• Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • Dňa 26. a 27. marca 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády.

      KATEGÓRIA P3 (3. ročník)

      • počet súťažiacich žiakov: 37
      • výsledky našich žiakov: 2. miesto: Nikola Nevický (III.C), 3. miesto: Martin Šoltés (III.A), 4. miesto: Juraj Čuban (III.C), Tamara Majerská (III.C), 6. miesto: Juliána Koreňová (III.A), 8. miesto: Dávid Dufala (III.B);
       žiakov pripravovali: III.A - Mgr. Jana Danielčáková, III.B - Mgr. Eva Buvalová, III.C - PaedDr. Mária Malinová

      KATEGÓRIA P4 (4. ročník)

      • počet súťažiacich: 38
      • výsledky našich žiakov: 2. miesto: Lenka Marhefková (IV.B), 5. miesto: Aleš Kundra (IV.B), Tobias Benko (IV.C), 6. miesto: Michaela Gáborčíková (IV.C), 7. miesto: Dávid Džadoň (IV.B), Amina Komarová (IV.C);
       žiakov pripravovali: IV.B - Mgr. Soňa Kriššáková,
       IV.C - PaedDr. Daniela Koreňová

      KATEGÓRIA P5 (5. ročník)

      • počet súťažiacich: 37
      • umiestnenie našich žiakov: 1. miesto: Zoja Nevická (V.C), 2. miesto: Natália Ferenčáková (V.C), 5. miesto: Filip Schmidt (V.C), Jakub Straško (V.C);
       žiakov pripravovala: Mgr. Mária Mlynarčíková

      KATEGÓRIA P6 (6. ročník)

      • počet súťažiacich: 30
      • umiestnenie našich žiakov: 2. miesto: Samuel Straško (VI.B), 3. miesto: Sebastián Dravecký (VI.B), 5. miesto: Karin Krempaská (VI.C), Matej Mitura (VI.C), 6. miesto: Bibiána Koreňová (VI.C), Dávid Kulčár (VI.C), 8. miesto: Martina Pixová (VI.C), Marek Trbola (VI.C);
       žiakov pripravovali: VI.B - Ing. Anna Derevjaniková, VI.C - Mgr. Monika Svocáková

      KATEGÓRIA P7 (7. ročník)

      • počet súťažiacich: 29
      • umiestnenie našich žiakov: 3. miesto: Alexandra Haščinová (VII.C), 4. miesto: Richard Hajkovský (VII.C), Slavomír Petija (VII.C), 5. miesto: Karolína Kundrová (VII.C), 6. miesto: Emma Geciová (VII.C), 9. miesto: Marcel Galowicz (VII.A), Viktória Fedáková (VII.C);
       žiakov pripravovali: VII.C - Mgr. Lídia Bobíková, VII.A - Mgr. Miroslava Petrasová

      KATEGÓRIA P8 (8. ročník)

      • počet súťažiacich: 33
      • umiestnenie našich žiakov: 1. miesto: Martin Černický (VIII.C), 2. miesto: Lenka Poľanovská (VIII.B), 5. miesto: Lucia Horanská (VIII.C), 9. miesto: Damián Cehula (VIII.C), 10. miesto: Milan Kaprál (VIII.A), Boris Džadoň (VIII.C);
       žiakov pripravovali: VIII.C - Mgr. Monika Svocáková, VIII.B - Mgr. Mária Mlynarčíková, VIII.A - Ing. Anna Derevjaniková

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      PK MAT

    • Oznam o udelení riaditeľského voľna
     • Oznam o udelení riaditeľského voľna

     • Riaditeľka školy udeľuje dňa 03.04.2019 riaditeľské voľno žiakom 5.-8. ročníka z dôvodu T-9. Žiaci 1.-4. ročníka - vyučovanie podľa rozvrhu. Školská jedáleň je v prevádzke.

