli vidieť množstvo historických predmetov, ktoré používali naši predkovia v dávnej minulosti. Žiaci našej školy a nášho mesta sa preniesli v čase. Mohli sa stretnúť so šikovnými remeselníkmi pri tvorivých dielňach.

      Mladší  a starší žiaci si pripravili prezentačný program na oslavu 750.  výročia udelenia mestských práv nášho mesta. Deviatačky prispeli bohatou prezentáciou o histórii mesta Kežmarok. Zaujímavou formou priblížili remeslá a cechy. Stretnutie bolo doplnené o folklórny spev a prezentáciu o ľudovom odeve. Malí remeselníci – druháci potešili svojou pantomímou a básničkami. Prváci spojili prácu s tancom, keď spestrili náš program veselým pohybom. 

      Atmosféru dotváral kútik s knihami o Kežmarku a osobnostiach, ktoré tu v minulosti žili, pracovali a obohatili náš dnešný život.

      Tretiaci na záver slávnostne zaspievali hymnu mesta Kežmarok.

       

      Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nám pomohli tento pekný program pripraviť.

       

      vyučujúce 3. ročníka

    • Prednes nemeckej poézie a prózy
     • Prednes nemeckej poézie a prózy

     •        Po náročných mesiacoch prípravy dievčatá a chlapci predviedli svoju úžasnú trpezlivosť a šarm v školskom kole prednesu poézie a prózy v nemeckom jazyku.

      V kategórii 3.- 4. ročník POÉZIA sa zúčastnili 

      Lea Hurajtová, Juliana Koreňová, dievčatá z 3. A a 3.C  triedy, ktoré sa zapojili do súťaže prvýkrát

      Tara Ferencová 3.C, Lenka Ondo-Eštoková, 4.C

      V kategórii 3. - 4. ročník PRÓZA sa zúčastnila

      Ella Štolcová z 3.A

       

      V kategórii 5. - 7. ročník POÉZIA sa zúčastnili

      Natália Ferenčáková, 5.C, Karin Krempaská, 6.C, Jakub Drzewiecky a Simon Lapšanský , 6.B

      V kategórii 5. - 7.ročník PRÓZA sa zúčastnili

      Zoja Nevická, 5.C, Laura Krasuľová, 5.C, Sára Sokáčová 7.C

       

      V kategórii 8. - 9. ročník POÉZIA sa zúčastnili

      Sandra Blahútová, 8.B, Soňa Kurtá, 8.B, Naďa Mačičáková, 9.C, Ema Hetešová, 9.B

      V kategórii 8. - 9. ročník PRÓZA sa zúčastnili

      Svetlana Václavová, 8.C, Paulína Brežínová, 8.C., Laura Svocáková, 9.B

       

      Žiaci a žiačky boli zodpovedne pripravení a vybrané ukážky boli spoľahlivo osvojené a spracované. Porota mala ťažké rozhodovanie, keďže ponuka textov bola kvalitná a prednesy pútavé.

      Do ďalšieho kola postupujú:

      V kategórii 3.- 4. ročník POÉZIA: Lenka Ondo-Eštoková, 4.C

      V kategórii 3.- 4. ročník PRÓZA Ella Štolcová, 3. A

      V kategórii 5. - 7. ročník POÉZIA: Karin Krempaská, 6.C

      V kategórii 5. - 7.ročník PRÓZA: Laura Krasuľová, 5.C

      V kategórii 8. - 9. ročník POÉZIA: Sandra Blahútová, 8.A

      V kategórii 8. - 9. ročník PRÓZA: Svetlana Václavová, 8.C

       

      Šikovným žiačkam srdečne blahoželáme a v ďalšom kole im želáme úspešné prednášanie s umeleckým zážitkom.

       

      Za PK NEJ Mgr. Zlatica Scherfel M.A.

     • EXKURZIA - PRVÁCI

     • Dňa 24.5.2019 sa uskutočnila naša dlho plánovaná exkurzia do botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici. Počasie nám síce neprialo, ale aj napriek tomu nám záhrada ukázala svoje bohatstvo. Deti spoznali flóru Vysokých Tatier - plesnivec, horec, astra, vzácne listnaté a ihličnaté stromy, naučili sa správať v TANAP-e, na pamiatku si nakúpili aj suveníry.

