• Výsledky Testovanie 5

    • Výsledky Testovania 5. ročníka TESTOVANIE 5 2019/2020

     20. novembra 2019 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl.

     Výsledky našich žiakov:

     SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     • 5. a   54,22 %
     • 5. b   60,18 %
     • 5. c   88,55 %

     naša škola     69,00 %
     SR                   64,80 %
     Naša škola dosiahla o 4,20 % lepší výsledok ako je percentuálna úspešnosť SR, čiže národný priemer.


     MATEMATIKA

     • 5. a   61,76 %
     • 5. b   71,93 %
     • 5. c   86,67 %                                

     naša škola       74,30 %
     SR                     63,40 %
     Naša škola dosiahla o 10,90 % lepší výsledok ako je percentuálna úspešnosť SR, čiže národný priemer.

      

     Výsledky Testovania 5. ročníka TESTOVANIE 5 2018/2019

     Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl Testovanie 5 – 2018 sa konalo 21. novembra 2018.
     Zúčastnilo sa ho 70 žiakov našej školy.

     Výsledky v predmete slovenský jazyk a literatúra (SJL):

     Trieda

     Počet testovaných
     žiakov triedy

     Percentuálna úspešnosť triedy

     5. A

     23

     47,82 %

     5. B

     24

     49,45 %

     5. C

     23

     72,03 %

     Percentuálna úspešnosť našej školy

     56,30 %

     Percentuálna úspešnosť v Slovenskej republike (SR) – národný priemer

     58,40 %

     Percentuálna úspešnosť našej školy je o 2,10 % nižšia ako percentuálna úspešnosť v SR.

     Počet žiakov, ktorí dosiahli zo SJL percentuálnu úspešnosť 100 %: 0


     Výsledky v predmete matematika (MAT):

     Trieda

     Počet testovaných
     žiakov triedy

     Percentuálna úspešnosť triedy

     5. A

     23

     53,91 %

     5. B

     24

     57,08 %

     5. C

     23

     77,40 %

     Percentuálna úspešnosť našej školy

     62,70 %

     Percentuálna úspešnosť v Slovenskej republike (SR) – národný priemer

     59,30 %

     Percentuálna úspešnosť našej školy je o 3,40 % vyššia ako percentuálna úspešnosť v SR.

     Počet žiakov, ktorí dosiahli z MAT percentuálnu úspešnosť 100 %: 0

      

     Výsledky Testovania 5. ročníka TESTOVANIE 5 2017/ 2018

     22. novembra 2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl.

     Výsledky našich žiakov:

     SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     • 5. a    48,98 %
     • 5. b    63,73 %
     • 5. c    82,27 %

     naša škola    64,70 %
     SR               62,80 %
     Naša škola dosiahla o 1,90 % lepší výsledok ako je percentuálna úspešnosť SR, čiže národný priemer.


     MATEMATIKA

     • 5. a    61,28 %
     • 5. b    65,64 %
     • 5. c    84,93 %                                

     naša škola    70,50 %
     SR               64,70 %
     Naša škola dosiahla o 5,80 % lepší výsledok ako je percentuálna úspešnosť SR, čiže národný priemer.

      

     Výsledky Testovania 5. ročníka TESTOVANIE 5 2016/ 2017

     Dňa 23. 11. 2016 sa konalo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka - Testovanie 5.

     Výsledky našich žiakov

     Trieda Slovenský jazyk
     a literatúra (SJL)
     Matematika (MAT)
     5. a 57,96 % 63,21 %
     5. b 54,32 % 58,64 %
     5. c 80,00 % 88,08 %


     V predmete slovenský jazyk a literatúra je percentuálna úspešnosť našej školy o 0,9 % vyššia ako v SR:

     Percentuálna úspešnosť našej školy 64,00 %
     Percentuálna úspešnosť v SR 63,10 %

      

     V predmete matematika je percentuálna úspešnosť našej školy o 7,5 % vyššia ako v SR:

     Percentuálna úspešnosť našej školy 69,80 %
     Percentuálna úspešnosť v SR 62,30 %

      

      

     Výsledky Testovania 5. ročníka TESTOVANIE 5 2015/ 2016

     Dňa 25. novembra 2015 sa konalo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. V našej škole bolo testovaných 71 žiakov z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

     Priemerná úspešnosť jednotlivých tried:

      

     matematika

     slovenský jazyk

     V. A

     59,03 %

     57, 22 %

     V. B

     64,87 %

     64, 62 %

     V. C

     87,57 %

     87, 43 %

     škola

     72,44 %

     71, 13 %

     Slovenská republika

     61,99 %

     66, 62 %

      

     Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti priemeru Slovenskej republiky:

     v matematike: 10,45 %

     v slovenskom jazyku: 4,51 %