     • The Onlines

     • Dňa 25. marca 2019 žiaci 6. - 9. ročníka navštívili činohernú divadelnú anglickú inscenáciu v anglickom jazyku. Príbeh bol o svete, v ktorom nie je všetko tak, ako to vyzerá, o lajkoch, o smajlíkoch, o prikrášlenej realite a tiež o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore je ako hľadať zmysel života v kope špinavých ponožiek. 

      Ohlasy žiakov:

      "Bolo to dobré, poučné (že nemáme byť toľko na mobile) a vzdelávacie (bolo to po anglicky, naučili sme sa nové slovíčka). Malo to celkom dobrý príbeh."

      "Bolo to zaujímavé. Páčilo sa mi, že vystúpenie bolo o modernej dobe, ako sú ľudia teraz vždy na mobile a počítači". 

      "Páčilo sa mi to. Zistila som, že len zopár slovíčkam som nerozumela a zase viem po anglicky o niečo viac. Bolo to vtipné."

       

      Mgr. Ľ. Bednárová

       

     • Starší čítajú mladším alebo Deviataci čítajú prvákom

     • Tretia vyučovacia hodina bola v 1. c v piatok 22. marca 2019 iná, na akú sú prváci zvyknutí. Počet žiakov v triede sa znásobil, pretože na návštevu k nim zavítali žiaci 9. c. Prišli si zaspomínať na „detské roky“, ale najmä prečítať prvákom rozprávky. Boli to príbehy, ktoré vytvorili terajší šiestaci na tému: Rozprávky zo smetiska.

      Deti pozorne počúvali, vedeli odpovedať na otázky aj uhádnuť tému  rozprávok, ktorá bola na začiatku ešte hádankou.

      V druhej časti hodiny predviedli zase prváci deviatakom, čo sa už stihli za 7 mesiacov v škole naučiť. Zarecitovali im,  zaspievali a  niekoľkí predviedli aj svoje čitateľské schopnosti. Bodkou za hodinou bola spoločná fotografia.

       

      Mgr. A. Burkovičová, Mgr. I. Šterbáková

    • Čítanie nás baví!
     • Čítanie nás baví!

     •  

      Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta...Tak prečo doň nenakuknúť?

      Žiakom II. stupňa ( 5. c, 6. c, 7. b, 8. c, 5. a, 6. a ) to umožnili hodiny literatúry a príjemná atmosféra školskej čitárne. 

      Tí si priniesli svoje "srdcovky", predstavili ich svojim kamarátom a o chvíľu sa ocitli vo svete fantasy románov, zvieracích kamarátov, vtipných príbehov z rodinného či školského prostredia...

      Mesiac knihy je už čo nevidieť za nami, ale chuť našich školákov čítať, sa ani zďaleka nekončí. 

       

            Mgr. T. Troppová, Mgr. V. Maláková, Mgr. A.Burkovičová

    • Febiofest - Tresky plesky
     • Febiofest - Tresky plesky

     • 26.3.2019 sa prváci a druháci zúčastnili vzdelávacieho filmového predstavenia Tresky plesky. Každý diel je zameraný na iný prírodný fenomén či pohromu, ako sú piesočná búrka, lavína, sopka, záplava a pod. Sú vysvetlené jednoduchým spôsobom, no zároveň pevne ukotvené v odborných a vedeckých faktoch. Hlavnou postavou bola moderátorka Kata Strofová z televízie Tresky plesky. Predstavila nám svet častíc – molekúl, ktoré sú ako členovia rodiny. Všetky diely prepájala práve postava moderátorky, ktorá podávala správy o danej katastrofe či aktuálnom fenoméne, vysvetľovala ich a neskôr aj sumarizovala dej. Aj takto netradične sa dajú spoznávať nové veci.

      Tr. učiteľky I. stupňa

    • DOD 2019
     • DOD 2019

     • Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na našej škole, ktorý sa uskutoční dňa 28.3.2019 od 9,00h.

    • ... a Slovo bolo u Boha.
     • ... a Slovo bolo u Boha.