      Tr. učiteľky 1. ročníka

     • Týždeň hlasného čítania

     • Aj tento rok sa druháci zapojili do „ Týždňa hlasného čítania“. V mesiaci máj si každá trieda zvolila jeden týždeň, počas ktorého bolo cieľom zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. Rodičia počas siedmich dní prečítali svojim deťom rozprávku, ktorú si vybrali a zároveň postupovali podľa hracieho plánu, kde po splnení každej úlohy dostali od pani učiteliek jednotlivé písmenká, ktoré poskladali do správneho poradia a tým získali správnu odpoveď, ktorá ich v závere čakala. Odmenou bol certifikát o účasti na Týždni hlasného čítania, ktorý im urobil veľkú radosť.

       Triedne učiteľky

     • Testovanie 9 - 2019

     • Dňa 3. apríla 2019 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili celoslovenského testovania T9 - 2019
      zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

      Výsledky:

      Slovenský jazyk a literatúra

      • IX. A   68,13 % (žiakov pripravovala Mgr. Tatiana Troppová)
      • IX. B   69,71 % (Mgr. Veronika Maláková)
      • IX. C   72,59 % (Mgr. Anna Burkovičová)

             Žiačka, ktorá dosiahla úspešnosť 100 %: Sandra Sosková (IX. C)
             PRIEMERNÁ ÚSPEŠNOSŤ ŠKOLY: 70,20 %
             PRIEMERNÁ ÚSPEŠNOSŤ V SR – NÁRODNÝ PRIEMER: 62,30 %      

      Matematika

      • IX.A   78,14 % (Mgr. Lýdia Bobíková)
      • IX.B   81,90 % (Mgr. Mária Mlynarčíková)
      • IX.C   82,97 % (Mgr. Monika Svocáková)

             Žiaci, ktorí dosiahli úspešnosť 100 %: Liliana Boháčová (IX. A), Emília Oravcová (IX. A),
             Monika Veštúrová (IX. B), Timotej Brutovský (IX. C), Andrea Danielčáková (IX. C), Sandra
             Sosková (IX. C), Diana Svocáková (IX. C), Marek Šoltés (IX. C), Miriam Vengliková (IX. C)
             PRIEMERNÁ ÚSPEŠNOSŤ ŠKOLY: 81,00 %
             PRIEMERNÁ ÚSPEŠNOSŤ V SR – NÁRODNÝ PRIEMER: 63,10 %
            

      PK MAT a PK  SJL

    • Škola na dotyk - VÝVOJ MOTÝĽA
     • Škola na dotyk - VÝVOJ MOTÝĽA

     • Do galérie Škola na dotyk - VÝVOJ MOTÝĽA boli pridané fotografie.

      Na vyučovaní prvouky v druhom ročníku sme sa učili o vývoji motýľa. Jedného dňa nám pani učiteľka priniesla darček, pretože sme sa veľmi pekne naučili o  vývoji motýľa. Boli sme zvedaví,  čo sa v krabičke skrýva. Pomaly sme otvorili krabicu a v nej bolo len sieťové vrecko. Boli sme z toho sklamaní. Naše sklamanie netrvalo dlho. Po pár dňoch k nám dorazilo ďalšie prekvapenie. Tentokrát živé. Prišli k nám húseničky motýľa, z ktorých  nám mali vyrásť dospelé motýle. Postupne sme pozorovali vývoj motýľa presne podľa postupu, ako sme sa to učili. Každým dňom naše húseničky rástli a rástli. Až sa jedného dňa zakuklili. Naučili sme sa, že toto vývojové štádium sa volá kukla.  Zakuklené húsenice sa skrývali skoro dva týždne v kukle. V piatok sme odchádzali domov so zvedavosťou, čo nás bude čakať v pondelok v škole. Jupíííí, to bolo prekvapenie, keď nás v pondelok čakali dva motýle. Celý pondelok sme mali možnosť pozorovať, ako  z kukly vyletia  motýle.    Chvíľku sme sa  tešili  ich spoločnosti v triede a potom sme im darovali slobodu. Vypustili sme ich pred školou, no veľmi sa im od nás nechcelo. Pomaly naberali odvahu lietať. Prvý vzlet bol sprevádzaný potleskom. Každý z nás sa chcel rozlúčiť s našim krátkodobým obyvateľom triedy. Motýle si lietali z jedného pršteka na druhý, z jedného kolienka na druhé. No nakoniec sa im lietanie zapáčilo, preto sme ich vyprevadili s hrdosťou, nech vidia krásu našej prírody aj oni.
      Slniečka z druhého ročníka

    • Botanikiáda 2019
     • Botanikiáda 2019

     • Dňa 22.5.2019 sa v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach konal 10. ročník projektu BOTANIKIÁDA, tentoraz na tému Vyrobené z rastlín.

