• Vianočný pozdrav
     • Vianočný pozdrav

     • Príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia,

      šťastia a lásky všetkým zamestnancom školy, žiakom, ich rodičom

      a priateľom školy

      želá vedenie ZŠ Dr. Daniela Fischera

    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády

     •  

       

      V dňoch 13. a 14. decembra 2017 na našej škole prebehlo školské kolo Pytagoriády od 3. až po 8. ročník.

      Výsledky našich žiakov sú nasledovné:

       

      • KATEGÓRIA P3 (3. ročník) - zúčastnilo sa 28 žiakov
       1. miesto: Lenka Ondo-Eštoková z III.C
       2. miesto: Amina Komarová z III.C
       3. miesto: Samuel Novák z III.C
      • KATEGÓRIA P4 (4. ročník) - zúčastnilo sa 22 žiakov
       1. miesto: Gabriela Karpišová zo IV.B
       2. miesto: Jasna Slávik zo IV.C
       3. miesto: Filip Schmidt zo IV.C
      • KATEGÓRIA P5 (5. ročník) - zúčastnilo sa 44 žiakov
       1. miesto: Samuel Straško z V.B
       2. miesto: Marek Trbola z V.C
       3. miesto: Samuel Horský z V.C
      • KATEGÓRIA P6 (6. ročník) - zúčastnilo sa 40 žiakov
       1. miesto: Karolína Kundrová zo VI.C
       2. miesto: Alexandra Haščinová zo VI.C
       3. miesto: Ema Geciová zo VI.C
      • KATEGÓRIA P7 (7. ročník) - zúčastnilo sa 24 žiakov
       1. miesto: Martin Černický zo VII.C
       2. miesto: Lenka Poľanovská zo VII.B
       3. miesto: Katarína Horná zo VII.C
      • KATEGÓRIA P8 (8. ročník) - zúčastnilo sa 32 žiakov
       1. miesto: Sandra Sosková z VIII.C
       2. miesto: Timotej Brutovský z VIII.C
       3. miesto: Andrea Danielčáková z VIII.C

      Blahoželáme!
      Tí najúspešnejší žiaci sa 13. a 14. marca 2018 zúčastnia okresného kola Pytagoriády.

      PK MAT
       

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

      Dňa 19.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže Šaliansky Maťko, ktorej sa zúčastnilo 11 žiakov druhého ročníka a 16 žiakov tretieho ročníka. Po rozhodnutí poroty, ktorú tvorili pani učiteľky : J.Danielčáková, M.Malinová, M.Pokrivčáková, M.Vančová a J.Lacková. Na 1. mieste skončila Alexandra Troppová z 3.C, na 2. mieste Laura Mlynarczyk a Lea Groholová z 3.A a na 3.mieste Nikola Nevický z 2.C a Lea Hurajtová z 2.A triedy.

      Všetkým srdečne blahoželáme a Saške Troppovej držíme palce v obvodnom kole.

      Mgr.Janka Lacková

    • ANJEL VIANOC
     • ANJEL VIANOC

     • Predvianočný čas prináša so sebou malé aj veľké zázraky.  Taký  zázrak pripravila ako každý rok Tatranská galéria v Poprade, ktorá vyhlásila predvianočnú výtvarnú súťaž Anjel Vianoc 2017.  Na mikulášskom vyhodnotení spojenom s vernisážou výstavy ocenili aj práce našich žiakov. Za I. stupeň čestné uznanie získal žiak  I. C  triedy  Peter Ondo-Eštok a za II. stupeň čestné uznanie získala žiačka IX.A triedy Karin Krempaská.

      Srdečne blahoželáme!

      A. Ondo-Eštoková, V. Maláková