     • V sobotu 23.3.2019 sa v Bratislave uskutočnil XXVI. ročník celoslovenského kola v recitácii. Súťažilo sa v piatich kategóriách, osobitne v recitácii poézie a prózy. Našu školu a Prešovský kraj reprezentovala Natália Ferenčáková (V.C), ktorá v tretej kategórii (5.- 6. roč. ZŠ) recitácie poézie obsadila krásne tretie miesto.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme.

      Mgr. I. Hovancová

     • Daniel Hevier v našej škole

     • Dňa 21. marca 2019, zavítal do našej školy známy slovenský  spisovateľ, Daniel Hevier. Deťom pútavo porozprával o svojom živote a  tvorbe, o svojich literárnych začiatkoch, ale aj záľubách a koníčkoch, ktorým sa venuje celý svoj život.  Predstavil tiež novú knihu, ktorá bude mať niekoľko pokračovaní. Do tvorby ďalších častí   pozval aj našich žiakov, ktorí sa môžu spolupodieľať na tvorbe nových pokračovaní fantazijnej knihy Chymeros Stopy vedú do temnoty. Pán Hevier je nielen básnik, prozaik, hudobník, ale aj autor mnohých textov piesní známych spevákov. Preto aj našu besedu ukončil netradične - zarepoval nám svoju veselú báseň. Žiaci si okrem krásneho zážitku odniesli aj najnovšie vydanie knihy, ktoré im pán spisovateľ veľmi rád podpísal. Už teraz sa tešíme na tvorivú spoluprácu s Danielom Hevierom.

      PaedDr. A. Ondo-Eštoková

       

      Do galérie Daniel Hevier v našej škole boli pridané fotografie.

     • Čitateľský maratón

     •  

      Na začiatku školského roka sme  v 7. C vyhlásili  čitateľskú súťaž s názvom Čitateľský maratón. Žiaci mali čítať knihy podľa svojho výberu až do 20. marca 2019. Zvíťazil ten, kto prečítal najväčší počet strán. Nakoniec sme  USB-kľúčom odmenili štyroch najúspešnejších čitateľov, ktorých počet strán bol vyšší ako tisícpäťsto. Sú to: Sára Sokáčová, Viktória Vislocká, Richard Hajkovský a Adam Kovalčík. Pod vysoký počet strán sa samozrejme podpísala úspešná séria kníh o Harrym  Potterovi. Absolútny víťaz prečítal až 2308 strán! Odmeneným žiakom gratulujeme a želáme  ešte veľa čitateľských zážitkov!

                                                             Mgr.  Lucia Hudáková

    • Školské kolo Biologickej olympiády
     • Školské kolo Biologickej olympiády

     • Dňa 19.3.2019 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády kat. D. 

      Výsledky projektovej časti:

      1.m.- Romana Svocáková (VI.C)

      2. m.- Sára Rennerová (VII.C)

      3. m.- Sára Dzurilová (VII.C)

      Dievčatá na prvom a druhom mieste budú reprezentovať našu školu v okresnom kole spolu s Karolínou Fassingerovou (VI.C) a Katarínou Laskovskou (VI.C), ktoré budú súťažiť v teoreticko- praktickej časti.

      Držíme palce!

      PK BIO

    • Slávici z lavice
     • Slávici z lavice

     • Slávici z lavice

      Dňa 20. 03. 2019 sa uskutočnilo školské kolo v súťaži " Slávici z lavice." Modernú pieseň si prišlo zaspievať 24 žiakov 1. stupňa. Všetkým deťom ďakujeme za pekný umelecký zážitok. Na 3. mieste sa umiestnila Lea Hurajtová- 3.A, na 2. mieste Lin Mária Fajčíková- 4.C a Juliána Koreňová- 3.A. S postupom na okresné kolo získala 1. miesto Laura Pavligová- 4.C.  Víťazkám blahoželáme a držíme miesto v okresnom kole. 