      Do regionálneho kola postúpili žiaci 5.c triedy Natália Ferenčáková a Oliver Pažák. Spoznávali cudzokrajné rastliny, určovali názvy predložených druhov a sami si zasadili a odniesli domov trvalku Skrutec peruánsky. Návšteva botanickej záhrady bola spestrená výstavou motýľov exotických trópov.

      PK BIO

    • Matematický Klokan
     • Matematický Klokan

     • Do galérie Matematický Klokan boli pridané fotografie.

      Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom je popularizovať a propagovať matematiku, prispieť k vyhľadávaniu talentovaných žiakov. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc) so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o. Aj v našej škole organizujeme túto súťaž, aby si naši matematici overili svoje vedomosti a porovnali ich s ostatnými súťažiacimi v Slovenskej republike.

      22. marca 2019 sa do riešenia úloh Matematického klokana zapojilo 35 druhákov. Žiaci riešili 18 úloh v časovom limite 45 minút. Všetky odpoveďové hárky boli zaslané do sídla Talentídy, kde boli spracované. V apríli boli zverejnené výsledky. Súťažiaci dostali svoj kód, ktorým sa mohli prihlásiť na webovej stránke usporiadateľa a overiť si správnosť svojich riešení. Zároveň sa dozvedeli svoju úspešnosť, na ktorom mieste sa umiestnili v SR vo svojej kategórii a koľko percent žiakov malo menej bodov.

      V máji sme uzavreli túto súťaž a odovzdali sme diplomy všetkým riešiteľom. A ako sa darilo našim ,,klokankom“ ? Šesť žiakov našej školy sa zaradilo medzi 20 % najúspešnejších na Slovensku a získali diplom úspešného riešiteľa. Boli to títo žiaci:  Jakub Ferenc II.C, Samuel Soják II.C, Marko Precák II.A, Dávid Šurek II.B, Sarah Zuzana Záremská II.C, Peter Ondo-Eštok II.C

      Titul šampión školy získal Jakub Ferenc z II.C triedy, ktorý bol najúspešnejším riešiteľom spomedzi našich žiakov a zaradil sa  medzi 5% najúspešnejších žiakov na Slovensku. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. Vyhrali však všetci, ktorí sa do súťaže zapojili, pretože získali nové skúsenosti, overili si svoje logické myslenie a zabavili sa pri zaujímavých úlohách.

      Tr. učiteľky II. roč.

     • Skončila súťaž „ Zbieram baterky“

     • Najlepší zberači v tomto školskom roku sa umiestnili nasledovne:

      1. Richtarčíková Liana (3.B) – 225 kg
      2. Hazucha Oliver (5.C) – 98 kg
      3. Sebeš Filip (4.B) – 60 kg

      V celoslovenskom rebríčku sa Liana Richtarčíková umiestnila na peknom siedmom mieste. Za nazbierané kupóny a body si  v e shope vybrali žiaci pekné ceny. Tešíme sa na aktívnych zberačov aj na budúci školský rok.

      PaedDr. Gáborčíková Dagmar

       

     • ZDRAVÉ ZÚBKY

     • Zubný kaz je už niekoľko desiatok rokov považovaný za najrozšírenejšie ochorenie, ktoré sa týka každého z nás, no najmä našich detí. Preto sa vyvíja iniciatíva na rôznych úrovniach ako zlepšiť danú situáciu. Moderná stomatológia na celom svete sa zameriava na to, aby ochorenia zubov a ďasien vôbec nevznikali. Dôležitým faktom je naučiť deti, aby pochopili, že zubný lekár nie je strašiak, ktorého je potrebné sa báť, ale je to poradca, ktorý usmerní a pomôže. V školskom roku 2018/19 už po niekoľkýkrát prebiehal na našej škole medzinárodný projekt ZDRAVÉ  ZUBY. Zúčastnili sa ho žiaci 1. stupňa. Tento program  vychádzal z dvoch projektov – švajčiarskeho ZDRAVÝ  ÚSMEV a projektu CURADEN Slovakia Dentalalarm. Program v škole realizovala dentálna hygienička. Výučba bola zameraná na nasledovné témy : hygiena, anatómia, patogenetika, výživa a fluoridácia. Žiaci sa na každé stretnutie veľmi tešili, dostali zubné kefky, motivačné listy, omaľovánky, študijný materiál. Týmto sa chceme poďakovať Zuzke Serafinovej za cenné vedomosti, trpezlivosť a empatický prístup k deťom pri realizácii projektu. Tešíme sa ďalšiu príjemnú spoluprácu.

      Koordinátorka PPDZ  Mgr. I. Šterbáková

    • Oznam riaditeľstva školy
     • Oznam riaditeľstva školy

     • Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, ktorí nastúpia do 1. ročníka na ZŠ Dr. Daniela Fischera 2 v školskom roku 2019/2020, alebo budú mať odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, že v dňoch

      od 20. mája do 24. mája 2019

      si osobne môžu prevziať Rozhodnutie o prijatí žiaka do  1. ročníka alebo Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky 

      na ekonomickom úseku (na 2. posch.) nasledovne:

      Pondelok, utorok, štvrtok: do 15.00h.

      Streda:  do 16.00h.

      Piatok: do 14.00h.

       

       

    • Čitateľský oriešok 5 – Poznáme víťazov!
     • Čitateľský oriešok 5 – Poznáme víťazov!

     • Odborná porota i verejnosť určili tento rok víťazov spomedzi vyše 30 000 kresieb. Slávnostné odovzdávanie cien sa  konalo pod záštitou Ing. Zuzany Aufrichtovej, starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 30. apríla 2019 v Zichyho paláci v Bratislave. 

      Súťaž vznikla so zámerom rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Mala dve časti – textovú a výtvarnú. Žiaci jednotlivých ročníkov si najprv prečítali dva príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre 3. ročník, ktoré vydáva RAABE. Na konci textov našli jednoduché aj zložitejšie otázky, ktorými sa museli prelúskať, t. j. správne odpovedať na otázky súvisiace s textom. Po vyplnení úloh žiaci pokračovali výtvarnou časťou súťaže, v ktorej mohli prejaviť svoju fantáziu a výtvarné zručnosti. Ich úlohou bolo prepojiť dva prečítané príbehy do jedného jediného obrázka – skrátka vymyslieť svoj vlastný príbeh v podobe kresby.

      Z celkového počtu 32 498 prác, ktoré do súťaže zaslali žiaci zo 785 základných škôl z celého Slovenska, odborná porota vybrala spolu 999 kresieb.Do ďalšieho kola súťaže postúpili práce, ktoré podľa hodnotenia poroty najoriginálnejším spôsobom v kresbe prepojili dva prečítané príbehy z našich pracovných zošitov a súčasne splnili všetky formálne podmienky na zaradenie do súťaže.

      Záverečného ceremoniálu sa zúčastnil aj ambasádor tohto ročníka súťaže, obľúbený detský spevák Miro Jaroš. Pre žiakov boli pripravené okrem diplomov aj hodnotné ceny.

      Za našu školu sa oceňovania v Bratislave zúčastnila PETRA  KUBÍKOVÁ.

      Víťazke srdečne blahoželáme!

       

       

    • Veľkonočný florbalový turnaj
     • Veľkonočný florbalový turnaj

     • V rámci osláv Veľkej noci sme sa 26.04.2019 mohli zúčastniť Veľkonočného turnaja vo florbale žiakov. Našu školu reprezentovali žiaci 8. - 9. ročníkov. Turnaj sa konal v Lendaku a zúčastnili sa ho 4 základné školy. Naši žiaci sa nedali zahanbiť a bez väčších zaváhaní ukázali krásnu hru. Zaslúžene sme získali 1. miesto a takisto bol vyhlásený aj najlepší hráč turnaja, ktorým sa stal Adrián Romaňák z 8. A.Týmto chcem poďakovať všetkým žiakom za reprezentáciu našej školy. 

      Mgr. Nikol Palanská