      Vyučujúce PaedDr. D. Koreňová, Mgr. B. Vosovičová, Mgr. M. Vančová, Mgr. M. Pažáková

    • Beseda so spisovateľom v mestskej knižnici
     • Beseda so spisovateľom v mestskej knižnici

     • V mesiaci marec sme navštívili Mestskú knižnicu v Kežmarku. Čakal nás tam vzácny hosť - pán spisovateľ Július Belan. Predstavil nám svoje knihy, ktoré už začal písať v útlom detstve. Aktívne sa podieľa na tom, aby deti viac čítali a taktiež rozbieha kampaň v boji proti detskej šikane a kampaň za ochranu našej planéty. Pretože sme Zelená škola, tieto knihy sme si veľmi radi prečítali. Vytvorili sme k nim veselé plagáty s ilustráciami a daralovali sme mu ich na pamiatku. Otázkam nebol koniec a deti sa neustále zvedavo vypytovali na jeho tvorbu a život. Naše poďakovanie patrí spisovateľovi a Mestskej knižnici v Kežmarku za pozvanie.

      p.uč.  Lacková, Ondo-Eštoková

      Do galérie Beseda so spisovateľom v mestskej knižnici boli pridané fotografie.

     • "Les a jeho obyvatelia"

     • Dôkazom toho, že príroda nám nie je ľahostajná, vážime si ju a máme ju radi, je účasť našich detí vo výtvarnej súťaži na tému "Les a jeho obyvatelia".

      Vojenské lesy a majetky SR štátny podnik, Odštepný závod Kežmarok, pri príležitosti vyhodnotenia poľovníckej sezóny 2018/2019 za spoločný revír Javorina, v zastúpení Ing. Petrom Šoltésom, odovzdal diplom škole a aj úspešným účastníkom.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme.

      Vedenie školy

    • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
     • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády

     • 13. marca 2019 sa na našej škole konalo okresné kolo 60. ročníka Fyzikálnej olympiády.


      kategórii E súťažilo 11 žiakov z 5 škôl okresu. Našu školu reprezentoval Adrián Tomášek, žiak 9. A triedy, ktorý obsadil krásne 1. miesto. 10. apríla 2019 bude školu a okres reprezentovať v krajskom kole v Prešove.

      kategórii F súťažilo 17 žiakov z 5 škôl okresu. Našu školu reprezentovali traja žiaci z 8. C triedy. Z nich najúspešnejší bol Martin Černický, ktorý obsadil pekné 2. miesto.
      Lucia Horanská skončila na 4. miesteMiriama Nahalková obsadila 8. miesto.

      Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, Adriánovi a Martinovi srdečne blahoželáme!

      PK MAT – FYZ – INF

    • Florbal starších žiačok - obvodné kolo
     • Florbal starších žiačok - obvodné kolo

     • Dňa 12.3.2019 sme sa so žiačkami 6. - 9. ročníka zúčastnili obvodného kola vo florbale. Zápasy sa uskutočnili na ZŠ v Huncovciach. V tejto skupine súťažilo 5 družstiev a počas hry vládla priateľská atmosféra. Naše dievčatá vybojovali krásne 2. miesto a postupujú na okresné kolo, ktoré sa bude konať 19.3.2019.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich reprezentáciu a odhodlanie. 

      Mgr. Palanská

    • Okresné kolo vo florbale žiačok
     • Okresné kolo vo florbale žiačok

     • Florbal starších žiačok

      Dňa 19.3.2019 sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale žiačok. Súťaž sa konala v Kežmarku v športovej hale Focus Plus. Napriek tomu, že naše hráčky boli v tejto súťaži nováčikom, nedali sa zahanbiť. Po troch napínavých remízach a ani jednom prehratom zápase, obsadili krásne 2. miesto. Týmto chcem poďakovať všetkým zúčastneným dievčatám za reprezentáciu našej školy.

      Mgr. Palanská

    • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
     • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 20.03.2019 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády. Naša škola mala zastúpenie v projektovej časti, kde spomedzi 12 súťažiacich obsadila Ema Hetešová (IX.C) krásne štvrté miesto, pričom ju od "bronzu" delil len 1 bod. Emke srdečne blahoželáme, ďakujeme za niekoľkonásobnú úspešnú reprezentáciu školy v biologickej olympiáde a želáme jej veľa ďalších úspechov v štúdiu na strednej škole.

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková